Univerzální monitorovací systém

klz.cz

Univerzální monitorovací systém

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

COMET SYSTEM, s.r.o. je česká společnost zabývající se výrobou měřící techniky již od roku 1991.

Přístroje COMET jsou navrženy pro velice přesná měření. Nedělitelnou součástí každého měřicího

přístroje je kalibrační list COMET dle ČSN/EN 17025 zdarma, což je pro mnoho našich zákazníků

výhodou. Přístroje je možné uživatelsky justovat a provést následnou kalibraci, tím je zaručena

dlouhodobá přesnost měření našich přístrojů. Dále je možné ověření přístrojů v nezávislé

akreditované kalibrační laboratoři. Většina našich přístrojů je vybavena displejem pro okamžité

zobrazení aktuálních naměřených hodnot. Je možno nastavit hranice alarmů (horní a dolní mez)

a v případě překročení podat informaci o alarmu výstupem na relé, e-mailem, SMS zprávou nebo

SNMP trapem. Přístroje je možno použít nejen pro měření, ale také pro regulaci a dlouhodobé

monitorování v aplikacích, kde je důležitá přesnost a spolehlivost.

Našim hlavním cílem je dodávat kvalitní měřící a záznamové

přístroje těchto veličin:
teploty

relativní vlhkosti

atmosférického tlaku

CO2

elektrického proudu

elektrického napětí

binárních stavů

U některých z našich přístrojů lze dále

na výstupu nabídnout tyto veličiny:


teplotu rosného bodu

absolutní vlhkost

měrnou vlhkost

směšovací poměr

specifickou entalpii

Produkty:


bateriové dataloggery

přenosné záznamníky

snímače a regulátory

záznamové a měřicí

ústředny

záznamníky teploty

pro transportní chlazení

s vestavěnou tiskárnou

Váš distributor:

Změny designu a technických parametrů v průběhu platnosti

katalogu vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.


KATALOG MĚŘICÍ TECHNIKY

Březen 2012

OBSAH

2

4

7

9

11

13

15

17

19

21

22

23

24

27

30

35

41

42

43

45

46

48

50

52

54

56

58

60

61

63

65

66

68

70

74

76

78

80

ZÁZNAMOVÉ PŘÍSTROJE Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx

Dataloggery pro záznam teploty

Dataloggery pro záznam vlhkosti a teploty

Dataloggery pro záznam proudu 0-20mA a napětí 0-5V

Datalogger

s čítacím a binárním vstupem

Datalogger pro záznam událostí

Záznamník teploty s tiskárnou T-PRINT G0221E, G0241 do kabiny

Záznamník teploty s tiskárnou T-PRINT G0841 na návěs kamionu

Bezdrátová komunikace s loggery přes GSM síť

TEPLOMĚRY VLHKOMĚRY BAROMETRY Cxxxx, Dxxxx

Commeter - teploměry vlhkoměry barometry

Commeter - teploměry -200 až +500°C pro Pt1000 a Ni1000

Commeter - teploměry -200 až +1700°C pro termočlánky

Rozšířené programy pro dataloggery Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx, Dxxxx

MONITOROVACÍ

SYSTÉMY

Nenákladný monitorovací systém Hx531R do stojanu rack 19"

Univerzální monitorovací systém MS6D, MS6-Rack, MS6R

Monitorovací systém MS55D

Příslušenství k MS6x, MS55D

SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Pxxxx, Txxxx

Nenákladné převodníky teploty Pt100, Pt1000 - výstup 4-20mA, řada Pxxxx

Snímače teploty a vlhkosti - výstup

4-20mA

Snímače atmosférického tlaku - výstup

4-20mA nebo 0-10V

Snímače teploty a vlhkosti - výstup

0-10V

Snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2

- výstup RS485

Snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2

- výstup RS232

PoE Ethernetové teploměry P8610, P8631

Ethernetové teploměry P8510, P85x1

Kompaktní Ethernetové snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2

Přesné Ethernetové snímače teploty, vlhkosti, tlaku

Příslušenství pro Ethernetové snímače

INTERIÉROVÉ SNÍMAČE

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA,

0-10V

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232

SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO s výstupem na relé Hxxxx

Snímač a regulátory teploty, vlhkosti, CO2

s výstupem na relé

Snímače a regulátory s výstupem na relé a rozhraním RS485

Snímače a regulátory s výstupem na relé a rozhraním RS232

Snímače a regulátory s výstupem na relé a rozhraním Ethernet

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SNÍMAČŮM

Příslušenství ke snímačům a regulátorům vlhkosti

Program pro sběr dat DBS Sensor Monitor

TEPLOTNÍ

SONDY

Teplotní

sondy s odporovým čidlem Pt1000

Teplotní sondy s termočlánkem typu K (NiCr-Ni)

2

2

MS, Hx531R Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Cxxxx Dxxxx

Teplotní sondy Příslušenství

Pxxxx, Txxxx

Hxxxx Txx18


LOGGERY PRO ZÁZNAM TEPLOTY

- s LCD displejem i bez displeje

přeprava potravin

sklady

technologické provozy

muzea a galerie

Certifikát TÜV SÜD dle

ČSN EN 12830

pro přepravu a skladování

zchlazených a zmrazených

potravin.

Teploměr S0141 (S0541, S0841, S0842)

s USB adaptérem

Loggery jsou určeny k záznamu teplot, případně v kombinaci se

záznamem stavu kontaktu (otevření / zavření dveří). Záznam je

prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze

kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232,

Ethernet nebo GSM modem pomocí příslušného adaptéru.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Přednosti:

kalibrační list od výrobce je součástí dodávky

variabilita připojení k osobnímu počítači přes USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem

rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 údajů za 30s)

možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu

velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný

volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)

každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou

lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (alarm je indikován trvale až do vynulování)

robustní vodotěsné pouzdro s krytím IP67, snadná montáž s možností uzamčení

extrémně nízký odběr z baterie, životnost až 7 let

indikace zbývající životnosti baterie, snadná vyměnitelnost baterie

standardní čidlo teploty je Pt1000, lze přepnout na Ni1000/6180ppm v rozsahu –50 až +150°C

měření teploty lze kombinovat se záznamem stavu kontaktu (např. otevření/zavření dveří) – typ S084x

záznamník lze zapínat/vypínat: online z připojeného PC, dodaným magnetem, typ S084x změnou stavu na vstupech

pro kontakt. Automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)

lze nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li některá z měřených veličin mimo nastavené meze svého alarmu

každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků, každý kanál lze popsat textem – max.16 znaků

ochrana heslem před neoprávněným zásahem

Rozsah provozních teplot typů R01xx bez displeje:

Rozsah provozních teplot typů S0xxx s displejem:

Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:

Přesnost vstupu teploty Pt1000 (bez sond):

Rozlišení údaje o teplotě:

Hodiny reálného času:

Interval záznamu:

Obnovení displeje a stavu alarmů:

Celková kapacita paměti:

Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:

Napájení:

Typická životnost baterie:

Krytí:

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110

-30 až +70°C

±0.4°C (neplatí pro ekonomické loggery S0110E a R0110E)

±0.2°C od -50 do +100°C

±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +260°C

±0.4% z měřené hodnoty od -90 do -50°C

0.1°C

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

nastavitelný od 10s do 24hod

každých 10 s

32000 hodnot v necyklickém záznamu

necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými

loggery s displejem 93x64x29mm

loggery bez displeje 93x64x26mm

Lithiová baterie 3,6V, velikost AA

7 let R0110, 6 let S01xx, 5 let S0141, S0841, S0541

IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody

2

LP004

Start/stop magnet

LP003

USB adaptér pro komunikaci po USB

LP012

COM adaptér pro komunikaci po RS232


LOGGERY PRO ZÁZNAM TEPLOTY

Typ

S0110

S0110E

S0111

S0121

S0122

S0141

S0541

LOGGERY S DISPLEJEM

JEDNOKANÁLOVÝ TEPLOMĚR s vnitřním čidlem

EKONOMICKÝ TEPLOMĚR s vnitřním čidlem, s přesností měření:

± 0.6°C od -30 do +30°C a ± 0.8°C od +30 do +70°C

JEDNOKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teploty z jedné externí sondy

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teplot ze dvou externích sond,

včetně rozdílu teplot mezi kanály

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teplot z vnitřního čidla a externí

sondy včetně rozdílu teplot mezi kanály

ČTYŘKANÁLOVÝ TEPLOMĚR s alarmy pro záznam z externích sond

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teplot ze dvou externích sond se

dvěma univerzálními vstupy 0-5Vss, přesnost ± 0,2% z rozsahu

měřené

signály

1xT

1xT

1xT

2xT

2xT

4xT

2xT+

2 x 0-5V

rozsah

měření

-30 až +70°C

-30 až +70°C

-90 až +260°C

-90 až +260°C

externí -90 až +260°C

vnitřní -30 až +70°C

-90 až +260°C

-90 až +260°C

S0841

S0842

Typ

R0110

R0110E

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teplot ze dvou externích sond. Navíc

vstupy pro dva signály z kontaktu (otevření/zavření dveří)

2xT+

2 x kont.

TŘÍKANÁLOVÝ TEPLOMĚR pro záznam teplot ze tří externích sond. Navíc 3xT+

vstup pro dvoustavový signál z kontaktu (otevření/zavření dveří)

1 x kont.

-90 až +260°C

-90 až +260°C

Záznamníky jsou dodávány bez příslušenství a bez externích teplotních sond. Sondy s čidlem Pt1000 a příslušenství lze

objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit minimálně USB adaptér, COM adaptér nebo LAN adaptér pro komunikaci

s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače. Pro modely S0541,

S0841, S0842 je nutno objednat konektory pro připojení externích signálů.

Obsah dodávky: kalibrační list od výrobce, baterie. Kalibrační list

s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů - vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025. Bezplatný program pro Windows lze volně stáhnout

z www.cometsystem.cz. Program umožňuje ovládání všech funkcí přístroje

a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené hodnoty lze

exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

Příslušenství za příplatek:

LOGGERY BEZ DISPLEJE

JEDNOKANÁLOVÝ TEPLOMĚR s vnitřním čidlem

EKONOMICKÝ TEPLOMĚR s vnitřním čidlem, s přesností měření:

± 0.6°C od -30 do +30°C a ± 0.8°C od +30 do +70°C

měřené

signály

1xT

1xT

rozsah

měření

-40 až +80°C

-30 až +70°C

LP005

LAN adaptér

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk,volby časového a svislého

měřítka grafů a další funkce - více na straně 23.

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet.

Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Pro funkci systému je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL

nebo Microsoft SQL - více na straně 23.

SW100 - CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač

LP0012 - COM adaptér pro komunikaci s počítačem po sériové lince RS232

LP003 - USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port

LP005 - LAN adaptér s kabelem 50 cm - převodník pro komunikaci s osobním

počítačem přes Ethernet, alarmování zasíláním e-mailové zprávy a trapu, včetně

napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

LP005-5 - LAN adaptér s kabelem 5 metrů - převodník pro komunikaci s osobním

počítačem přes Ethernet, alarmování zasíláním e-mailové zprávy a trapu, včetně

napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

Příslušenství pro GSM/GPRS komunikaci se záznamníky - viz dále

LP004 - start/stop magnet

MD036 - samolepicí Dual Lock – průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci

A4203 – náhradní Lithiová baterie 3,6V bez vývodů, velikost AA

K modelům S0xx1 nutno objednat sondy s čidlem Pt1000 se zásuvkou K1321,

za označením je znak /E. Uveďte požadovanou délku přívodního kabelu 1, 2, 5, 10m.

K1321 - náhradní zásuvka pro připojení vnější sondy teploty a externího signálu

přístroje S0541, S0841, S0842, krytí zásuvky IP67

F9000 - držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros

Teploměr R0110, R0110E

F9000 - držák na stěnu

3


LOGGERY PRO ZÁZNAM

VLHKOSTI A TEPLOTY

skladovací prostory

technologické provozy a laboratoře

muzea a galerie

byty a obytné prostory

Teploměr-vlhkoměr S3120

Loggery jsou určeny k záznamu relativní vlhkosti vzduchu

a teploty, případně v kombinaci s napěťovým signálem 0-5V.

Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické

paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes

rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pomocí

příslušného adaptéru.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Přednosti nejnovější generace:

kalibrační list je součástí dodávky

snadné justování a kalibrace relativní vlhkosti pomocí dodávaného příslušenství a software

variabilita připojení k osobnímu počítači přes RS232, USB, Ethernet nebo GSM modem

rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 údajů za 30s)

možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu

velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný

volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)

každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou

lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do vynulování)

robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení

nízký odběr, životnost baterie až 7 let

indikace zbývající životnosti baterie, snadná vyměnitelnost baterie

externí vstup teploty je pro čidlo Pt1000, lze přepnout na Ni1000/6180ppm v rozsahu –50 až +150°C

měření relativní vlhkosti a teploty lze u typu S3541 doplnit o měření dvou signálů 0-5V z libovolných snímačů

záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem

automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)

lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li některá z měřených veličin mimo nastavené meze svého alarmu

každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků, každý kanál lze popsat textem – max.16 znaků

ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení záznamníku

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

4

Rozsah provozních teplot typů R3xxx bez displeje:

Rozsah provozních teplot typů S3xxx s displejem:

Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:

Přesnost externího vstupu teploty loggeru S3631 pro Pt1000

(bez sond):

Přesnost měření relativní vlhkosti vzduchu:

Přesnost měření rosného bodu:

Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti:

Hodiny reálného času:

Interval záznamu:

Obnovení displeje a stavu alarmů:

Celková kapacita paměti:

Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:

Napájení:

Typická životnost baterie v nízkopříkonovém režimu (1min):

Typická životnost baterie v rychlém režimu (10 sekund):

Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval 1 min:

Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval 10 s:

Krytí přístrojů s vnitřními senzory:

Krytí přístrojů S3121, R3121 se sondou na kabelu:

-30 až +80°C

-30 až +70°C

±0.4°C

±0.2°C od -50 do +100°C

±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +260°C

±0.4% z měřené hodnoty od -90 do -50°C

±2.5% RV od 5 do 95% při 23°C

±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%

0.1°C, 0.1%RV

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

nastavitelný od 10s do 24hod

každých 10 s (každou minutu v nízkopříkonovém režimu)

32000 hodnot v necyklickém záznamu

necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými

Loggery s displejem 93x64x29mm

loggery bez displeje 93x64x26mm

Lithiová baterie 3,6V,rozměr AA

7 let R3120, R3121, 6 let S3120, S3121, S3631, S3541

3 roky R312x, 2,5 roku S3120, S3121, S3631, S3541

nižší o 30% vůči výše uvedeným životnostem v rychlém režimu

1rok

IP67, senzory jsou umístěny za krytkou s krytím Ip30

IP67, senzory jsou umístěny za krytkou s nerezovou tkaninou s

krytím IP40 s filtrační schopností 0,025mm


LOGGERY PRO ZÁZNAM

VLHKOSTI A TEPLOTY

Typ

LOGGERY S DISPLEJEM

měřené

signály

rozsah

měření

S3120

S3121

S3631

S3541

Typ

R3120

R3121

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR s vnitřními čidly

zobrazení teploty rosného bodu

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR včetně zobrazení rosného

bodu s externí sondou T+RH na kabelu délky 1 metr.

Za příplatek lze dodat s délkou kabelu sondy 2 nebo

4 metry. Průměr sondy je 18mm, délka 90mm.

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR s vnitřními čidly T+RH. Navíc

konektor pro připojení další sondy teploty. Zobrazení

teploty rosného bodu, teploty externí sondy a rozdílu

teplot mezi externí sondou a rosným bodem.

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR s vnitřními čidly T+RH,

zobrazení teploty rosného bodu. Navíc konektor Canon

9 pinů pro připojení dalších dvou signálů 0 až 5Vss

(přesnost ±0.2% z rozsahu).

LOGGERY BEZ DISPLEJE

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR s vnitřními čidly T+RH,

výpis teploty rosného bodu

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR včetně výpisu rosného bodu s externí

sondou T+RH na kabelu délky 1 metr. Za příplatek lze dodat s

délkou kabelu sondy 2 nebo 4 metry. Průměr sondy je 18mm,

* teploty nad +85°C s omezením dle grafu

T+RH

T+RH

T+RH

+Text

T+RH +

2x0až5V

měřené

signály

T+RH

T+RH

teplota -30 až +70°C

vlhkost 0 až 100%

teplota -30 až +105°C*

vlhkost 0 až 100%

vnitřní -30 až +70°C

externí -90 až +260°C

vlhkost 0 až 100%

vnitřní -30 až +70°C

vlhkost 0 až 100%

rozsah

měření

teplota -30 a +80°C

vlhkost 0 a 100%

teplota -30 a +105°C*

vlhkost 0 a 100%

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Teploměr-vlhkoměr S3541

s dalšími vstupy 0 až 5V

Záznamníky jsou dodávány bez příslušenství. Příslušenství je nutno objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit

minimálně USB adaptér, adaptér nebo LAN adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet. Pro model S3541 je

rovněž nutno objednat konektor pro připojení signálů 0-5V.

Obsah dodávky: kalibrační list od výrobce, baterie. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů -

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Bezplatný program pro Windows lze volně stáhnout.

Příslušenství za příplatek:

SW100 - CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač

LP012 - COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232

LP003 - USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port

LP005 - LAN adaptér s kabelem 50 cm - převodník pro komunikaci s PC přes Ethernet, alarmování zasíláním

emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

LP005-5 - LAN adaptér s kabelem 5 metrů - převodník pro komunikaci s PC přes Ethernet, alarmování zasíláním

emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

Příslušenství pro GSM/GPRS komunikaci se záznamníky - viz dále

LP004 - start/stop magnet

MD036 - samolepicí Dual Lock – průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci

F9000 - držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí

A4203 – náhradní Lithiová baterie 3,6V bez vývodů, velikost AA

K typu S3631 nutno objednat sondy s čidlem Pt1000 s vodotěsnou zásuvkou K1321

K1321 – náhradní vodotěsná zásuvka pro připojení vnější sondy teploty přístroje S3631, krytí zásuvky IP67

5


K0921 - vodotěsná zásuvka Canon 9 pinů pro připojení signálů 0-5V loggeru S3541, krytí

zásuvky IP67

K0925 - zásuvka Canon 9 pinů pro připojení signálů 0-5V loggeru S3541, krytí zásuvky IP20

K0945 - adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů 0-5V loggeru S3541, krytí IP20

F5200 - šedá výměnná krytka s nerezovou tkaninou pro přístroje S3xxx, R3120, filtrační schopnost 0,025mm

F5200B - černá výměnná krytka s nerezovou tkaninou pro přístroje S3121, R3121, filtrační schopnost 0,025mm

F0000 - výměnná krytka ze sintrovaného bronzu pro teploměry-vlhkoměry, filtrační schopnost 0,025mm

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet - více na straně 23.

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros

LP004

Start/stop magnet

LP003

USB adaptér pro

komunikaci přes USB port

LP012

COM adaptér

pro komunikaci po RS232

F9000-držák

na stěnu

se zámkem

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Logger R3120

Teploměr vlhkoměr S3121

F5200

K0945 adaptér pro S3541

K0921- vodotěsný konektor

pro vstupní signály S3541

LP005

LAN adaptér

F5200B

šedá a černá krytka čidel s

nerezovou tkaninou

Příslušenství pro kalibraci a justování vlhkosti uživatelem:

MD046 - nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti

HM023 - sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami

HM024 - sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami

6

Záruka: 2 roky


LOGGERY PRO ZÁZNAM

proudu 0-20mA, napětí 0-5V

a binárního signálu

místa bez elektrické energie

technologické provozy a laboratoře

dlouhodobá měření v terénu

Loggery jsou určeny k záznamu proudového signálu 0-20mAss

a napěťového signálu 0-5Vss (případně 0-10Vss). Současně lze

záznamenávat stav binárního signálu napěťového nebo

z kontaktu. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé

elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního

počítače přes rozhraní RS232, USB, Ethernet nebo GSM modem

pomocí příslušného adaptéru.

Přednosti nejnovější generace:

kalibrační list od výrobce je součástí dodávky

variabilita připojení k osobnímu počítači přes RS232, USB, Ethernet nebo GSM modem

rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 údajů za 30s)

možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu

velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný

volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)

každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji

lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do vynulování)

robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení

nízký odběr, životnost baterie až 6 let

indikace zbývající životnosti baterie, snadná vyměnitelnost baterie

záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC nebo externím signálem nebo dodaným magnetem.

automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)

lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená veličina mimo nastavené meze svého alarmu

vstupní signál lze na displeji i ve výpisu záznamu ocejchovat v reálné měřené veličině

každému kanálu lze přiřadit text s popisem – maximálně 16 znaků

každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků

ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení záznamníku

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Přesnost měření:

Rozlišení napěťového vstupu:

Rozlišení proudového vstupu:

Charakter signálu na binárním vstupu:

Minimální délka impulsu na binárním vstupu:

Maximální frekvence na binárním vstupu:

Napájecí proud kontaktem na binárním vstupu:

Napětí na rozpojeném kontaktu na binárním vstupu:

Nízká napěťová úroveň (L) binárního vstupu:

Vysoká napěťová úroveň (H) binárního vstupu:

Interval záznamu:

Obnovení displeje a stavu alarmů:

Celková kapacita paměti:

Volby typu záznamu:

Rozsah provozních teplot:

Hodiny reálného času

Rozměry bez konektorů:

Hmotnost včetně baterie:

Napájení:

Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval 1min:

Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval 10 s:

Krytí:

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

±0.2% z rozsahu od 0,01V do 5V, resp.od 0,2mA do 20mA

13 bitů (8192 úrovní)

7900 úrovní

z beznapěťového kontaktu nebo dvouúrovňový napěťový signál

500 ms (kratší impulzy nemusí být zaznamenány)

0,5 Hz (tj. max. 5 impulzů za 10 s)

3uA (kontakt sepnut)

max. 3,6 V

0 až +0,2V (proud ze vstupu max 3uA)

+3,0 až +30V (proud do vstupu max 100nA)

nastavitelný od 10s do 24hod

každých 10 s

32000 hodnot (v necyklickém záznamu)

necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými

-30 až +70°C

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

93x64x29mm

130g

lithiová baterie 3,6V, rozměr AA, typická životnost 6 let

4,5 roku

1rok

IP67- chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody

7


Typ

S5011

S5021

S6011

S6021

POPIS

Jednokanálový záznamník napětí

Dvoukanálový záznamník napětí.

Vstupní kanály nejsou vzájemně galvanicky odděleny, mají společnou zem.

Jednokanálový záznamník proudu.

Napájení proudové smyčky musí být zajištěno vnějším zdrojem.

Dvoukanálový záznamník proudu. Vstupní kanály nejsou vzájemně galvanicky

odděleny. Napájení proudových smyček musí být zajištěno vnějším zdrojem.

LOGGERY PRO ZÁZNAM

proudu 0-20mA, napětí 0-5V

a binárního signálu

rozsah měření

0-5V ss + binární signál

0-5V ss + binární signál, na

objednávku rozsah 0-10Vss

0-20mA ss + binární signál

0-20mA ss + binární signál

Záznamníky jsou dodávány bez příslušenství. Příslušenství je nutno objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit

minimálně USB adaptér nebo COM adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat

záznam jinak než přímo z počítače nebo binárním signálem. Rovněž je nutno objednat konektor pro připojení vstupních signálů.

Obsah dodávky: kalibrační list od výrobce, baterie. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů -

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program pro Windows lze stáhnout z www.cometsystem.cz. Program umožňuje ovládání všech funkcí přístroje

a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Hodnoty lze exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Příslušenství za příplatek:

SWR001 - rozšířený software pro Windows-barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet. Obsahuje všechny potřebné komponenty pro

analýzu zaznamenaných údajů.Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých zařízení Comet lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu, tisk nebo export do PDF - tabulka i graf - více na straně 23.

SW100 - CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač

LP012 - COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232

LP003 - USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port

LP005 - LAN adaptér s kabelem 50cm - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet, alarmování zasíláním

e-mailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

LP005-5 - LAN adaptér s kabelem 5metrů - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet, alarmování

zasíláním e-mailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

Příslušenství pro GSM/GPRS komunikaci se záznamníky - viz dále

LP004 - start/stop magnet

MD036 - samolepící Dual Lock - průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci

K0921 - zásuvka pro připojení měřeného signálu, krytí zásuvky IP67

KO925 - zásuvka pro připojení měřeného signálu bez krytí proti vodě (IP20)

K0945 - adapter se svorkami pro snadné připojení vstupních signálů, krytí IP20, maximální průřez vodičů 1mm

F9000 - držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí

A4203 - náhradní Lithiová baterie 3,6V bez vývodů

2

K0945 Připojovací adaptér

LP012 COM adaptér a LP003 USB

adaptér pro komunikaci s PC

K0921 Vodotěsný připojovací konektor

68

LP005 LAN adaptér

LP004 Start/stop magnet

F9000 - držák na stěnu se zámkem


S7021 DVOUKANÁLOVÝ LOGGER

s čítacím a dvoustavovým vstupem

záznam pulsů z vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů,

průtokoměrů, otáčkoměrů

záznam času sledované události z binárního signálu

(např. otevření/zavření dveří .. )

monitorování výroby

dlouhodobá měření v terénu bez elektrické energie

Přístroj je určen pro čítání impulsů, případně pro záznam času

sledované události z dvoustavového signálu. Hodnoty čítače

a aktuálního stavu binárního vstupu jsou zobrazovány na

dvouřádkovém LCD displeji. Stav čítače je ukládán v nastavitelném

časovém intervalu do vnitřní, energeticky nezávislé paměti. Čas

změny stavu binárního vstupu je ukládán ihned po změně. Údaje lze

kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní RS232, USB,

Ethernet nebo GSM modem pomocí příslušného adaptéru.

hodnota čítače může být přepočítána na reálnou měřenou veličinu na displeji a v záznamu, rozsah zobrazení na LCD je

19999, při překročení rozsahu jsou viditelné jen nejnižší řády s varovným symbolem

čítač má dva režimy: po načítání maximální možné hodnoty se čítač zastaví nebo po naplnění přeteče a čítá znovu

nulování čítače z PC

v záznamu lze sledovat buď stav čítače nebo přírůstek stavu čítače během intervalu záznamu

záznam z binárního vstupu obsahuje datum a čas (rozlišení 1 s), kdy došlo ke změně logické úrovně na

vstupu a její hodnotu. Záznam binárního vstupu je možné vypnout.

oběma logickým hodnotám binárního vstupu je možné z PC přiřadit popis stavu, který se zobrazuje ve výpisu – na displeji

jsou hodnoty nezměnitelně zobrazovány jako ON ( kontakt sepnut) a OFF (kontakt rozepnut)

variabilita připojení k osobnímu počítači přes RS232, USB, Ethernet nebo GSM modem

možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu

čítacímu vstupu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji

záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem, externím signálem připojeným na binární

vstup nebo automaticky v zadaný datum a čas (lze nastavit z PC na měsíc dopředu)

lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li hodnota čítače mimo nastavené meze alarmu

měřenému kanálu lze přiřadit text s popisem – maximálně 16 znaků

každý záznamník lze označit textem s popisem – maximálně 32 znaků

vodotěsné robustní pouzdro s krytím IP67, snadná montáž s možností uzamčení

nízký odběr z baterie, snadná výměna baterie

Rozsah čítače - volitelný

uživatelem:

Vstupní signály:

Parametry čítacího vstupu:

Parametry binárního vstupu:

Rozsah provozních teplot:

Hodiny reálného času:

Interval záznamu čítacího vstupu:

Obnovení displeje a stavu alarmu:

Volby typu záznamu:

Vestavěný konektor pro signály:

Rozměry bez konektoru, hmotnost:

Napájení:

Krytí:

TECHNICKÉ ÚDAJE

v režimu 16bitů: 0 až 61 695 hodnot, paměť 32 504 záznamů v necyklickém módu

v režimu 32bitů: 0 až 2 021 654 527 hodnot, paměť 16 252 záznamů v necyklickém módu

z beznapěťového kontaktu nebo dvouúrovňový napěťový signál

minimální délka impulsu: 1 ms (kratší impulsy nemusí být zaznamenány)

maximální frekvence: 500 Hz

proud sepnutým kontaktem: 30uA, maximální napětí na rozpojeném kontaktu: 3,6V

nízká napěťová úroveň - L: 0 až +0,2V (proud ze vstupu max 30uA)

Vysoká napěťová úroveň - H: +3,0 až +30V (proud do vstupu max 100nA)

minimální délka impulsu: 500 ms (kratší impulsy nemusí být zaznamenány)

maximální frekvence: 0,5Hz (tj. maximálně 5 impulsů za 10s)

proud sepnutým kontaktem: 3uA, maximální napětí na rozpojeném kontaktu: 3,6V

nízká napěťová úroveň - L: 0 až +0,2V (proud ze vstupu max 3uA)

vysoká napěťová úroveň - H: +3,0 až +30V (proud do vstupu max 100nA)

-30 až +70°C

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

nastavitelný od 10s do 24hod

každých 10 s

necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými

vidlice Canon 9 pinů

93x64x29mm, 130g

Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA, typická životnost 3 roky, indikace zbývající životnosti

IP67- chrán no p ed vlivy do asného pono ení do vody

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

9


S7021 DVOUKANÁLOVÝ LOGGER

s čítacím a dvoustavovým vstupem

Záznamníky jsou dodávány bez příslušenství. Příslušenství je nutno objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit

minimálně USB adaptér nebo COM adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat

záznam jinak než přímo z počítače nebo binárním signálem. Rovněž je nutno objednat konektor pro připojení vstupních signálů.

