Ceník POROTHERM od 1. 2. 2012 - Wienerberger

stamina.yoger.cz

Ceník POROTHERM od 1. 2. 2012 - Wienerberger

BROUŠENÉ OBVODOVÉ ZDIVO

POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

broušené cihly - nejrychlejší

technologie zdění na zdicí pěnu DRYFIX

rozměry cihly pevnost hmotnost U spotřeba cena cihel včetně zdicí pěny balení / hmotnost spotřeba spotřeba hotové PTH

název výrobku d/š/v v tlaku cca (R) 1) cihel POROTHERM DRYFIX

palety zdicí zakládací omítky

v m 2 zdiva v m 3 zdiva vč. cihel pěny malty AM TO 3) UN 3)

cm MPa kg/ks W/m 2 K ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 1 dóza l/bm l/m 2 l/m 2

(m 2 K/W) na

0,19

44 EKO+ Profi DRYFIX 24,8/44/24,9 P6/P8 17,4 (5,00) 16 36,4 76,40 1 222,- 2 778,- 60 1 075 5 m 2 8,8 30 15

44 1/2 K EKO+ Profi DRYFIX 12,5/44/24,9 P6/P8 8,3 - - - 48,30 - - 120/72 1 030 - - - -

44 K EKO+ Profi DRYFIX 25/44/24,9 P6/P8 16,4 - - - 92,40 - - 60 1 015 - - - -

44 R Profi DRYFIX 18,7/44/24,9 P10 14,3 - - - 77,20 - - 72 1 060 - - - -

0,21

40 EKO+ Profi DRYFIX 24,8/40/24,9 P6/P8 15,8 (4,57) 16 40 68,40 1 094,- 2 736,- 60 980 5 m 2 8,0 30 15

40 1/2 K EKO+ Profi DRYFIX 12,5/40/24,9 P6/P8 7,4 - - - 43,40 - - 80 625 - - - -

40 K EKO+ Profi DRYFIX 25/40/24,9 P6/P8 14,7 - - - 82,80 - - 60 915 - - - -

40 R Profi DRYFIX 14,7/40/24,9 P10 10,2 - - - 69,00 - - 96 1 010 - - - -

POROTHERM EKO+ Profi

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

broušené cihly - snadné a rychlé

zdění na tenkovrstvou maltu

rozměry cihly pevnost hmotnost U spotřeba cena cihel včetně balení hmotnost spotřeba hotové POROTHERM

název výrobku d/š/v v tlaku cca (R) 1) cihel tenkovrstvé malty PTH Profi

palety zakládací malty omítky

v m 2 zdiva v m 3 zdiva vč. cihel malty AM Profi 2) TO 3) UNI 3)

cm MPa kg/ks W/m 2 K ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg l/bm l/m 2 l/m 2 l/m 2

(m 2 K/W)

0,20

44 EKO+ Profi 24,8/44/24,9 P6/P8 17,4 (4,89) 16 36,4 72,30 1 157,- 2 629,- 60 1 075 8,8 3,1 30 15

44 1/2 K EKO+ Profi 12,5/44/24,9 P6/P8 8,3 - - - 47,70 - - 120/72 1 030 - - - -

44 K EKO+ Profi 25/44/24,9 P6/P8 16,4 - - - 91,30 - - 60 1 015 - - - -

44 R Profi 18,7/44/24,9 P10 14,3 - - - 76,10 - - 72 1 060 - - - -

40 EKO+ Profi 24,8/40/24,9 P6/P8 15,8

0,22

(4,47) 16 40 64,40 1 030,- 2 576,- 60 980 8,0 2,8 30 15

40 1/2 K EKO+ Profi 12,5/40/24,9 P6/P8 7,4 - - - 42,80 - - 80 625 - - - -

40 K EKO+ Profi 25/40/24,9 P6/P8 14,7 - - - 81,70 - - 60 915 - - - -

40 R Profi 14,7/40/24,9 P10 10,2 - - - 68,10 - - 96 1 010 - - - -

Důležité:

Cena broušené cihly POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX zahrnuje zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX. Cena broušené cihly POROTHERM EKO+ Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu

POROTHERM Profi. Množství zakládací malty POROTHERM Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty

je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty POROTHERM Profi. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet

cihel. Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky str. 26-27).

Poznámky:

EKO+ Profi DRYFIX - cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu DRYFIX, EKO+ Profi - cihla broušená pro zdění na tenkovrstvou maltu, 1/2 K - poloviční cihla, K - koncová cihla, R - rohová

cihla, TO - tepelněizolační omítka, UNI - ruční omítka

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) a tepelný odpor R (m 2 K/W) zdiva POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX vyzděného na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX nebo zdiva POROTHERM EKO+

Profi vyzděného na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi s omítkami POROTHERM (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem podle EN 1745).

2) Spotřeba hotové tenkovrstvé malty POROTHERM Profi (l/m 2 ) při průměrné tloušťce ložné spáry 1 mm.

3) Spotřeba hotové omítky (l/m 2 ) při tloušťce omítky POROTHERM TO 30 mm a POROTHERM UNIVERSAL 10 + 5 mm.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

6 Ceník POROTHERM 2012

More magazines by this user
Similar magazines