V roce 2005 - Státní zdravotní ústav

szu.cz

V roce 2005 - Státní zdravotní ústav

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.

Centrum pracovního lékařství

Vedoucí: Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.

Odborná skupina nemocí z povolání

Vedoucí: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

HLÁŠENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE

V ROCE 2005

Zpracovali:

MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Dana Havlová

Renata Kobzová, DiS.

Praha, březen 2006


2

OBSAH

1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 3

1.1. Celkový přehled, srovnání s předchozími roky 4

1.2. Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví 5

1.3. Rozdělení podle kraje vzniku a podle kapitol seznamu NZP 6

1.4. Rozdělení podle kraje vzniku a podle položek seznamu NZP 7

1.5. Rozdělení podle kraje vzniku a podle OKEČ 10

1.6. Rozdělení podle okresu vzniku

1.6.1. Seřazeno podle názvu okresu 12

1.6.2. Seřazeno sestupně podle počtu 14

1.7. Rozdělení podle velikosti podniku 17

1.8. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle pohlaví 18

1.9. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle kategorií práce 20

1.10. Rozdělení podle kapitol seznamu NZP a podle OKEČ

1.10.1. Muži a ženy souhrnně 22

1.10.2. Muži 24

1.10.3. Ženy 26

1.11. Rozdělení podle diagnóz MKN a podle pohlaví 27

2. Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005 31

2.1. Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví 32

2.2. Rozdělení podle kraje vzniku a kapitol seznamu NZP 33

2.3. Rozdělení podle kraje vzniku a podle položek seznamu NZP 34

2.4. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle pohlaví 37

2.5. Rozdělení kožních nemocí z povolání podle vyvolávajících nox 39

2.6. Rozdělení podle kapitol seznamu NZP a podle OKEČ 40

2.7. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle OKEČ 42

2.8. Rozdělení podle diagnóz MKN a podle pohlaví 45

2.9. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle diagnóz MKN 49

3. Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005 53

3.1. Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví 54

3.2. Rozdělení podle kraje vzniku a podle položek seznamu NZP 55

3.3. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle pohlaví 56

3.4. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle OKEČ 57

3.5. Rozdělení podle diagnóz MKN a podle pohlaví 58

3.6. Rozdělení podle položek seznamu NZP a podle diagnóz MKN 59

4. Přílohy 60

4.1. Seznam nemocí z povolání 61

4.2. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 67

4.3. Zkratky názvů krajů 71


3

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ 1

HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005

1 Název „Profesionální onemocnění“ se v tomto přehledu používá jako souhrnný termín pro nemoci z povolání a

ohrožení nemocí z povolání.


4

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005

Celkový přehled, srovnání s předchozími roky

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Počet pacientů 1317 1316 1506 1567 1661 1713 1863 2081 2326 2483

Profesionální onemocnění

celkem

Z toho

1400 1388 1558 1600 1677 1751 1886 2111 2376 2541

Nemoci z povolání 1340 1329 1486 1531 1627 1691 1845 2054 2350 2517

Ohrožení 60 59 72 69 50 60 41 57 26 24

Muži 817 826 972 977 1034 1104 1192 1261 1551 1563

Ženy 583 562 586 623 643 647 694 850 825 978

Incidence na 100 000

pojištěnců

31,9 31,6 35,1 35,8 37,4 38,7 41,1 44,1 49,1 55,2

Vývoj počtu profesionálních onemocnění

hlášených v České republice

12000

10000

8000

Počet

6000

4000

2000

0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Roky

Nové NzP

Reklasifikace


5

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví

Kraj Muži Ženy Celkem

Hl.m. Praha 35 19 54

Jihočeský 67 48 115

Jihomoravský 47 43 90

Karlovarský 2 27 29

Královéhradecký 37 37 74

Liberecký 13 41 54

Moravskoslezský 194 78 272

Olomoucký 87 39 126

Pardubický 44 28 72

Plzeňský 88 56 144

Středočeský 123 58 181

Ústecký 24 58 82

Vysočina 35 24 59

Zlínský 21 27 48

Celkem 817 583 1400

Rozdělení profesionálních onemocnění

podle kraje vzniku

STC

12.9%

UST

5.9%

VYS

4.2%

ZLI

3.4%

HRA

5.3%

JHC

8.2%

JHM

6.4%

KAR

2.1%

LIB

3.9%

PLZ

10.3%

PHA

3.9%

PAR

5.1%

OLO

9.0%

MSK

19.4%


6

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Kapitola

Kraj 1 2 3 4 5 6 Celkem

Hl.m.Praha 1 8 4 5 36 54

Jihočeský 6 52 6 22 27 2 115

Jihomoravský 30 21 22 17 90

Karlovarský 2 2 12 13 29

Královéhradecký 23 17 22 12 74

Liberecký 2 21 3 9 19 54

Moravskoslezský 2 169 53 19 29 272

Olomoucký 88 11 20 7 126

Pardubický 9 20 12 19 11 1 72

Plzeňský 7 81 12 24 20 144

Středočeský 6 44 86 18 27 181

Ústecký 19 5 25 33 82

Vysočina 23 7 19 10 59

Zlínský 14 4 13 17 48

Celkem 33 594 243 249 278 3 1400

Rozdělení profesionálních onemocnění

podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Kapitola 5

19.9%

Kapitola 6

0.2%

Kapitola 1

2.4%

Kapitola 2

42.4%

Kapitola 4

17.8%

Kapitola 3

17.4%


7

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku a podle položek seznamu nemocí z povolání