Obsah dodávky: baterie, bezplatný program pro Windows lze volně stáhnout z www.cometsystem.cz. Program

umožňuje ovládání všech funkcí přístroje a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené hodnoty lze exportovat do

formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

Příslušenství za příplatek:

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk,volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet. Obsahuje všechny potřebné

komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých zařízení Comet lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Pro funkci systému je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL.

SW100 - CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač

LP012 - COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232

LP003 - USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port

LP005 - LAN adaptér s kabelem 50cm - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet,

alarmování zasíláním emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

LP005-5 - LAN adaptér s kabelem 5 metrů - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet,

alarmování zasíláním emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

Příslušenství pro GSM/GPRS komunikaci se záznamníky - viz dále

LP004 - start/stop magnet

MD036 - samolepicí Dual Lock – průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci

A4203 - náhradní Lithiová baterie 3,6V bez vývodů, velikost AA

K0921 - vodotěsná zásuvka Canon 9 pinů s krytem pro připojení měřeného signálu, krytí zásuvky IP67

K0925 - zásuvka Canon 9 pinů s krytem pro připojení měřeného signálu, bez krytí proti vodě (IP20)

2

K0945 - adaptér se šroubovacími svorkami pro snadné připojení signálů, krytí IP20, maximální průřez vodičů 1mm

F9000 - držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí

K0945 Připojovací adaptér

LP012 COM adaptér a LP003 USB

adaptér pro komunikaci s PC

K0921 Vodotěsný připojovací konektor

10 6

LP005 LAN adaptér

LP004 Start/stop magnet

F9000 - držák na stěnu se zámkem


S7841

ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ

se čtyřmi binárními vstupy

Použití:

monitoring otevření a zavření dveří

záznam sledovaných funkcí stroje

kontrola dodržování technologického postupu

při výrobě

sledování běhu motoru

Datalogger zaznamenává začátek a konec sledované události

snímáním logického stavu signálu přicházejícího na jeho vstup ze

sledovaného objektu.

Z paměti záznamníku lze zaznamenané hodnoty přenést pomocí

komunikačního adaptéru do počítače k vyhodnocení.

Výhody:

variabilita připojení k počítači - RS232, USB, Ethernet, GSM modem

záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem nebo dle stavu externího signálu

připojeného na binární vstup 4

automatický start záznamníku lze z PC nastavit - až na měsíc dopředu (zadáním data a času)

možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu

oběma logickým hodnotám binárního vstupu je možné z PC přiřadit popis stavu, který se zobrazuje

ve výpisu

měřenému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků

každý záznamník lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků

robustní skříňka, snadná montáž s možností uzamčení

extrémně nízký odběr z baterie, snadná výměna baterie

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet binárních vstupů: 4

Vstupní signály:

z beznapěťového kontaktu nebo dvoustavový napěťový signál - volba přepínačem

Parametry vstupu pro beznapěťový kontakt:

- minimální délka impulsu:

500 ms (kratší impulsy nemusí být zaznamenány)

-max.početzměnnavstupech:

max.20změnnavšechvstupechvintervalu10s

- proud sepnutým kontaktem:

5uA

-napětínarozpojenémkontaktu:


S7841

ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ

se čtyřmi binárními vstupy

Rozsah provozních teplot:

Napájení:

Rozměry bez svorek:

Hmotnost:

Krytí:

Záruka:

-30 až +70°C

Lithiová baterie 3,6V, velikost AA, typická životnost 4 roky, indikace životnosti

93 x 64 x 29 mm

130g

IP20

2 roky

Příslušenství je nutno objednat. Pro základní použití je nutno dokoupit minimálně USB adaptér nebo COM

adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než

Obsah dodávky:

V ceně loggeru je baterie. Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný program pro logger. Program umožňuje ovládání všech

funkcí zapisovače a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené hodnoty lze exportovat do formátu

dbf nebo txt pro další zpracování.

Příslušenství za příplatek:

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk,volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet. Obsahuje všechny potřebné

komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých zařízení Comet lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Pro funkci systému je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL.

SW100 - CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač

LP012 - COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232

LP003 - USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port

LP005 - LAN adaptér s kabelem 50cm - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet,

alarmování zasíláním emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

LP005-5 - LAN adaptér s kabelem 5 metrů - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet,

alarmování zasíláním emailové zprávy a trapu, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc, 300mA

Příslušenství pro GSM/GPRS komunikaci se záznamníky - viz dále

LP004 - start/stop magnet

MD036 - samolepicí Dual Lock – průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci

A4203 - náhradní Lithiová baterie 3,6V bez vývodů, velikost AA

F9000 - držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí

LP003 USB adaptér pro komunikaci

sPCpřesUSB

LP012 COM adaptér pro komunikaci

po lince RS232

LP005 LAN adaptér pro komunikaci

přes Ethernetovou síť

12 6

MD036 samolepicí Dual Lock

LP004 start/stop magnet

F9000 držák na stěnu se zámkem


ZÁZNAMNÍKY TEPLOTY S TISKÁRNOU

T-PRINT G0221E - dvoukanálový teploměr

T-PRINT G0241 - dvoukanálový teploměr

s dvoustavovými vstupy a výstupem RS232

POUŽITÍ:

tisk záznamu teploty při přepravě potravin, léčiv, květin, živých

zvířat a jiného zboží¨

určen zejména k instalaci v kabině řidiče

VLASTNOSTI:

záznam z jedné nebo dvou teplotních sond

dva dvoustavové vstupy pro záznam stavu dveří, chodu chladicí

jednotky - model G0241

ovládání v češtině a patnácti volitelných jazycích

grafický a numerický výpis teplot

tisk dodacího tiketu, tabulky teplot, grafu

jednodenní / vícedenní výpis, historie

velký grafický displej s možností podsvícení

signalizace překročení teplot blikáním LED, na displeji a akusticky

záznam okamžitých nebo průměrných teplot v intervalu záznamu

rychlý tisk na termopapír šířky 57mm v roličkách 10m pro 3400

řádků záznamu s uchovatelností záznamu 5 let

není nutno stahovat data - velká paměť 1MB udržuje až 5let záznamu trvale v paměti

USB rozhraní pro přenos záznamu do PC, bezplatný software pro PC

sériový výstup RS232 pro připojení GSM modemu - komunikace pomocí GPRS a SMS zpráv - model G0241

výpočet střední kinetické teploty léčiv MKT v PC programu

volba mezi stupni Celsia a Fahrenheita

snadná instalace

kalibrační list v ceně

TÜV SÜD certifikát - splňuje požadavky ČSN EN 12830, třída 1 a ČSN EN 13486, třída 1 pro přepravu potravin

Rozsah měřených teplot:

Rozsah provozních teplot:

Rozsah provozních teplot tiskárny:

Připojitelné sondy teploty:

Přesnost vstupu teploty bez sond:

Rozlišení:

TECHNICKÉ ÚDAJE

-90 až +260°C (-50 až +250°C pro sensor Ni1000)

-30 až +65°C

-20 až +50°C

s čidlem Pt1000 s maximální délkou kabelu 20m, případně Ni1000/6180ppm

±0.2°C

0.1°C

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Interval vzorkování teploty:

Kapacita paměti:

Napájení:

Odběr během tisku:

Odběr v klidu:

Rozměry bez držáků a konektorů, hmotnost:

Krytí:

nastavitelný uživatelem od 1 minuty do 60 minut

1MB - 172 032 záznamů z jedné sondy, 102 400 záznamů ze dvou sond

(až 5 let při intervalu 15 minut a jedné sondě)

9 až 32Vss, chráněno proti napěťovým špičkám + vnitřní lithiová baterie

cca8W

cca 0,1 W

175 x 124 x 51 mm (Š x V x H), hmotnost cca 430 gramů

IP20

Obsah dodávky:

V dodávce je obsažen kalibrační list od výrobce. Kalibrační list s deklarovanými

metrologickými návaznostmi etalonů dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Dále jsou obsaženy kovové úchyty pro snadnou montáž, role papíru do tiskárny

s uchovatelností záznamu 5 let, USB kabel pro komunikaci s PC, baterie pro napájení hodin.

Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný Windows

program pro datalogger. Program umožňuje

ovládání všech funkcí teploměru a prohlížení a tisk

záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené

teploty lze exportovat do formátu dbf nebo txt pro

další zpracování.

Je nutno objednat teplotní sondy - viz dále.

13


Příslušenství za příplatek:

ZÁZNAMNÍKY TEPLOTY S TISKÁRNOU

T-PRINT G0221E - dvoukanálový teploměr

T-PRINT G0241 - dvoukanálový teploměr

s dvoustavovými vstupy a výstupem RS232

DBL

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet.

Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými

kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých loggerů lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo

grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft

SQL s vytvořenou dB.

SWR001

Rozšířený software pro teploměr - logger - barevný tisk, volby časového a

svislého měřítka grafů a další funkce. Výpočet střední kinetické teploty léčiv

MKT.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Sw100

Teplotní

sondy

Pt1000

CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač.

Sonda teploty pro G0241 -30 až +80 typu Pt1000TR160/0 pevně spojená se

2

stíněným PVC kabelem 2 x 0,14mm bez konektoru - za označením sondy je

znak /0. Doba odezvy: t50 < 12s, t90 < 32s,měřeno v kapalině.

Nutno uvést požadovanou délku přívodního kabelu 2, 5, 10, 15 nebo 20

metrů.

SA200A

Magnetický dveřní kontakt, připojitelný k dvoustavovým vstupům záznamníku

G0241, bez kabelu

SA200A-2

SA200A-5

SA200A-10

SA200A-20

SA200A-30

Magnetický dveřní kontakt, připojitelný k dvoustavovým vstupům záznamníku

G0241 s délkami kabelu 2, 5, 10, 20, 30 metrů.

PR033

Bezdrátová komunikace se záznamníky přes GSM/GPRS - viz strana 17

A1940

Náhradní role termopapíru do tiskárny, šířka 57mm, délka 10m pro tisk cca

3400 řádků záznamu, uchovatelnost vytištěného záznamu 5 let.

Napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/24W bez konektoru pro provoz

záznamníku

mimo vozidlo.

14 6

14


T-PRINT G0841 záznamník teploty s tiskárnou na návěs

T-PRINT G0841W s výstupem pro bezdrátovou jednotku

T-PRINT G0841M se zabudovaným GSM modemem

POUŽITÍ:

tisk záznamu teploty při přepravě potravin, léčiv, květin, živých zvířat

určen zejména k instalaci na návěs kamionu

VLASTNOSTI:

záznam z jedné nebo dvou teplotních sond

dva dvoustavové vstupy pro záznam stavu dveří, chodu chlazení

ovládání v češtině a patnácti volitelných jazycích

numerický a grafický výpis teplot

tisk dodacího tiketu, tabulky teplot, grafu

jednodenní / vícedenní výpis, historie

rychlý tisk na běžný termopapír šířky 57mm v roličkách 10m

velký grafický displej s možností podsvícení

signalizace překročení teplot blikáním LED, na displeji a akusticky

záznam okamžitých nebo průměrných teplot v intervalu záznamu

volba mezi stupni Celsia a Fahrenheita

USB rozhraní pro přenos záznamu do PC, bezplatný software pro PC

výpočet střední kinetické teploty léčiv MKT v PC programu

výstup RS232 pro GSM modem - komunikace pomocí GPRS a SMS není

nutno stahovat data - velká paměť 1MB udržuje až 5let

záznamu trvale v paměti TÜV SÜD certifikát dle ČSN EN 12830, třída 1

a ČSN EN 13486, třída 1 pro přepravu potravin

kalibrační list v ceně

Rozsah měřených teplot:

Rozsah provozních teplot:

Rozsah provozních teplot tiskárny:

Připojitelné sondy teploty:

Přesnost vstupu teploty bez sond:

Rozlišení:

Připojení sond teploty a napájení :

Interval vzorkování teploty:

Kapacita paměti:

Napájení:

Odběr během tisku:

Odběr v klidu:

Rozměry bez konektorů, hmotnost:

Krytí:

TECHNICKÉ ÚDAJE

T-PRINT G0841, G0841W,

G0841M, G0841MW a

bezdrátová alarmová

jednotka G9000

-90 až +260°C

-30 až +65°C

-20 až +50°C

dvouvodičové s čidlem Pt1000, maximální délka kabelu 20m

±0.2°C

0.1°C

na svorky pod odnímatelnou elektronikou přístroje

nastavitelný uživatelem od 1 minuty do 60 minut

1MB - 172 032 záznamů z jedné sondy, 102 400 záznamů ze dvou sond

(až 5 let při intervalu 15 minut a jedné sondě)

9 až 32Vss, chráněno proti napěťovým špičkám + vnitřní lithiová baterie

cca8W

cca 0,1 W

250 x 242 x 110 mm (š x v x h), hmotnost cca 1650 gramů

IP65

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

Obsah dodávky:

V dodávce je obsažen kalibrační list od výrobce. Kalibrační list s deklarovanými

metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC

17025.Dále je obsažena role papíru do tiskárny s uchovatelností záznamu 5 let, USB

kabel pro komunikaci s PC, baterie pro napájení hodin.

Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný Windows

program pro datalogger. Program umožňuje ovládání

všech funkcí záznamníku a prohlížení a tisk záznamu

ve formě tabulek a grafů. Naměřené teploty lze

exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

Je nutno objednat teplotní sondy - viz dále.

15


Příslušenství za příplatek:

T-PRINT G0841 záznamník teploty s tiskárnou na návěs

T-PRINT G0841W s výstupem pro bezdrátovou jednotku

T-PRINT G0841M se zabudovaným GSM modemem

DBL

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty z loggerů Comet.

Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými

kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých loggerů lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo

grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL

s vytvořenou dB.

SWR001

Rozšířený software pro teploměr - logger - barevný tisk, volby časového a svislého

měřítka grafů a další funkce. Výpočet střední kinetické teploty léčiv MKT.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

SW100

sondy

Pt1000

CD s volně šířitelným programem pro osobní počítač.

Sondy teploty se senzorem Pt1000 s pocínovanými vodiči - za označením sondy je

znak /0.

Doporučená je hermetická sonda teploty -30 až +80 typu Pt1000TR160/0 pevně

2

spojená se stíněným PVC kabelem 2 x 0,14mm zakončená s pocínovanými vodiči.

Nutno uvést požadovanou délku přívodního kabelu 2, 5, 10, 15 nebo 20 metrů.

V nabídce jsou tyto typy sond: Pt1000TR160/0-2m, Pt1000TR160/0-5m,

Pt1000TR160/0-10m, Pt1000TR160/0-15m, Pt1000TR160/0-20m.

SA200A

Magnetický dveřní kontakt pro dvoustavové vstupy záznamníku, bez kabelu.

SA200A-2

SA200A-5

SA200A-10

SA200A-20

SA200A-30

Magnetický dveřní kontakt, připojitelný k dvoustavovým vstupům záznamníku

s délkami kabelu 2, 5, 10, 20, 30 metrů.

G9000

Bezdrátová alarmová jednotka s displejem do kabiny řidiče pro modely G0841W,

G0841MW.

Akusticky a blikáním LED signalizuje překročení nastavených teplot v návěsu

a stav dvoustavových vstupů.

Dosah cca 50m. Napájení z vnitřní baterie - životnost cca 3 roky.

Součástí je samolepicí Dual Lock pro snadnou instalaci.

Pr033

Náhradní role termopapíru do tiskárny, šířka 57mm, délka 10m pro tisk cca 3400

řádků záznamu, uchovatelnost vytištěného záznamu 5 let.

A1940

Napájecí adaptér 230V-50Hz/24V/24W pro napájení přístroje mimo vozidlo.

16 6


BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE S LOGGERY

přes GSM síť pomocí GPRS a SMS

Sxxxx

COM adaptér

SMS

aktuální hodnoty

alarmy

nastavení modemu

M2M

GPRS

INTERNET

G0841M s vestavěným modemem

SMS

Comet program

pro dataloggery

M2M

GPRS

Comet M2M

Talk Server

Comet program

pro dataloggery

G0241

VLASTNOSTI:

RS232

M2M

GPRS

Comet program

pro dataloggery

download dat z dataloggeru

čtení okamžitých hodnot

nastavení dataloggeru

nastavení modemu

1. Bezdrátová komunikace s loggery řady R/S prostřednictvím GPRS připojení.

- Vzdálené stahování záznamu z loggeru

- Konfigurace loggeru (nastavovaní, mazání záznamu, atd.)

- Čtení aktuálních hodnot (režim display)

- Lze provádět veškeré akce jako přes COM/USB adapter

- Spojení realizováno přes M2MTalk server

- Komunikaci přes M2M server je možné zakázat, pokud není požadováno stahování záznamu = úspora nákladů

(není nutné platit datový tarif).

2. Dotazové SMS na aktuální hodnoty

- Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo modemu je možné vyžádat aktuální hodnoty. Po obdržení SMS příkazu modem obratem

zašle zpět požadované informace prostřednictvím SMS zprávy.

- Lze omezit čísla, ze kterých je možné zasílat SMS příkazy. Toto platí i pro konfigurační-servisní SMS příkazy.

SMS

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

3. Alarmové SMS zprávy. Modem dokáže zaslat na nastavená telefonní čísla alarmové SMS zprávy:

- Při překročení dolní/horní hodnoty alarmu měřené veličiny

- Informace o zaplnění paměti loggeru (90% a 100%)

- Informace o vybití baterie loggeru, nebo o uplynutí její předpokládané životnosti.

- Informace o zapnutí/vypnutí loggeru.

- Chybové stavy (chyba komunikace s loggerem, chyba hodin reálného času v loggeru, chyba měřené veličiny)

4. Nastavení modemu

a) Lokální – servisní nastavení pomocí RS232 linky z uživatelského programu:

- Nastavení konfigurace - Stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu

- Nahrání nového firmware do modemu

b) Vzdálené – přes M2MTalk server z uživatelského programu

- Nastavení konfigurace - Stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu

- Odhlášení od M2MTalk serveru

- Restart modemu

c) SMS zprávy

- Aktualizace aplikace v modemu

- Zjištění popisu a verze firmware GPRS modemu

- Zjištění stavu GSM - Povolení/zákaz vyhodnocování alarmů

- Nastavení GPRS parametrů pro připojení

- Nastavení parametrů M2MTalk serveru

- Přihlášení a odhlášení k M2MTalk serveru

- Zastavení aplikace v modemu

- Restart aplikace v modemu

Každý datalogger řady Sxxxx nebo Rxxxx v monitorovacím systému je propojen pomocí COM adaptéru se "svým"

GSM modemem LP040. K tomu je nutno objednat některé položky z příslušenství. Minimální sestava jednoho loggeru

připojeného na GSM obsahuje:

Logger Sxxxx nebo Rxxxx, LP012 COM adaptér k propojení loggeru s modemem, GSM modem LP040, GSM anténu, napájecí adaptér,

QMS2901 kabel pro nastavení modemu, SWR001 rozšířený program pro loggery, poplatek za používání M2M serveru.

17


BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE

S LOGGERY

přes GSM síť pomocí GPRS a SMS

Příslušenství pro komunikaci s loggery za příplatek:

LP040

GSM/GPRS modem s držákem SIM karty - bez příslušenství.

Umožňuje plnou komunikaci s loggerem přes GPRS - stahování záznamu,

konfigurace záznamníku ..

Data logger lze ovládat pomocí SMS z mobilního telefonu, vyžádat aktuální hodnoty

a stav alarmů.

MP009/1

GSM anténa 3dB pro modem, lomená.

A1940

Napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/24W pro modem.

Sxxxx Rxxxx Gxxxx

QMS2901

MP006

MD036

MP036

Kabel pro nastavení modemu LP040 po sériové lince RS232 pomocí rozšířeného

programu pro loggery SWR001. Nutný pouze pro lokální nastavení modemu při

uvádění do provozu, pokud nelze použít GPRS připojení.

Převodník RS232/USB ke kabelu QMS2901 pro nastavení modemu přes USB. Nutný

pouze pro lokální nastavení modemu při uvádění do provozu.

Samolepicí Dual Lock pro snadnou instalaci modemu (průmyslový suchý zip ).

Držák modemu na zeď.

MP037

Držák modemu na DIN lištu 35mm.

LP012

COM adaptér pro propojení loggeru s modemem nebo osobním počítačem po

sériové lince RS232.

DBL

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty mj. umožňuje:

- Lokální nastavení GSM modemu po lince RS232 pomocí kabelu QMS2901.

- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými

kanály jiných loggerů Comet.

- Měření z různých loggerů lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu, tisk nebo export do PDF - tabulka i graf.

Je nutno mít instalován - freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL

s vytvořenou dB.

18

SWR001

¨

M2M

server

Rozšířený program pro loggery mj. umožňuje:

- Lokální nastavení GSM modemu po lince RS232 pomocí kabelu QMS2901.

- Numerický výpis zaznamenaných hodnot.

- Komfortní práce s grafy.

- Export do dbf nebo txt formátu.

Jednorázový poplatek za využívání M2M serveru - uplatňuje se pro každý datalogger

s modemem.

14


COMMETER - TEPLOMĚRY

VLHKOMĚRY, BAROMETRY

pro přímá měření i záznam

dvouřádkový LCD displej se speciálními znaky

nastavitelný dvouúrovňový alarm s akustickou

i optickou signalizací pro každou veličinu

paměť minimální a maximální hodnoty

Hold - uchování měřených hodnot v paměti

Přístroje jsou určeny pro přímá měření i záznam teploty a vlhkosti (případně

atmosférického tlaku) do své vnitřní energeticky nezávislé paměti v nastavitelném

časovém intervalu. Z paměti přístroje lze pomocí dodaného programu zaznamenané

teploty přenést do PC po sériové lince RS232 nebo USB k archivaci a dalšímu

vyhodnocení. Přístroj se propojuje s PC dodaným komunikačním kabelem pouze pro

přenos dat z paměti, přičemž po dobu připojení k PC není možné měření ani záznam.

C3120, D3120

C4130, D4130

Rozsah provozních teplot:

Použitý senzor teploty:

Přesnost měření teploty:

Přesnost měření vlhkosti:

Přesnost měření rosného bodu:

Přesnost měření atmosférického tlaku:

Napájení:

Životnost baterie:

Rozměry bez čidel:

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

-10 až +60°C

odporový

±0,4°C v rozsahu -50 až +100°C,

±0,5% z měřené hodnoty od 100 do 250°C

±2,5%RV v rozsahu 5 až 95% při 23°C, rozlišení 0.1%

±2.5% RV od 5 do 95% při 23°C

±2hPa při 23°C, rozlišení 0,1hPa

baterie 9V

4 měsíce, (barometry 2 měsíce)

141 x 71 x 27mm

TECHNICKÉ ÚDAJE - přístroje se záznamem (typy začínající písmenem D) :

Cxxxx Dxxxx

Typy záznamu:

Hodiny reálného času:

Propojení s počítačem:

Interval vzorkování při

automatickém záznamu:

1. ruční ukládání - kapacita 1000 uložených sad hodnot

2. automatický záznam necyklický (po zaplnění paměti se

záznam zastaví) - celková kapacita 16000 hodnot

3. automatický záznam cyklický (po zaplnění paměti se nejstarší

hodnoty nahrazují novými) - celková kapacita cca 15200 hodnot

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

sériové RS232

18 nastavitelných hodnot od 10s do 24hod (10s,1min,2min,3min,

4min,5min,10min,15min,20min,30min,1h,2h, 3h,4h,6h,8h,12h,24h)

Typ Popis Rozsah měření

C3120

D3120

C3121

D3121

C3631

D3631

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR se současným zobrazením teploty a relativní vlhkosti,

po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu, senzory pevně spojené s přístrojem

všechny funkce jako C3120, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR se současným zobrazením teploty a relativní vlhkosti, po

přepnutí zobrazení teploty rosného bodu. Externí sonda teplota-vlhkost na kabelu

1metr. Viz rovněž Příslušenství za příplatek. Na zakázku lze za příplatek

dodat sondu s délkou kabelu 2 nebo 4 metry

všechny funkce jako C3121, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR se současným zobrazením teploty a relativní vlhkosti, po

přepnutí zobrazení teploty rosného bodu. Sensory teploty-vlhkosti pevně spojené

s přístrojem. Konektor Cinch pro připojení další teplotní sondy na bázi

Ni1000/6180 ppm. V nabídce jsou dotykové, vpichové, ponorné sondy s

konektorem Cinch a další. Po přepnutí displeje zobrazení teploty rosného bodu,

teploty vnější teplotní sondy a rozdílu teploty mezi vnější sondou a rosným bodem.

všechny funkce jako C3631, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač.

