06.06.2014 Views

VELKÁ ŘÍJNOVÁ CENOVÁ REVOLUCE!

VELKÁ ŘÍJNOVÁ CENOVÁ REVOLUCE!

VELKÁ ŘÍJNOVÁ CENOVÁ REVOLUCE!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VELKÁ ŘÍJNOVÁ CENOVÁ REVOLUCE!

10. 10. – 22. 10. 2011

Ytong tvárnice, P2-400, PDK

37,5 × 24,9 × 59,9 cm

tvárnice určená pro obvodové zdivo

s perem, drážkou a kapsou

Ytong příčkovka, P2-500

10 × 24,9 × 59,9 cm

příčkovka určená pro zdění vnitřních

nenosných zdí, dělicích stěn atd., hladká

Ytong příčkovka, P2-500

15 × 24,9 × 59,9 cm

příčkovka určená pro zdění vnitřních

nenosných zdí, dělicích stěn atd., hladká

155 Kč 187 Kč

49 Kč 59 Kč

69 Kč 83 Kč

(ceny za ks)

Skelná izolace

Owens Corning –

PINK 040 R

skelná izolační vlna,

role šíře 1,2 m,

tl. 10 cm

59 Kč 71 Kč

(cena za m 2 )

Tvárnice Porfix, P3-520, PDK

50 × 25 × 37,5 cm

tvárnice s perem, drážkou a kapsou

Příčkovka Porfix, P3-520

50 × 25 × 10 cm, příčkovka hladká

Příčkovka Porfix, P3-520

50 × 25 × 15 cm

příčkovka hladká

(ceny za ks)

85 Kč 102 Kč

25 Kč 29 Kč

38 Kč 46 Kč

Interiérové

dveře

MASONITE

sleva 20 %

(cena za ks)

Izolační stříška

půdního vlezu

univerzální rozměr 137 × 64 cm,

zamezuje úniku tepla

do půdního prostoru

999 Kč 1 204 Kč

(na objednávku, cena za ks)

Armovací tkanina VERTEX R 131

sklovláknitá armovací síť

160 g/m 2 , pro omítky

Kombi lišta PROFI PVC -

tkanina VERTEX

PVC rohový profil 10 × 10 cm

s tkaninou Vertex, délka 2,5 m

Kombi lišta PROFI AL -

tkanina VERTEX

hliník. rohový profil 10 × 10 cm

s tkaninou Vertex, délka 2,5 m

Zakládací - soklový profil

s okapničkou - hliník. zakl. profil

s okapničkou, šíře izolace 10 cm,

plech 0,8 mm, délka 2 m

(cena za m 2 )

17,50 Kč 22 Kč

8,90 Kč 11,30 Kč

9,50 Kč 12 Kč

33 Kč 41 Kč

(ceny za m)

Páska krycí papírová SL

50 m × 48 mm, PROFI

kvalita, odolnost do 60 °C

Zakrývací fólie HDPE

standard

4 × 5 m, univerzální zakrývací

fólie, tloušťka cca 0,005 mm

Zakrývací fólie LDPE

2 × 50 m, tloušťka cca 0,05 mm

35 Kč 43 Kč

11 Kč 14 Kč

339 Kč 450 Kč

(ceny za ks)

LEVNĚ A OBRATEM, POSTAVÍTE S RABATEM


AKCE PLATÍ od 10. 10. do 22. 10. 2011

v prodejně RABAT ČR, a.s. v Hradci Králové

Soudal

montážní pěna

pistolová, 750 ml

Soudal akry lový

tmel bílý, 310 ml

119 Kč 149 Kč Super Kleber 155 Kč 220 Kč

39 Kč 51 Kč

Soudafix VE-SF

chemická kotva, 280 ml

259 Kč 324 Kč

(ceny za ks)

Zárubně

Montkov

zárubně pro cihelné

a pórobetonové zdivo

a sádrokartonové příčky,

základní druhy ZH, YH, SH

sleva 30 %

lepicí a stěrkovací tmel pro

zateplovací systémy, 25 kg

Flex Kleber 189 Kč 243 Kč

lepidlo pro lepení standardních

i slinutých keramických

obkladů a dlažeb, 25 kg

Samonivelační stěrka

hmota pro vyrovnání

podlah v interiéru, 25 kg 255 Kč 347 Kč

(ceny za ks)

Polystyren EPS 70 F

pro použití na fasády,

100 × 50 cm, tl. 10 cm

Polystyren EPS 100 Z

pro všeobecné použití,

100 × 50 cm, tl. 5 cm

Izol. deska PERIMETR

pro izolaci spodní stavby,

125 × 60 cm, tl. 5 cm

Extrud. polystyren

XPS Synthos 30

pro izolaci podzemní části

stavby, 125 × 60 cm, tl. 5 cm

115 Kč 151 Kč

75 Kč 85 Kč

119 Kč 173 Kč

139 Kč 163 Kč

Stavební pouzdra

pro posuvné dveře

(na objednávku)

Parabit V S35 (V60 S35)

asfaltový hydroizolační pás

s vložkou ze skelné plsti, 10 m 2

Parabit AL+V S35

asfaltový hydroizolační pás

s vložkou z hliníku, slouží též jako

izolace proti radonu, 10 m 2

59 Kč 74 Kč

89 Kč 111 Kč

(ceny za m 2 )

sleva 15 %

(ceny za m 2 )

Nemrznoucí přísada do stavebních hmot S 2802 Z

pro zpracování betonu do -10 °C,

urychluje počáteční nárůst

pevnosti, 5 l

199 Kč 249 Kč

Příměs do staveb ních

směsí S 2802 A

plastifikátor a penetrace,

zvyšuje kvalitu stavebních

směsí, 5 kg

199 Kč 249 Kč

DenBit BR-ALP asfaltový

penetrační lak + štětec 60 mm

ZDARMA

penetrace spodní stavby,

zejména pod tepelně

svařitelné pásy, 9 kg

399 Kč 499 Kč

(ceny za ks)

Sádrokarton bílý

stavební deska GKB -

2 000 × 1 250 × 12,5 mm

117 Kč 159 Kč

(cena za ks)

Baumit open

Premium

zateplovací difúzně prodyšný

systém bez tepelných

mostů a se samočisticí

omítkou pro zateplení

novostaveb i stávajících

objektů

Děčín

Liberec

Česká Lípa

Prodejny RABAT ČR, a.s.

sleva 15 %

Praha - Březiněves

Králův Dvůr

Plzeň

Milovice

Nymburk

Praha - Stodůlky

Hradec Králové

Vlašim

Jihlava

Bohumín

České Budějovice

Homole

RABAT ČR, a.s.

U Fotochemy 469, 500 02 Hradec Králové

tel.: 481 005 750, 602 735 202

fax: 481 005 751, e-mail: hradec@rabat.cz

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 17, So 8 - 12 hod.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Fotografie jsou ilustrační. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Akce platí do vyprodání zásob.

Na uvedené zboží se nevztahují žádné další slevy. Prodejce si vyhrazuje právo nahradit zboží v letáku zbožím stejné kvality.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!