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

Kap. 1 1.01 5 2 2 1 10

1.02 3 3

1.08 1 1

1.13 1 1 1 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 2 2

1.42 2 2

1.53 1 1

Celkem z kap. 1 6 2 2 9 1 7 6 33

Kap. 2 2.1.c 4 4

2.1.e 1 1

2.4 1 2 2 1 12 4 2 1 3 2 2 32

2.6 1 6 4 5 4 1 7 2 30

2.7 14 15 8 2 1 46 49 7 24 1 2 4 3 176

2.8 1 6 2 17 2 3 1 32

2.9 4 14 6 7 33 4 4 4 23 11 7 9 3 129


8

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

2.10 2 9 8 12 54 25 7 2 21 27 8 5 8 188

2.11 2 2

Celkem z kap. 2 23 52 30 2 21 169 88 20 8 81 44 19 23 14 594

Kap. 3 3.1.2 1 1 3 1 1 1 3 10 1 1 23

3.1.3 2 1 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 2 3 24 1 26 56

3.1.7 11 2 13

3.1.8 1 2 3

3.2.a 1 1 7 9

3.2.b 7 1 15 23

3.2.c 1 1 4 2 8

3.2.d 1 1 2

3.4 1 1

3.6 19 1 20

3.10.1 2 3 9 1 1 10 4 8 1 4 2 2 2 2 51

3.10.2 3 2 4 1 3 1 4 3 1 3 3 1 29

Celkem z kap. 3 17 6 21 2 3 53 11 12 4 12 86 5 7 4 243

Kap. 4 4.1. 22 22 22 12 9 19 20 19 5 24 18 25 19 13 249

Celkem z kap. 4 22 22 22 12 9 19 20 19 5 24 18 25 19 13 249

Kap. 5 5.1.01 1 1 2 2 1 6 4 4 1 22

5.1.02 1 1 2 1 2 1 1 2 11

5.1.03 1 1

5.1.05 1 1 2 3 7

5.1.07 2 2

5.1.09 2 4 7 8 19 3 7 6 17 29 6 16 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1

5.1.12 2 1 3

5.1.17 1 1


9

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

5.1.21 2 2 1 1 6

5.1.24 1 1

5.1.39 1 1 1 1 1 5

5.2.01 2 8 1 17 1 5 2 36

5.2.02 2 2 1 1 1 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 1 2 1 1 1 6

5.2.12 2 2 2 6

5.2.18 2 1 1 4

5.2.26 2 2

5.2.27 1 1

5.3.02 1 3 4

5.3.04 1 2 1 4

5.3.05 1 7 8

5.3.08 1 1

5.3.12 3 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

Celkem z kap. 5 12 27 17 13 19 29 7 11 36 20 27 33 10 17 278

Kap. 6 6.1.02 2 1 3

Celkem z kap. 6 2 1 3

Celkem 74 115 90 29 54 272 126 72 54 144 181 82 59 48 1400


10

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle OKEČ a podle kraje vzniku

