MIKRON HPM 600U HPM 800U

annagfms

PDF en tchèque

smart machine

Nová dimenze

moderní výroby

účelem modulu

smart machine je

vložení inteligence

do procesu

frézování.

To zahrnuje řadu modulů, které pod

společným názvem smart machine

plní různé funkce. Abychom učinili

frézovací proces „inteligentní“, bylo

třeba naplnit různorodé požadavky.

Za prvé, je potřeba vytvořit účinnou

komunikaci mezi člověkem a strojem,

která poskytuje obsluze přesné

informace pro vyhodnocení procesu

frézování.

Za druhé, podporuje obsluhu při

optimalizaci procesu tak, aby se

výrazně zlepšil výrobní výkon stroje.

Za třetí, stroj optimalizuje proces

frézování, což zvyšuje provozní

bezpečnost a výslednou kvalitu

obrobku - zejména v bezobslužném

provozu.

Fakta

• větší přesnost při kratší době

obrábění

• zlepšení kvality obrobku jak v

drsnosti povrchu, tak v tvarové

přesnosti

• rozpoznání kritických strategií

obrábění

• zlepšení bezpečnosti procesu

obrábění

• snížení sazeb na stroj díky delší

životnosti

• zvýšená dostupnost

• lepší provozní komfort

• výrazné zvýšení spolehlivosti v

bezobslužném provozu

Stavebnicový systém smart machine

Každý modul smart machine plní

určitý úkol. Je jako stavebnice, ze

které si uživatel vybere moduly, které

mu mohou pomoci optimalizovat

proces obrábění.

Vaše výhody

Obrobky vyrobíte spolehlivě a přesně,

s vyšší spolehlivostí v bezobslužném

provozu, zvýšíte životnosti stroje a

významně snižíte výrobní náklady.

Ochrana

Přesnost

smart machine je neustále vyvíjen.

Seznam v současné době dostupných

modulů, viz www.gfac.com

Produktivita

21

More magazines by this user
Similar magazines