Přístroj D3631 má certifikát schválení typu TCM 321/02-3751

- stanovené měřidlo pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody.

teplota -10 až +60°C

relativní vlhkost 5 až 95%RV

teplota -30 až +105°C*

relativní vlhkost 0 až 100%RV

prostorová teplota -10 až +60°C

teplota sondy -50 až +250°C

relativní vlhkost 5 až 95%RV

031-150/C - dotyková sonda teploty -30 až +150°C s čidlem

Ni1000 na kabelu 1metr pro přístroje C3631, D3631

031-60 - dotyková sonda teploty -10 až +60°C s čidlem Ni1000

pro přímé zasunutí do konektoru přístroje C3631, D3631

19


COMMETER - TEPLOMĚRY

VLHKOMĚRY, BAROMETRY

pro přímá měření i záznam

Typ Popis Veličina, rozsah měření

C3633

D3633

C4130

D4130

C4141

D4141

TEPLOMĚR-VLHKOMĚR se současným zobrazením teploty a relativní vlhkosti,

po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu. Sensory teploty-vlhkosti pevně spojené

s přístrojem. Na spodní straně přístroje povrchová teplotní sonda a příchytné magnety.

Po přepnutí displeje zobrazení teploty rosného bodu,teploty povrchu a rozdílu

teploty mezi povrchem a rosným bodem. Akustický i optický alarm nastavitelný

z klávesnice pro signalizaci rozdílu těchto teplot pro nanášení povrchových úprav

všechny funkce jako C3633, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač

TERMOHYGROBAROMETR, senzory pevně spojené s přístrojem. Zobrazení všech

měřených veličin, navíc zobrazení teploty rosného bodu a tlakové tendence za

uplynulé 3hodiny

všechny funkce jako C4130, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač

TERMOHYGROBAROMETR s externí sondou teplota-vlhkost na kabelu 1m. Čidla

vnitřní teploty a tlaku uvnitř pouzdra přístroje. Zobrazení všech měřených veličin,

navíc zobrazení teploty rosného bodu a tlakové tendence za uplynulé 3hodiny.

Viz rovněž Příslušenství za příplatek. Na zakázku lze za příplatek dodat sondu

s délkou kabelu 2 nebo 4 metry

všechny funkce jako C4141, navíc 3 typy záznamu s propojením na osobní počítač

* teploty nad + 85°C s omezením dle grafu dole

prostorová teplota -10 až +60°C

povrchová teplota -10 až +60°C

relativní vlhkost 5 až 95%RV

teplota -10 až +60°C

vlhkost 5 až 95%RV

atmosférický tlak 800-1100hPa

venkovní teplota -30 až +105°C*

vnitřní teplota -10 až +60°C

vlhkost 0 až 100%RV

atmosférický tlak 800-1100hPa

Cxxxx Dxxxx

Obsah dodávky:

V ceně všech přístrojů je kalibrační list od výrobce s

deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů - vychází

z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

V ceně záznamových přístrojů- dataloggerů (typy začínající

písmenem D) je transportní kufřík, baterie 9V, komunikační

kabel pro PC a samolepicí Dual Lock pro snadnou montáž.

Přístroje jsou vybaveny konektorem pro připojení vnějšího

napájecího adaptéru.

Součástí je software pro Windows pro načtení informací o

přístroji, nastavení hodin v přístroji, přenos dat z přístroje,

prohlížení a tisk hodnot ve formě tabulky a jednoduchého

grafu. Naměřené hodnoty je možno exportovat do formátu dbf

nebo txt.

V ceně přístrojů bez záznamu (typy začínající písmenem C) je

plastový kufřík a baterie 9V.

Všechny přístroje lze objednat i jako “holé“ bez příslušenství.

Výsledná cena je pak ponížena o ceny jednotlivého

příslušenství dle ceníku.

Příslušenství za příplatek:

MP006 - převodník RS232/USB pro komunikaci s PC přes

USB port

F5200B krytka čidel s filtrem z nerezové tkaniny pro

přístroje C3121, D3121, C4141, D4141, filtrační schopnost

krytky 0,025mm – viz obrázek

F1000 krytka čidel ze sintrovaného bronzu pro přístroje

C3121, D3121, C4141, D4141, filtrační schopnost krytky

0,025mm – viz obrázek

Pro uchycení sondy přístrojů C3121, D3121,

C4141, D4141 lze dodat kompletní kruhovou plastovou

přírubu PP4 s průchodkou nebo pravoúhlou nerezovou

přírubu PP90 s průchodkou pro montáž na zeď.

A1515 - napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Baterii 9V

nutno nahradit NiMH akumulátorem 9V.

A3400 - NiMH akumulátor 9V

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk,

volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros

F5200B krytka čidel

s nerezovou tkaninou

D3121, C3121

D4141, C4141

F0000 krytka čidel

ze sintrovaného bronzu

20 6

Záruka: 2 roky


COMMETER - TEPLOMĚRY

-200 až +500°C PRO ODPOROVÁ ČIDLA

Pt1000 a Ni1000 pro přímá měření i záznam

plně dvouřádkový LCD displej se speciálními znaky

nastavitelný dvouúrovňový alarm s akustickou

signalizací pro každý kanál

paměť minimální a maximální hodnoty

paměť Hold - uchování měřených hodnot

v paměti pro pozdější vyvolání

Vstupy teploty:

Rozsah provozních teplot:

Konektory sond teploty:

Napájení:

Životnost baterie:

Rozměry bez čidel:

TECHNICKÉ ÚDAJE - společné:

TECHNICKÉ ÚDAJE – záznamové teploměry D0211, D0221, D0241 –200 až +500°C:

Přesnost vstupu Pt1000 bez sondy:

Přesnost vstupu Ni1000 bez sondy:

Rozlišení:

Typy záznamu:

Hodiny reálného času:

Propojení s počítačem:

Interval vzorkování při záznamu:

bez záznamu

C0111

C0121

C0141

jednokanálový

dvoukanálový

čtyřkanálový

DODÁVANÉ TYPY

se záznamem

D0211 jednokanálový

D0221 dvoukanálový

D0241 čtyřkanálový

-30 až +65°C

Cinch

baterie 9V

typicky 6 měsíců

141x71x27mm

odporové Pt1000: –200 až +500°C

a Ni1000-6180ppm/°C: –50 až +250°C

±0.3°C v rozsahu -50 až +100°C,

±0.3% z měřené hodnoty od +100 do +500°C,

±0.6% z měřené hodnoty od -200 do -50°C

±0.2°C v rozsahu -50 až +100°C,

±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +250°C

0.1°C od –99.9 do +500.0°C, jinak 1°C

1. ruční ukládání - kapacita 1000 uložených sad hodnot

2. automatický záznam necyklický (po zaplnění paměti

se záznam zastaví) - celková kapacita 16000 hodnot

3. automatický záznam cyklický (po zaplnění paměti se nejstarší

hodnoty nahrazují novými) - celková kapacita cca 15200 hodnot

(14400 hodnot u jednokanálového teploměru D0211)

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

sériové RS232

18 nastavitelných hodnot od 10s do 24hod

Cxxxx Dxxxx

TECHNICKÉ ÚDAJE – teploměry bez záznamu C0111, C0121, C0141 –50 až +250°C:

Vstup teploty:

Přesnost vstupu bez sondy:

Přesnost měření teploty

(včetně dodaných sond Ni1000):

odporový Ni1000-6180ppm/°C: –50 až +250°C, rozlišení 0.1°C

±0.2°C v rozsahu -50 až +100°C,

±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +250°C

±0.4°C v rozsahu -50 až +100°C,

±0.5% z měřené hodnoty od +100 do +250°C

Teploměry jsou dodávány bez sond. Sondy je možno objednat – viz dále.

Obsah dodávky: v ceně přístrojů je kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi.

V ceně přístrojů D0211,D0221,D0241 je transportní kufřík, baterie 9V, komunikační kabel pro PC a upevňovací samolepicí Dual Lock. Přístroje jsou

vybaveny konektorem pro připojení vnějšího napájecího adaptéru. Součástí je jednoduchý program pro Windows pro načtení informací o přístroji,

nastavení hodin v přístroji, přenos dat z přístroje, prohlížení a tisk hodnot ve formě tabulek nebo grafů. Naměřené hodnoty je možno exportovat

do formátu dbf nebo txt.

V ceně přístrojů bez záznamu C0111 a C0121 je plastový kufřík a baterie 9V.

Příslušenství za příplatek:

MP006 - převodník RS232/USB pro komunikaci s PC přes USB port

Sondy s čidlem Pt1000/3850ppm s konektorem Cinch k teploměrům D02x1 - jsou uvedeny dále - za označením je znak /C

A1515 - napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Baterii 9V nutno nahradit NiMH akumulátorem 9V.

A3400 - NiMH akumulátor 9V

Sondy s čidlem Ni1000/6180ppm s konektorem Cinch k teploměrům C01x1 jsou uvedeny dále v katalogu - za označením je znak /C

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros

21


COMMETER

TEPLOMĚRY -200 až +1700°C PRO

TERMOČLÁNKY J, K, S pro přímá měření i záznam

přepínání typu termočlánku z klávesnice

dvouřádkový LCD displej se speciálními znaky

nastavitelný dvouúrovňový alarm

s akustickou signalizací pro každý kanál

paměť minimální a maximální hodnoty

paměť Hold - uchování měřených hodnot

v paměti pro pozdější vyvolání

automatická kompenzace teploty

studeného konce termočlánku

TECHNICKÉ ÚDAJE - společné:

Cxxxx Dxxxx

Rozsah provozních teplot:

Konektor sondy teploty:

Přesnost bez sond – termočlánky K (NiCr-Ni):

Přesnost bez sond – termočlánky J (Fe-Co):

Přesnost bez sond – termočlánky S (Pt10%Rh-Pt):

Rozlišení:

Napájení:

Rozměry bez sond:

Typy záznamu:

Hodiny reálného času:

Propojení s počítačem:

Interval vzorkování při

automatickém záznamu:

Typ

C0311

D0311

C0321

D0321

-10 až +60°C

subminiaturní konektor pro termočlánky

±(0.4°C + 0.1% z hodnoty) v rozsahu –200 až +1300°C

±(0.4°C + 0.1% z hodnoty) v rozsahu –200 až +750°C

±(0.85°C + 0.1% z hodnoty) v rozsahu –50 až +1700°C

termočlánky J,K: 0.1°C od -99,9 do +999,9°C, jinak 1°C

termočlánky S: 0.4°C od -50,0 do +999,9°C, jinak 1°C

baterie 9V, typická životnost 2 měsíce

141 x 71 x 27mm

TECHNICKÉ ÚDAJE - přístroje se záznamem - typy D0311, D0321 :

1. ruční ukládání - kapacita 1000 uložených sad hodnot

2. automatický záznam necyklický (po zaplnění paměti se záznam zastaví)

- celková kapacita 16000 hodnot

3. automatický záznam cyklický (po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty nahrazují

novými) – celková kapacita cca 15200 hodnot (14400 hodnot u jednokanálového

teploměru D0311)

rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

sériové RS232

18 nastavitelných hodnot od 10s do 24hod

(10s,1min,2min,3min,4min,5min,10min,

15min,20min,30min,1h,2h,3h,4h,6h,8h,12h,24h)

Popis

jednokanálový teploměr, bez možnosti připojení na PC

jednokanálový teploměr s možností automatického záznamu s výstupem RS232

dvoukanálový teploměr, bez možnosti připojení na PC

dvoukanálový teploměr s možností automatického záznamu s výstupem RS232

Teploměry jsou dodávány bez sond. Sondy s termočlánkem K je možno objednat - viz dále

Obsah dodávky: v ceně všech teploměrů je kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů - vychází z

požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

V ceně záznamových přístrojů D0311 a D0321 je transportní kufřík, baterie 9V, komunikační kabel pro PC a u pevňovací samolepicí Dual Lock.

Přístroje jsou vybaveny konektorem pro připojení vnějšího napájecího adaptéru. Součástí je rovněž jednoduchý software pro Windows pro

načtení informací o přístroji, nastavení hodin v přístroji, přenos dat z přístroje, prohlížení a tisk hodnot ve formě tabulek nebo grafů. Naměřené

hodnoty je možno exportovat do formátu dbf nebo txt.

V ceně přístrojů bez záznamu C0311a C0321 je plastový kufřík a baterie 9V.

22 6

Příslušenství za příplatek:

MP006 - převodník RS232/USB pro komunikaci s PC přes USB portsondy s termočlánkem typu „K" NiCr-Ni k teploměrům jsou uvedeny v

zadní části katalogu

A1515 - napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Baterii 9V nutno nahradit NiMH akumulátorem 9V.

A3400 - NiMH akumulátor 9V

SWR001 - rozšířený software pro Windows - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros

Záruka: 2 roky


ROZŠÍŘENÉ PROGRAMY PRO

DATALOGGERY

DBL

Logger Program

Databázový program pro práci s daty z dataloggerů Comet řad Sxxxx,

Rxxxx, Gxxxx.

Program mj. umožňuje:

* Prohlížet vybrané kanály

z kteréhokoli loggeru Comet

současně s vybranými kanály jiných

loggerů Comet.

* Měření z různých zařízení Comet

lze kombinovat a porovnávat

v jedné tabulce nebo grafu.

* Vybrat libovolný časový úsek pro

analýzu.

* Tisk, export do PDF - tabulka

igraf.

Pro prohlížení databáze dalšími

uživateli na síti je nutno dokoupit

patřičný počet licencí prohlížeče

DBV Database Viewer.

Pro funkci systému je nutno mít

instalován freewarový databázový

server MySQL nebo Microsoft SQL

s vytvořenou databází.

SWR001 Program pro dataloggery Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx a Dxxxx

Program umožňuje komunikaci s přístrojem, načtení informací o aktuálním nastavení a stavu záznamníku, změnu

parametrů záznamu a načtení naměřených údajů.

Získané hodnoty lze prohlížet a tisknout ve formě tabulek nebo grafů.

U přístrojů, které měří teplotu a relativní vlhkost se vypočítává a zobrazuje průběh rosného bodu nebo jiné počítané

hodnoty (absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie).

Hodnoty je možno exportovat do formátu DBF nebo TXT pro případné další zpracování.

Pro zobrazení nebo tisk lze vybrat libovolný úsek změřeného průběhu, uživatelsky nastavit měřítko na osách grafu, volit

tlouštky a barvy čar, velikost okrajů a další parametry.

Je možno vytisknout průběhy jednotlivých veličin samostatně, nebo rozdělit graf na více listů s nastavitelnou délkou.

Programy

Výhody rozšířeného programu v porovnání se základním freewarovým programem:

* možnost zoomování, výběrů pro tisk apod. - jiný grafický engine

* možnost výběru hodnot pro tisk tabulky

* možnost zobrazení okamžitých

hodnot v přístroji

* statistika, včetně možnosti

výpočtu MKT (Mean Kinetic

Temperature)

* komunikace s více LAN

adaptéry (v základním

programu jen s jedním)

* komunikace přes GSM

modem (vytáčená) nebo přes

GPRS

* možnost automatického

stahování dat - autodownload

z více přístrojů

* možnost automatického

exportu do formátu dbf po

stažení dat

* možnost volby místa pro

ukládání souborů

23


Nenákladný monitorovací systém

do stojanu rack 19" Hx531R

Monitorovací systémy

Monitorovací systém do stojanu rack 19"

pro měření teploty a vlkosti. Jednotka

má rovněž tři vstupy pro detekci

dvoustavových veličin - např.

přítomnosti napájení, zaplavení, kouře,

proudění vzduchu, rozbití skla, otevření

dveří.

Systém poskytuje 5Vss a 12Vss napětí

pro napájení externích senzorů

a detektorů.

Jednotka má dva výstupy na kontakty

relé pro signalizaci alarmu nebo řízení

externích zařízení. Každému relé lze

libovolně přiřadit kteroukoli vstupní

veličinu, nastavit komparační mez,

zpoždění, hysterezi či akustický alarm

ze zabudovaného měniče.

Parametry lze nastavovat z klávesnice

přístroje nebo z počítače.

- atm. tlak

- teplota

- vlhkost

Binární vstupy 3x

- napájení - UPS

- zaplavení

- kouř

- dveře

- ...

databázový

server PC

Programové vybavení:

Alarmy

- email

- email jako SMS

- SNMP

- syslog

ETHERNET

INTERNET

software Comet:

DBS Sensor Monitor

obsahuje: - SOAP server pro sběr dat

- administrátorské funkce

další nutný freeware:

- databázový server Microsoft SQL nebo MySQL

Reléové výstupy 2x

- GSM hlásič

- ventilace

- siréna

- ...

PC klient

DBV Database

Viewer

PC klient

DBV Database

Viewer

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

ModBus TCP:

Telnet:

www stránky:

SNMP:

SOAP:

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, binárních vstupů a stav výstupních

relé, nastavovat meze alarmů, justovat snímač, zjišťovat verzi firmware.

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 100 uložených sad měřených hodnot teploty, vlhkosti, tlaku, počítané veličiny a stavu

výstupních relé. Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

Binárním vstupům lze přiřadit jméno - max.16 znaků (dveře..).

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit.

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k

aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném

intervalu 10-65535 s.

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

V případě překročení zadané meze měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a

vyšle se varovný e-mail na zadané adresy (maximálně 3 adresy). Je podporována základní SMTP autentizace.

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a je

vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě při zasílání

e-mailu, po chybě komunikace se SOAP serverem.

24 6


Nenákladný monitorovací systém

do stojanu rack 19" Hx531R

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální spínané napětí, proud, výkon kontaktu relé:

Akustická signalizace alarmu:

Provozní rozsah relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost měření teploty:

P esnost a rozsah m ení atmosférického tlaku:

Podporované jednotky tlaku:

Signál pro binární vstupy:

Minimální délka impulsu na binárním vstupu:

Napětí na rozpojeném kontaktu:

Nízká napěťová úroveň:

Vysoká napěťová úroveň:

Rozsah provozní teploty:

Filtrační schopnost krytek čidel vlhkosti:

Krytí:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

Mechanické rozměry skříňky (Š xVxH):

TYP

H4531R

H3531R

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota+

3binární vstupy

teplota+

vlhkost+

3binární vstupy

MAXIMÁLNÍ ROZSAH

MĚŘENÝCH VELIČIN

-200 až +600°C

-30 až+105°C sonda

včetně kabelu

relativní vlhkost 0 až 100%

50V, 2A, 60VA, odporová zátěž

ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelná

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C

±0.4°C

±1.3hPa p i teplot 23°C, rozsah 600 a 1100hPa

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový

signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.

500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)

3,3 V

0 až +0,5 V

+3,0 až +30V

-30 a +80°C

0.025mm

hlavice s elektronikou IP30, krytí sondy teploty a vlhkosti IP40

konektor RJ-45

12Vdc, maximální odběr 250mA

souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm

483 x 44 x 45 mm, jedna rack jednotka 1U

DODÁVANÉ MODELY:

POPIS

Převodník teploty pro externí sondu s čidlem Pt1000/3850ppm (není

součástí dodávky), přesnost vstupu bez sondy ±0.2°C

Teploměr-vlhkoměr.

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Monitorovací systémy

H7531R

teplota+

vlhkost+

atmosférický

tlak+

3binární vstupy

-30 až+105°C sonda

včetně kabelu

relativní vlhkost 0 až 100%

tlak: 600 až 1100hPa

přesnost: ±1,3hPa při 23°C

Teploměr-vlhkoměr-barometr.

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách:

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in .

Čidlo tlaku je umístěno ve skříňce s elektronikou.

Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře

nastavením korekce na nadmořskou výšku.

2

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN

ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače.

Kdykoli lze volně stáhnout z www.cometsystem.cz program SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednotky

do souboru na disk

ve formátu CSV. Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program pro online sběr dat a analýzu ze snímačů Comet. Obsahuje všechny komponenty pro monitoring ze

snímačů, včetně jedné licence prohlížeče DBV Database Viewer.

Ke snímači H4531R jsou přímo připojitelné sondy s čidlem Pt1000 z nabídky Comet - viz závěr katalogu. Za označením sondy je znak /0.

Další příslušenství - viz dále v katalogu.

25


Příslušenství za příplatek:

Nenákladný monitorovací systém

do stojanu rack 19" Hx531R

DBS

DBS Sensor Monitor - databázový program

- umožňuje online sběr dat a analýzu aktuálně naměřených i uložených hodnot

z neomezeného počtu snímačů Comet připojených na Ethernet

- je sběrný systém typu klient-server

- tvoří ho:

*vybavení pro serverový počítač:

*SOAP server pro sběr dat

*Administrační program pro správu databáze

*MySQL databázový server (SW třetí strany - zdarma)

*jedna licence prohlížeče SWR010 Database Viewer.

Více podrobností na straně 71.

sondy

Pt1000

Sondy teploty se senzorem Pt1000 - za označením sondy je znak /0.

Doporučená je hermetická sonda teploty -30 až +80 typu Pt1000TR160/0 pevně

spojená se stíněným PVC kabelem zakončená s pocínovanými vodiči. Nutno uvést

délku přívodního kabelu 1, 2, 5, 10, 15 nebo 20 metrů.

Monitorovací systémy

MP047

SP008

LD12

SD280

Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"

(sondy nejsou v ceně držáku).

Detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný do binárních vstupů Hx531.

Detektor zaplavení, dvoustavový výstup, připojitelný do binárních vstupů Hx531R.

S kabelem 3 metry.

Lze napájet z výstupu Hx531R 12Vss.

Optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný do binárních vstupů Hx531,

lze napájet z výstupu Hx531R 12Vss.

SD280 obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní

detektor.

Mikroprocesor provádí digitální analýzu těchto veličin, což výrazně zvyšuje

odolnost vůči falešným poplachům.

JS20

PIR snímač pohybu osob je určen k ochraně objektů. Pracuje metodou násobné

analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a odolnosti proti falešným

poplachům. Detekční analýzu lze zvýšit nastavovací propojkou, je-li výrobek

montován do problematických prostorů. Ve snímači lze vyměnit čočku za verzi pro

dlouhé chodby nebo za verzi s volnou zónou při podlaze (k pohybu domácích

zvířat). Pro snadnější zapojování je výrobek vybaven párem volně použitelných

svorek. Je navržen jak pro montáž na rovnou plochu tak i do rohu. Je připojitelný

do binárních vstupů Hx531, lze napájet z výstupu Hx531R 12Vss.

SA200A

Magnetický dveřní kontakt pro dvoustavové vstupy záznamníku, bez kabelu.

SA200A-2

SA200A-5

SA200A-10

SA200A-20

SA200A-30

Magnetický dveřní kontakt, připojitelný k dvoustavovým vstupům záznamníku

s délkami kabelu 2, 5, 10, 20, 30 metrů.

A1515

Napájecí adaptér 230V-50Hz/12V.

26 6


Univerzální monitorovací systém

s ústřednou

MS6D, MS6-Rack, MS6R

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITORING TEPLOTY, VLHKOSTI TLAKU

A DALŠÍCH VELIČIN

Hlavní výhodou jsou uživatelsky konfigurovatelné vstupy z PC programu bez nutnosti zásahu dovnitř ústředny.

Každá ústředna obsahuje 16 vstupů, jimiž lze měřit a zaznamenávat analogové i dvoustavové veličiny.

Každý vstup lze individuálně nakonfigurovat z uživatelského PC programu na jeden ze 17 měřicích rozsahů.

Pomocí volitelného vstupu lze načítat údaje ze zařízení pracujících na sběrnici RS485 s protokolem ModBus nebo Advantech.

Univerzální šestnáctivstupá monitorovací ústředna je určena pro sběr dat ze snímačů nejrůznějších veličin, online signalizaci

alarmových stavů, případně pro řízení dalších procesů.

Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další

zpracování. Bezplatný program pro monitorovací systém pro Windows lze volně stáhnout.

V nabídce jsou tyto měřicí ústředny:

MS6D pro přímou montáž na zeď nebo do rozváděče, případně pro montáž do

vodotěsné skříně MP033, MP048.

Vybavení ústředny:

- dvouřádkový alfanumerický LCD displej

- čtyři ovládací tlačítka

- 32 alarmových LED svítivek

MS6-Rack pro montáž do stojanu rack 19".

Výška jedna jednotka 1U.

Umožňuje zabudovat modul 16 výstupních

relé MP016.

Vybavení ústředny:

dvouřádkový alfanumerický displej

čtyři ovládací tlačítka

32 alarmových LED svítivek

Monitorovací systémy

MS6R pro montáž do stojanu rack 19".

Výška jedna jednotka 1U. Držáky do racku

jsou demontovatelné.

Případně ke stolnímu použití s pryžovými

nožičkami - viz příslušenství za příplatek

Vybavení ústředny:

- dvouřádkový alfanumerický LCD displej

- čtyři ovládací tlačítka

- 32 alarmových LED svítivek

Měřicí ústředna zejména umožňuje:

Konfigurovat vstupy z programu pro PC pro různé typy vstupních signálů bez nutnosti zásahu dovnitř ústředny.

Individuálně konfigurovat každý vstupní kanál pro měření, vyhodnocení alarmů a záznam dat, včetně individuálního intervalu

záznamu pro každý vstup.

Každý vstupní kanál může být nastaven pro různé typy záznamu (nepřetržitý záznam, časově omezený záznam, záznam pouze při

splnění zadaných logických podmínek, záznam vzorkovaný externím signálem apod.).

Pro vstupní kanál lze definovat až 4 různé logické podmínky, na základě jejichž platnosti se aktivuje záznam a alarmy. Stavy

těchto podmínek mohou být závislé na naměřených hodnotách, na zadaném časovém plánu nebo mohou být ovládány vzdáleně

z PC nebo pomocí SMS zprávy.

Signalizovat alarmové stavy - vizuálně, akusticky, kontaktem relé, SMS, emailem s dalšími protokoly Ethernetového rozhraní.

Ve spojení s deskou 16 výstupních relé spínat vybraná relé dle alarmových stavů.

Přijímat informace z měřicí ústředny pomocí SMS zpráv přes GSM modem - aktuální hodnoty, alarmy, zaplnění paměti apod.

Přiřadit každému vstupnímu kanálu název právě zaznamenávaného procesu, který blíže charakterizuje monitorovaný objekt (např.

druh výrobku). Tento název lze vybrat z klávesnice ústředny během jejího provozu.

Propojit více ústředen po Ethernetové síti nebo sběrnici RS485 pro monitoring více míst.

Online sledování dat přes Ethernet interface pomocí programu Comet DBM a SOAP zpráv.