OKEČ HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

A.01 4 17 5 2 19 9 9 11 3 4 2 85

A.02 3 15 6 1 1 7 6 1 2 1 1 3 1 48

B.05 1 1

CA.10 3 3 88 3 27 1 125

CA.12 1 26 3 30

CB.14 1 1 1 7 1 4 4 19

DA.15 6 7 8 1 1 23 6 5 1 10 3 2 2 75

DB.17 2 3 1 9 2 1 1 19

DB.18 2 1 1 2 1 7

DC.19 1 1 1 1 1 2 7

DD.20 1 1 7 1 9 1 20

DE.21 3 1 4

DE.22 1 1 1 3

DF.23 2 2

DG.24 18 1 6 1 26

DH.25 5 1 1 4 1 2 14

DI.26 13 4 3 1 13 4 8 1 1 30 1 10 4 93

DJ.27 3 1 13 3 33 5 12 10 2 82

DJ.28 9 23 7 6 2 25 21 7 18 12 7 9 6 152

DK.29 3 4 5 10 16 15 10 2 2 4 71

DL.30 1 1

DL.31 3 3 2 1 1 4 11 10 4 7 2 48

DL.32 2 2 2 1 1 8

DL.33 1 1 2

DM.34 5 2 2 6 2 1 14 14 4 6 56


11

OKEČ HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

DM.35 1 5 2 6 2 1 3 20

DN.36 2 3 2 1 8 1 2 1 2 3 1 26

E.41 2 2 4

F.45 4 4 8 6 1 9 9 4 4 49

G.50 1 3 4

G.51 1 1 2

G.52 1 1 1 1 4

H.55 2 1 1 4

I.60 1 3 6 1 1 2 2 16

I.63 1 1 1 3

K.72 1 1

K.74 3 1 1 1 1 1 1 9

L.75 1 1 18 1 21

M.80 1 3 1 1 6

N.85 7 14 14 13 21 12 4 4 19 19 27 35 9 17 215

O.90 2 2 4

O.92 2 1 1 2 6

O.93 1 1 1 1 1 1 2 8

Celkem 74 115 90 29 54 272 126 72 54 144 181 82 59 48 1400


12

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle okresu vzniku

Seřazeno podle názvu okresu

Název okresu Číslo okresu Počet

Benešov 0201 5

Beroun 0202 19

Blansko 0621 15

Brno-město 0622 36

Brno-venkov 0623 22

Bruntál 0801 13

Břeclav 0624 4

Česká Lípa 0511 38

České Budějovice 0311 54

Český Krumlov 0312 10

Děčín 0421 11

Domažlice 0321 17

Frýdek-Místek 0802 51

Havlíčkův Brod 0611 18

Hodonín 0625 6

Hradec Králové 0521 21

Cheb 0411 5

Chomutov 0422 7

Chrudim 0531 11

Jablonec nad Nisou 0512 5

Jeseník 0711 14

Jičín 0522 13

Jihlava 0612 12

Jindřichův Hradec 0313 10

Karlovy Vary 0412 12

Karviná 0803 72

Kladno 0203 44

Klatovy 0322 26

Kolín 0204 7

Kroměříž 0721 21

Kutná Hora 0205 7

Liberec 0513 10

Litoměřice 0423 3

Louny 0424 8

Mělník 0206 4

Mladá Boleslav 0207 23

Most 0425 19

Náchod 0523 12

Nový Jičín 0804 28

Nymburk 0208 22

Olomouc 0712 70


13

Název okresu Číslo okresu Počet

Opava 0805 14

Ostrava-město 0806 94

Pardubice 0532 32

Pelhřimov 0613 12

Písek 0314 11

Plzeň-jih 0324 13

Plzeň-město 0323 58

Plzeň-sever 0325 8

Praha 1 0101 10

Praha 10 010A 4

Praha 2 0102 1

Praha 3 0103 1

Praha 4 0104 8

Praha 5 0105 7

Praha 6 0106 18

Praha 7 0107 2

Praha 8 0108 2

Praha 9 0109 1

Praha-východ 0209 3

Praha-západ 020A 4

Prachatice 0315 8

Prostějov 0713 6

Přerov 0714 22

Příbram 020B 30

Rakovník 020C 13

Rokycany 0326 4

Rychnov nad Kněžnou 0524 19

Semily 0514 1

Sokolov 0413 12

Strakonice 0316 7

Svitavy 0533 12

Šumperk 0715 14

Tábor 0317 15

Tachov 0327 18

Teplice 0426 8

Trutnov 0525 9

Třebíč 0614 9

Uherské Hradiště 0722 8

Ústí nad Labem 0427 26

Ústí nad Orlicí 0534 17

Vsetín 0723 9

Vyškov 0626 6

Zlín 0724 10

Znojmo 0627 1

Žďár nad Sázavou 0615 8

Celkem 1400


14

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle okresu vzniku

Seřazeno sestupně podle počtu profesionálních onemocnění

Počet

Název okresu Číslo okresu Abs. Procenta

Ostrava-město 0806 94 6.72 %

Karviná 0803 72 5.15 %

Olomouc 0712 70 5.00 %

Plzeň-město 0323 58 4.15 %

České Budějovice 0311 54 3.86 %

Frýdek-Místek 0802 51 3.65 %

Kladno 0203 44 3.15 %

Česká Lípa 0511 38 2.72 %

Brno-město 0622 36 2.57 %

Pardubice 0532 32 2.29 %

Příbram 020B 30 2.14 %

Nový Jičín 0804 28 2.00 %

Klatovy 0322 26 1.86 %

