Protokol z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami

itam.cas.cz

Protokol z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami

Č.

2

UCHAZEČE

NÁZEV

„Sdružení firem Telč“,

vedoucí člen sdružení Podzimek a synové s.r.o

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SÍDLO Váňovská 528, 589 01 Třešť,

PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

VYHOVĚNÍ

POŽADAVKŮM § 71

ODST. (8) :

CENA

IČ 46978194

ZPRACOVÁNÍ V POŽADOVANÉM JAZYKU

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY

ÚPLNOST POŽADOVANÉHO OBSAHU

ZÁKLAD DPH 65.896.466,-

DPH 13.179.293,-

CENA CELKEM 79.075.759,-

ANO

ANO

ANO

Nabídka postoupila /nepostoupila do hodnocení

ANO

Č.

3

UCHAZEČE

NÁZEV

„PARK TELČ,“

vedoucí sdružení CGM Czech a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SÍDLO Táborská 1148, 251 01 Říčany

PRÁVNÍ FORMA akciová společnost

VYHOVĚNÍ

POŽADAVKŮM § 71

ODST. (8) :

CENA

IČ 49973215

ZPRACOVÁNÍ V POŽADOVANÉM JAZYKU

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY

ÚPLNOST POŽADOVANÉHO OBSAHU

ZÁKLAD DPH 59.492.001,-

DPH 11.898.400,-

CENA CELKEM 71.390.401,-

ANO

ANO

ANO

Nabídka postoupila do hodnocení s připomínkou pro hodnotící

komisi, že nabídka neobsahuje ucelenou řadu číslovaných stránek

ANO

2

More magazines by this user
Similar magazines