otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

sloup o 350 - 6,4m

6x20.00 kr. 0.0

Ty p prvku: s loup

Prostředí: X C1

Beton : C 25/30

f ck = 25.0 MPa; f ct m = 2.6 M Pa; E cm = 31000.0 MPa

Ocel p odélná : 10505 (R ) (f yk = 500. 0 M Pa; E s = 200000. 0 M Pa)

Ocel p ří čná : 10505 (R ) (f yk = 500. 0 M Pa; E s = 200000. 0 M Pa)

0.350

Y

Vzp ěr

Délka Y prvku pro v ýpočet vzpěru:

Vz pěrná délka k olmo na os u Y :

Délka Z prvku pro v ýpočet vzpěru:

Vz pěrná délka k olmo na os u Z :

S t lačenou v ýztuží je počí táno.

l y =

l ef ,y =

l z =

l ef ,z =

6. 40 m

6. 40 m

6. 40 m

6. 40 m

Tř mí nky

Prof il: 8.0 mm; Vzdálenos t: 0. 15 m; Svis lé st řihy : 2; Vodor. střihy: 2

Z

Posouzení min. a max. stupně v yztužení

Sloup (celková výz tuž):

ρ s

ρ s

= 0.0196

= 0.0196ρ s,m in

ρ s, ma x

= 0.002

= 0. 04VYH OVUJE

VYH OVUJE

Posouzení konstrukčních zásad třmínků - Posouzení sv isle

Minim ální prům ěr t řm ínk ů

Maxim ální vzdálenos t třm ínk ů

d =

s cl ,ma x =

6. 00 m m

0. 30 mVYH OVUJE

VYH OVUJE

Posouzení konstrukčních zásad třmínků - Posouzení vodorov ně

Minim ální prům ěr t řm ínk ů

Maxim ální vzdálenos t třm ínk ů

d =

s cl ,ma x =

6. 00 m m

0. 30 m

Posouzení mezního stavu únosnostiVYH OVUJE

VYH OVUJE

N Ed

V Edz

V E dy

M 0 Edy

M E dy

M 0E dz

M Edz

T Ed

č. Název

N R d

V Rdz

V Rdy

M R dy

M R dz

T R d

Posouzení

[kN ]

-657.00

1 Zat. případ 1

-2356. 20

Mezní stav únosno sti (oh yb, smyk, kro ucení ) VYHOVUJE

[kN ]

2. 00

28.19

[kN ]

-10. 00

-140.94

[kNm]

20.00

-

[kNm]

77.96

91.30

[kNm]

3. 00

-

[kNm]

60.95

71.37

[kNm]

0. 00

0. 00

Vy hovuje

Celkové posouzení průřezu VY HOVUJE

50

More magazines by this user
Similar magazines