Ústí nad Labem 0427 26 1.86 %

Mladá Boleslav 0207 23 1.64 %

Brno-venkov 0623 22 1.57 %

Nymburk 0208 22 1.57 %

Přerov 0714 22 1.57 %

Hradec Králové 0521 21 1.50 %

Kroměříž 0721 21 1.50 %

Beroun 0202 19 1.36 %

Most 0425 19 1.36 %

Rychnov nad Kněžnou 0524 19 1.36 %

Havlíčkův Brod 0611 18 1.29 %

Praha 6 0106 18 1.29 %

Tachov 0327 18 1.29 %

Domažlice 0321 17 1.22 %

Ústí nad Orlicí 0534 17 1.22 %

Blansko 0621 15 1.07 %

Tábor 0317 15 1.07 %

Jeseník 0711 14 1.00 %

Opava 0805 14 1.00 %

Šumperk 0715 14 1.00 %

Bruntál 0801 13 0.93 %

Jičín 0522 13 0.93 %

Plzeň-jih 0324 13 0.93 %

Rakovník 020C 13 0.93 %


15

Počet

Název okresu Číslo okresu Abs. Procenta

Jihlava 0612 12 0.86 %

Karlovy Vary 0412 12 0.86 %

Náchod 0523 12 0.86 %

Pelhřimov 0613 12 0.86 %

Sokolov 0413 12 0.86 %

Svitavy 0533 12 0.86 %

Děčín 0421 11 0.79 %

Chrudim 0531 11 0.79 %

Písek 0314 11 0.79 %

Český Krumlov 0312 10 0.71 %

Jindřichův Hradec 0313 10 0.71 %

Liberec 0513 10 0.71 %

Praha 1 0101 10 0.71 %

Zlín 0724 10 0.71 %

Trutnov 0525 9 0.64 %

Třebíč 0614 9 0.64 %

Vsetín 0723 9 0.64 %

Louny 0424 8 0.57 %

Plzeň-sever 0325 8 0.57 %

Praha 4 0104 8 0.57 %

Prachatice 0315 8 0.57 %

Teplice 0426 8 0.57 %

Uherské Hradiště 0722 8 0.57 %

Žďár nad Sázavou 0615 8 0.57 %

Chomutov 0422 7 0.50 %

Kolín 0204 7 0.50 %

Kutná Hora 0205 7 0.50 %

Praha 5 0105 7 0.50 %

Strakonice 0316 7 0.50 %

Hodonín 0625 6 0.43 %

Prostějov 0713 6 0.43 %

Vyškov 0626 6 0.43 %

Benešov 0201 5 0.36 %

Cheb 0411 5 0.36 %

Jablonec nad Nisou 0512 5 0.36 %

Břeclav 0624 4 0.29 %

Mělník 0206 4 0.29 %

Praha 10 010A 4 0.29 %

Praha-západ 020A 4 0.29 %

Rokycany 0326 4 0.29 %

Litoměřice 0423 3 0.21 %

Praha-východ 0209 3 0.21 %

Praha 7 0107 2 0.14 %

Praha 8 0108 2 0.14 %

Praha 2 0102 1 0.07 %


16

Počet

Název okresu Číslo okresu Abs. Procenta

Praha 3 0103 1 0.07 %

Praha 9 0109 1 0.07 %

Semily 0514 1 0.07 %

Znojmo 0627 1 0.07 %

Celkem 1400 100.00 %


17

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle velikosti podniku

Kategorie podniku

podle OECD 2

Počet zaměstnanců

Počet

podle RES 3 Abs. Procenta

neuvedeno 2 0.14 %

Mikro 0 – 9 zaměstnanců 89 6.36 %

Malý 10 – 49 zaměstnanců 155 11.07 %

Střední 50 – 249 zaměstnanců 305 21.79 %

Velký 250 a více zaměstnanců 849 60.64 %

Celkem 1400 100.00 %

2 OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

3 RES – Registr ekonomických subjektů


18

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání a podle pohlaví

Položka Muži Ženy Celkem

1.01 9 1 10

1.02 3 3

1.08 1 1

1.13 1 2 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 2 2

1.42 2 2

1.53 1 1

2.1.c 4 4

2.1.e 1 1

2.4 30 2 32

2.6 29 1 30

2.7 165 11 176

2.8 32 32

2.9 82 47 129

2.10 73 115 188

2.11 1 1 2

3.1.2 22 1 23

3.1.3 3 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 56 56

3.1.7 13 13

3.1.8 3 3

3.2.a 4 5 9

3.2.b 15 8 23

3.2.c 5 3 8

3.2.d 2 2

3.4 1 1

3.6 20 20


19

Položka Muži Ženy Celkem

3.10.1 18 33 51

3.10.2 10 19 29

4.1. 114 135 249

5.1.01 6 16 22

5.1.02 2 9 11

5.1.03 1 1

5.1.05 2 5 7

5.1.07 2 2

5.1.09 11 113 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1

5.1.12 3 3

5.1.17 1 1

5.1.21 1 5 6

5.1.24 1 1

5.1.39 2 3 5

5.2.01 15 21 36

5.2.02 5 2 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 2 4 6

5.2.12 5 1 6

5.2.18 1 3 4

5.2.25 2 2

5.2.26 1 1

5.3.02 4 4

5.3.04 4 4

5.3.05 8 8

5.3.08 1 1

