otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Dílčí souč. doprovázející nahodilé zatížení 1.50

Redukční součinitel 0.85

Dílčí součinitel pro účinky smršťování 1.00

2.Zatěžovací stavy

Jméno Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav

LC1 Stálé LG1 Vlastní tíha -Z

LC2 Stálé LG1 Standard

LC3 Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný

LC4 Nahodilé LG3 Statické Teplota LC3

3.Kombinace

Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.

[-]

CO1 EN - MSÚ (STR) LC1

LC2

LC3

CO2 EN-MSP kvazi. LC1

LC2

LC3

CO3 EN-mimořádné 1 LC1

LC2

LC3

LC4

CO4 EN-MSP char. LC1

LC2

LC3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4.Kombinace pro beton

Typ jméno Jméno Zatěžovací stavy Souč.

[-]

Kombinace pro

beton

CC1

LC1

LC2

LC3

1,00

1,00

1,00

kombinaci použít pro

určení průhybu od

dotvarování


kombinaci použít pro určení

průhybu od dlouhodobých

zatížení


20

More magazines by this user
Similar magazines