Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS

fst.zcu.cz

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1


KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Místopředseda: Členové: Prof. Ing. Václav Petr, DrSc. – ČVUT Praha Doc. Ing. Vladislav Polach, CSc. - ZČU Plzeň, KKE Ing. Jiří Polanský, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKE Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. – ZČU Plzeň, KKE doc. Ing. Václav Cibulka, CSc. – ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Václav Mentl, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Milan Edl, Ph.D. – ZČU Plzeň, KPV Doc. Ing. Václav Cyrus, DrSc. – AHT Energetika Praha Ing. Josef Šlouf, CSc. - ALSTOM Ing. Jiří Fiala – ŠKODA POWER Bc. 15.6. – 16.6.2009 Předseda: Doc. Ing. , Hynek Klášterka, CSc. – ZČU Plzeň, KKE Místopředseda: Členové: Prof. Ing. Radim Mareš, CSc. – ZČU Plzeň, KKE Ing. Stanislav Němeček, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM doc. Ing. Václav Votava, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Tomáš Zábranský – ZČU Plzeň, KTO Ing. Stanislav Šnejdar - ŠKODA POWER 2


KKS Mgr. č.1 – 18.6. – 19.6.2009 – Dopravní a manipulační technika Předseda: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D. – ŽU Žilina Místopředseda: Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Členové: Doc. Ing. Petr Heller, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Dr. Ing. Zbyšek Nový - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Josef Škarda, CSc. - ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Jan Zapletal – ŠKODA Transportation Náhradníci: Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Ing. František Palík, CSc. - Škoda, Transportation Mgr. č.2 – 22.6. – 23.6.2009 – Dopravní a manipulační technika Předseda: Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. – VUT Brno Místopředseda: Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Členové: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Dr. Ing. Zbyšek Nový - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Josef Škarda, CSc. - ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Petr Hobl, CSc. – Schwarzmüller s.r.o. Náhradníci: Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Ing. Jan Roubal – SPŠ dopravní, Plzeň 3


KKS Mgr. č.1 – 22.6. – 23.6.2009 – Stavba výrobních strojů a zařízení Předseda: Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. – VUT Brno Místopředseda: Členové: Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Jan Řehoř, Ph.D. - ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Ivan Rada – ŠMT Plzeň Náhradníci: doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc. - ZČU,KKS Ing. Karel Krupička, Ph.D. - SAP Praha, Plzeň 4


KKS B2301: Bc. č.1 – 15.6. – 17.6.2009 – Dopravní a manipulační technika Předseda: Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Místopředseda: doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. – ZČU Plzeň, KKS Členové: Ing. Milan Vnouček, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Milan Pinte, Ph.D. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Vladimír Friml – APC s.r.o. Náhradníci: Ing. Vladislav Kemka - ZČU Plzeň, KKS Ing. Jan Roubal – SPŠ dopravní, Plzeň B2301 a B2341: Bc. č.2 – 24.6. – 26.6.2009 – Stavba výrobních strojů zařízení Konstrukce průmyslové techniky Předseda: Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Místopředseda: Členové: Ing. Jan Hlaváč, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. – ZČU Plzeň, KPV Ing. Jan Hnátík - ZČU Plzeň, KTO Ing. Ivan Rada – ŠKODA MT, Plzeň Náhradníci: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. – ZČU,KKS 5


KKS B2341: Bc. č.1 – 24.6. – 26.6.2009 – Design průmyslové techniky Předseda: Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. – ZČU Plzeň, KKS Místopředseda: Ing. Eva Krónerová, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Členové: doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. - ZČU Plzeň, KPV ak. soch. František Pelikán – ZČU v Plzni, UUD Náhradník: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Bc. č.2 – 24.6. – 26.6.2009 – Diagnostika a servis silničních vozidel Předseda: Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Místopředseda: doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Členové: Ing. Miroslav Hála, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Milan Pinte, Ph.D. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Vladimír Friml – APC s.r.o., Plzeň Náhradníci: Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Ing. Jan Roubal – SPŠ dopravní, Plzeň 6