5.3.12 3 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

6.1.02 1 2 3

Celkem 817 583 1400


20

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání a podle kategorií práce

Kategorie práce

Položka 1 2 2r 3 4

dosud

neurčena

neudána Celkem

1.01 7 1 2 10

1.02 3 3

1.08 1 1

1.13 2 1 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 1 1 2

1.42 1 1 2

1.53 1 1

2.1.c 3 1 4

2.1.e 1 1

2.4 1 2 26 3 32

2.6 1 17 8 4 30

2.7 10 5 97 33 24 7 176

2.8 1 12 7 6 6 32

2.9 7 27 2 40 10 36 7 129

2.10 6 45 3 47 7 48 32 188

2.11 1 1 2

3.1.2 11 9 1 2 23

3.1.3 3 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 1 13 31 11 56

3.1.7 1 1 6 5 13

3.1.8 1 2 3

3.2.a 7 2 9

3.2.b 16 1 6 23

3.2.c 1 5 1 1 8

3.2.d 1 1 2

3.4 1 1


21

Kategorie práce

Položka 1 2 2r 3 4

dosud

neurčena

neudána Celkem

3.6 20 20

3.10.1 8 14 1 6 2 13 7 51

3.10.2 6 9 1 5 4 4 29

4.1. 61 60 5 19 3 60 41 249

5.1.01 2 1 2 8 3 6 22

5.1.02 1 3 2 5 11

5.1.03 1 1

5.1.05 3 2 1 1 7

5.1.07 2 2

5.1.09 13 55 5 27 24 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1

5.1.12 1 2 3

5.1.17 1 1

5.1.21 2 1 3 6

5.1.24 1 1

5.1.39 1 2 1 1 5

5.2.01 7 23 2 1 3 36

5.2.02 1 1 1 1 3 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 1 2 3 6

5.2.12 2 2 1 1 6

5.2.18 3 1 4

5.2.25 2 2

5.2.26 1 1

5.3.02 1 1 2 4

5.3.04 2 2 4

5.3.05 8 8

5.3.08 1 1

5.3.12 1 2 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

6.1.02 1 2 3

Celkem 130 264 49 375 123 251 208 1400


22

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle OKEČ

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Muži a ženy souhrnně

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

A.01 1 20 14 8 42 85

A.02 38 10 48

B.05 1 1

CA.10 46 70 8 1 125

CA.12 7 23 30

CB.14 13 6 19

DA.15 26 32 10 7 75

DB.17 13 1 5 19

DB.18 5 2 7

DC.19 5 2 7

DD.20 16 1 2 1 20

DE.21 1 3 4

DE.22 1 1 1 3

DF.23 1 1 2

DG.24 12 5 9 26

DH.25 2 3 1 8 14

DI.26 3 39 42 9 93

DJ.27 4 66 6 6 82

DJ.28 5 87 5 55 152

DK.29 1 40 3 19 8 71

DL.30 1 1

DL.31 1 28 6 13 48

DL.32 1 1 6 8

DL.33 2 2

DM.34 35 6 15 56

DM.35 6 14 20

DN.36 17 1 8 26

E.41 1 3 4

F.45 32 7 10 49

G.50 3 1 4

G.51 2 2

G.52 1 2 1 4

H.55 2 2 4

I.60 13 2 1 16

I.63 3 3

K.72 1 1

K.74 6 2 1 9


23

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

L.75 1 1 19 21

M.80 2 1 1 2 6

N.85 7 5 21 181 1 215

O.90 1 1 2 4

O.92 4 2 6

O.93 2 5 1 8

Celkem 33 594 243 249 278 3 1400


24

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle OKEČ

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Muži

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

A.01 11 4 19 34

A.02 35 6 41

CA.10 46 70 8 1 125

CA.12 7 23 30

CB.14 13 6 19

DA.15 16 10 1 4 31

DB.17 2 2

DC.19 1 1

DD.20 11 1 12

DE.21 1 1

DE.22 1 1 1 3

DF.23 1 1 2

DG.24 10 3 5 18

DH.25 1 1 3 5

DI.26 2 24 26 3 55

DJ.27 4 58 6 4 72

DJ.28 5 75 3 30 113

DK.29 1 30 3 11 7 52

DL.31 1 5 2 2 10

DL.32 1 2 3

DM.34 13 5 10 28

DM.35 5 10 15

DN.36 5 4 9

E.41 1 3 4

F.45 32 7 10 49

G.50 2 1 3

G.51 1 1

G.52 1 1 2

H.55 2 1 3

I.60 13 2 1 16

I.63 3 3

K.72 1 1

K.74 3 1 4

L.75 1 19 20


25

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

M.80 1 1

N.85 2 22 24

O.90 1 2 3

O.92 1 1

O.93 1 1

Celkem 28 417 174 114 83 1 817


26

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle OKEČ

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Ženy

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