27


Univerzální monitorovací systém

s ústřednou MS6D, MS6-Rack, MS6R

TECHNICKÉ ÚDAJE ÚSTŘEDNY

Monitorovací systémy

28 6

Celková kapacita paměti:

Paměťové médium:

Způsob ukládání dat do paměti:

Interval záznamu:

Údaj o čase:

Vstupní měřené veličiny:

AD převodník (analogové kanály):

Rozhraní pro komunikaci s počítačem:

Podporované komunikační rychlosti:

Možnosti signalizace alarmu:

Napájení:

Rozsah provozní teploty ústředny:

Rozměry s připojenými konektory - MS6D:

Rozměry - MS6-Rack:

Rozměry bez držáků do racku - MS6R:

Krytí:

MĚŘENÁ VELIČINA

stejnosměrný proud 4 až 20 mA

ss napětí -10V až +10V

ss napětí -1V až +1V

ss napětí -100mV až +100mV

ss napětí -18mV až +18mV

termočlánek K (NiCr-Ni)

-200 až +1300°C

termočlánek J (Fe-Co)

-200 až +750°C

termočlánek S (Pt10%Rh-Pt)

0 až +1700°C

termočlánek B (Pt30%Rh-Pt)

+100 až +1800°C

termočlánek T (Cu-CuNi)

-200 až +400°C

platinové teplotní čidlo Pt100

-200 až +600°C

platinové teplotní čidlo Pt1000

-200 až +600°C

niklové teplotní čidlo Ni1000/

6180ppm -50 až +250°C

dvouvodičové měření odporu

0 až 300 Ohmů

dvouvodičové měření odporu

0 až 3000 Ohmů

dvouvodičové měření odporu

0 až 10000 Ohmů

Binární vstup pro dvoustavový

signál

RS485IN

- vstup pro sériový signál RS485

- za příplatek

2MB (až 480 tisíc údajů)

vnitřní zálohovaná SRAM paměť

necyklický záznam – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický záznam – po zaplnění se nejstarší hodnoty přepisují novými

nastavitelný individuálně pro každý kanál od 1 sekundy do 24 hod

vnitřní zálohované hodiny reálného času s rozlišením 1s

16 kanálů konfigurovatelných uživatelem - parametry viz tabulka níže

rozlišení 16 bitů, doba převodu cca 60ms/kanál

RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS,GND), kabel do 15 m - standardně. Umožňuje přímé

propojení s počítačem nebo přes GSM modem, vč. posílání a příjmu SMS zpráv.

USB rozhraní - standardně

RS485 - kabel do 1200 m, galvanicky odděleno, možnost připojení více ústředen do

sítě na jednu komunikační linku - standardně

Ethernetové rozhraní LAN - komunikace pomocí: www, XML, SNMP, SOAP,

ModbusTCP, e-mail, Syslog - za příplatek.

9600, 19200, 57600, 115200 Bd

1) červená svítivka LED na boku skříně, 32 LED na čelním panelu

2) relé max. 1A/50Vac, přepínací kontakty

3) napěťový signál 0V/4,8V, maximální proud 50mA, výstup je určen pro připojení

externí akustické signalizace příp. telefonního hlásiče

4) alarmové SMS zprávy - nutno připojit externí GSM modem

24Vdc, odběr samotné ústředny cca 80 mA

0 až +50°C

215x225x44mm(ŠxHxV)

483x190x44mm(ŠxHxV)-jedna rack jednotka 1U

225x230x44mm(ŠxHxV)

IP20

PARAMETRY KONFIGUROVATELNÝCH VSTUPŮ

PŘESNOST

±0.1% FS (±0.02 mA)

±0.1% FS (±10 mV)

±0.1% FS (±1 mV)

±0.1% FS (±100 uV)

±0.1% FS (±18 uV)

±0.3%MH + 1.5°C

±0.3%MH + 1.5°C

±0.3%MH + 1.5°C

±0.3%MH + 1.0°C

od +300 do +1800°C

±0.3%MH + 1.5°C

±0.2°C od -200 do +100°C

±0.2% MH od +100 do +600°C

±0.2°C od -200 do +100°C

±0.2% MH od +100 do +600°C

±0.2°C od -50 do +100°C

±0.2% MH od +100 do +250°C

0.1% FS (±0.3 Ohmů)

0.1% FS (±3 Ohmy)

0.1% FS (±10 Ohmů)

POZNÁMKA

buď z aktivního zdroje připojeného mezi svorky COM a GND

nebo pasivního snímače připojeného mezi svorky +24V a COM

vstupní odpor cca 10 Mohmů, připojovací svorky IN a COM

vstupní odpor cca 10 Mohmů, připojovací svorky IN a COM

vstupní odpor cca 10 Mohmů, připojovací svorky IN a COM

vstupní odpor cca 10 Mohmů, připojovací svorky IN a COM

linearizovaný, kompenzace studeného konce,

připojovací svorky IN a COM

linearizovaný, kompenzace studeného konce,

připojovací svorky IN a COM

linearizovaný, kompenzace studeného konce,

připojovací svorky IN a COM

linearizovaný, bez kompenzace studeného konce,

připojovací svorky IN a COM

linearizovaný, kompenzace studeného konce,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení,měřicí proud cca 0.8mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení, měřicí proud cca 0.5mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení, měřicí proud cca 0.5mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení, měřicí proud cca 0.8mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení, měřicí proud cca 0.5mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

dvouvodičové připojení, měřicí proud cca 0.1mA v impulsu 50ms,

připojovací svorky IN a COM

Vstupní napětí pro stav "L" (IN-COM) < 0.8 V (Rin < 1 kOhm).

Odpor sepnutého kontaktu pro stav "L" (IN-COM) < 1 kOhm.

Vstupní napětí pro stav "H" (IN-COM) >2V.

Odpor sepnutého kontaktu pro stav "H" (IN-COM) > 10 kOhm.

Minimální doba pro zachycení změny: 200ms.

Např. sběr dat ze snímačů teploty vlhkosti tlaku Tx41x, Hx43x.

Vstup slouží ke čtení ze zařízení podporujích protokol ModBus RTU nebo Advantech.

Připojují se na svorky vedle svorek pro 15. a 16. kanál.

Vstup může pracovat až s 16 zařízeními. Maximální rychlost 115200Bd. Galvanicky oddělený.

Další údaje včetně příslušenství za příplatek jsou uvedeny dále - společně i pro ústředny MS5.


Univerzální monitorovací systém

s ústřednou

MS6D, MS6-Rack, MS6R

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC

17025.

Kalibrační list obsahuje kalibraci 16 vstupů 4-20mA, pokud není zákazníkem udána požadovaná konfigurace vstupů ústředny.

Pokud je zákazníkem udána požadovaná konfigurace vstupů ústředny, kalibrační list dokládá kalibraci vstupů dle této

požadované konfigurace - maximálně jeden rozsah pro každý ze 16 vstupů.

Kalibrace dalších rozsahů je za příplatek.

Dále je v ceně USB komunikační kabel délky cca 1,8 metru, bezplatný program pro Windows.

Program umožňuje ovládání všech funkcí přístroje, prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek. Záznamy lze exportovat do

formátu dbf nebo xls pro další zpracování, např. v MS Excel. Bezplatný program nepracuje s grafy.

Bezplatný program pro monitorovací systém pro Windows lze rovněž volně stáhnout www.cometsystem. cz

Pro práci s grafy a další funkce lze objednat rozšířený program SWR003 nebo databázový program DBM MS Logger Program.

za příplatek

Komunikační rozhraní, alarmové výstupy, připojení napájení. Ethernetové rozhraní je za příplatek.

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

+Up

IN

COM

GND

+USS

Shield

485B

485A

Shield

Monitorovací systémy

RS485IN

za příplatek

Vstupy ústředny s přepínačem napětí 12Vdc/24Vdc pro napájení připojených senzorů.

ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH ÚSTŘEDEN MS6D A MS55D

Vlastnost:

Charakter vstupů:

Maximální měřený stejnosměrný proud:

Maximální měřené stejnosměrné napětí:

Nejcitlivější rozsah měření stejnosměrného napětí:

Maximální měřené střídavé napětí:

Maximální měřený střídavý proud:

Vstup pro měření frekvence:

Vstup pro čítání impulsů:

Možnost galvanického oddělení vstupů:

SMS port pro posílání/příjem SMS:

Rozměry včetně konektorů:

MS6D

vstupy konfigurovatelné uživatelem

z PC programu

20 mA dc

10Vdc

18 mV dc

-

-

-

-

pouze sériový vstup RS485IN,

analogové vstupy nelze oddělit

v ceně dodávky

215x225x44mm

MS55D

pevně daný použitými vstupními moduly

5Adc

75Vdc

100 mV dc

50Vac

5Aac

0 až 5 kHz

ano

ano

v ceně dodávky

215x225x60mm

Další údaje včetně příslušenství za příplatek jsou uvedeny dále - společně i pro ústředny MS55D.

29


Monitorovací systém s měřicí

ústřednou MS55D

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ:

potravinářský průmysl

farmaceutický průmysl

transfúzní stanice, lékárny

skladové hospodářství

vytápění, ventilace,

klimatizace, chlazení

výzkum a vývoj

Monitorovací systémy

Ústředna MS55D nahrazuje ústředny MS5D, MS5.

Smyslem náhrady je poskytnout uživateli systém, který se z uživatelského

hlediska chová stejně jako systém MS6, ale je vybaven

vstupními moduly známými z ústředen MS5.

Ústředny MS55D podporují všechny výhody a novinky ústředen MS6

včetně rychlejšího komunikačního protokolu.

Jsou určeny především do aplikací, které nepokryji univerzální vstupy

ústředen MS6.

Šestnáctivstupý monitorovací systém je určen pro sběr dat ze snímačů

nejrůznějších veličin, signalizaci alarmových stavů, případně pro řízení

dalších procesů. Měřicí ústřednou lze měřit a zaznamenávat analogové

veličiny, frekvenci, počítat impulsy, vyhodnocovat dvoustavové veličiny

a načítat údaje ze zařízení pracujících s protokolem ModBus RTU nebo

Advantech. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní

USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Bezplatný program pro monitorovací systém pro Windows lze volně

stáhnout z www.cometsystem.cz

Charaktery jednotlivých vstupů jsou pevně dány objednanými vstupními moduly. Lze vybrat z 53 možností dle tabulky

vstupů na další straně. Pro změnu charakteru vstupu lze vyměnit patřičný hardwareový vstupní modul za jiný.

Individuálně lze konfigurovat každý vstupní kanál pro měření, vyhodnocení alarmů a záznam dat, včetně individuálního

intervalu záznamu pro každý vstup.

Každý vstupní kanál lze nastavit pro různé typy záznamu (nepřetržitý záznam, časově omezený záznam, záznam pouze při

splnění zadaných logických podmínek, záznam vzorkovaný externím signálem apod.).

Pro vstupní kanál lze definovat až 4 různé logické podmínky, na základě jejichž platnosti se aktivuje záznam a alarmy.

Alarmové stavy lze signalizovat

vizuálně, akusticky, kontaktem relé, emailem, SMS.

Ve spojení s deskou 16 výstupních relé lze spínat vybraná relé dle alarmových stavů.

Lze přijímat informace z měřicí ústředny pomocí SMS zpráv přes GSM modem - aktuální hodnoty, alarmy, zaplnění paměti

a další.

Online sledování dat přes Ethernet interface pomocí programu Comet DBM a SOAP zpráv.

Každému vstupnímu kanálu lze přiřadit

název právě zaznamenávaného procesu, který blíže charakterizuje monitorovaný

objekt (např. druh výrobku). Tento název lze vybrat z klávesnice ústředny během jejího provozu.

Do ústředny lze uložit

několik konfiguračních profilů (nastavení všech parametrů ústředny) pro různé měřicí úlohy

a přepínat mezi nimi z klávesnice.

Lze propojit více ústředen po Ethernetové síti nebo sběrnici RS485 pro monitoring více míst.

30 6


Monitorovací systém

s měřicí ústřednou MS55D

PROGRAMOVÉ VYBAVENI PRO OSOBNÍ POČÍTAČ

Nastavení všech parametrů ústředny a zpracování naměřených údajů se provádí pomocí obslužného programu pro

Windows na osobním počítači.

Software zahrnutý v ceně - volně šířitelný program, lze stáhnout z www.cometsystem.cz. Umožňuje provádět

základní konfigurace ústředny, načítat zaznamenané hodnoty a zobrazovat okamžité hodnoty na vstupních kanálech.

Získané hodnoty lze prohlížet a tisknout ve formě tabulek a exportovat ve formátu dbf pro další zpracování, např. MS

Excel. Program podporuje komunikaci s ústřednami po sériové lince RS232, RS485, USB, pomocí GSM modemu nebo po

síti Ethernet pomocí zabudovaného převodníku. Základní verze nepodporuje grafy.

DBM MS Logger Program - nenákladný software pro práci s daty z ústředen MSx Comet.

Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kterékoli ústředny Comet současně s vybranými kanály jiných ústředen Comet.

- kombinovat a porovnávat měření z různých ústředen v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL s vytvořenou dB.

Program umožňuje online sledování a sběr dat přes volitelné Ethernetové rozhraní pomocí SOAP zpráv.

Rozšířený software SWR003 lze objednat za příplatek ve formě licenční karty - více informací na straně 35.

Paměťové médium:

Celková kapacita paměti:

Způsob ukládání dat do paměti:

Interval záznamu:

Údaj o čase:

Vstupní měřené veličiny

(1 až 16 vstupů):

AD převodník (analogové kanály):

Rozhraní pro komunikaci s počítačem:

TECHNICKÉ ÚDAJE ÚSTŘEDNY

vnitřní zálohovaná SRAM paměť

2MB (až 480 tisíc údajů)

necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví

cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty přepisují novými

nastavitelný individuálně pro každý kanál od 1 sekundy do 24 hod

vnitřní zálohované hodiny reálného času s rozlišením 1s

jsou pevně určeny osazením vstupními moduly pro jednotlivé kanály (viz tabulka)

podle požadavků uživatele

rozlišení 16 bitů, doba převodu cca 60ms/kanál

RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS,GND), kabel do 15 m - standardně.

Umožňuje přímé propojení s počítačem nebo přes GSM modem.

USB rozhraní - standardně

RS485 - kabel do 1200 m, galvanicky odděleno, možnost připojení více ústředen do

sítě na jednu komunikační linku - standardně

Ethernetové rozhraní LAN - za příplatek

Monitorovací systémy

Podporované komunikační rychlosti:

Výstup pro indikaci alarmu:

Napájení:

Rozsah provozní teploty ústředny:

Rozměry včetně konektorů:

Krytí:

Záruka:

9600, 19200, 57600, 115200 Bd

1) červená svítivka LED na boku skříně, 32 LED na čelním panelu

2) relé max. 8A/250Vac, přepínací kontakty

3) napěťový signál 0V/4,8V, maximální proud 50mA, výstup je určen pro připojení

externí akustické signalizace příp. telefonního hlásiče

9 až 30Vdc, doporučeno napájení 24Vdc

0 až +50°C

215x225x60mm

IP20

2roky

Napájecí a komunikační konektory, alarmové výstupy

Příslušenství zahrnuté v ceně:

kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů - vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Dále kabel pro komunikaci s počítačem délky 2metry, bezplatný program pro Windows - lze volně stáhnout z www.cometsystem. cz.

Program umožňuje ovládání všech funkcí přístroje a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek.

31


Monitorovací systémy

32 6

TYP

A0

A1*

B0*

B1*

B2*

C0

C1

C2

D0*

D1*

D2*

D5*

D4*

E0

E1

E2

E4

F*

J*

K*

K1*

K3

N*

T*

O*

P*

Q*

S*

S1

CTU

CTK

FU

FK

RP

MĚŘENÁ VELIČINA

stejnosměrný proud 4 až 20 mA

stejnosměrný proud 4 až 20 mA

stejnosměrný proud 0 až 20mA

stejnosměrný proud 0 až 1A

stejnosměrný proud 0 až 5A

střídavý proud 0 až 20mA

střídavý proud 0 až 1A

střídavý proud 0 až 5A

stejnosměrné napětí 0 až 100mV

stejnosměrné napětí 0 až 1V

stejnosměrné napětí 0 až 10V

stejnosměrné napětí -10 až +10V

stejnosměrné napětí +75V

střídavé napětí 0 až 100mV

střídavé napětí 0 až 1V

střídavé napětí 0 až 10V

střídavé napětí 0 až 50V

měření odporu (nutno udat rozsah)

vstup pro niklové teplotní čidlo

Ni1000, 6180 ppm/°C,

rozsah -50 až +250°C

vstup pro platinové teplotní čidlo

Pt100, rozsah -140 až +600°C

vstup pro platinové teplotní čidlo

Pt1000, rozsah -140 až +600°C

přesný vstup pro platinové teplotní

čidlo Pt1000, rozsah -10 až +50°C

termočlánek K (NiCr-Ni)

rozsah -70 až +1300°C

termočlánek T (Cu-CuNi)

rozsah -200 až +400°C

termočlánek J (Fe-Co)

rozsah -200 až +750°C

termočlánek S (Pt10%Rh-Pt),

rozsah 0 až +1700°C

termočlánek B (Pt30%Rh-Pt),

rozsah +100 až +1800°C

binární vstup pro beznapěťový

kontakt

binární napěťový vstup

čítací vstup pro napěťový signál

čítací vstup pro beznapěťový

kontakt a otevřený kolektor

vstup pro měření frekvence

napěťového signálu

vstup pro měření frekvence

spínání kontaktu

Vstup pro sériový signál RS485 s

protokolem Modbus RTU a

Monitorovací systém

s měřicí ústřednou MS55D

TABULKA VSTUPŮ

PŘESNOST

±0.1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS

±1% FS

±1% FS

±1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS

±0.1% FS (±20mV)

±0.1% FS

±1% FS

±1% FS

±1% FS

±1% FS

±%0.1 FS

-50 až 100°C±0.2°C

100 až 250°C ±0.2% MH

-140 až+100°C ±0.2°C

100 až 600°C±0.2% MH

-140 až+100°C ±0.2°C

100 až 600°C ±0.2% MH

±0.06°C

±(0.3% + 1.5°C) z MH

±(0.3% + 1.5°C) z MH

±(0.3% + 1.5°C) z MH

POZNÁMKA

Se zdrojem cca 21V pro dvouvodičové připojení

snímačů s proudovou smyčkou (např. snímače

teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku Comet).

Pouze galvanicky neoddělené provedení.

pro pasivní snímání z proudové smyčky

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

galvanicky oddělený

dvouvodičové připojení

dvouvodičové připojení

dvouvodičové připojení

dvouvodičové připojení

lze dodat i s čidly a snímači

Dvouvodičové připojení. Pouze galvanicky

neoddělený. Lze dodat s čidly, snímači.

linearizovaný, kompenzace studeného konce

linearizovaný, kompenzace studeného konce

linearizovaný, kompenzace studeného konce

±(0.3% + 1.5°C) z MH linearizovaný, kompenzace studeného konce

od +200 do +1700°C

±(0.3% + 1°C) z MH linearizovaný bez kompenzace studeného konce

od +300 do +1800°C

Max. odpor sepnutého kontaktu: 1000 ohmů

minimální doba pro zachycení změny: 200ms

napětí pro stav „sepnuto": 3 až 30Vss

vstupní proud ve stavu „sepnuto": 1 až 9mA dle vstupního napětí, minimální

doba pro zachycení změny: 200ms, galvanicky oddělený

napětí pro stav „H"(pro změnu stavu čítače): 3 až 24Vss

maximální frekvence impulsů 5kHz, zálohované napájení, zaznamenává i při

výpadku napájení, galvanicky oddělený

maximální odpor sepnutého kontaktu: 10 kohmů

minimální odpor rozepnutého kontaktu: 250 kohmů, maximální frekvence

impulsů 5kHz, nastavitelný filtr zákmitů kontaktu, zálohované napájení, za

znamenává i při výpadku napájení, galvanicky neoddělený

0 až 5kHz, rozlišení 1Hz, přesnost ±(0.2% MH + 1Hz)

vstupní napětí pro stav "H": 3 až 24Vss

vstupní proud ve stavu "H": cca 7mA

minimální délka trvání vstupního impulsu: 30us, galvanicky oddělený

0 až 5kHz, rozlišení 1Hz, přesnost ±(0.2% MH + 1Hz)

maximální odpor sepnutého kontaktu: 10 kohmů

minimální odpor rozepnutého kontaktu: 250 kohmů

min.délka trvání vstupního impulsu: 30us, galvanicky neoddělený

Např. ze snímačů teploty, vlhkosti, tlaku Tx4xx Comet, galvanicky oddělený.

Maximální rychlost 115 200Bd.

Poznámky: FS označuje plný rozsah modulu, MH měřenou hodnotu. Vstupy označené hvězdičkou (*) nejsou galvanicky odděleny a mají

společnou zem. Tyto vstupy lze také objednat v galvanicky odděleném provedení. Galvanicky oddělené analogové vstupy se označují písmenem G

za označením typu vstupu (např. vstup pro pasivní měření proudu 4-20mA - typ A1 - s galvanickým oddělením se označuje A1G). Galvanické

oddělení neplní bezpečnostní funkci.


Architektura monitorovacího

systému s měřicími ústřednami

MS

ALARMY přes:

- ANALOGOVÝ nebo GSM MODEM

- SMS

- E-MAIL, SNMP TRAP

- TELEFONNÍ HLÁSIČ

- AKUSTICKÝ SIGNÁL

PC

AKUSTICKÁ

SIGNALIZACE

ALARMU

SMS

KOMUNIKACE přes - USB

- RS232

- RS485

- ETHERNET

- GSM

TELEFONNÍ

HLÁSIC

EXTERNÍ DISPLEJ

A KLÁVESNICE

GSM MODEM

VÝSTUPY

ALARM OUT

KONTAKT RELÉ

NAPÁJECÍ

ADAPTER

ZÁSUVKA 230V

ETHERNET, RS485

Monitorovací systémy

MODUL VÝSTUPNÍCH RELÉ

VSTUPY

RS485

ŘÍZENÉ

ZAŘÍZENÍ

ŘÍZENÉ

ZAŘÍZENÍ

ŘÍZENÉ

ZAŘÍZENÍ

teplota

T4111

převodník

teploty

řada Txx18

interiérové snímače

teploty, vlhkosti,

tlaku

další monitorované

zařízení

RS485

Monitorovací

systémy

řada Hx43x

snímače teploty,

vlhkosti, tlaku

řada Tx41x

snímače teploty,

vlhkosti, tlaku

T4411

převodník

teploty

33


Vlastnosti volitelného Ethernetového

rozhraní monitorovací systém MS

Monitorovací systémy

Ethernetové rozhraní

Ústřednu je možné připojit

do standardní počítačové

sítě. Je podporován 10

a 100Mb/s Ethernet.

Není tedy nutné budovat nové datové

rozvody. Díky tomu je možné značně

snížit náklady na instalaci a urychlit

zprovoznění monitorovacího systému

Rychlé stahování dat

Oproti předchozí generaci

ústředen MS5 byla až 4x

zvýšena rychlost stažení

záznamu.

E-mail

Ústředna zasílá varovné

emaily

až na 3 různé adresy.

Okamžitě zasílá e-mail při vzniku

alarmového stavu monitorovaného

technologického procesu. Informuje

dále o chybových stavech samotného

zařízení (chyba měřícího kanálu,

zaplnění vnitřní paměti, chyba

selftestu).

Jsou podporovány i SMTP servery

vyžadující autentizaci.

Zabezpečený WEB server

V zařízení je zabudovaný

www server. Zde je možné

sledovat aktuálně měřené

hodnoty, stavy alarmů a informace

o ústředně.

Dále umožňuje nastavit přístupové

heslo pro www stránky.

WWW stránky jsou uživatelsky

modifiko-vatelné.

Zdarma je k dispozici SDK popisující

tvorbu stránek.

WWW vzdálené

podmínky

Je možné provádět ovládání

vzdálených podmínek a relé

i přes www rozhraní.

SOAP protokol

Protokol určený pro

začlenění ústředny do

vlastní www infrastruktury.

Poskytované aktuální hodnoty je

možné zachytit na www serveru

(Apache, IIS) a dále je uživatelsky

zpracovávat.

Je podporován komunikační protokol

SOAP verze 1.1. Pomocí tohoto

protokolu ústředna zasílá v

pravidelných intervalech aktuální

hodnoty na zadaný server.

Modbus

Modbus TCP protokol

Umožňuje čtení aktuálně

měřených

hodnot pomocí

průmyslového

standardu Modbus. Hodnoty jsou

poskytovány v několika formátech.

Protokol

je vhodný pro zařazení ústředny

do SCADA systémů.

XML soubor

Aktuální hodnoty je možné

získat stažením XML

souboru. Tato volba je

vhodná pro zařazení ústředny do

SCADA systémů.

SNMP Trap

Zasílání SNMP Trap zpráv

při vzniku alarmu nebo

chybového stavu ústředny.

SNMPv1 protokol

Aktuálně měřené

hodnoty je dále možné

získat pomocí protokolu

SNMPv1. Zdarma jsou k dispozici

MIB tabulky.

Určeno převážně pro IT oblast

a použití v “managed”

počítačových sítích.

Syslog protocol

Při vzniku alarmu nebo

chyby na ústředně je

zaslána Syslog zpráva,

kompatibilní s RFC5424

Displej ústředny

Základní síťové parametry

je možné nastavit přímo

z displeje ústředny. Je

možné změnit IP adresu,

masku podsítě a výchozí bránu.

Database system

Připraveno na propojení

s databázovým systémem

včetně přenosu online hodnot.

34 6


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

Společné příslušenství za příplatek pro ústředny MS6 i MS55

Programové vybavení:

DBM

DBM MS Logger Program pro práci s daty z ústředen MSx Comet.

Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Program mj. umožňuje:

- Prohlížet vybrané kanály z kterékoli ústředny Comet současně s vybranými

kanály jiných ústředen Comet.

- kombinovat a porovnávat měření z různých ústředen v jedné tabulce nebo grafu.

- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.

- Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Je nutno mít instalován freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL

s vytvořenou dB.

Program umožňuje online sledování a sběr dat přes volitelné Ethernetové rozhraní

pomocí SOAP zpráv.

Volitený vstup pro sériový

signál RS485:

SWR003

RS485IN

Rozšířený software pro Windows

– komplexní grafické zpracování hodnot včetně volby měřítka časové i vertikální

osy, on-line vizualizaci průběhů s nastavitelným intervalem načítání hodnot do

grafů - režim Displej, režim vzdálený Displej na síti Internet-Ethernet, automatický

přenos údajů do počítače v nastavených časech, ukládání dat na síť, správu

uživatelů a hesel ..

Pouze pro ústředny MS6D, MS6-Rack, MS6R.

Např. sběr dat ze snímačů teploty vlhkosti tlaku Tx41x, Hx43x.

Vstup slouží ke čtení ze zařízení podporujích protokol ModBus RTU nebo

Advantech.

Připojují se na svorky ústředny MS6 vedle svorek pro 15. a 16. kanál.

Vstup může spolupracovat až s 16 zařízeními.

Maximální rychlost 115200Bd.

Galvanicky oddělený.

Monitorovací systémy

Příslušenství pro upevnění ústředny:

MP013

Kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu.

Balení obsahuje 2ks bočních úchytů a 4ks šroubů.

MP012

Držák pro odnímatelné připevnění ústředny na DIN lištu 35mm.

Balení obsahuje držák a 6ks šroubů.

MP041

Pouze pro ústřednu MS6R.

Čtveřice gumových nožiček se šroubky pro použití ústředny MS6R mimo rack jako

desktop přístroje.

35


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

Napájecí zdroje nazálohované:

A1759

Univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A.

A1940

Spínaný napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W do zásuvky.