KMM Mgr. č.1 – 18.6. – 19.6.2009 Předseda: Prof. Ing. Petr Louda, CSc. – TU Liberec Místopředseda: Členové: Doc. Ing. Václav Mentl, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. - ZČU Plzeň, KTO RNDr. Josef Kasl, CSc. – ŠKODA - Výzkum Bc. – 22.6. – 23.6.2009 Předseda: Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc. – TU Liberec Místopředseda: Ing. Václav Kraus, CSc. – ZČU Plzeň, KMM Členové: Ing. Miroslav Hála, CSc. - ZČU Plzeň, KMM doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Ing. Petr Hořejší, Ph.D. - ZČU Plzeň, KPV Ing. Pavel Bulín – ŠKODA Kovárny Plzeň 7


KPV Mgr. č.1 – 15.6. – 16.6.2009 Předseda: Doc. Ing. Michal Girman, CSc. – TU Košice Místopředseda: Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Členové: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Roman Čermák, Ph.D. - ZČU Plzeň, KKS Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D. - ZČU Plzeň, KTO Ing. Zdeněk Stach – ZVVZ a.s. Milevsko Mgr. č.2 – 15.6. – 16.6.2009 Předseda: Prof. Ing. František Freiberg, CSc. – ČVUT Praha Místopředseda: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Členové: doc. Ing. Oldřich Vykypěl, CSc., MBA - ZČU Plzeň, KPV Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM Ing. Jiří Česánek, Ph.D. - ZČU Plzeň, KTO Ing. Samir Paul – HUTCHINSON s.r.o. Rokycany 8


KPV Bc. 1 – 17.6. – 19.6.2009 Předseda: Doc. Ing. Václav Votava, CSc. – ZČU Plzeň, KPV Místopředseda: Členové: Ing. Milan Edl, Ph.D. – ZČU Plzeň, KPV Ing. Eva Krónerová, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Ing. Václava Pokorná – ZČU Plzeň, KTO Ing. Robert Caithaml – IPM s.r.o., Plzeň Bc. 2 – 17.6. – 19.6.2009 Předseda: Prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. – ZČU Plzeň, KPV Místopředseda: Členové: Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. – ZČU Plzeň, KPV Ing. Roman Čermák, Ph.D. – ZČU Plzeň, KKS Ing. Ludmila Skálová, Ph.D. – ZČU Plzeň, KMM Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. – IPM s.r.o., Plzeň 9


KTO Mgr. č.1 – 16.6. – 17.6.2009 Předseda: Doc. Ing. Karel Dušák, CSc. – TU Liberec Místopředseda: Doc. Ing. Petr Hofmann, CSc. – ZČU Plzeň, KTO Členové: Doc. Ing. František Zvoneček, CSc. – ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. – ZČU Plzeň, KKS doc. Dr. Ing. Antonín Kříž - ZČU Plzeň, KMM Ing. Michal Šimon, Ph.D. – ZČU Plzeň, KPV Ing. Josef Fajt, CSc. – PILSEN TOOLS s.r.o. Plzeň Mgr. č.2 – 16.6. – 17.6.2009 Předseda: Místopředseda: Členové: Prof. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc. – VUT Brno Doc. Ing. Václav Cibulka, CSc. – ZČU Plzeň, KTO Prof. Ing. František Sova, CSc. – ZČU Plzeň, KTO Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. - ZČU Plzeň, KKS Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D. - ZČU Plzeň, KMM Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. - ZČU Plzeň, KPV Dr. Ing. Miloslav Kesl – PILSEN TOOLS s.r.o. Plzeň 10


KTO Bc – 16.6. – 17.6.2009 – Zabezpečování jakosti Předseda: Doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. – ČVUT Praha Místopředseda: Ing. Helena Zídková, Ph.D. – ZČU Plzeň, KTO Členové: Ing. Jan Hlaváč, Ph.D – ZČU Plzeň, KKS Ing. Petr Hořejší, Ph.D – ZČU Plzeň, KPV Ing. Otakar Král, CSc., Ph.D. – ISQ Praha Ing. Václav Chmelík, CSc. – ČVUT Praha Bc – 16.6. – 17.6.2009 Programování NC strojů Předseda: Doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. – ČVUT Praha Místopředseda: Ing. Jan Matějka – ZČU Plzeň, KTO Členové: Ing. Michal Křížek, Ph.D – ZČU Plzeň, KKS Doc. Ing. Jan Hán, Ph.D – ZČU Plzeň, KPV Ing. Pavel Kožmín, Ph.D – Hofmeister s.r.o., Plzeň Ing. Vladimír Kapinus – Hofmeister s.r.o., Plzeň 11

More magazines by this user
Similar magazines