A.01 1 9 10 8 23 51

A.02 3 4 7

B.05 1 1

DA.15 10 22 9 3 44

DB.17 11 1 5 17

DB.18 5 2 7

DC.19 5 1 6

DD.20 5 1 1 1 8

DE.21 3 3

DG.24 2 2 4 8

DH.25 1 3 5 9

DI.26 1 15 16 6 38

DJ.27 8 2 10

DJ.28 12 2 25 39

DK.29 10 8 1 19

DL.30 1 1

DL.31 23 4 11 38

DL.32 1 4 5

DL.33 2 2

DM.34 22 1 5 28

DM.35 1 4 5

DN.36 12 1 4 17

G.50 1 1

G.51 1 1

G.52 1 1 2

H.55 1 1

K.74 3 2 5

L.75 1 1

M.80 2 1 1 1 5

N.85 7 5 19 159 1 191

O.90 1 1

O.92 4 1 5

O.93 1 5 1 7

Celkem 5 177 69 135 195 2 583


27

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle diagnóz MKN

a podle pohlaví

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

A.020 2 2

A.033 1 1

A.038 2 2

A.060 4 4

A.071 4 4

A.150 1 4 5

A.152 1 1

A.153 1 2 3

A.154 1 1

A.160 1 1

A.210 1 1

A.260 5 2 7

A.270 1 1

A.279 1 1 2

A.46 1 1

A.692 2 4 6

A.841 5 1 6

A.931 6 6

A.985 2 2

B.019 2 5 7

B.029 3 3

B.080 1 3 4

B.172 1 1

B.180 1 1

B.181 2 5 7

B.182 4 9 13

B.259 1 1

B.269 1 1

B.279 1 1

B.350 6 9 15

B.352 5 8 13

B.353 1 2 3

B.354 2 2

B.358 1 1 2

B.359 1 1


28

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

B.509 7 7

B.519 1 1

B.669 1 1

B.779 1 1

B.86 11 113 124

C.340 1 1

C.341 9 9

C.343 8 8

C.348 1 1

C.349 3 3

C.441 C.443 C.445 1 1

C.443 1 1

C.440 1 1

C.447 1 1

C.450 5 3 8

C.64 1 1

C.678 1 1

C.679 2 2

C.924 1 1

G.002 1 1

G.560 197 110 307

G.562 40 16 56

G.628 1 1

H.103 3 3

H.109 1 1

H.162 1 1 2

H.833 30 2 32

I.730 29 1 30

J.00 1 1

J.068 1 1

J.069 1 1

J.303 5 13 18

J.304 5 5 10

J.311 2 2

J.382 1 2 3

J.450 18 32 50

J.458 1 1

J.60 70 70

J.61 4 5 9

J.628 25 1 26

J.634 1 1

J.65 4 4

J.920 15 8 23

K.130 1 1

L.024 1 1


29

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

L.230 11 15 26

L.230 3 4 7

L.230 2 2

L.235 2 4 6

L.238 2 2

L.232 4 4

L.234 1 1 2

L.235 61 62 123

L.230 3 3

L.230 1 1

L.233 1 1

L.235 2 7 9

L.232 1 1

L.238 2 2

L.236 1 1 2

L.237 1 1

L.235 1 1

L.238 1 4 5

L.240 1 1 2

L.241 1 1

L.241 18 4 22

L.245 L.240 1 1

L.245 5 6 11

L.241 1 1

L.246 1 1

L.248 1 5 6

L.249 1 1

L.500 2 2

L.500 1 1

T.783 1 1

L.508 T.783 1 1

M.174 1 1

M.175 1 1

M.184 2 4 6

M.189 2 2

M.192 9 1 10

M.198 41 1 42

M.199 3 3

M.653 5 3 8

M.654 4 4 8

M.658 2 4 6

M.659 5 5

M.702 1 1

M.708 1 1

M.751 4 2 6


30

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

M.755 1 1 2

M.758 2 2

M.759 2 1 3

M.770 10 7 17

M.771 24 9 33

M.779 3 3 6

R.787 1 1

T.520 1 1

T.522 1 1 2

T.530 1 1

T.542 1 1

T.560 8 1 9

T.561 3 3

T.572 1 1

T.578 3 3

T.58 T.598 1 1

T.590 1 1

T.591 1 1

T.594 1 2 3

T.598 1 1

Celkem 817 583 1400


31

NEMOCI Z POVOLÁNÍ

HLÁŠENÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005


32

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví

Kraj Muži Ženy Celkem

Hl.m.Praha 35 18 53

Jihočeský 57 47 104

Jihomoravský 46 42 88

Karlovarský 2 27 29

Královéhradecký 36 37 73

Liberecký 12 40 52

Moravskoslezský 168 78 246

Olomoucký 86 38 124

Pardubický 43 28 71

Plzeňský 83 56 139

Středočeský 119 57 176

Ústecký 23 57 80

Vysočina 34 23 57

Zlínský 21 27 48

Celkem 765 575 1340


33

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Kapitola

Kraj 1 2 3 4 5 6 Celkem

Hl.m.Praha 1 7 4 5 36 53

Jihočeský 3 45 5 22 27 2 104

Jihomoravský 28 21 22 17 88

Karlovarský 2 2 12 13 29

Královéhradecký 22 17 22 12 73

Liberecký 21 3 9 19 52

Moravskoslezský 2 143 53 19 29 246