Monitorovací systémy

Zálohované napájecí zdroje:

A5948

A6963

zdroj

A7963

baterie

Spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35mm, zdvojené svorky

24Vdc, včetně DIN lišty délky 100mm.

Záložní zdroj A6963, typ MINI-DC-UPS/24DC/2 s baterií A7963, typ MINI-

BAT/24DC/1.3AH, výrobce Phoenix Contact. Tento zdroj je určen k montáži na 35mm

DIN lištu ve skříni MP033 a MP034, sestává ze dvou modulů - UPS a baterie. Součástí

dodávky je DIN lišta pro montáž do skříně. Zdroj se dodává nenamontovaný v

originálním balení výrobce. Zdroj je schopen zálohovat systém o odběru 200 mA

nejméně 3 hodiny, systém o odběru 500 mA nejméně 2 hodiny, systém o odběru 1A

nejméně 1 hodinu. Vybitý akumulátor se nabije na plnou kapacitu za cca 3 hodiny.

Vhodným nastavením podmínek a alarmů je možné informovat uživatele o přechodu

na bateriový provoz. Bližší údaje o odběru ústředny a připojení záložních zdrojů jsou

uvedeny v Dodatcích k manuálu.

Pro montáž do skříně MP033 nebo MP034 nutno objednat: 1ks A6963, 1ks A7963, 1ks

lišta MP035.

MP035

DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje A6963 s baterií A7963 do

skříně MP033 nebo MP034.

A6966

zdroj

A7966

baterie

Záložní zdroj A6966 typ AWZ224, výrobce Pulsar sp.j., Polsko. K tomuto zdroji je nutné

dokoupit 2 ks olověných akumulátorů A7966 12V/7Ah v hermetickém bezúdržbovém

provedení, např. typ ELNIKA 12V/7.2Ah. Zdroj je určen k montáži na svislou

nehořlavou podložku (stěnu) s dostatečným prouděním vzduchu a má krytí IP20. Není

vhodný k montáži do uzavřeného rozvaděče. Tento záložní zdroj je schopen napájet

záznamovou ústřednu se snímači s proudovým odběrem 200mA po dobu cca 35 hodin.

Vhodným nastavením podmínek a alarmů je možné informovat uživatele o přechodu

na bateriový provoz. Bližší údaje o odběru ústředny a připojení záložních zdrojů jsou

uvedeny v Dodatcích k manuálu.

Nutno objednat: 1ks A6966, 2ks A7966.

36 6


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

Volitelná vnitřní vybavení:

MP042

Zabudované LAN rozhraní pro připojení ústředny na síť Ethernet. V případě

překročení zadaných mezí je aktivován alarm a vyslán varovný e-mail, SNMP trap

nebo Syslog zpráva.

Aktuálně měřené hodnoty je možné číst pomocí standardních komunikačních

protokolů: www, XML, SNMP, SOAP, www, ModbusTCP.

MP021

Převodník RS485/RS232 pro sériový port COM na straně počítače pro komunikaci

mezi PC a ústřednou.

Včetně napáječe a terminátoru T485.

Externí komunikační převodníky:

MP022

MP023

Převodník USB/RS485 pro USB rozhraní na straně počítače pro komunikaci mezi

PC a ústřednou.

Včetně terminátoru T485.

Je napájen přes USB rozhraní počítače.

Převodník Ethernet/RS485 s napáječem, včetně terminátoru T485. Je určen pro

více ústředen blízko sebe propojených sítí RS485 pro připojení k počítači přes

Ethernet.

Monitorovací systémy

Příslušenství k výstupu ALARM OUT:

MP026

Skříňka externí akustické signalizace alarmů. Umožňuje akusticky hlásit alarmový

stav v místě vzdáleném do 50m od ústředny. K ústředně se připojuje kabelem.

Poznámka: Akustickou signalizaci alarmu mají v sobě zabudovánu i externí

terminály MP016 a Mp032.

Modul výstupních relé:

MP018

Modul výstupních relé. Obsahuje 16 síťových relé 250V/8A s přepínacím

kontaktem, z nichž každé může být spínáno na základě vzniku jednoho nebo více

alarmů na různých vstupních kanálech podle nastavení pomocí obslužného

programu. Výstupní relé jsou určena pro ovládání externích zařízení (spuštění

vytápění, chlazení, ventilátoru, dálkového alarmu apod.). Nutno dokoupit

propojovací kabel s ústřednou MP017, případně další příslušenství.

Modul lze snadno zabudovat přímo do skříně ústředny MS6-Rack nebo do skříní

s vyšším krytím MP033, MP048, MP049 spolu s ústřednou.

37


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

MP017

Propojovací kabel externího displeje a reléových výstupů - délka kabelu cca

60cm. Jinou délku kabelu lze objednat - maximálně 2m pro modul relé.

MP019

Držák pro odnímatelné připevnění modulu relé na DIN lištu 35mm. Balení

obsahuje držák a 6ks plastových nýtů.

MP020

DIN lišta pro modul relé se zvýšenými konzolami pro montáž do skříně MP033,

MP034. Lišta umožňuje zvednout modul relé o cca 3 cm a umožnit vedení kabelů

k záznamové ústředně pod deskou.

Monitorovací systémy

Terminály s displejem:

MP016

MP017

MP017-5

MP017-10

Terminál s dvouřádkovým alfanumerickým LCD a ovládacími tlačítky a 32

alarmovými LED - pro montáž do otvoru v panelu nebo ve víku skříně. Lze

zabudovat s krytím IP54. Maximální délka kabelu k ústředně 50m. Totožné funkce

jako zabudovaný terminál ústředny MS55D, MS6D, MS6R, MS6--Rack. Nutno

dokoupit propojovací kabel s ústřednou MP017.

Propojovací kabel externího displeje a reléových výstupů - délka kabelu cca

60cm. Jinou délku kabelu lze objednat - maximálně 50m.

Propojovací kabel externího displeje - délka kabelu 5m.

Propojovací kabel externího displeje - délka kabelu 10m.

MP032

Externí terminál s dvouřádkovým alfanumerickým LCD a ovládacími tlačítky

a 32 alarmovými LED zabudovaný ve skříni s krytím IP54. Včetně kabelu 2m se

svorkami s krytem. Maximální délka kabelu k ústředně na zakázku je 50m.

Totožné funkce jako zabudovaný terminál ústředny MS55D, MS6D, MS6R, MS6--

Rack.

GSM modem a příslušenství:

MP009

GSM modem Fastrack Xtend, bez příslušenství.

MP009/1

GSM anténa 3dB pro modem Fastrack M1306B, lomená.

MP009/2

Komunikační kabel pro GSM modem Fastrack.

MP009/3

Zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu Fastrack.

38 6


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

Kryty, kabely a další příslušenství:

MP027

Kryty připojovacích kabelů k ústředně (pár). Slouží k estetickému zakrytí

připojovacích svorek a konektorů s kabeláží. Magnetická fixace na ústřednu.

MP030

RS232 konektor se svorkami. Pro připojení rozhraní RS232 pomocí svorek,

ne konektorem Canon.

Sestavy ve skříni s vyšším stupněm krytí:

MP031

Šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek.

Monitorovací systémy

MP033

Skříň s krytím IP65 s držáky na zeď a držáky ústředny bez otvoru ve víku.

Rozměry 270 x 570 x 140 mm.

MP048

Záznamová ústředna MS6D ve skříni s krytím IP54 s připojeným terminálem

ve víku. Rozměry 270 x 570 x 140 mm.

MP049

Záznamová ústředna MS55D ve skříni s krytím IP54 s připojeným terminálem

ve víku. Rozměry 270 x 570 x 140 mm.

K ústřednám jsou přímo připojitelné snímače teploty, vlhkosti, tlaku Comet. Lze dodat rovněž kompletní monitorovací systém

s ústřednou i snímači.

39


Monitorovací systém MSx

- příslušenství za příplatek

Snímače a sondy teploty a vlhkosti:

Px1xx

Txxxx

Hx43x

Průmyslové a interiérové snímače pro monitoring teploty, vlhkosti, atmosférického

tlaku s proudovými výstupy 4-20mA a sériovými výstupy RS485 - viz následující

kapitola.

sondy

Pt1000

Sondy teploty se senzorem Pt1000 - za označením sondy je znak /0.

Doporučená je hermetická sonda teploty -30 až +80 typu Pt1000TR160/0 pevně

spojená se stíněným PVC kabelem zakončená s pocínovanými vodiči. Nutno uvést

délku přívodního kabelu 1, 2, 5, 10, 15 nebo 20 metrů.

Další sondy - viz závěr katalogu.

Monitorovací systémy

MP047

Dvoustavové detektory připojitelné k binárním vstupům:

SP008

SA200A

Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"

(sondy nejsou v ceně držáku).

Detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný do binárních vstupů ústředen

MS5, MS6.

Magnetický dveřní kontakt připojitelný do binárních vstupů ústředen MS5, MS6,

bez kabelu.

SA200A-2

SA200A-5

SA200A-10

SA200A-20

SA200A-30

Magnetický dveřní kontakt, připojitelný do binárních vstupů ústředen MS5, MS6

s délkami kabelu 2, 5, 10, 20, 30 metrů.

LD12

Detektor zaplavení, dvoustavový výstup, připojitelný do binárních vstupů MS6.

S kabelem 3 metry.

Lze napájet ze vstupní svorky Up +12V ústředny MS6.

SD280

Optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný do binárních vstupů MS6.

Lze napájet ze vstupní svorky Up +12V ústředny MS6.

SD280 obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní

detektor.

Mikroprocesor provádí digitální analýzu těchto veličin, což výrazně zvyšuje odolnost

vůči falešným poplachům.

40 6

JS20

PPIR snímač pohybu osob je určen k ochraně objektů. Pracuje metodou násobné

analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a odolnosti proti falešným

poplachům. Detekční analýzu lze zvýšit nastavovací propojkou, je-li výrobek

montován do problematických prostorů. Ve snímači lze vyměnit čočku za verzi pro

dlouhé chodby nebo za verzi s volnou zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat).

Pro snadnější zapojování je výrobek vybaven párem volně použitelných svorek. Je

navržen jak pro montáž na rovnou plochu tak i do rohu. Je připojitelný do binárních

vstupů MS6. Lze napájet ze vstupní svorky Up +12V ústředny MS6.


PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ

TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO 2

PRŮMYSLOVÉ SNÍMAČE řady Txxxx, Pxxxx:

MĚŘENÁ VELIČINA

/VÝSTUP

teplota

vlhkost

atmosférický tlak

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

+atmosférický tlak

CO

2

teplota+vlhkost+CO

2

4 až 20mA 0 až 10V RS485 RS232 Ethernet

P0120 obr. 2 T4211 obr. 3 T0410 obr. 4 T0310 obr. 4 P86xx obr. 2

strana 42 strana 46 strana 48 strana 50 strana 52

Px1x1 obr. 1

T4411 obr. 3 T4311 obr. 3 P85xx obr. 2

strana 42

strana 48 strana 50 strana 54

T0110 obr. 4

strana 43

T4111 obr. 3

strana 43

T0510 obr. 4

strana 56

T4511 obr. 3

strana 58

T1110 obr. 5

strana 43

T2114 obr. 3

strana 45

T3110 obr. 5

strana 43

T3113 obr. 6

strana 43

T3117 obr. 7

strana 43

T3111 obr. 8

strana 43

T2214 obr. 3

strana 45

T0210 obr. 5

strana 46

T0213 obr. 6

strana 46

T0211 obr. 8

strana 46

T2414 obr. 3

strana 48

T3411 obr. 5

strana 48

T3413 obr. 6

strana 48

T3417 obr. 7

strana 48

T3419 obr. 8

strana 48

T7410 obr. 5

strana 48

T7411 obr. 8

T2314 obr. 3

strana 50

T3311 obr. 5

strana 50

T3313 obr. 6

strana 50

T3319 obr. 8

strana 50

T7310 obr. 5

strana 50

T7311 obr. 8

T2514 obr. 3

strana 58

T3510 obr. 5

strana 56

T3511 obr. 8

strana 58

T7510 obr. 5

strana 56

T7511 obr. 8

strana 48 strana 50 strana 58

T5440 obr. 3 T5340 obr. 3 T5540 obr. 3

strana 48 strana 50 strana 56

T6440 obr. 5 T6340 obr. 5 T6540 obr. 5

strana 48 strana 50

strana 56

Pxxxx, Txxxx

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6 obr. 7 obr. 8

Ilustrační obrázky variant mechanického

provedení průmyslových snímačů

INTERIÉROVÉ SNÍMAČE řady Txx18:

MĚŘENÁ VELIČINA / VÝSTUP

teplota

atmosférický tlak

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

+atmosférický tlak

4 až 20mA

strana 61

T0118

T2118

T3118

0 až 10V

strana 61

T0218

T2218

T3218

RS485

strana 63

T0418

T3418

T7418

RS232

strana 63

T0318

T3318

T7318

41


Rozsah měření a provozních teplot:

Přesnost:

Přerušení čidla:

Zkrat čidla:

Rozměry (Š x V x H):

Krytí:

Napájení:

SNÍMAČE A PŘEVODNÍKY TEPLOTY

pro Pt100, Pt1000

P0120 - PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

s výstupem 4-20mA pro venkovní a vnitřní použití

TECHNICKÉ PARAMETERY

-30 až +80°C

±0.4°C

> 24mA

< 3.5mA

cca 89 x 151 x 39.5 mm

IP65

9 až 30 V dc ( typicky 24 V )

s proudovým výstupem 4-20mA

Výstupy 4-20mA, 0-10V

Snímač P0132

do vzduchotechnického kanálu

PŘEVODNÍKY TEPLOTY z čidla Pt100 a Pt1000 na proudový výstup 4-20mA

Převodníky jsou určeny k převodu signálu z odporových snímačů teploty Pt1000/3850ppm/°C na linearizovaný signál

4 až 20mA. Převodník s připojovacími svorkami je umístěn v robustní vodotěsné hlavici z ABS s kabelovými průchodkami.

TECHNICKÉ PARAMETERY

Provozní teplota:

-30 až +80°C

Přerušení čidla:

> 24mA

Zkrat čidla:

< 3.5mA

Rozměry s průchodkami (Š xVxH): cca 89 x 123 x 39.5 mm

Krytí:

IP65

Napájení:

9 až 30 V DC ( typicky 24 V )

Snímač prostorové teploty P0120

MODELY pro Pt1000 - dvouvodičové připojení:

P4141 rozsah 4 až 20mA / -100 až +30°C, přesnost vstupu ±0.3°C

P4191

P4121

P4151

P4131

P4161

P4171

rozsah 4 až 20mA / -50 až +50°C, přesnost vstupu ±0.3°C

rozsah 4 až 20mA / -30 až +80°C, přesnost vstupu ±0.3°C

rozsah 4 až 20mA /0až+35°C, přesnost vstupu ±0.2°C

rozsah 4 až 20mA /0až+150°C, přesnost vstupu ±0.3°C

rozsah 4 až 20mA /0až+250°C, přesnost vstupu ±0.4°C

rozsah 4 až 20mA /0až+400°C, přesnost vstupu ±0.7°C

Převodník P6181 pro Pt100

Převodník P41x1 pro Pt1000

K převodníkům P41x1 jsou přímo připojitelné teplotní sondy Comet s čidlem Pt1000 bez konektoru,za označením

sondy je znak /0 - viz konec katalogu

MODELY pro Pt100 - dvouvodičové, třívouvodičové nrbo dvouvodičové s kompen zační smyčkou:

P6181 rozsah 4 až 20mA / -100 až +200°C, přesnost vstupu ±0,3°C do +100°C, ±0,4°C nad +100°C

Součástí dodávky snímačů a převodníků teploty je kalibrační list od výrobce

s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

42 6

Záruka: 2 roky


SNÍMAČE TEPLOTY A VLHKOSTI

s výstupy 4-20mA

teplota* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*absolutní vlhkost

*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

Snímač T3113 délka 150mm

Snímač T3117 délka 700mm

Snímač T1110, T3110

Snímač T3111

Programovatelné snímače vlhkosti a teploty vzduchu jsou vybaveny sensory relativní

vlhkosti a teploty. Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo

specifickou entalpii (kromě snímače T1110). Snímače jsou dodávány v prostorovém,

kanálovém a tyčovém provedení a v provedení se sondou vlhkosti a teploty na kabelu.

Snímač se skládá z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla

vlhkosti v krytce s filtrem z nerezové tkaniny. Snímače jsou v nabídce i v kombinovaném

provedení snímačů teploty a vlhkosti se dvěma galvanicky oddělenými výstupy 4 až 20mA.

Přiřazení výstupů a výstupní rozsah měřených veličin jsou nastavitelné uživatelem.

Předností je velký dvouřádkový displej pro současné zobrazování teploty a relativní

vlhkosti nebo dalšího vyjádření vlhkosti. Displej lze vypnout.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla

vlhkosti a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje

dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro

měření vzduchu bez agresivních příměsí .

Výstupy 4-20mA, 0-10V

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost výstupu teploty snímačů:

Přesnost výstupu teploty převodníku teploty T4111:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Rozsah teplotní kompenzace čidla relativní vlhkosti:

Proudové výstupy - dvouvodičové připojení:

Přiřazení výstupů a výstupní rozsah měřených veličin:

Filtrační schopnost filtrů vzduchu - krytek sensorů:

Napájení:

Rozměry hlavice bez průchodek (Š xVxH):

Krytí hlavice s elektronikou a svorkami:

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±0.15°C + 0,1% z měřicího rozpětí výstupu

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

-30 až +80°C

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

-30 až +125°C

4-20mA, u dvouvýstupových snímačů vzájemně galvanicky oddělené

nastavitelný uživatelem z osobního počítače

0.025mm, filtr s nerezovou tkaninou

9-30Vdc

89x73x39,5mm

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzory

43


elative humidity

relativní vlhkost [%]

SNÍMAČE TEPLOTY A VLHKOSTI

s výstupy 4-20mA

teplota* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*absolutní vlhkost

*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

SNÍMAČE JSOU DODÁVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍCH TYPECH:

TYP

T1110

T3110

T3113

T3117

T3111

T0110

T4111

MĚŘENÁ

VELIČINA

RV

RV+T

RV+T

RV+T

RV+T

T

T

MAXIMÁLNÍ

ROZSAH MĚŘENÉ

TEPLOTY

-30 až +80°C

-30 až +80°C

1)

-30 až +125°C

1)

-30 až +125°C

1)

-30 až +105°C

sonda vč. kabelu

-30 až +80°C

-200 až +600°C

DÉLKA

STONKU

75mm

75mm

150mm

700mm

kabel sondy

1,2,4m

53mm

-

VÝSTUP 1 2) VÝSTUP 2 2)

0-100%RV

0-100%RV

0-100%RV

0-100%RV

0-100%RV

2)

2)

2)

2)

2)

2)

-30až+80°C

-200až+600°C

2)

-

2)

-30až+80°C

-30až+125°C

-30až+125°C

-30až+105°C

-

-

2)

2)

2)

POZNÁMKA

prostorový pro venkovní i vnitřní použití

prostorový pro venkovní i vnitřní použití

do vzduchotechnického kanálu

tyčový

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky

90mm na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem

sondy délky 2m nebo 4m.

prostorový pro venkovní i vnitřní použití

převodník -200 až +600°C pro externí

sondy Pt1000, výstupní rozsah volitelný

Výstupy 4-20mA, 0-10V

1)

Maximální teplota platí pouze pro měřicí konec s čidly. U snímače T3111 platí pro celou sondu včetně

kabelu. Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou mez dle

grafu. V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

2) Každému výstupu dvouvýstupových snímačů lze libovolně přiřadit

kteroukoli veličinu - teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného bodu,

absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo

specifickou entalpii. Oběma výstupům lze přiřadit i tutéž veličinu.

Snímač T1110 má pouze výstup relativní vlhkosti.

Výstupy jsou výrobcem nastaveny na maximální rozsah. Rozsah

výstupů je uživatelsky nastavitelný z osobního počítače přes USB

pomocí kabelu SP003, který se dodává jako volitelné příslušenství za

příplatek - viz foto. Konfigurační program je bezplatný a lze jej

kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz.

Pokud je požadováno jiné nastavení výstupů a rozsahů než

standardní dle tabulky, uveďte prosím požadované výstupní

veličiny pro výstupy (RV, T, rosný bod ..) a jejich rozsah.

Příklad objednání: Snímač T3110, výstup 1: RV 10 až 90%,

výstup 2: teplota 0 až 35°C

Převodník T4111

Teploměr T0110

100

90

80

70

60

50

40

Oblast trvalého použití

Kabel SP003 pro nastavení snímače

30

20

10

+I1

-I1

U0

= + -

Uss

0

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

temperature

teplota [°C]

120 130

SENSOR

Rz

44 6

Obsah dodávky - kalibrační list od výrobce, manuál.

Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci převodníku lze kdykoli

stáhnout z www.cometsystem.cz

K převodníku T4111 jsou přímo připojitelné sondy s čidlem

Pt1000 z nabídky Comet - viz závěr katalogu.

Za označením sondy je znak /0

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

Snímače a převodníky jsou přímo připojitelné k měřicím

ústřednám MS Comet.

Zapojení snímače s jedním výstupem 4-20mA

+I1

-I1

+I2

-I2

SENSOR

U0

Rz2

=

+

-

Uss

U0

Rz1

Zapojení snímače se dvěma výstupy 4-20mA

=

+

-

Uss


SNÍMAČ ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU

s výstupem 4-20mA nebo 0-10V

OBLASTI POUŽITÍ - kontrola atmosférického tlaku:

ve výrobních technologiích

v laboratořích

v meteorologických budkách

Snímač je vybaven sensorem absolutního tlaku. Zobrazování a výstup tlaku je možný

2

v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in .

Předností je velký dvouřádkový displej. Displej lze vypnout.

Digitální koncepce barometru s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu

parametrů, teplotní kompenzaci čidla tlaku a signalizaci poruchových stavů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální rozsah měření:

Nastavení výstupu z výroby:

Přesnost:

Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Výstupní rozsah:

Napájení:

Rozměry (Š x V x H):

Krytí:

Záruka:

DODÁVANÉ TYPY BAROMETRŮ:

T2114 - snímač atmosférického tlaku s proudovým výstupem 4-20mA

T2214 - snímač atmosférického tlaku s napěťovým výstupem 0-10V

Výstup je výrobcem nastaven na rozsah 800-1100hPa. Rozsah je

uživatelsky nastavitelný z osobního počítače pomocí kabelu SP003,

který se dodává jako příslušenství za příplatek - viz níže. Pokud je

požadováno jiné nastavení než standardní, uveďte prosím

požadovaný rozsah.

Snímač umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře

nastavením korekce na nadmořskou výšku.

600 až 1100 hPa

800 až 1100hPa

±(1.3hPa+0,06% měřicího rozpětí výstupu) při 23°C od 800 do 1100hPa

-30 až +80°C

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

nastavitelný uživatelem z osobního počítače

9-30Vdc snímač s výstupem 4-20mA

15-30Vdc snímač s výstupem 0-10V, maximální odběr 20mA

88x98x39,5mm

IP54

2 roky

Kabel SP003 pro nastavení snímače

Výstupy 4-20mA, 0-10V

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými

metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci převodníku lze kdykoli

stáhnout z www.cometsystem.cz

Zapojení snímače s výstupem 4-20mA

Příslušenství za příplatek:

SP003 - kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače

MD036 - samolepicí Dual Lock - průmyslový suchý zip pro snadnou

instalaci skříňky převodníku

SP006 - nástroj pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek

SLU001 - kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře

Zapojení snímače s výstupem 0-10V

45

Snímače jsou přímo připojitelné k šestnáctivstupým měřicím, záznamovým a řídicím ústřednám

MS Comet.

45


SNÍMAČE

TEPLOTY A VLHKOSTI

s výstupy 0-10V

teplota* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*absolutní vlhkost

*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

Výstupy 4-20mA, 0-10V

Snímač T0213

Snímač T0210

Snímač T0211, T0211P

Programovatelné snímače vlhkosti a teploty vzduchu jsou vybaveny sensory relativní

vlhkosti a teploty. Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo

specifickou entalpii. Snímače jsou dodávány v prostorovém, kanálovém a tyčovém

provedení a v provedení se sondou vlhkosti a teploty na kabelu. Snímač se skládá z

elektroniky s mikroprocesorem v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla

vlhkosti v krytce s filtrem z nerezové tkaniny. Snímače jsou v nabídce i v kombinovaném

provedení snímačů teploty a vlhkosti se dvěma výstupy 0 až 10V. Přiřazení výstupů a

výstupní rozsah měřených veličin jsou nastavitelné uživatelem. Předností je velký

dvouřádkový displej pro současné zobrazování teploty a relativní vlhkosti nebo dalšího

vyjádření vlhkosti. Displej lze vypnout.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla

vlhkosti a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje

dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro

měření vzduchu bez agresivních příměsí .

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost výstupu teploty snímačů:

Přesnost výstupu teploty převodníku teploty T4111:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Rozsah teplotní kompenzace čidla relativní vlhkosti:

Napěťové výstupy:

Přiřazení výstupů a výstupní rozsah měřených veličin:

Filtrační schopnost filtrů vzduchu - krytek sensorů:

Napájení:

Rozměry hlavice bez průchodek (Š xVxH):

Krytí hlavice s elektronikou a svorkami:

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±0.15°C + 0,1% z měřicího rozpětí výstupu

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RH>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

-30 až +80°C

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

-30 až +125°C

0-10V, dvouvýstupové snímače galvanicky neoddělené, mají společnou zem

nastavitelný uživatelem z osobního počítače

0.025mm, filtr s nerezovou tkaninou

15-30Vdc, maximální odběr 20mA

89x73x39,5mm

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzory

46 6


elative humidity [%]

SNÍMAČE TEPLOTY A VLHKOSTI

s výstupy 0-10V

SNÍMAČE JSOU DODÁVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍCH TYPECH:

MODEL

T4211

T0210

T0213

T0211

T0211P

MĚŘENÁ

VELIČINA

T

RH+T

RH+T

RH+T

RH+T

do 25barů

MAXIM. ROZSAH

MĚŘENÉ

TEPLOTY

-200 až +600°C

-30 až +80°C

1)

-30 až +125°C

1)

-30 až +105°C

sonda včetně kabelu

1)

-30 až +105°C

sonda včetně kabelu

DÉLKA

STONKU

-

75mm

150mm

kabel sondy

1,2,4m

kabel sondy

1,2,4m

VÝSTUP 1 2) VÝSTUP 2 2)

-200 až +600°C

2)

0-100%RH

2)

0-100%RH

2)

0-100%RH

0-100%RH

2)

-

-30 až +80°C

-30 až+125°C

-30 až+105°C

-30 až+105°C

2)

2)

2)

2

POZNÁMKA

převodník pro Pt1000, rozsah volitelný

prostorový pro venkovní i vnitřní použití

do vzduchotechnického kanálu

Sonda T+RH o průměru 18mm, délky

90mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Tlakové prostředí do 25barů.

Kovová sonda T+RH s kabelem 1m.

Lze dodat s kabelem sondy délky 2m

nebo 4m.

Průměr 18mm, závit G1/2.

