Smyslová ústrojí - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Smyslová ústrojí - Projekt EU

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ".

Smyslová ústrojí

1/57


Smyslová ústrojí

Slouží k zachycování podnětů z okolního

prostředí

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 2


1. Mechanické smyslové orgány

(tangoreceptory)

Vnímají vnitřní a vnější mechanické

podněty

(dotyk teplo, chlad, poloha, pohyb...)

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 3


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 4


1.1. Orgány hmatu

• Hmatové buňky jsou rozptýleny po celém povrchu

těla

• Na některých místech mohou být koncentrovány

(makadla hmyzu, hmatové chlupy, postranní čára ryb

a larev obojživelníků ...)

• Jindy jsou soustředěny do hmatových tělísek (rypák

prasat, dlaň člověka, zobák ptáka, ocas opic.)

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 5


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 6


1.2. Orgány statické a sluchové

• U bezobratlých

– statickým orgánem jsou váčky vystlané

smyslovým epitelem, vyplněné tekutinou

(=statocysty), ve které se vznáší vápenatá zrníčka

(=statolity), která dráždí epitel

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 7


1.2. Orgány statické a sluchové

• U vyšších obratlovců tvoří statické a sluchové

ústrojí jeden orgán

– Statický orgán, uložený ve vnitřním uchu je

tvořen vejčitým a kulovitým váčkem, na vejčitém

váčku jsou tři polokruhovité chodby vyplněné

tekutinou, která svým pohybem dráždí smyslové

buňky

– Vlastní sluchové ústrojí je vyvinuto u hmyzu

(=bubínkové, různě umístěné např. u kobylek v

holeni předních noh) a u obratlovců kde se člení

na ucho vnitřní, střední (od obojživelníků) a vnější

(u savců)

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 8


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 9


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 10


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 11


2. Světelné smyslové orgány

(fotoreceptory)

• U nejnižších je citlivá celá plazma

• U prvoků je vyvinutá skvrna reagující na světlo

• Nižší mnohobuněční mají buňky citlivé na světlo

rozptýleny po celém těle

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 12


Oči

Podle stupně vývoje lze rozlišit oči:

• Ploché - rozeznávají pouze světlo a tmu, jsou

umístěny v úrovni pokožky

• Miskovité - vchlípeny pod úroveň pokožky, izolovány

pigmentovými buňkami, umožňují směrové vidění

• Komorové - jsou tvořeny třemi souvrstvími

– Bělima a rohovka

– Cévnatka, řasnaté tělísko s čočkou a duhovka

– Sítnice

• Složené - složeny z až několika desítek tisíc oček -

omatidií, celkový obraz vzniká složením z obrazu

každého očka = mozaikové vidění hmyzu

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 13


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 14


3. Chemické smyslové orgány (chemoreceptory)

3.1. Orgány čichu

Tvořeny smyslovými buňkami s citlivými brvami

• U bezobratlých umístěny na různých místech

(tykadla u hmyzu)

• U obratlovců umístěny v nose

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 15


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 16


3. Chemické smyslové orgány (chemoreceptory)

3.2. Orgány chuti

Reagují na pevné látky rozpuštěné ve vodě

• U hmyzu v makadlech

• U ryb, obojživelníků a plazů v ústní dutině

• U savců v chuťových pohárcích, ve sliznici jazyka a

ústní dutiny

21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 17


21. března 2012 Smyslová ústrojí 1/57 18

More magazines by this user
Similar magazines