Zornění zemědělské půdy - Český statistický úřad | ČSÚ

csugeo.i.server.cz

Zornění zemědělské půdy - Český statistický úřad | ČSÚ

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ

Tab. 3.12.2 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle zaměření v %

Česká republika

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

v tom kraje

Ochrana ovzduší a klimatu 9,1 10,1 10,1 5,6 4,5 8,1 14,2 1,4 2,5 11,9 5,4 2,3 4,6 11,4 15,2

Nakládání s odpadními

vodami 22,1 13,1 24,5 42,1 27,4 42,1 14,6 7,4 24,3 45,5 29,0 25,0 38,4 27,4 25,1

Nakládání s odpady 53,9 52,7 54,0 48,5 64,8 45,7 57,9 27,9 68,1 35,9 59,1 69,2 41,8 58,2 53,9

Ochrana a sanace půdy,

podzemních a povrchových

vod 7,3 6,8 8,9 1,2 1,5 0,5 1,4 53,5 2,7 4,9 3,5 2,4 13,9 1,2 1,8

Ostatní 7,7 17,3 2,5 2,6 1,9 3,5 11,9 9,8 2,4 1,8 3,1 1,1 1,3 1,8 4,0

2008

Ochrana ovzduší a klimatu 5,9 5,5 6,7 3,2 2,9 12,8 8,9 0,6 1,4 7,4 5,4 1,8 3,4 6,6 11,1

Nakládání s odpadními

vodami 16,4 8,2 20,4 27,9 23,1 49,0 10,5 5,9 22,0 18,1 18,9 17,8 22,1 20,6 19,7

Nakládání s odpady 68,5 79,3 68,6 60,1 71,7 37,2 71,0 32,3 72,9 69,4 72,6 73,4 63,5 69,2 64,6

Ochrana a sanace půdy,

podzemních a povrchových

vod 5,7 4,9 2,1 6,3 0,5 0,1 2,7 50,7 2,1 4,3 0,9 1,6 8,6 0,9 1,9

Ostatní 3,5 2,1 2,3 2,5 1,8 1,0 6,9 10,4 1,6 0,8 2,2 5,3 2,4 2,7 2,7

Liberecký

2005

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Graf 3.12.1 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle zaměření a sídla investora

v krajích v roce 2008

10 000

9 000

8 000

7 000

ostatní

ochrana a sanace půdy a vod

nakládání s odpady

nakládní s odpadními vodami

ochrana ovzduší a klimatu

Kč na obyvatele

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

ČR PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

VYBRANÉ OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 2010 93

More magazines by this user
Similar magazines