1) Maximální teplota platí pouze pro měřicí konec s čidly. U snímače T0211 platí pro celou sondu včetně kabelu. Při teplotách nad +85°C nesmí

relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou mez dle grafu. V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

2) Každému výstupu dvouvýstupových snímačů lze libovolně přiřadit kteroukoli veličinu - teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného bodu,

absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Oběma výstupům lze přiřadit i tutéž veličinu.

Výstupy jsou výrobcem nastaveny na maximální rozsah. Rozsah výstupů je uživatelsky nastavitelný z osobního počítače přes USB pomocí

kabelu SP003, který se dodává jako volitelné příslušenství za příplatek - viz foto. Konfigurační program je bezplatný a lze jej kdykoli stáhnout

z www.cometsystem.cz.

Pokud je požadováno jiné nastavení výstupů a rozsahů než standardní dle tabulky, uveďte prosím požadované výstupní veličiny pro

výstupy (RH, T, rosný bod ..) a jejich rozsah.

Příklad objednání: Snímač T0210, výstup 1: RH 10 až 90%, výstup 2: teplota 0 až 35°C

T0211P - snímač T+RH, rosného bodu

s kovovou sondou pro tlak do 25 barů

Výstupy 4-20mA, 0-10V

100

90

80

70

60

50

40

Oblast trvalého použití

SP003 - kabel za příplatek pro nastavení snímače

30

20

Udd

GND

Uout1

Uss

10

= + -

0

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

temperature [°C]

120 130

SENSOR

Rz

Uout

Aplikační zapojení snímače s jedním výstupem 0-10V

Obsah dodávky - kalibrační list od výrobce, manuál.

Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi

etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci převodníku lze

kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

Udd

GND

Uout1

Uout2

SENSOR

Rz2

Rz1

Uout

= + -

Uss

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

Aplikační zapojení snímače se dvěma výstupy 0-10V

47


SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO se sériovým výstupem RS485

2

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie*CO 2

POUŽITÍ - měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO 2

- ve skladech potravin, léčiv, surovin

- v prostorách se servery a výpočetní technikou

- ve výrobních technologiích

- v klimatizovaných prostorách

- v muzeích, archivech, galeriích

- v meteorologických budkách

Výstupy RS485, RS232

Snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu

a koncentrace CO2

převádí měřené veličiny na číslicový sériový výstup

RS485. Snímač má galvanicky oddělené komunikační obvody od

napájení p ro zabránění kolizím na síti RS485.

Snímač umožňuje

volitelně pracovat s komunikačním protokolem ModBus RTU, ADAM

firmy Advantech. Po sériové lince lze načítat naměřené hodnoty

a měnit některá nastavení přístroje.Předností je velký dvouřádkový displej pro zobrazování teploty, vlhkosti, tlaku a počítané

veličiny s podporou různých fyzikálních jednotek. Displej lze vypnout. Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu

parametrů, teplotní kompenzaci čidel vlhkosti, tlaku, koncentrace CO2

a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní

čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu

bez agresivních příměsí.

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je

zaručena díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

Unikátní patentovaný postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zaručuje vysokou spolehlivost,

dlouhodobou stabilitu a eliminuje potřebu periodické rekalibrace v místě použití.

Použité čidlo teploty:

TECHNICKÉ PARAMETRY

odporové, Pt1000-3850ppm/°C

Podporované jednotky teploty:

Rozsah provozních teplot elektroniky:

Přesnost měření teploty:

Rozsah měření relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

T5440, T6440)

±0.4°C, přesnost vstupu převodníku T4411 ±0.2°C

0 až 100%

±2.5%RV od 5 do 95% při 23°C

48 6

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah atmosférického tlaku:

Zobrazování a výstup tlaku v těchto jednotkách:

Rozsah teplotní kompenzace čidla vlhkosti:

Napájení:

Krytí - snímače teploty, vlhkosti:

Krytí - snímače měřící atmosférický tlak:

Filtrační schopnost krytek čidel:

Komunikační protokol:

Komunikační rychlosti:

Rozměry hlavice bez průchodek:

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

3 3

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

± 1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah: 600 až 1100hPa

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO 2

:

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

-30 až +125°C

9 až 30 V DC, příkon cca 0,5W

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzory relativní vlhkosti a teploty

IP54 elektronika se svorkami, IP40 senzory relativní vlhkosti a teploty

0,025mm, filtr s nerezovou tkaninou

ModBus RTU, ADAM firmy Advantech

110 až 115200 Bd

89 x 73 x 39,5 mm


SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO se sériovým výstupem RS485

2

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie*CO 2

SNÍMAČE S VÝSTUPEM RS485 - obvody GALVANICKY ODDĚLENY od napájení:

TYP

T4411

T0410

T3411

T3413

T3417

T3419

T7410

T7411

T2414

T5440

T6440

MAXIMÁLNÍ

MĚŘENÁ

ROZSAH MĚŘENÉ

VELIČINA VELIČINY

T -200 až +600°C

T

T+H

T+H

T+H

T+H

T+H+P

T+H+P

P

CO2

T+H+CO

2

-30 až +80°C

-30 až +80°C

1)

-30 až +125°C

1)

-30 až +125°C

1)

-30 až +105°C

sonda včetně kabelu

-30 až +80°C

600 až 1100hPa

1)

-30 až +105°C

600 až 1100hPa

600 až 1100hPa

0 až 2000ppm CO2

0 až 2000ppm CO

2

DÉLKA

STONKU

-

53mm

75mm

150mm

700mm

kabel sondy

1,2,4m

75mm

kabel sondy

1,2,4m

-

-

75mm

POPIS

Převodník teploty pro externí sondu s čidlem Pt1000-3850ppm (není

zahrnuta v ceně), přesnost vstupu bez sondy ±0.2°C

Teploměr - prostorový venkovní i vnitřní

Teploměr-vlhkoměr - prostorový venkovní i vnitřní

Teploměr-vlhkoměr do vzduchotechnického kanálu

Teploměr-vlhkoměr - tyčový

Teploměr-vlhkoměr - sonda T+H o průměru 18mm, délky 88mm na

kabelu 1m. Lze dodat s kabelem 2m nebo 4m.

Teploměr-vlhkoměr-barometr - prostorový venkovní i vnitřní

Teploměr-vlhkoměr-barometr - sonda T+H o průměru 18mm, délky

88mm na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem 2m nebo 4m.

Barometr - venkovní i vnitřní

Snímač koncentrace CO2

- venkovní i vnitřní

Novinka !

Teploměr - vlhkoměr - snímač koncentrace CO - venkovní i vnitřní

T- teplota H- vlhkost P- atmosférický tlak CO2- oxid uhličitý

1] Maximální teplota platí pouze pro měřicí konec s čidly. Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou

mez dle grafu dále v katalogu. V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

2

Obrázek

číslo

1

2

3

4

4

5

3

5

6

6

3

Výstupy 4-20mA, 0-10V

Obr.1 Převodník T4411

Obr.2 Snímač T0410

Obr.3

Snímač T3411,T7410,T6440

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce a manuál s kompletním

Obr.6 Snímač T2414,T5440 popisem komunikačního protokolu. Kalibrační list

s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače

a SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na

disk ve formátu CSV.

Příslušenství za příplatek

K převodníku P4411 jsou přímo připojitelné sondy s čidlem Pt1000 z nabídky Comet

- viz závěr katalogu. Za označením sondy je znak /0

Další příslušenství - viz dále v katalogu

Obr.4

Snímač

Snímač

T3413 délka 150mm

T3417 délka 700mm

Obr.5 Snímač T3419, T7411

Snímače jsou přímo připojitelné k šestnáctivstupým měřicím,

záznamovým a řídicím ústřednám MS Comet.

49


SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO se sériovým výstupem RS232

2

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie*CO 2

POUŽITÍ - měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO 2

- ve skladech potravin, léčiv, surovin

- v prostorách se servery a výpočetní technikou

- ve výrobních technologiích

- v klimatizovaných prostorách

- v muzeích, archivech, galeriích

- v meteorologických budkách

Výstupy RS485, RS232

Snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu

a koncentrace CO2

převádí měřené veličiny na číslicový sériový

výstup RS 232. Snímač umožňuje volitelně pracovat s komunikačním

protokolem ModBus RTU, ADAM firmy Advantech. Po sériové lince

lze načítat naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje.

Předností je velký dvouřádkový displej pro zobrazování teploty,

vlhkosti, tlaku a počítané veličiny s podporou různých fyzikálních

jednotek. Displej lze vypnout. Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti,

tlaku a CO2

a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost

vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena

díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

Unikátní patentovaný postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zaručuje vysokou spolehlivost,

dlouhodobou stabilitu a eliminuje potřebu periodické rekalibrace v místě použití.

Použité čidlo teploty:

Podporované jednotky teploty:

Rozsah provozních teplot elektroniky:

TECHNICKÉ PARAMETRY

odporové, Pt1000-3850ppm/°C

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

T5340, T6340)

50 6

Přesnost měření teploty:

Rozsah měření relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah atmosférického tlaku:

Zobrazování a výstup tlaku v těchto jednotkách:

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO 2 :

Napájení:

Krytí - snímače teploty, vlhkosti:

Krytí - snímače měřící atmosférický tlak:

Filtrační schopnost krytek čidel:

Komunikační protokol:

Komunikační rychlosti:

Rozměry hlavice bez průchodek:

Záruka:

±0.4°C, přesnost vstupu převodníku T4311 ±0.2°C

0 až 100%

±2.5%RV od 5 do 95% při 23°C

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

3 3

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

± 1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah: 600 až 1100hPa

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

9 až 30 V DC, příkon cca 6mA

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzory relativní vlhkosti a teploty

IP54 elektronika se svorkami, IP40 senzory relativní vlhkosti a teploty

0,025mm, filtr s nerezovou tkaninou

ModBus RTU, ADAM firmy Advantech

110 až 115200 Bd

89 x 73 x 39,5 mm

2 roky


elative humidity [%]

SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO se sériovým výstupem RS232

2

SNÍMAČE S VÝSTUPEM RS232 - obvody nejsou galvanicky odděleny od napájení:

TYP

T4311

T0310

T3311

T3313

T3319

T7310

T7311

T2314

T5340

T6340

MĚŘENÁ

VELIČINA

T

T

T+H

T+H

T+H

T+H+P

T+H+P

P

CO2

T+H+CO

2

MAXIMÁLNÍ

ROZSAH MĚŘENÉ

VELIČINY

-200 až +600°C

-30 až +80°C

-30 až +80°C

-30 až +125°C

-30 až +105°C

-30 až +80°C

600 až 1100hPa

1)

-30 až +105°C

600 až 1100hPa

600 až 1100hPa

0 až 2000ppm CO

0 až 2000ppm CO

2

2

DÉLKA

STONKU

-

POPIS

Převodník teploty pro externí sondu s čidlem Pt1000-3850ppm (není

zahrnuta v ceně), přesnost vstupu bez sondy ±0.2°C

53mm Teploměr - prostorový venkovní i vnitřní

75mm Teploměr-vlhkoměr - prostorový venkovní i vnitřní

150mm Teploměr-vlhkoměr do vzduchotechnického kanálu

kabel sondy Teploměr-vlhkoměr - sonda T+H o průměru 18mm, délky 88mm na

1,2,4m kabelu 1m. Lze dodat s kabelem 2m nebo 4m.

75mm Teploměr-vlhkoměr-barometr - prostorový venkovní i vnitřní

kabel sondy Teploměr-vlhkoměr-barometr - sonda T+H o průměru 18mm, délky

1,2,4m 88mm na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem 2m nebo 4m.

- Barometr - venkovní i vnitřní

- Snímač koncentrace CO2

- venkovní i vnitřní

Novinka !

75mm Teploměr - vlhkoměr - snímač koncentrace CO2

- venkovní i vnitřní

Obrázek

číslo

3

1

2

5

2

5

4

4

2

T- teplota H- vlhkost P- atmosférický tlak CO2- oxid uhličitý

1] Maximální teplota platí pouze pro měřicí konec s čidly. U modelu T7311 je maximální teplota +105°C rovněž pro kabel sondy.

Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou mez dle grafu dále v katalogu. V okolí plastové hlavice je

maximální povolená teplota +80°C.

Obr.3 Převodník T4311

Snímač T5340

Obr.4 Snímač T2314

Výstupy RS485, RS232

Obr.1 Teploměr T0310

Obr.2

Snímač T3311,T7310,T6340

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce a manuál s kompletním popisem komunikačního

protokolu. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kdykoli lze volně stáhnout

program TSensor pro nakonfigurování snímače a SensorReader pro zobrazování

a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na disk ve formátu CSV.

Součástí dodávky je kabel délky 1,6 metru pro komunikaci s portem RS232

počítače. Snímače lze napájet přímo z COM portu počítače přes dodaný

komunikační kabel nebo z externího síťového adaptéru (není

součástí dodávky).

100

Příslušenství za příplatek

MP006 - převodník RS232/USB pro snadné připojení snímačů na USB

port počítače k převodníku T4311 jsou přímo

připojitelné sondy s čidlem Pt1000

z nabídky Comet - viz závěr katalogu.

Za označením sondy je znak /0

90

80

70

60

50

40

30

Obr.5 Snímač T3319, T7311

Oblast trvalého použití

Další příslušenství - viz dále

20

10

0

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

temperature [°C]

120 130

51


ETHERNETOVÝ TEPLOMĚR s PoE

- s napájením z Ethernetové sítě

Novinka - nejmenší PoE teploměr !

OBLASTI POUŽITÍ - kontrola a řízení teploty:

v prostorách se servery a výpočetní technikou

u telekomunikačních zařízení, ústředen

ve skladech potravin, léčiv, surovin

ve výrobních technologiích

v klimatizovaných prostorách

v muzeích, archivech, galeriích

Teploměry s připojením na Ethernet slouží k měření prostorové teploty a teploty až ze

čtyř externích teplotních sond na kabelu. Je podporováno měření ve stupních Celsia

i Fahrenheita.

Teploměr lze díky Ethernetovému rozhraní ovládat přes PC. Podporovány jsou tyto

možnosti komunikace:

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

ModBus TCP:

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty teploty.

Ethernetové rozhraní

Telnet:

www stránky:

SNMP:

SOAP:

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených teplot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 600 uložených hodnot teploty. Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i

automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené teploty dojde k

aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server

v přednastaveném intervalu 10-65535 s.

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

V případě překročení zadané meze teploty dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný e-mail na zadané adresy

(maximálně 3 adresy).

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na

uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace

se SOAP serverem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

52 6

Podporované jednotky:

Použitý sensor teploty:

Rozsah a přesnost měření P8631:

Rozsah a přesnost měření modelu P8610:

Rozlišení měření teploty:

Interval měření:

Rozsah provozní teploty:

Krytí hlavice s elektronikou:

Připojení teplotních sond:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

Mechanické rozměry modelu P8610 :

Mechanické rozměry modelu P8631 :

Hmotnost:

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

digitální teplotní sensor Dallas DS18B20

-55 až +80°C, přesnost ±0.5°C od -10 do +80°C

-20 až +60°C, přesnost ±0.8°C nad -10°C

0.1°C

2s

-20 až +60°C

IP30

konektor CINCH

konektor RJ-45

Power over Ethernet dle IEEE 802.3af,PD Třída 0 (max. 15.4W)

souosý, průměr 5 x 2.1 mm

88 x 126 x 39,5 mm (Š xVxH)

88 x 74 x 39,5 mm (Š xVxH)

cca 140 g


ETHERNETOVÝ TEPLOMĚR s PoE

s napájením z Ethernetové sítě

Novinka - nejmenší PoE teploměr !

Dodávané modely:

Prostorový teploměr

P8610 se zabudovaným

čidlem teploty

Tříkanálový teploměr P8631 pro tři

kabelové sondy DSTGL40/C

- teplota

- vlhkost

P8xxx

databázový server

- teplota

- vlhkost

- atm.tlak

-CO 2

Tx51x

neomezený počet Ethernetových

snímačů s protokolem SOAP

...

- teplota

- vlhkost

- atm. tlak

-CO 2

- dveře

- kouř

- napájení

- zaplavení

- výstupy

relé

ETHERNET

INTERNET

Hx53x

PC klient

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál.

Kalibrační list s deklarovanými

metrologickými návaznostmi etalonů vychází

z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout z

www.cometsystem.cz program TSensor pro

nakonfigurování snímače a SensorReader

pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho

snímače do souboru na disk ve formátu CSV

- více informací na straně 76.

Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Ethernetové rozhraní

Programové vybavení:

placený software Comet:

DBS Sensor Monitor

obsahuje: - SOAP server pro sběr dat

- administrátorské funkce

další nutný freeware:

- databázový server Microsoft SQL nebo MySQL

Alarmy:

- email

- email jako

SMS

- SNMP

- syslog

DBV Database

Viewer

PC klient

DBV Database

Viewer

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program

pro online sběr dat a analýzu ze snímačů

Comet umožňuje:

Prohlížet vybrané kanály z libovolného

snímače Comet spolu s vybranými kanály

z dalších snímačů Comet.

Teplotní sondy DSTR162/C -40 až +80°C s digitálním sensorem Dallas DS18B20

s konektorem Cinch pro teploměry P8xx1.

Přesnost ±0,5°C od -10 do +80°C, ±2°C pod -10°C.

Délka plastového pouzdra 25mm, průměr 10mm.

Zaručená hermetičnost (IP67), sensor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10 metrů.

Teplotní sondy DSTGL40/C -30 až +80°C s digitálním sensorem Dallas DS18B20 s konektorem

Cinch pro modely P8xx1. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5.7mm.

Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost IP67.

Senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2,5,10metrů.

Sondy DSTG8/C s rozsahem -55 až +80°C na zvláštní objednávku.

A1825 - napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vdc.

Pokud se nevyužívá funkce PoE.

MD036 - samolepicí Dual

Lock – průmyslový suchý zip

pro snadnou instalaci

53


NENÁKLADNÝ INTELIGENTNÍ

TEPLOMĚR s připojením na Ethernet

OBLASTI POUŽITÍ - kontrola a řízení teploty:

v prostorách se servery a výpočetní technikou

u telekomunikačních zařízení, ústředen

ve skladech potravin, léčiv, surovin

ve výrobních technologiích

v klimatizovaných prostorách

v muzeích, archivech, galeriích

ModBus TCP:

Teploměry s připojením na Ethernet slouží k měření prostorové teploty a teploty až ze

čtyř externích teplotních sond na kabelu. Je podporováno měření ve stupních Celsia

i Fahrenheita.

Teploměr lze díky Ethernetovému rozhraní ovládat přes PC. Podporovány jsou tyto

možnosti komunikace:

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty teploty.

Ethernetové rozhraní

Telnet:

www stránky:

SNMP:

SOAP:

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených teplot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 600 uložených hodnot teploty. Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i

automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené teploty dojde k

aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server

v přednastaveném intervalu 10-65535 s.

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

V případě překročení zadané meze teploty dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný e-mail na zadané adresy

(maximálně 3 adresy).

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na

uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace

se SOAP serverem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

54

Podporované jednotky:

Použitý sensor teploty:

Rozsah a přesnost měření P8511, P8541:

Rozsah a přesnost měření modelu P8510:

Rozlišení měření teploty:

Interval měření:

Rozsah provozní teploty:

Krytí hlavice s elektronikou:

Připojení teplotních sond:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

Mechanické rozměry modelu P8510 :

Mechanické rozměry modelů P8511, P8541 :

Hmotnost:

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

digitální teplotní sensor Dallas DS18B20

-55 až +80°C, přesnost ±0.5°C od -10 do +80°C

-30 až +80°C, přesnost ±0.8°C

0.1°C

2s

-30 až +80°C

IP30

konektor CINCH

konektor RJ-45

5Vdc, max. odběr 250mA, nejlépe síťový adaptér - viz Příslušenství za příplatek

souosý, průměr 5 x 2.1 mm

88 x 126 x 39,5 mm (Š xVxH)

88 x 74 x 39,5 mm (Š xVxH)

cca 140 g


NENÁKLADNÝ INTELIGENTNÍ

TEPLOMĚR s připojením na Ethernet

Prostorový teploměr

P8510 se

zabudovaným čidlem

teploty

Jednokanálový teploměr P8511

pro kabelovou sondu DSTGL40/C

Čtyřkanálový teploměr P8541 pro čtyři

kabelové sondy DSTGL40/C

- teplota

- vlhkost

P8xxx

databázový server

Programové vybavení:

- teplota

- vlhkost

- atm.tlak

-CO 2

Tx51x

placený software Comet:

DBS Sensor Monitor

obsahuje: - SOAP server pro sběr dat

- administrátorské funkce

další nutný freeware:

- databázový server Microsoft SQL nebo MySQL

neomezený počet Ethernetových

snímačů s protokolem SOAP

...

- teplota

- vlhkost

- atm. tlak

-CO 2

- dveře

- kouř

- napájení

- zaplavení

- výstupy

relé

ETHERNET

INTERNET

Alarmy:

- email

- email jako

SMS

- SNMP

- syslog

Hx53x

PC klient

DBV Database

Viewer

PC klient

DBV Database

Viewer

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál.

Kalibrační list s deklarovanými

metrologickými návaznostmi etalonů vychází

z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout z

www.cometsystem.cz program TSensor pro

nakonfigurování snímače a SensorReader

pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho

snímače do souboru na disk ve formátu CSV.

Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program

pro online sběr dat a analýzu ze snímačů

Comet umožňuje:

Prohlížet vybrané kanály z libovolného

snímače Comet spolu s vybranými kanály

z dalších snímačů Comet. - více informací na

straně 76.

Ethernetové rozhraní

Teplotní sondy DSTR162/C -40 až +80°C s digitálním sensorem Dallas DS18B20

s konektorem Cinch pro teploměry P8xx1.

Přesnost ±0,5°C od -10 do +80°C, ±2°C pod -10°C.

Délka plastového pouzdra 25mm, průměr 10mm.

Zaručená hermetičnost (IP67), sensor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10 metrů.

Teplotní sondy DSTGL40/C -30 až +80°C s digitálním sensorem Dallas DS18B20 s konektorem

Cinch pro modely P8xx1. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5.7mm.

Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost IP67.

Senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2,5,10metrů.

Sondy DSTG8/C s rozsahem -55 až +80°C na zvláštní objednávku.

A1825 - napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vdc.

MD036 - samolepicí Dual

Lock – průmyslový suchý zip

pro snadnou instalaci

55


KOMPAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU,CO 2

s připojením na Ethernet

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

Ethernetové rozhraní

POUŽITÍ - měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO 2

v prostorách se servery a počítači

u telekomunikačních zařízení, ústředen

ve skladech potravin, léčiv, surovin

ve výrobních technologiích

v klimatizovaných prostorách

v muzeích, archivech, galeriích

v meteorologických budkách

Snímač

Snímač T0510

T3510, T7510, T6540

Snímače jsou vybaveny zabudovanými sensory teploty,

relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a koncentrace CO 2 .

Měřená teplota relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost,

měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Předností je velký dvouřádkový displej pro zobrazování teploty,

vlhkosti, tlaku, včetně 9 fyzikálních jednotek. Displej lze vypnout. Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů,

teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku a signalizaci poruchových stavů.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou

určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena

díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

Unikátní patentovaný postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zaručuje vysokou spolehlivost,

dlouhodobou stabilitu a eliminuje potřebu periodické rekalibrace v místě použití.

ModBus TCP:

Telnet:

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty, nastavovat meze alarmů, justovat snímač, zjišťovat verzi

firmware.

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 100 uložených sad měřených hodnot teploty, vlhkosti, tlaku, C O 2

+ další vypočítané

veličiny. Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

www stránky:

SNMP:

SOAP:

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k

aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném

intervalu 10-65535 s.

V případě překročení uživatelem nastavených mezí je možné poslat varovné hlášení na uživatelem zvolená místa.

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný e-mail na zadané

adresy (maximálně 3 adresy). Je podporována základní SMTP autentizace.

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na

uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace

se SOAP serverem.

Pomocí SNTP lze pres Internet synchronizovat cas ve snímaci a záznam do www tabulky historie nebo hodnot.

56


KOMPAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU, CO 2

s připojením na Ethernet

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie*CO 2

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přesnost a rozsah měření teploty:

Podporované jednotky teploty:

Rozsah měření relativní vlhkosti vzduchu:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost a rozsah teploty rosného bodu:

±0.6°C, rozsah -30 až +80 °C

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C

±1,8 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

Přesnost měření absolutní vlhkosti:

Přesnost měření měrné vlhkosti:

Přesnost měření směšovacího poměru:

Přesnost měření specifické entalpie:

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

Podporované jednotky tlaku:

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO 2 :

Rozsah provozní teploty:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Filtrační schopnost krytek čidel vlhkosti:

Krytí:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

Mechanické rozměry T0510:

Mechanické rozměry T3510, T7510, T6540:

DODÁVANÉ TYPY SNÍMAČŮ:

±3g/m3 při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m3

±2,1g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2,2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 4kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

T5540, T6540)

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

0.025mm, filtr s nerezovou tkaninou

hlavice s elektronikou IP30, krytí čidel teploty a vlhkosti IP40

konektor RJ-45

9-30Vdc, maximální odběr cca 1W

souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm

89 x 126 x 39,5 mm (Š xVxH)

89 x 148 x 39,5 mm (Š xVxH)

Ethernetové rozhraní

TYP

T0510

T3510

T7510

T5540

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

teplota

vlhkost

teplota

vlhkost

atmosférický

tlak

CO

2

POPIS

Teploměr se zabudovaným čidlem teploty pro měření prostorové teploty.

Teploměr-vlhkoměr.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Teploměr-vlhkoměr-barometr.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Čidlo tlaku je umístěno v hlavici s elektronikou.

Snímač koncentrace CO - venkovní i vnitřní

Novinka !

2

T6540

T+H+CO

2

Teploměr - vlhkoměr - snímač koncentrace CO

2

- venkovní i vnitřní

Novinka !

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025.Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače z www.cometsystem.cz. Kdykoli lze volně

stáhnout program SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na disk ve formátu CSV. Záznam lze dále

zpracovávat např. v Excelu.

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program pro online sběr dat a analýzu ze snímačů Comet. Mimo jiné umožňuje:

Prohlížet vybrané kanály z libovolného snímače Comet spolu s vybranými kanály z dalších snímačů Comet. Hodnoty z různých snímačů Comet lze

kombinovat v jedné tabulce nebo grafu. Vybrat jakýkoli časový úsek pro analýzu. Tisk, export do PDF - tabulka i graf. Online vizualizaci aktuálních

hodnot. Online grafickou vizualizaci měření v křivkách. Online vizualizaci stavů alarmů - více informací na straně 76.

Další příslušenství - viz dále v katalogu.

57


PŘESNÉ SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU s připojením na Ethernet

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

Snímač T3511, T7511

Barometr T2514

Převodník teploty T4511

POUŽITÍ - měření teploty, vlhkosti, tlaku :

v prostorách se servery a počítači

u telekomunikačních zařízení, ústředen

ve skladech potravin, léčiv, surovin

ve výrobních technologiích

v klimatizovaných prostorách

v muzeích, archivech, galeriích

v meteorologických budkách

Snímače jsou vybaveny sensory teploty, relativní vlhkosti

a atmosférického tlaku. Měřená teplota a relativní vlhkosti je

dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného

bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr

nebo specifickou entalpii.