Olomoucký 86 11 20 7 124

Pardubický 9 19 12 19 11 1 71

Plzeňský 5 78 12 24 20 139

Středočeský 3 42 86 18 27 176

Ústecký 18 4 25 33 80

Vysočina 21 7 19 10 57

Zlínský 14 4 13 17 48

Celkem 23 546 241 249 278 3 1340


34

Nemoci z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku

a podle položek seznamu nemocí z povolání

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

Kap. 1 1.01 2 1 3

1.08 1 1

1.13 1 1 1 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 2 2

1.42 2 2

1.53 1 1

Celkem z kap. 1 3 2 9 1 5 3 23

Kap. 2 2.1.c 4 4

2.1.e 1 1

2.4 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 22

2.6 1 3 4 5 4 1 7 2 27

2.7 13 13 7 2 1 42 49 6 22 1 2 3 3 164

2.8 1 4 2 11 2 2 1 23


35

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

2.9 4 14 6 7 27 3 4 4 23 11 7 9 3 122

2.10 2 9 7 12 53 25 7 1 21 25 7 4 8 181

2.11 2 2

Celkem z kap. 2 22 45 28 2 21 143 86 19 7 78 42 18 21 14 546

Kap. 3 3.1.2 1 1 3 1 1 1 3 10 1 1 23

3.1.3 2 1 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 2 3 24 1 26 56

3.1.7 11 2 13

3.1.8 1 2 3

3.2.a 1 1 7 9

3.2.b 7 1 15 23

3.2.c 1 1 4 2 8

3.2.d 1 1 2

3.4 1 1

3.6 19 1 20

3.10.1 2 2 9 1 1 10 4 8 1 4 2 2 2 2 50

3.10.2 3 2 4 1 3 1 4 3 1 2 3 1 28

Celkem z kap. 3 17 5 21 2 3 53 11 12 4 12 86 4 7 4 241

Kap. 4 4.1. 22 22 22 12 9 19 20 19 5 24 18 25 19 13 249

Celkem z kap. 4 22 22 22 12 9 19 20 19 5 24 18 25 19 13 249

Kap. 5 5.1.01 1 1 2 2 1 6 4 4 1 22

5.1.02 1 1 2 1 2 1 1 2 11

5.1.03 1 1

5.1.05 1 1 2 3 7

5.1.07 2 2

5.1.09 2 4 7 8 19 3 7 6 17 29 6 16 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1


36

Kapitola Položka HRA JHC JHM KAR LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS ZLI Celkem

5.1.12 2 1 3

5.1.17 1 1

5.1.21 2 2 1 1 6

5.1.24 1 1

5.1.39 1 1 1 1 1 5

5.2.01 2 8 1 17 1 5 2 36

5.2.02 2 2 1 1 1 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 1 2 1 1 1 6

5.2.12 2 2 2 6

5.2.18 2 1 1 4

5.2.25 2 2

5.2.26 1 1

5.3.02 1 3 4

5.3.04 1 2 1 4

5.3.05 1 7 8

5.3.08 1 1

5.3.12 3 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

Celkem z kap. 5 12 27 17 13 19 29 7 11 36 20 27 33 10 17 278

Kap. 6 6.1.02 2 1 3

Celkem z kap. 6 2 1 3

Celkem 73 104 88 29 52 246 124 71 53 139 176 80 57 48 1340


37

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání

a podle pohlaví

Položka Muži Ženy Celkem

1.01 3 3

1.08 1 1

1.13 1 2 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 2 2

1.42 2 2

1.53 1 1

2.1.c 4 4

2.1.e 1 1

2.4 20 2 22

2.6 26 1 27

2.7 153 11 164

2.8 23 23

2.9 76 46 122

2.10 70 111 181

2.11 1 1 2

3.1.2 22 1 23

3.1.3 3 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 56 56

3.1.7 13 13

3.1.8 3 3

3.2.a 4 5 9

3.2.b 15 8 23

3.2.c 5 3 8

3.2.d 2 2

3.4 1 1


38

Položka Muži Ženy Celkem

3.6 20 20

3.10.1 18 32 50

3.10.2 10 18 28

4.1. 114 135 249

5.1.01 6 16 22

5.1.02 2 9 11

5.1.03 1 1

5.1.05 2 5 7

5.1.07 2 2

5.1.09 11 113 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1

5.1.12 3 3

5.1.17 1 1

5.1.21 1 5 6

5.1.24 1 1

5.1.39 2 3 5

5.2.01 15 21 36

5.2.02 5 2 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 2 4 6

5.2.12 5 1 6

5.2.18 1 3 4

5.2.26 2 2

5.2.27 1 1

5.3.02 4 4

5.3.04 4 4

5.3.05 8 8

5.3.08 1 1

5.3.12 3 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

6.1.02 1 2 3

Celkem 765 575 1340


39

Kožní nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle vyvolávajících nox 4

Číslo a název noxy

1. 2. 3.

