Kreditový systém oborů na FF MU

phil.muni.cz

Kreditový systém oborů na FF MU

Kreditový systém oborů na FF MU

Bakalářské studium (standardní doba studia 3 roky)

jednooborové: 180 kr.

dvouoborové: 95 kr. diplomový obor + 85 kr. nediplomový obor

Do minimální kreditové hodnoty studia se započítávají:

- všechny předepsané oborové i neoborové kurzy

- kredity získané za předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná

výchova a kurzy cizích jazyků). V případě dvouoborového studia připadá na každý

z oborů polovina kreditové hodnoty za tyto předměty.

- semináře k závěrečným písemným pracím (k práci diplomové a oborové)

.

Kredity za předměty společného základu:

- filozofie: 4 kr.

- tělesná výchova: 2 kr.

- jazyky: 4 kr.

Kreditové hodnoty závěrečných prací, příslušných seminářů a závěrečných

zkoušek:

- závěrečné práce (diplomová i oborová) mají kreditovou hodnotu 0

- státní zkouška má rovněž hodnotu 0 kreditů

- seminář k oborové práci v bakalářském studiu je jeden a má hodnotu 5 kreditů

- seminář k diplomové práci v bakalářském studiu je jeden s hodnotou 15 kreditů

Navazující magisterské studium (standardní doba studia 2 roky)

jednooborové: 120 kr.

dvouoborové: 70 kr. diplomový obor + 50 kr. nediplomový obor

Do minimální kreditové hodnoty studia se započítávají:

- všechny předepsané oborové i neoborové kurzy

- kredity získané za předměty tzv. společného základu (kurzy cizích jazyků).

V případě dvouoborového studia připadá na každý z oborů polovina kreditové

hodnoty za tyto předměty.

- semináře k závěrečným písemným pracím (k práci diplomové a oborové)

Kredity za předměty společného základu:

- jazyky: 4 kr.

Kreditové hodnoty závěrečných prací, příslušných seminářů a závěrečných

zkoušek:

- závěrečné práce (diplomová i oborová) mají kreditovou hodnotu 0

- státní zkouška má rovněž hodnotu 0 kreditů

- seminář k oborové práci v magisterském studiu je jeden s hodnotou 10 kreditů

- semináře k diplomové práci jsou dva, každý s hodnotou 15 kreditů

Specifickou skupinu v rámci navazujícího magisterského studia tvoří obory ve

studijním programu Učitelství. U těch je kreditový systém studia následující:


Model jednooborového (dvouletého) navazujícího magisterského prezenčního

studia Učitelství pro střední školy:

Pedagogicko-psychologické předměty

Pedagogika 1/1 zk 5 kr.

Psychologie pro učitele I 1/1 z 4 kr.

Psychologie pro učitele II 1/1 zk 5 kr.

Obecná didaktika 1/1 zk 5 kr.

Didaktika předmětu I 1/1 z 4 kr.

Didaktika předmětu II 1/1 zk 5 kr.

Celkem

28 kr.

Pedagogická praxe 4 týdny z 10 kr.

Cizí jazyk

4 kr

Oborové předměty

(společné s odborným studiem)

48 kr.

Diplomový seminář I 0/2 z 15 kr.

Diplomový seminář II 0/2 z 15 kr.

Diplomová práce z 0 kr.

Celkem

120 kr.

Model dvouoborového (tříletého) navazujícího magisterského prezenčního

studia Učitelství pro střední školy:

Pedagogicko-psychologické předměty

Pedagogika 1/1 zk 5 kr.

Psychologie pro učitele I 1/1 z 4 kr.

Psychologie pro učitele II 1/1 zk 5 kr.

Obecná didaktika 1/1 zk 5 kr.

Didaktika 1. předmětu I 1/1 z 4 kr.

Didaktika 1. předmětu II 1/1 zk 5 kr.

Didaktika 2. předmětu I 1/1 z 4 kr.

Didaktika 2. předmětu II 1/1 zk 5 kr.

Celkem

37 kr.

Pedagogická praxe (1. obor) 4 týdny z 10 kr.

Pedagogická praxe (2. obor) 4 týdny z 10 kr.

Oborové předměty na diplomovém oboru 40 kr.

Oborové předměty na nediplomovém oboru 39 kr.

Diplomový seminář I 0/2 z 15 kr.

Diplomový seminář II 0/2 z 15 kr.

Seminář k oborové práci 0/2 z 10 kr.

Diplomová práce z 0 kr.

Oborová práce z 0 kr.

Cizí jazyk 0/2 zk 4 kr.

Celkem

180 kr.


Magisterské studium (standardní doba studia 5 let)

V rámci tohoto studia je na FF MU akreditován pouze obor Psychologie, a to

pouze v jednooborovém studiu. V rámci tohoto studia musí student dosáhnout

minimálně 300 kreditů.

Do minimální kreditové hodnoty studia se započítávají:

- všechny předepsané oborové i neoborové kurzy

- kredity získané za předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná

výchova a kurzy cizích jazyků).

- semináře k diplomové práci

.

Kredity za předměty společného základu:

- filozofie: 4 kr.

- tělesná výchova: 2 kr.

- cizí jazyky: 4 kr.

Kreditové hodnoty závěrečných prací, příslušných seminářů a závěrečných

zkoušek:

- závěrečné práce má kreditovou hodnotu 0

- státní zkouška má rovněž hodnotu 0

- semináře k diplomové práci jsou dva, každý s hodnotou 15 kreditů

More magazines by this user
Similar magazines