Zornění zemědělské půdy - Český statistický úřad | ČSÚ

csugeo.i.server.cz

Zornění zemědělské půdy - Český statistický úřad | ČSÚ

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ

Graf 3.7.1 Podíl měřených profilů jakosti vod podle tříd znečištění (sk. A - obecné, fyzikální a

chemické ukazatele) v krajích v roce 2008

100

80

60

%

40

20

0

ČR PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

Počet sledovaných profilů:

294 2 39 32 31 22 37 11 17 5 12 28 20 12 26

I - neznečištěná voda II - mírně znečištěná voda III - znečištěná voda

IV -silně znečištěná voda

V - velmi silně znečištěná voda

Data ČSÚ o vodovodech a kanalizacích se týkají především vybavenosti, která souvisí s velikostí obcí.

Nejlepší vybavenost je v Hl. městě Praze a nejnižší v krajích s rozdrobenou sídelní strukturou. Nejnižší

podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů je v kraji Středočeském a Plzeňském, nejnižší

podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji Středočeském a na kanalizaci

s koncovou čistírnou odpadních vod v kraji Libereckém. Nejnižší specifická potřeba vody v domácnostech

(množství fakturované vody) je ve Zlínském kraji. Nejnižší podíl čištěných odpadních vod byl zjištěn v kraji

Vysočina.

Tab. 3.7.2 Vodovody a kanalizace

Česká republika

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

v tom kraje

2000 107,4 143,4 93,8 94,7 106,3 121,3 114,8 109,5 100,2 93,7 84,9 98,5 94,3 91,1 113,8

2006 97,5 130,0 89,1 89,5 96,8 100,5 98,3 95,5 92,3 87,4 84,1 93,2 87,7 83,7 101,9

2007 98,5 128,7 92,5 92,0 99,8 97,6 97,3 98,3 91,2 90,1 84,6 97,2 87,8 83,8 101,8

2008 94,2 122,0 90,2 88,1 96,1 95,6 87,5 89,3 88,0 84,9 83,4 93,2 86,5 81,6 98,1

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci (v %)

2004 77,9 99,5 61,0 87,3 75,1 91,4 81,0 68,1 73,8 66,2 80,3 79,7 72,6 78,5 73,7

2006 80,0 99,0 66,0 83,6 78,1 91,6 81,9 68,8 73,1 68,7 85,2 84,1 74,3 81,4 77,9

2007 80,8 99,7 66,8 85,0 77,6 92,8 82,5 68,9 73,0 69,6 83,2 86,5 75,0 83,5 79,1

2008 81,1 99,0 67,3 85,2 76,8 90,4 81,5 68,2 73,1 69,7 83,8 87,2 76,5 85,0 81,0

z toho na kanalizaci s koncovou ČOV (v %)

2004 71,1 99,5 60,3 73,8 68,7 90,5 75,9 61,8 64,3 61,3 61,1 73,0 64,9 67,3 63,4

2006 73,6 99,0 65,5 73,9 70,8 90,7 77,8 62,8 65,6 63,0 68,0 77,1 66,9 69,6 67,6

2007 75,2 99,7 66,5 76,8 70,6 91,4 78,3 63,2 66,3 64,0 69,0 79,9 69,3 72,3 70,4

2008 75,7 99,0 66,9 77,9 70,4 89,6 77,6 63,2 65,3 64,6 70,3 81,2 70,3 73,4 72,7

Podíl čištěných odpadních vod (v %)

2004 94,4 100,0 98,3 86,7 91,1 99,6 91,2 97,8 93,4 95,5 81,5 95,6 96,0 94,9 93,1

2007 95,8 100,0 99,8 95,3 95,0 98,9 97,3 99,0 93,1 95,3 81,9 96,5 96,4 94,6 92,1

2008 95,3 100,0 99,3 95,6 95,1 99,6 94,1 96,7 93,0 93,6 84,7 94,8 95,9 93,7 92,1

Liberecký

Specifické množství vody fakturované domácnostem (v l na osobu a den)

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

VYBRANÉ OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 2010 79

More magazines by this user
Similar magazines