Ethernetové rozhraní

2

Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in . Digitální koncepce

zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku a signalizaci poruchových stavů.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.

Snímač lze díky Ethernetovému rozhraní ovládat přes PC. Podporovány jsou tyto možnosti komunikace:

ModBus TCP:

Telnet:

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, nastavovat meze alarmů, justovat

snímač, zjišťovat verzi firmware.

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 100 uložených sad měřených hodnot teploty, vlhkosti, tlaku + další vypočítané veličiny.

Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

www stránky:

SNMP:

SOAP:

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k

aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném

intervalu 10-65535 s.

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslán

varovný e-mail na zadané

adresy (maximálně 3 adresy). Je podporována základní SMTP autentizace.

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na

uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace

se SOAP serverem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

58

Přesnost měření teploty:

Podporované jednotky teploty:

Rozsah a přesnost měření relativní vlhkosti

Přesnost a rozsah teploty rosného bodu:

Přesnost měření absolutní vlhkosti:

Přesnost měření měrné vlhkosti:

Přesnost měření směšovacího poměru:

Přesnost měření specifické entalpie:

±0.4°C, přesnost vstupu převodníku teploty T4511 je ±0.2°C

stupně Celsia, stupně Fahrenheita

0 až 100%, přesnost ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C

±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

±3g/m3 při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m3

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg


PŘESNÉ SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU s připojením na Ethernet

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

TECHNICKÉ PARAMETRY - pokračování

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

Podporované jednotky tlaku:

Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Rozsah teplotní kompenzace čidla RV:

Filtrační schopnost krytek čidel vlhkosti:

Krytí:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

-30 až +80°C

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

-30 až +105°C

0.025mm, filtr s nerezovou tkaninou

hlavice s elektronikou IP30, krytí sondy teploty a vlhkosti IP40

konektor RJ-45

9-30Vdc, maximální odběr cca 1W

souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm

Mechanické rozměry skříňky (Š xVxH):

Záruka:

DODÁVANÉ TYPY SNÍMAČŮ:

TYP

T4511

T2514

T3511

T7511

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

atmosférický

tlak

teplota

vlhkost

teplota

vlhkost

atmosférický

tlak

MAXIMÁLNÍ ROZSAH

MĚŘENÉ TEPLOTY, TLAKU

-200 až +600°C

600 až 1100hPa

přesnost: ±1,3hPa při 23°C

-30až+105°C*sonda včetně

kabelu

-30až+105°C*sonda včetně

kabelu

Tlak: 600 až 1100hPa

přesnost: ±1,3hPa při 23°C

89 x 73 x 39,5 mm

2 roky

POPIS

Převodník teploty pro externí sondu s čidlem Pt1000/3850ppm (není součástí

dodávky, přesnost vstupu bez sondy ±0.2°C

Barometr - zobrazování a výstup tlaku v těchto jednotkách:

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in

Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením

korekce na nadmořskou výšku.

Teploměr-vlhkoměr.

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr

nebo specifickou entalpii.

Teploměr-vlhkoměr-barometr.

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr

nebo specifickou entalpii.

Čidlo tlaku je umístěno v hlavici s elektronikou.

Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením

korekce na nadmořskou výšku.

Ethernetové rozhraní

* Při teplotách nad +85°C nesmí vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou

mez dle grafu. V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými

návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače.

Kdykoli lze volně stáhnout z www.cometsystem.cz program SensorReader pro

zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na disk ve

formátu CSV. Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program pro online sběr dat

a analýzu ze snímačů Comet. Mimo jiné umožňuje:

Prohlížet vybrané kanály z libovolného snímače Comet spolu s vybranými kanály

z dalších snímačů Comet. Hodnoty z různých snímačů Comet lze kombinovat v

jedné tabulce nebo grafu. Vybrat jakýkoli časový úsek pro analýzu. Tisk, export do PDF - tabulka i graf. Online vizualizaci aktuálních hodnot.

Online grafickou vizualizaci měření v křivkách. Online vizualizaci stavů alarmů - více informací na straně 76.

K převodníku T4511 jsou přímo připojitelné sondy s čidlem Pt1000 z nabídky Comet - viz závěr katalogu. Za označením sondy je znak /0.

Další příslušenství - viz dále v katalogu.

59


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ETHERNETOVÉ

SNÍMAČE TEPLOTY A VLHKOSTI

DBS

DBS Sensor Monitor - databázový program

- umožňuje online sběr dat a analýzu aktuálně naměřených i uložených

hodnot z neomezeného počtu snímačů Comet připojených na Ethernet

- je sběrný systém typu klient-server

- tvoří ho:

*vybavení pro serverový počítač:

*SOAP server pro sběr dat

*Administrační program pro správu databáze

*jedna licence prohlížeče DBV Database Viewer.

*MySQL nebo Microsoft SQL databázový server - bezplatný SW třetí strany

Více podrobností na straně 76.

Ethernetové rozhraní

MP046

Univerzální držák snímačů řady P8xxx, Tx5xx pro snadnou montáž do

stojanu rack 19"

MP047

Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"

(sondy nejsou v ceně držáku).

sondy

Pt1000

Sondy teploty pro snímače řady Tx51x se senzorem Pt1000 bez

konektroru - za označením sondy je znak /0.

Doporučená je hermetická sonda teploty -30 až +80 typu Pt1000TR160/0

pevně spojená se stíněným PVC kabelem zakončená s pocínovanými vodiči.

Nutno uvést délku přívodního kabelu 1, 2, 5, 10, 15 nebo 20 metrů.

TL-POE

TL-POE10R Power over Ethernet (PoE) adapter from company TP-Link.

The adapter is supposed to be connected to Ethernet switch supporting

PoE.

Only for models P85xx without PoE function.

A1515

Napájecí adaptér 230V-50Hz/12V pro snímače řady Tx5xx.

60


INTERIÉROV É SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

TLAKU s výstupy 4-20mA nebo 0-10V

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

OBLASTI POUŽITÍ - řízení a kontrola klimatu:

v kancelářských a obytných prostorech, hotelech

v muzeích, archivech, galeriích

v klimatizovaných prostorech

ve skladech potravin, léčiv, surovin

Snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu jsou speciálně

navrženy do náročných interiérů pro energetický management budov.

Jsou konstruovány pro snadnou montáž na běžnou instalační krabici Ku68

pro vypínače a zásuvky.

Předností je velký dvouřádkový displej pro zobrazování teploty, vlhkosti nebo

tlaku a počítaných veličin s podporou různých fyzikálních jednotek. Displej lze

vypnout.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní

kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější

polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.

Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah provozní teploty:

Rozsah měřených veličin:

Napájení snímačů s výstupem 4-20mA:

Napájení snímačů s výstupem 0-10V:

Rozměry (Š x V x H):

Krytí:

Materiál skříňky:

Záruka:

SNÍMAČE S PROUDOVÝM VÝSTUPEM 4-20mA:

TYP

T0118

T2118

T3118

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

atmosfér.

tlak

teplota

vlhkost

VÝSTUP 1 VÝSTUP 2

0-50°C

800-1100hPa

0-50°C

-

-

0-100%RH

0 až +50°C

nastavitelný uživatelem z osobního počítače

9-30Vdc

15-30Vdc, maximální odběr 20mA

88 x 106 x 33mm

IP20

ABS, bílý

2 roky

POPIS

Výstup 4 až 20mA /0až+50°C

Přesnost ±0,5 °C

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita

Přesnost: ±(1.3hPa+0,06% měřicího rozpětí výstupu) při teplotě 23°C od 800

do 1100hPa. Max. rozsah 600-1100hPa. Zobrazování a výstup tlaku v těchto

2

jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in

Oba výstupy jsou galvanicky oddělené. Přiřazení výstupů a výstupní rozsah

měřených veličin jsou nastavitelné uživatelem.

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr

nebo specifickou entalpii. Standardně jsou výstupy nastaveny takto:

Výstup 1: 4 až 20mA /0až+50°C

Výstup 2: 4 až 20mA /0až100%RV

Interiérové snímače

SNÍMAČE S NAPĚŤOVÝM VÝSTUPEM 0-10V:

TYP

T0218

T2218

T3218

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

atmosfér.

tlak

teplota

vlhkost

VÝSTUP 1 VÝSTUP 2

0-50°C

-

800-1100hPa -

0-50°C 0-100%RH

POPIS

Výstup 0 až 10V /0až+50°C

Přesnost ±0,5 °C

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita

Přesnost: ±(1.3hPa+0,06% měřicího rozpětí výstupu) při teplotě 23°C od 800

do 1100hPa. Max. rozsah 600-1100hPa. Zobrazování a výstup tlaku v těchto

2

jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in

Výstup 1: 0 až 10V /0až+50°C

Výstup 2: 0 až 10V /0až100%RV

Oba výstupy jsou galvanicky spojené, mají společnou zem. Přiřazení výstupů

a výstupní rozsah měřených veličin jsou nastavitelné uživatelem.

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti -

teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr

nebo specifickou entalpii.

61


INTERIÉROV É SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

TLAKU s výstupy 4-20mA nebo 0-10V

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

TECHNICKÉ ÚDAJE SNÍMACU T3118, T3218

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost a rozsah měření teploty:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

5 až 95%

±2.5% RV od 5 do 60%RV, ±3.0% RV od 60 do 95%RV při 23°C

±0.5°C od 0 do +50°C, lze přepnout na stupně Fahrenheita

±1,6 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2.2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3.5kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

Každému výstupu snímačů se dvěma výstupy T3118 a T3218 lze libovolně přiřadit kteroukoli veličinu - teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného

bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Výstupy jsou výrobcem nastaveny na rozsahy uvedené

v tabulce u jednotlivých typů. Rozsah výstupů je uživatelsky nastavitelný z osobního počítače pomocí kabelu SP003, který se dodává jako volitelné

příslušenství za příplatek - viz níže. Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný konfigurační program pro nastavení snímače.

Pokud je požadováno jiné nastavení výstupů a rozsahů než standardní, uveďte prosím požadované výstupní veličiny pro výstupy (RV, T, Trb, ..)

a jejich rozsah v objednávce.

Snímač umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou výšku.

Interiérové snímače

106

Příklad objednání: Snímač T3118, výstup 1: RV 10 až 90%, výstup 2: teplota 0 až 35°C

88

33

Kabel SP003 pro nastavení snímače

Zapojení snímače s výstupem 4-20mA

- + - +

I2

I1

Zapojení snímače s výstupem 0-10V

Obsah dodávky - kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z

požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci převodníku lze kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

62

Snímače jsou přímo připojitelné k měřicím ústřednám MSx Comet.


INTERIÉROV É SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

TLAKU se sériovým

výstupem RS485, RS232

teplota*atmosférický tlak* relativní vlhkost*teplota rosného bodu*

absolutní vlhkost*měrná vlhkost*směšovací poměr*specifická entalpie

OBLASTI POUŽITÍ - řízení a kontrola klimatu:

v kancelářských a obytných prostorech, hotelech

v muzeích, archivech, galeriích

v klimatizovaných prostorech

ve skladech potravin, léčiv, surovin

Snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu jsou speciálně

navrženy do náročných interiérů pro energetický management budov. Jsou

konstruovány pro snadnou montáž na běžnou instalační krabici Ku68pro

vypínače a zásuvky. Předností je velký dvouřádkový displej pro zobrazování

teploty, vlhkosti, tlaku a počítané veličiny s podporou různých fyzikálních

jednotek. Displej lze vypnout. Měřené veličiny jsou převáděny na číslicový

sériový výstup RS485 nebo RS232. Snímač s výstupem RS485 má galvanicky

oddělené komunikační obvody od napájení pro zabránění kolizím na síti

RS485.

Snímač umožňuje volitelně pracovat s komunikačním protokolem

ModBus RTU, protokolem ADAM firmy Advantech, protokolem ARION firmy

AMIT nebo protokolem HW group a je připraven pro implementaci dalších

komunikačních protokolů. Po sériové lince lze načítat naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Snímač pracuje

vždy v režimu "slave", tj. odpovídá pouze na dotaz nadřízeného zařízení. Každému přístroji je možno přiřadit adresu v rozsahu 1 až

255.Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku a signalizaci

poruchových stavů.Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje. Snímače jsou určeny pro měření

vzduchu bez agresivních příměsí.

Rozsah provozní teploty:

Přesnost a rozsah měření teploty:

Rozsah měření relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

Komunikační protokoly:

Komunikační rychlosti:

Napájení:

Rozměry (Š x V x H):

Krytí:

Materiál skříňky:

Záruka:

TECHNICKÉ ÚDAJE

0 až +50°C

±0.5°C, rozsah 0 až 50°C, lze přepnout na stupně Fahrenheita

5 až 95%RV

±2.5% RV od 5 do 60%RV, ±3.0% RV od 60 do 95%RV při 23°C

±1.6 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2.2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3.5kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

± 1,3hPa při teplotě 23°C, rozsah: 600 až 1100 hPa

ModBus RTU, ADAM firmy Advantech, ARION firmy AMIT

110 až 115200 Bd

9-30Vdc, příkon cca 0,5W snímače s RS485, 3mA snímače s RS232

88 x 106 x 33mm

IP20

ABS, bílý

2 roky

Interiérové snímače

88

33

B- A+ GND +U B-

A+ GND +U

RS485 POWER RS485 POWER

106

63


INTERIÉROV É SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI,

TLAKU se sériovým

výstupem RS485, RS232

SNÍMAČE SE SÉRIOVÝM VÝSTUPEM RS485

- komunikační obvody jsou GALVANICKY ODDĚLENY

od napájení pro zabránění kolizím na síti RS485:

teplota

atmosférický tlak

relativní vlhkost

teplota rosného bodu

absolutní vlhkost

měrná vlhkost

směšovací poměr

specifická entalpie

TYP

T0418

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

POPIS

Snímač prostorové teploty.

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Interiérové snímače

T3418

T7418

teplota

vlhkost

teplota

vlhkost

atmosférický

tlak

Snímač vlhkosti a teploty.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač teploty, vlhkosti, tlaku.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou výšku.

Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách:

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in

SNÍMAČE SE SÉRIOVÝM VÝSTUPEM RS232

- komunikační obvody jsou GALVANICKY SPOJENY s napájením:

2

TYP

T0318

T3318

T7318

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota

teplota

vlhkost

teplota

vlhkost

atmosférický

tlak

POPIS

Snímač prostorové teploty.

Zobrazení a výstup teploty je volitelný ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Snímač vlhkosti a teploty.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač teploty, vlhkosti, tlaku.

Měřená vlhkost a teplota je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní

vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou

výšku.Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách:

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in

2

Obsah dodávky - kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z

požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače z www.cometsystem.cz.

Kdykoli lze volně stáhnout program SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na disk ve formátu CSV.

Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Pro snímání dat z více snímačů je třeba použít software třetí strany. Např. program TIRS.NET firmy Coral s.r.o. z Hradce Králové, ControlWeb

Moravských přístrojů a.s.

Snímače s výstupem RS485 jsou přímo připojitelné k měřicím ústřednám MSx Comet.

64


PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ

TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Hxxxx

2

Průmyslové snímače a regulátory řady Hxxxx:

MĚŘENÁ VELIČINA

/ VÝSTUP

teplota

+ 3 binární vstupy

teplota+vlhkost

2 x Relé

H3060 obr.3

strana 66

H3061 obr.5

strana 66

H3020 obr.3

strana 66

H3021 obr.5

strana 66

H3023 obr.4

strana 66

2 x Relé

RS485

H0430 obr.2

strana 68

H4431 obr.1

strana 68

2 x Relé

RS232

H4331 obr.1

strana 70

2 x Relé

Ethernet

H0530 obr.2

strana 72

H4531 obr.1

strana 72

teplota+vlhkost

+ 3 binární vstupy

teplota+vlhkost

+barometrický

tlak

+ 3 binární vstupy

H3430 obr.3

strana 68

H3431 obr.5

strana 68

H3433 obr.4

strana 68

H7430 obr.3

strana 68

H7431 obr.5

strana 68

H3331 obr.5

strana 70

H7331 obr.5

strana 70

H3530 obr.3

strana 72

H3531 obr.5

strana 72

H7530 obr.3

strana 72

H7531 obr.5

strana 72

Hxxxx

koncentrace CO

teplota+vlhkost

+koncentrace CO

2

2

H5024 obr.1

strana 66

H6020 obr.3

strana 66

H5424 obr.1

strana 68

H6420 obr.3

strana 68

H5324 obr.1

strana 70

H6320 obr.3

strana 70

H5524 obr.1

strana 72

H6520 obr.3

strana 72

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5

Ilustrační obrázky mechanického provedení snímačů řady Hxxxx

- počty průchodek u jednotlivých modelů se mohou lišit

65


REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, CO2

Hx0xx S VÝSTUPY NA RELÉ

POUŽITÍ - řízení a monitorování teploty, vlhkosti a koncentrace CO

2:

ve výrobních technologiích, v klimatizovaných prostorách, ve skladech potravin, léčiv, surovin a dalších.

H5024

H3060

H3020

H6020

H3023

H3061

H3021

H3061P

H3021P

Poznámka: uspořádání průchodek u jednotlivých

modelů se může lišit

Hxxxx

Regulátory teploty, vlhkosti a koncentrace CO2

vzduchu slouží k dvoustavovému řízení např. topení, ventilace, zvlhčovačů,

odvlhčovačů apod. Jsou vybaveny dvěma výstupy na relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze

libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm.

Snímače jsou vybaveny senzory teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO

2. Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další

vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Regulátor se skládá z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla teploty a vlhkosti v krytce s filtrem z

nerezové tkaniny. Snímač koncentrace CO2

je zabudován uvnitř přístroje. Předností je velký dvouřádkový displej pro současné

zobrazování teploty a relativní vlhkosti nebo dalšího vyjádření vlhkosti. Parametry lze nastavovat z klávesnice přístroje nebo z

počítače.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a CO2

a signalizaci poruchových

stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače

jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí .

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena

díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

Unikátní patentovaný postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zaručuje vysokou spolehlivost,

dlouhodobou stabilitu a eliminuje potřebu periodické rekalibrace v místě použití.

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

66

Maximální spínané napětí, proud

- modely H3060, H3061:

Maximální spínané napětí, proud

- modely H3020, H3021, H3023:

Akustická signalizace alarmu:

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost výstupu teploty snímačů:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO

2:

Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Rozsah teplotní kompenzace čidla relativní vlhkosti:

Filtrační schopnost krytky sensorů:

Napájení - modely H3060, H3061:

Napájení - modely H3020, H3021, H3023:

Rozměry skříňky bez průchodek (Š xVxH):

Krytí hlavice snímačů teploty a vlhkosti:

250Vac, 8A

50V, 2A, 60VA

ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelná

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

H5024, 6020)

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

-30 až +125°C

0.025mm, filtr vzduchu z nerezové tkaniny

110 až 240V/50 až 60Hz

9-30Vdc

135x136x45mm

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzor vlhkosti


elative humidity

relativní vlhkost [%]

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, CO2

H30xx S VÝSTUPY NA RELÉ

MODEL

H3060

H3061

H3061P

H3020

H3023

H3021

H3021P

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

do 25barů

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

teplota+vlhkost

do 25barů

MAXIMÁLNÍ

MĚŘENÁ

TEPLOTA

-30 až +80°C

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +80°C

-30 až +125°C

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

1)

1)

1)

1)

1)

DÉLKA

STONKU

75mm

kabel sondy

1,2,4m

kabel sondy

1,2,4m

75mm

150mm

kabel sondy

1,2,4m

kabel sondy

1,2,4m

VÝSTUP

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

POPIS

Termostat-hygrostat

- pro venkovní a vnitřní použití

Termostat-hygrostat - sonda T+RH o průměru 18mm,

délka 88mm s kabelem 1m. Délky kabelů 2m nebo 4m

za příplatek.

Termostat-hygrostat se sondou do tlakového prostředí

do 25barů.

Kovová sonda T+RH s kabelem 1m. Lze dodat s kabelem

sondy délky 2m nebo 4m. Průměr 18mm, délka 110mm,

závit G1/2

Termostat-hygrostat

- pro venkovní a vnitřní použití

Termostat-hygrostat

- pro montáž do vzduchotechnického kanálu

Termostat-hygrostat - sonda T+RH oprůměru

18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky kabelů 2m nebo

4m za příplatek.

Termostat-hygrostat se sondou do tlaku 25barů.

Kovová sonda T+RH s kabelem 1m. Lze dodat s kabelem

sondy délky 2m nebo 4m. Průměr 18mm, délka 110mm,

závit G1/2

H5024

koncentrace CO

2

-30 až +80°C

-

2x relé

Snímač koncentrace CO2 - pro venkovní a vnitřní použití

H6020

1)

teplota+vlhkost

-30 až +80°C

75mm

2x relé

U snímačů se sondou na kabelu platí maximální teplota pro celou sondu teploty a vlhkosti včetně kabelu.

V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou mez dle grafu.

Termostat + hygrostat + snímač koncentrace CO

2

Hxxxx

100

90

80

70

60

50

SP003 - kabel za příplatek pro nastavení snímače

40

30

Oblast trvalého pou ití

20

10

0

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

temperature

teplota [°C]

120 130

SH-PP Průtočná komůrka pro měření

tlakového vzduchu do 25 barů - nerez

H3061P, H3021P - regulátor T+RH s kovovou sondou

pro tlak do 25 barů

Obsah dodávky - kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů

vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci snímače lze kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

67


REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO Hxxxx - VÝSTUPY NA RELÉ A VÝSTUP RS485

2

POUŽITÍ - monitoring a řízení teploty, vlhkosti, CO 2-

ve výrobních technologiích,

v klimatizovaných prostorách, ve skladech potravin, léčiv, surovin a dalších.

H4431

H5424

H0430

H3430

H7430

H6420

H3433

H3431

H7431

Poznámka: uspořádání průchodek u jednotlivých

modelů se může lišit

Hxxxx

Regulátory teploty, vlhkosti a koncentrace CO2

vzduchu slouží k dvoustavovému řízení např. topení, ventilace, zvlhčovačů,

odvlhčovačů apod. Jsou vybaveny dvěma výstupy na relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze

libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného

měniče.

Snímače jsou v úplné podobě vybaveny senzory teploty, relativní vlhkosti, tlaku, resp. koncentrace CO

2. Měřené veličiny jsou dále

přepočítávány na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo

specifickou entalpii.

Regulátor se skládá z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla teploty a vlhkosti v krytce s filtrem

z nerezové tkaniny. Snímač CO2

je zabudován uvnitř přístroje. Parametry lze nastavovat z klávesnice přístroje nebo z počítače.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a signalizaci poruchových stavů.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou

určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí .

Snímače, kromě snímačů s měřením CO2

jsou také vybaveny třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např.

zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena

díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

TECHNICKÉ PARAMETRY

68

Maximální spínané napětí, proud, výkon relé:

Akustická signalizace alarmu:

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost výstupu teploty snímačů:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO

2:

Podporované jednotky tlaku:

Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou:

Signál pro binární vstupy:

Min. délka impulsu na binárním vstupu:

Napětí na rozpojeném kontaktu:

Nízká napěťová úroveň:

Vysoká napěťová úroveň:

Filtrační schopnost krytky sensorů:

Napájení:

Rozměry skříňky bez průchodek (Š xVxH):

Krytí hlavice snímačů teploty a vlhkosti:

Krytí hlavice snímačů měřících tlak:

50V, 2A, 60VA

ze zabudovaného akustického měniče - vypínatelná

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in

2

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

H5424, 6420)

z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový

signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.

500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)

3,3 V

0 až +0,5 V

+3,0 až +30V

0.025mm, filtr vzduchu z nerezové tkaniny

9-30Vdc

135x136x45mm

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzor vlhkosti

IP54 elektronika se svorkami, IP40 senzory teploty a vlhkosti


elative humidity

relativní vlhkost [%]

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO Hxxxx - VÝSTUPY NA RELÉ A VÝSTUP RS485

2

MODEL

H0430

H4431

H3430

H3431

H3433

H7430

H7431

H5424

H6420

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota+3 binární

teplota+3 binární

tepl.+vlhkost+3binární

tepl.+vlhkost+3binární

tepl.+vlhkost+3binární

teplota+vlhkost+barom.

tlak+3 binární vstupy

teplota+vlhkost+

barometrický tlak +

koncentrace CO

teplota+vlhkost

+ koncentrace CO

2

2

MAXIMÁLNÍ

MĚŘENÁ

TEPLOTA

-30 až +80°C

-200 až +600°C

-30 až +80°C

1)

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +125°C

-30 až +80°C

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +80°C

-30 až +80°C

1)

1)

DÉLKA

STONKU

53mm

-

75mm

kabel sondy

1,2,4m

150mm

75mm

kabel sondy

1,2,4m

-

75mm

VÝSTUP

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

DALŠÍ

VÝSTUP

RS485

RS485

RS485

RS485

RS485

RS485

RS485

RS485

RS485

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

POPIS

Teploměr pro venkovní i vnitřní použití.

Převodník teploty pro sondy Pt1000.

Teploměr-vlhkoměr. Venkovní i vnitřní použití.

Teploměr-vlhkoměr. Sonda T+RH o průměru

18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky kabelů

2m nebo 4m za příplatek.

Pro montáž do vzduchotechnického kanálu.

Teploměr-vlhkoměr-barometr.

Venkovní a vnitřní použití.

Teploměr-vlhkoměr-barometr. Venkovní

a vnitřní použití. Sonda T+RH o průměru

18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky

kabelů 2m nebo 4m za příplatek.

Snímač koncentrace CO - venkovní i vnitřní.

Termostat + hygrostat + snímač

koncentrace CO2

- pro venkovní a vnitřní

použití.

2

1)

U snímačů se sondou na kabelu platí maximální teplota pro

celou sondu teploty a vlhkosti včetně kabelu. V okolí

plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém

provozu překročit povolenou mez dle grafu.

100

90

80

70

Hxxxx

60

2) Sériový výstup RS485 je galvanicky oddělený od

ostatních obvodů pro zabránění kolizí na lince RS485.

Snímač umožňuje volitelně pracovat s protokolem Modbus

RTU a ADAM firmy Advantech. Lze implementovat další

komunikační protokoly. Po sériové lince lze číst naměřené

hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Snímač vždy

pracuje jako "slave", tj. odpovídá pouze na dotaz

nadřízeného systému.

50

40

30

20

10

0

-30 -20 -10 0

Oblast trvalého pou ití

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

temperature

teplota [°C]

120 130

Snímače se sondou na kabelu lze dodat s kovovou sondou

T+RH pro tlak do 25 barů.

Snímač pak má značení H3431P.

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci snímače lze kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

69


REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO Hxxxx - VÝSTUPY NA RELÉ A VÝSTUP RS232

2

POUŽITÍ - monitoring a řízení teploty, vlhkosti, CO 2-

ve výrobních technologiích,

v klimatizovaných prostorách, ve skladech potravin, léčiv, surovin a dalších.

