Aktuální stav vyjednávání NSRR a OP

oaksumperk.cz

Aktuální stav vyjednávání NSRR a OP

Aktuální postřehy z politik EU

důležitých pro Českou republiku:

národní výzvy a možná rizika jejich

naplňování

Petr Zahradník,

EU Office České spořitelny

Připraveno pro pracovní skupinu k EU, Olomoucký kraj,

Olomouc, 30. dubna 2007


Obsah

- Aktuální stav vyjednávání Národního

strategického referenčního rámce a

Operačních programů

- Aktuální stav rámce politiky soudržnosti

EU

- SEPA (Single European Payments Area)

- Národní plán zavedení euro


Aktuální stav vyjednávání NSRR a OP

- NSRR: národní strategický dokument pro

realizaci politiky ekonomické a sociální

soudržnosti (koheze); klíčový, zastřešující

dokument pro nastavení Operačních programů

- 20. prosince 2006 – schválen českou vládou

(usnesení č. 1477/2006)

- 5. března 2007 – oficiálně předložen Evropské

komisi k zahájení vyjednávání

- 17. dubna 2007 – zahájena vyjednávání o

NSRR


Harmonogram dalších kroků

vyjednávání NSRR a OP

- dosud: 17.4. – oficiální zahájení vyjednávání; 20.4. – příprava

aktualizovaných podkladů podle připomínek Evropské komise;

23.4. – jednání schůzky Generálních sekretářů; 26.4.

projednávání navrhovaných změn v NSRR Řídícím koordinačním

výborem

- 1.5. – technické jednání k OP financovaných z ESF

- 9.5. – předložení NSRR se zapracovanými změnami vládě

- 15.5. – odeslání aktualizované verze NSRR Evropské komisi

- do 21.5. – jednání s Evropskou komisí (na půdě České republiky)

na téma dopracování všech Operačních programů

- 31.5. – předpokládané zakončení jednání o NSRR


Základní relevantní dokumenty

- Administrativní kapacita (MF)

- Monitorovací systém (MMR)

- Integrovaný plán rozvoje měst (MMR)


Vyjednávací tým NSRR

- Generální sekretáři (4):

- tzv. klastrový způsob (model) vyjednávání

- Zpracování pozice České republiky pro

vyjednávání za cíle NSRR (koordinace a

komunikace s ŘO OP)

- Projednávání pozice s vládním výborem pro

vyjednávání

- Vyjednávání NSRR s Evropskou komisí

- Zástupce Národního fondu (MF)

- Alokace a spolufinancování

- Zmocněnec regionálních rad

- Spolupráce s generálními sekretáři na

přípravě pozic s ohledem na prosazení

specifik ROP


Vyjednávací roviny NSRR a OP

- Tři roviny:

- Vládní: Vládní výbor pro vyjednávání

(předsednictvo – MMR, MPŘ vlády pro

evr. záležitosti, MF; členové – zástupci

ŘO)

- MMR – vyjednávací tým složený z

generálních sekretářů pro cíle NSRR

- Týmy pro vyjednávání OP


SEPA – Jednotný evropský platební

prostor

- Revoluční opatření ve způsobu platebních

operací v rámci EU


Nový Národní plán na zavedení euro v

České republice

- hotovostní a bezhotovostní euro bude

zavedeno v jednom okamžiku (tzv. scénář

velkého třesku), tedy nikoliv s několikaletým

přechodným obdobím

- období duálního oběhu obou měn pro

umožnění výměny hotovosti bude činit dva

týdny

- bezplatná výměna korun za eura bude

umožněna v ČNB, bankách a dalších

vybraných subjektech do minimálně šesti

měsíců po konverzi


Nový Národní plán na zavedení euro v

České republice

- po šesti měsících bude možno měnit hovotost pouze v

ČNB - u mincí se počítá s dobou minimálně pět let, u

bankovek až několik desítek let

- neměnný přepočítací koeficient bude stanoven zhruba

půl roku před zavedením eura, koruna bude vyjádřena

na 4 desetinná místa (1 EUR = XX,XXXX Kč)

- obecná pravidla zaokrouhlování při konverzi počítají se

zaokrouhlením na nejbližší eurocent (s výjimkou

zvláštních případů)


Nový Národní plán na zavedení euro v

České republice

- z důvodu ochrany spotřebitelů budou mít podnikatelé

povinnost uvádět dvojí ceny (v eurech i korunách) v

období od 5-6 měsíců před zavedením eura (od 1

měsíce po vyhlášení přepočítacího koeficientu) až do

jednoho roku po zavedení

- banky budou předzásobeny společnou evropskou

měnou tři měsíce před zavedením eura, nefinanční

subjekty (obchody) jeden měsíc před zavedením eura

- bude platit princip kontinuity právních nástrojů -

zavedení eura nesmí ovlivnit platnost stávajících

smluvních vztahů


Nový Národní plán na zavedení euro v

České republice

- hlavní legislativní normou upravující přechodu na euro

bude speciální Obecný zákon

- termín vstupu do euro-zóny Národní plán neobsahuje

More magazines by this user
Similar magazines