H4331

H5324

H6320

Poznámka: uspořádání průchodek u jednotlivých modelů se může lišit

H3331

H7331

Hxxxx

Regulátory teploty, vlhkosti a koncentrace CO2

vzduchu slouží k dvoustavovému řízení např. topení, ventilace, zvlhčovačů,

odvlhčovačů apod. Jsou vybaveny dvěma výstupy na relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze

libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného

měniče.

Snímače jsou v úplné podobě vybaveny senzory teploty, relativní vlhkosti, tlaku, resp. koncentrace CO

2. Měřené veličiny jsou dále

přepočítávány na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo

specifickou entalpii.

Regulátor se skládá z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla teploty a vlhkosti v krytce s filtrem

z nerezové tkaniny. Snímač CO2

je zabudován uvnitř přístroje. Parametry lze nastavovat z klávesnice přístroje nebo z počítače.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a signalizaci poruchových stavů.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou

určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí .

Snímače, kromě snímačů s měřením CO2

jsou také vybaveny třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např.

zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

NOVINKA Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena

díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2.

70

Maximální spínané napětí, proud, výkon relé:

Akustická signalizace alarmu:

Rozsah měřené relativní vlhkosti:

Přesnost měření relativní vlhkosti:

Přesnost výstupu teploty snímačů:

Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:

Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:

Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:

Přesnost a rozsah specifické entalpie:

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO

2:

Podporované jednotky tlaku:

Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou:

Signál pro binární vstupy:

Min. délka impulsu na binárním vstupu:

Napětí na rozpojeném kontaktu:

Nízká napěťová úroveň:

Vysoká napěťová úroveň:

Filtrační schopnost krytky sensorů:

Napájení:

Rozměry skříňky bez průchodek (Š xVxH):

Krytí hlavice snímačů teploty a vlhkosti:

Krytí hlavice snímačů měřících tlak:

TECHNICKÉ PARAMETRY

50V, 2A, 60VA

ze zabudovaného akustického měniče - vypínatelná

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg

±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa

±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

2

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in

2

-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO2

H5324, 6320)

z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový

signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.

500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)

3,3 V

0 až +0,5 V

+3,0 až +30V

0.025mm, filtr vzduchu z nerezové tkaniny

9-30Vdc

135x136x45mm

IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzor vlhkosti

IP54 elektronika se svorkami, IP40 senzory teploty a vlhkosti


REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,

CO Hxxxx - VÝSTUPY NA RELÉ A VÝSTUP RS232

2

MODEL

H4331

H3331

H7331

H5324

H6320

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota+3 binární

teplota+vlhkost

+3binární vstupy

teplota+vlhkost

+atmosférický tlak

+3 binární vstupy

koncentrace CO

teplota+vlhkost

+koncentrace CO

2

2

MAXIMÁLNÍ

MĚŘENÁ

TEPLOTA

-200 až +600°C

1)

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +105°C

sonda včetně

kabelu

-30 až +80°C

1)

DÉLKA

STONKU

-

kabel sondy

1,2,4m

kabel sondy

1,2,4m

-

75mm

VÝSTUP

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

2x relé

DALŠÍ

VÝSTUP

RS232

RS232

RS232

RS232

RS232

2)

2)

2)

2)

2)

POPIS

Převodník teploty pro sondy Pt1000.

Teploměr-vlhkoměr.Venkovní i vnitřní

použití. Sonda T+RH o průměru 18mm,délka

88mm s kabelem 1m. Délky kabelů 2m nebo

4m za příplatek.

Teploměr-vlhkoměr-barometr. Venkovní

a vnitřní použití. Sonda T+RH o průměru

18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky

kabelů 2m nebo 4m za příplatek.

Snímač koncentrace CO2

- pro venkovní

a vnitřní použití.

Teploměr-vlhkoměr-snímač

koncentrace CO2

- pro venkovní i vnitřní

použití.

1)

U snímačů se sondou na kabelu platí maximální teplota pro

celou sondu teploty a vlhkosti včetně kabelu. V okolí plastové

hlavice je maximální povolená teplota +80°C.

Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém

provozu překročit povolenou mez dle grafu.

Hxxxx

2) Sériový výstup RS232 je galvanicky neoddělený od

ostatních obvodů. Snímač umožňuje volitelně pracovat

s protokolem Modbus RTU a ADAM firmy Advantech. Lze

implementovat další komunikační protokoly. Po sériové lince

lze číst naměřené hodnoty a měnit některá nastavení

přístroje. Snímač vždy pracuje jako "slave", tj. odpovídá

pouze na dotaz nadřízeného systému. Komunikační rychlost

110 až 115200Bd.

Oblast trvalého pou ití

Snímače se sondou na kabelu lze dodat s kovovou sondou

T+RH pro tlak do 25 barů.

Snímač pak má značení H3331P.

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci snímače lze kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

71


SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO 2

A DALŠÍCH

NA RELÉ A PŘIPOJENÍM NA ETHERNET

VELIČIN S VÝSTUPY

H4531

H0530

H3530

H5524 - novinka - CO 2 !

H3531

H7530

H7531

H6520 - novinka - CO 2 !

Poznámka: uspořádání průchodek u jednotlivých modelů se může lišit

Hxxxx

Snímače, kromě snímačů s měřením CO2 jsou také vybaveny třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např.

zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

V úplné podobě jsou snímače vybaveny sensory teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku, resp. koncemtrace CO 2

.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku, signalizaci poruchových

stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.

Snímač je vybaven dvěma výstupy na kontakty relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně

přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného měniče.

ModBus TCP:

Telnet:

www stránky:

SNMP:

SOAP:

MOŽNOSTI KOMUNIKACE

Přes ModBus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, binárních vstupů a stav výstupních

relé, nastavovat meze alarmů, justovat snímač, zjišťovat verzi firmware.

Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (pro každou veličinu horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení

emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text snímače, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s),

nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s), povolovat jednotlivé komunikační kanály.

Kapacita paměti historie je 100 uložených sad měřených hodnot teploty, vlhkosti, tlaku, počítané veličiny a stavu

výstupních relé. Port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.

Binárním vstupům lze přiřadit jméno - max.16 znaků (dveře..).

Vzhled www stránek je nastavitelný uživatelem s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot.

Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek a zvolit, které údaje chce zobrazit.

Lze zjistit aktuální měřené hodnoty, nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze měřené veličiny dojde

k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném

intervalu 10-65535 s.

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMU

E-mail:

www stránky:

SNMP:

syslog:

V případě překročení zadané meze měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu

a je vyslán varovný e-mail na zadané adresy (maximálně 3 adresy). Je podporována základní SMTP autentizace.

V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny se zobrazí aktivní alarm na www stránce.

V případě překročení zadané meze měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu

a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).

Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu

zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě při zasílání

e-mailu, po chybě komunikace se SOAP serverem.

72

Maximální spínané napětí, proud, výkon kontaktu relé:

Akustická signalizace alarmu:

Provozní rozsah relativní vlhkosti:

Presnost relativní vlhkosti:

Presnost teploty:

Presnost a rozsah teploty rosného bodu:

Presnost a rozsah absolutní vlhkosti:

Presnost a rozsah měrné vlhkosti:

Presnost a rozsah směšovacího poměru:

Presnost a rozsah specifické entalpie:

TECHNICKÉ PARAMETRY

50V, 2A, 60VA, odporová zátěž

ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelná

0 až 100%

±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C

±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C

±1.5°C při okolní teplotě < 25°C and RH>30%,rozsah-60 to+80°C

3 3

±3g/m při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg

±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg

± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg


SNÍMAČE TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU,CO 2

A DALŠÍCH

VELIČIN S VÝSTUPY NA RELÉ A PŘIPOJENÍM NA ETHERNET

TECHNICKÉ PARAMETRY - pokračování

Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:

±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa

Přesnost a rozsah měření koncentrace CO 2

: ±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !

Podporované jednotky tlaku:

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, PSI, oz/in 2

2

Signál pro binární vstupy:

Minimální délka impulsu na binárním vstupu:

Napětí na rozpojeném kontaktu:

Nízká napěťová úroveň:

Vysoká napěťová úroveň:

Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou:

Rozsah provozní teploty LCD displeje:

Filtrační schopnost krytek čidel vlhkosti:

Krytí:

Připojení LAN:

Napájení:

Napájecí konektor:

Mechanické rozměry skříňky (Š xVxH):

z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál.

500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)

3,3 V

0 až +0,2 V

+3,0 až +30V

čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout

0.025mm

hlavice s elektronikou IP30, krytí sondy teploty a vlhkosti IP40

konektor RJ-45

9-30Vdc, maximální odběr cca 1W

souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm

135x136x45mm

DODÁVANÉ TYPY SNÍMAČŮ:

TYP

H0530

H4531

H3530

H3531

H7530

H7531

H5524

MĚŘENÁ

VELIČINA

teplota +

3binární vstupy

teplota+

3binární vstupy

tepl.+ vlhkost +

3binární vstupy

tepl.+ vlhkost +

3binární vstupy

tepl.+ vlhkost +

atmosfér. tlak +

3binární vstupy

tepl.+ vlhkost +

atmosfér. tlak +

3binární vstupy

CO

2

MAXIMÁLNÍ ROZSAH

MĚŘENÝCH VELIČIN

-30 až +80°C

-200 až +600°C

-30 až +80°C

relativní vlhkost 0 až 100%

-30 až+105°C*sonda

včetně kabelu

relativní vlhkost 0 až 100%

-30 až + 80°C

relativní vlhkost 0 až 100%

tlak: 600 až 1100hPa

-30 až+105°C*sonda

včetně kabelu

relativní vlhkost 0 až 100%

tlak: 600 až 1100hPa

-30 až +80°C

POPIS

Teploměr - pro venkovní a vnitřní použití.

Převodník teploty - pro externí sondu s čidlem Pt1000/3850ppm

(není součástí dodávky), přesnost vstupu bez sondy ±0.2°C

Teploměr - vlhkoměr - pro venkovní a vnitřní použití.

Teploměr - vlhkoměr - sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm

na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Teploměr - vlhkoměr - barometr - pro venkovní a vnitřní použití.

Čidlo tlaku je umístěno ve skříňce s elektronikou.

Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře.

Teploměr - vlhkoměr - barometr.

Sonda T+RV o průměru 18mm, délky 88mm na kabelu 1m. Lze dodat

s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Čidlo tlaku je umístěno ve skříňce s elektronikou.

Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře.

Snímač koncentrace CO - pro venkovní a vnitřní použití.

2

Hxxxx

H6520

teplota+vlhkost

+CO

2

-30 až +80°C

relativní vlhkost 0 až 100%

0 až 2000ppm CO 2

Teploměr-vlhkoměr-snímač koncentrace CO2

- pro venkovní i vnitřní

použití.

* V okolí plastové hlavice je maximální teplota +80°C.

Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy

ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kdykoli lze volně stáhnout program TSensor pro nakonfigurování snímače.

Kdykoli lze volně stáhnout z www.cometsystem.cz program SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru

na disk ve formátu CSV. Záznam lze dále zpracovávat např. v Excelu.

Příslušenství za příplatek:

DBS Sensor Monitor - databázový program pro online sběr dat a analýzu ze snímačů Comet. Obsahuje všechny komponenty pro monitoring

ze snímačů, včetně jedné licence prohlížeče DBV Database Viewer - více informací na straně 76.

Ke snímači H4531 jsou přímo připojitelné sondy s čidlem Pt1000 z nabídky - viz závěr katalogu. Za označením sondy je znak /0.

Další příslušenství - viz dále v katalogu.

73


PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SNÍMAČŮM A PŘEVODNÍKŮM

ZA PŘÍPLATEK

Novinka

- sonda pro tlakové prostředí

Objedn.

číslo

60

12

19

150

TxxxxP

Hxxx1P

Sonda do tlakového prostředí do 25 barů.

Kovová sonda T+RH s kabelem 1m.

Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.

Průměr 18mm, délka 110mm, závit G1/2.

O18

G1/2

O-ring

O28

HEX 19

SHPP

Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů

- nerez DIN 1.4301

vstupní a výstupní připojení - závit G1/8

připojení sondy vlhkosti - závit G1/2

šroubení není součástí dodávky

Příslušenství

TxxxxL

HxxxxL

K1427

Provedení snímače s vodotěsnou vidlicí IP67 Lumberg RSFM4 místo

kabelové průchodky pro snadné rozpojení/připojení výstupu.

Uveďte prosím v objednávce za označením snímače písmeno L

(např. T3110L).

Zásuvka konektoru ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí Lumberg

pro snadné rozpojení/připojení výstupu.

Kabel se snadno připojuje na šroubovací svorky zásuvky. Krytí IP67.

bez LCD

Snímače lze dodat s plným víčkem bez displeje.

Uveďte prosím tento požadavek v objednávce.

OEM

Snímače lze dodat bez loga Comet v provedení OEM.

Uveďte prosím tento požadavek v objednávce.

Minimální objednávka bez loga Comet je 50kusů.

F8000

Kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti se sondou na kabelu.

Pro snímače se sondou teploty a vlhkosti na kabelu.

74


PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SNÍMAČŮM A PŘEVODNÍKŮM

ZA PŘÍPLATEK

Objednací

číslo

F5200

šedá náhradní výměnná krytka čidel - filtr vzduchu s nerezovou tkaninou

filtrační schopnost 0,025mm

F5200B

černá náhradní výměnná krytka čidel - filtr vzduchu s nerezovou tkaninou

filtrační schopnost 0,025mm

SP003

Kabel pro nastavení snímačů s analogovým výstupem Tx11x a Tx21x

a regulátorů Hxxxx přes USB port počítače.

PP4

plastová příruba PP4 s průchodkou pro montáž snímače

do vzduchotechnického kanálu

PP90

SP004

pravoúhlá nerezová příruba PP90 s průchodkou pro montáž

snímače na zeď

plastová průchodka pro přímou montáž sondy vlhkosti do otvoru

o průměru 29 mm ve stěně do tloušťky 5 mm

Příslušenství

SP005

nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago - pro snímače

a převodníky s proudovým a napěťovým výstupem

SP006

nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago - pro snímače

a převodníky se sériovým výstupem RS485 a RS232

MD036

samolepicí Dual Lock - průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci skříňky

snímače

A1515

napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc pro Ethernetové snímače

a převodníky - se souosým konektorem

A1510

napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc pro snímače a převodníky se

sériovým výstupem - pro připojení do svorek

MD046

HM023

HM024

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KALIBRACI A JUSTOVÁNÍ VLHKOSTI

nerezová nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti

sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5

sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5

kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře

75


ONLINE

MONITOROVACÍ SYSTÉM SE SNÍMAČI

PŘIPOJENÝMI NA ETHERNET

DBS Sensor Monitor - nenákladný databázový program umožňuje snadno vytvořit online systém sběru ze

snímačů Comet připojených na Ethernetovou síť.

P8xxx

Tx51x

neomezený počet Ethernetových

snímačů s protokolem SOAP

...

- teplota

- vlhkost

- atm. tlak

Hx53x

- teplota

- vlhkost

- teplota

- vlhkost

- atm.tlak

-CO 2

-CO 2

- dveře

- kouř

- napájení

- zaplavení

- výstupy

relé

databázový server

PC klient

ETHERNET

INTERNET

Příslušenství

Programové vybavení:

placený software Comet:

DBS Sensor Monitor

obsahuje: - SOAP server pro sběr dat

- administrátorské funkce

další nutný freeware:

- databázový server Microsoft SQL nebo MySQL

Alarmy:

- email

- email jako

SMS

- SNMP

- syslog

DBV Database

Viewer

PC klient

DBV Database

Viewer

DBS Sensor Monitor - databázový program

- umožňuje online sběr dat a analýzu aktuálně naměřených i uložených hodnot ze snímačů Comet

- je sběrný systém typu klient-server

- tvoří ho:

*vybavení pro serverový počítač:

*SOAP server pro sběr dat

*Administrační program

pro správu databáze

*freewarový databázový server

MySQL nebo Microsoft SQL

*jedna licence prohlížeče

DBV Database Viewer.

76

Obrázek:

historická data

v tabulce a grafu


ONLINE MONITOROVACÍ SYSTÉM SE SNÍMAČI

PŘIPOJENÝMI NA ETHERNET

DBS Sensor Monitor

DBV Database Viewer

Systém mimo jiné umožňuje:

Sběr dat ze snímačů Comet připojených na Ethernet nebo snímačů připojených modemem na GSM síť

Prohlížet vybrané kanály z libovolného snímače Comet spolu s vybranými kanály z dalších snímačů Comet

v tabulce nebo grafu (tj. porovnávání/sledování hodnot z různých měřicích bodů).

Naměřené hodnoty z různých snímačů Comet lze kombinovat v jedné tabulce nebo grafu.

Prezentovat data (teplota, relativní vlhkost, binární stavy, atd.), stavy alarmů.

Vybrat jakýkoli časový úsek pro analýzu.

Tisk a export do PDF tabulka i graf. Export do dalších formátů určené pro následné zpracování.

Online vizualizaci aktuálních hodnot a alarmů.

Online grafickou vizualizaci měření v křivkách. Tj. graf, který prezentuje aktuální data např. za poslední hodinu.

Délku historie lze měnit. Graf se automaticky aktualizuje.

Výhodou je jednoduché rozšiřování systému:

Připojování snímačů je velmi jednoduché díky použitému komunikačnímu protokolu SOAP. Stačí pouze ve snímači

zadat adresu serveru a snímač připojit do intranetu/ethernetu.

Lze vytvořit rozsáhlý sběrný systém. SOAP protokol se běžně používá v internetu. Lze proto sbírat data ze

snímačů umístěných kdekoli na světě.

Do systému lze přidávat další a další zařízení bez jakéhokoli zpoplatnění. Zakoupením DBS Sensor Monitor lze sbírat

data ze 2, 10 i 100 snímačů.

Nenákladné prohlížeče DBV Database Viewer lze libovolně dokupovat. To umožní více uživatelům nahlížet do databáze

z různých míst na síti/internetu.

Administrace systému mimo jiné umožňuje:

Pojmenování zařízení v databázi (např. „snímač ve skladu“)

Zálohování databáze

Diagnostiku chybových stavů

Administraci uživatelských účtů. Prohlížeče využívají pro připojení k databázi účet s právy pouze pro čtení. Díky

tomu nemůže nepovolaná osoba poškodit databázi.

Příslušenství

Systém je založen na stabilní a ve světě oblíbené freeware platformě MySQL nebo Microsoft SQL.

Instalace a administrace systému je jednoduchá. Manuál provází instalací celého systému „krok po kroku“ včetně

veškerého potřebného freeware vybavení.

Systém lze propojit s databázovými systémy pro jiná zařízení Comet:

DBL Logger Program

DBM MS Logger Program

Obrázek:

online data

v tabulce a grafu

77


D12

D13

TEPLOTNÍ SONDY

200-80/E - se zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

200-80/C - s vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Přesná prostorová sonda -30 až +80°C s rychlou odezvou.

Tolerance: ± ( 0.1 + 0.0017 * |t| ) °C

Časová odezva: t63 < 10s, t95 < 30s (proudění vzduchu 1m/s).

Sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti.

20

6

3.5

Pt1000TR160/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

Pt1000TR160/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

Pt1000TR160/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Nenákladná univerzální sonda -30 až +80°C se zaručenou hermetičností IP67.

Tolerance třídy přesnosti B, tj.± ( 0.3 + 0.005 * |t| ) °C.

2

Pevně spojená se stíněným PVC kabelem 2 x 0,14 mm délky 1, 2, 5, 10, 15 nebo 20 metrů.

Délka polyamidového pouzdra 20mm, průměr pouzdra 6mm, průměr kabelu 3,5mm.

Doba odezvy: t50 < 12s, t90 < 32s (měřeno v kapalině).

Teplotní sondy

5,7

5,7

40

40

Pt1000TGL40/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

Pt1000TGL40/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

Pt1000TGL40/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Univerzální sonda -30 až +80°C z nerezu 17240 s krytím IP67 pevně spojená se stíněným PVC

kabelem

2

2 x 0,34 mm .

Možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5a10metrů.

Stínění kabelu není vodivě spojeno s kovovým pouzdrem.

Doba odezvy:

t63 < 10s, t95 < 30s (měřeno v kapalině), t63 < 60s, t95 < 150s (vzduch 1m/s)

Pt1000TG8/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

Pt1000TG8/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

Pt1000TG8/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Univerzální sonda -80 až +200°C z nerezu 17240 s krytím IP67 pevně spojená se stíněným

2

silikonovým kabelem 2 x 0,34 mm .

Možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5a10metrů.

Stínění kabelu není vodivě spojeno s kovovým pouzdrem.

Doba odezvy:

t63 < 10s, t95 < 30s (měřeno v kapalině), t63 < 60s, t95 < 150s (vzduch 1m/s)

Pt1000TG7/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

Pt1000TG7/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

Pt1000TG7/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

2

Mosazná sonda pro měření povrchové teploty materiálů pevně spojená s kabelem 2 x 0,22 mm

volitelné délky, rozsah -30 až +200°C. Minimalizován vliv teploty okolí.

Montáž šroubem M4, případně fixace samolepicí páskou.

Možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5 nebo 10 metrů.

Doba odezvy: t50 < 7s, t90 < 17s (měřeno v kapalině).

Pt1000TR050/0 - pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

Pt1000TR050/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

Pt1000TR050/C - kabel s vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Univerzální sonda 0 až +350°C např. pro sušicí pece, cínovací lázně apod.

Pevně spojená s kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10 metrů.

2

Přívodní kabel 2 x 0,35 mm se skelnou izolací a kovovým opletením je odolný do +400°C.

Opletení kabelu je vodivě spojeno s kovovým pouzdrem.

Sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti.

Doba odezvy: t50 < 10s, t90 < 25s (měřeno v kapalině).

2031-150/C - kabel s vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Dotyková sonda -30 až +150°C pro měření pevných látek s rovným a hladkým povrchem.

Čidlo teploty je umístěno v duralové misce umístěné ve speciálním pryžovém pouzdru

snižujícím vliv okolního prostředí.

78


TEPLOTNÍ SONDY

s odporovým senzorem teploty Pt1000-3850ppm/°C

Pokud není uvedeno jinak, je použit senzor s tolerancí

± ( 0.15 + 0.002 * |t| ) °C dle EN 60751 *.

*sondy používají 2 vodicové pripojení, vetší délky kabelu mohou zpusobovat prídavnou chybu

2301-220/0 - pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

2301-220/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

2301-220/C - kabel s vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Vpichovací sonda -30 až +220°C na kabelu 1metr

Doba odezvy: t63 < 10s, t95 < 30s (měřeno v kapalině)

125

3,6

61

2061-250/0 - pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky

P41x1,T4x11,H4x31

2061-250/E - kabel se zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

2061-250/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter

D02x1

Potravinářská vpichovací sonda -30 až +250°C, nerez 17240

s teflonovou rukojetí a teflonovým kabelem 1metr, krytí IP67

Doba odezvy: t63 < 7s, t95 < 15s (měřeno v kapalině)

2091-200/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

2091-200/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

2091-200/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

2

Potravinářská vpichovací sonda -30 až +200°C, nerez 17240 s rukojetí z LCP a silikonovým kabelem 2 x 0,22 mm délky 1 metr. Krytí IP67.

Doba odezvy: t50 < 9s, t90 < 25s (měřeno v kapalině).

Příslušenství

2071-80/0 - pro TPrint Gxxxx, ústředny MS

a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

2071-80/E - kabel zakončen zásuvkou K1321

pro data loggery řady Sxxxx

2071-80/C - kabel zakončen vidlicí Cinch

pro přístroje Commeter D02x1

Potravinářská zavrtávací sonda -30 až +80°C, nerez

17240 se silikonovým kabelem 1 metr. Krytí IP67.

Pro měření zmrazených potravin.

PTS380K/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

PTS380K/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

PTS380K/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Potravinářská sonda -30 až +200°C pro měření teploty kapalných a plynných látek, nerez 17240

Krytí IP67. Teplota v okolí hlavice -30 až +100°C.

PTS350-2/0 - bez konektoru pro TPrint Gxxxx, ústředny MS a převodníky P41x1,T4x11,H4x31

PTS350-2/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro data loggery řady Sxxxx

PTS350-2/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro přístroje Commeter D02x1

Příložný snímač -30 až +130°C na potrubí i rovné povrchy, délka kabelu 2m.

79


TEPLOTNÍ SONDY s termočlánky typu K

pro teploměry C0311, D0311, C0321, D0321

a měřicí ústředny řady MS

Tolerance sond: třída 1 dle IEC584-2 ± 1.5°C nebo ± 0.004 x t (platí větší z těchto hodnot)

Rychlé drátové sondy, délky 1m, 2m, 3m, 4m

typ GD 260

typ GD 700

typ GD 1250

typ GD 260/0

typ GD 700/0

typ GD 1250/0

SNP04

-65 až 260°C izolace teflon, vnější průměr 0,8mm, se submimiaturní zásuvkou

-65 až 700°C dvojitá izolace - skleněné vlákno, vnější průměr 2mm, se submimiaturní zásuvkou

-65 až 980°C dvojitá izolace - keramické vlákno, vnější průměr 4mm, se submimiaturní zásuvkou

-65 až 260°C izolace teflon, 0,8mm vnější průměr, zakončení - odizolované vodice pro pripojení k MS

-65 až 700°C dvojitá izolace - vysokoteplotní skleněné vlákno, 2mm vnější průměr,

zakončení - odizolované vodice pro pripojení k ústredně MS

-65 až 980°C dvojitá izolace - keramické vlákno, 4mm vnější průměr,

zakončení - odizolované vodice pro pripojení k ústredně MS

Samolepicí štítky 25x40 mm pro přilepení drátové sondy k měřenému povrchu,

teplotní odolnost -70 až 260°C, sada 20kusů

Rychlá dotyková sonda pro rovné povrchy

typ CP 500 -65 až 500°C

Teplotní sondy

1,5

Rychlá vpichová sonda pro měkké materiály

typ CZ 550 -65 až 550°C

Vpichová sonda pro měkké materiály

typ CZ 900 -65 až 1000°C

Ponorná sonda pro kapaliny a plyny

typ GT1150 -50 až 1150°C

typ CZ900

SNP03 prodlužovací vedení typu "K"

s konektory do +200°C, dvojitá izolace.

Uveďte požadovanou délku.

SNP03/0 prodlužovací vedení typu "K"

s jednou zásuvkou do +200°C,

dvojitá izolace.

Pro měřicí ústředny MS.

Uveďte požadovanou délku.

Subminiaturní zásuvky a vidlice do +200°C

pro termočlánky J, K, S

(typ termočlánku je nutno specifikovat)

80

typy GD 700, GD 1250 typGD260 SNP03/0 prodlužovací vedení typ CP500


KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ

TEPLOTY PŘI PŘEPRAVĚ

Potraviny ● Květiny ● Živá zvířata ● Léčiva ● HACCP


www.cometsystem.cz

1.maje 1220

756 61 Roznov pod Radhostem

CZECH REPUBLIC

VAT Registration number: CZ60776846

Tel: +420-571653990

Fax: +420-571653993

E-mail: info@cometsystem.cz

Internet: www.cometsystem.cz

GPS Location:

49°27‘39.94“N

18°7‘51.295“E

More magazines by this user
Similar magazines