noxa noxa noxa

Celkem

4.1.01 Alkálie 1 1

4.1.02 Cement 2 2

4.1.03 Kyseliny 1 1

4.1.04 Čisticí a kosmetické přípravky 9 4 2 15

4.1.05 Organická rozpouštědla 2 2

4.1.06 Ropné výrobky 52 8 60

4.1.07 Chróm a jeho sloučeniny 24 24

4.1.08 Nikl a jeho slitiny 17 4 21

4.1.09 Kovy, metaloidy a jejich 2 4 3 9

4.1.10 Plastické hmoty 56 56

4.1.11 Pryž a gumárenské chemikálie 38 4 42

4.1.12 Dehet

4.1.13 Organická barviva 2 2

4.1.14 Léčiva

4.1.15 Dezinfekční prostředky 8 3 11

4.1.16 Insekticidní látky, agrochemikálie

4.1.17 Ostatní organické chemické látky 21 2 23

4.1.18 Rostliny a potraviny 8 8

4.1.19 Jiné biologické látky 3 3

4.1.20 Fyzikální faktory 3 3

Celkem počet výskytu dané noxy 249 29 5 283

4.1. Celkem počet kožních nemocí 249

4 Protože u některých případů kožních nemocí z povolání bylo uvedeno několik vyvolávajících nox, je souhrnný

počet výskytů nox větší než počet případů kožních nemocí z povolání.


40

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle OKEČ

a podle kapitol seznamu nemocí z povolání

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

A.01 1 19 13 8 42 83

A.02 36 10 46

B.05 1 1

CA.10 29 70 8 1 108

CA.12 7 23 30

CB.14 12 6 18

DA.15 26 32 10 7 75

DB.17 13 1 5 19

DB.18 5 2 7

DC.19 5 2 7

DD.20 16 1 2 1 20

DE.21 1 3 4

DE.22 1 1 2

DF.23 1 1 2

DG.24 9 5 9 23

DH.25 2 3 1 8 14

DI.26 38 42 9 89

DJ.27 1 61 6 6 74

DJ.28 5 78 5 55 143

DK.29 38 3 19 8 68

DL.30 1 1

DL.31 1 27 5 13 46

DL.32 1 1 6 8

DL.33 2 2

DM.34 32 6 15 53

DM.35 6 14 20

DN.36 17 1 8 26

E.41 1 3 4

F.45 30 7 10 47

G.50 3 1 4

G.51 2 2

G.52 1 2 1 4

H.55 2 2 4

I.60 11 2 1 14

I.63 3 3

K.72 1 1

K.74 6 2 1 9

L.75 1 1 19 21


41

Kapitola

OKEČ 1 2 3 4 5 6 Celkem

M.80 2 1 1 2 6

N.85 6 5 21 181 1 214

O.90 1 1 2 4

O.92 4 2 6

O.93 2 5 1 8

Celkem 23 546 241 249 278 3 1340


42

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání a podle OKEČ

Kapitola

Položka

A

01

A

02

B

05

CA

10

CA

12

CB DA DB DB DC DD DE DE DF DG DH DI

14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DJ

27

DJ DK DL DL DL

28 29 30 31 32

DL

33

DM

34

DM DN

35 36

E

41

F

45

G

50

G

51

G

52

H

55

I

60

I

63

K

72

K

74

L

75

M

80

N

85

O

90

O

92

O

93

Celkem

Kap. 1 1.01 2 1 3

1.08 1 1

1.13 1 2 3

1.17 1 1

1.18 1 1

1.19 1 1

1.20 1 1

1.21 1 1

1.22 1 1

1.23 1 1

1.27 1 1

1.28 1 1

1.36 1 1

1.38 1 1

1.40 2 2

1.42 1 1 2

1.53 1 1

Celkem z kap. 1 1 1 1 9 2 1 5 1 1 1 23

Kap. 2 2.1.c 4 4

2.1.e 1 1

2.4 1 1 1 2 1 5 7 1 1 1 1 22

2.6 2 2 3 1 1 5 7 4 2 27

2.7 5 16 14 1 8 2 4 6 21 33 18 1 1 4 1 2 2 15 2 3 3 1 1 164


43

Kapitola

Položka

A

01

A

02

B

05

CA

10

CA

12

CB DA DB DB DC DD DE DE DF DG DH DI

14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DJ

27

DJ DK DL DL DL

28 29 30 31 32

DL

33

DM

34

DM DN

35 36

E

41

F

45

G

50

G

51

G

52

H

55

I

60

I

63

K

72

K

74

L

75

M

80

N

85

O

90

O

92

O

93

Celkem

2.8 4 5 1 1 2 2 2 1 1 3 1 23

2.9 2 7 1 4 1 7 1 2 5 1 19 15 12 4 11 10 3 2 6 2 3 1 1 2 122

2.10 9 6 2 2 18 8 5 3 6 3 2 13 12 17 9 15 17 1 11 3 1 1 5 2 1 1 5 2 1 181

2.11 1 1 2

Celkem z kap. 2 19 36 1 29 7 12 26 13 5 5 16 3 1 3 38 61 78 38 27 1 32 6 17 3 30 3 1 11 3 6 1 2 6 4 2 546

Kap. 3 3.1.2 1 5 3 5 3 1 4 1 23

3.1.3 1 1 1 3

3.1.4 1 1

3.1.5 1 1

3.1.6 54 1 1 56

3.1.7 13 13

3.1.8 2 1 3

3.2.a 1 7 1 9

3.2.b 23 23

3.2.c 7 1 8

3.2.d 1 1 2

3.4 1 1

3.6 20 20

3.10.1 9 18 1 1 1 1 4 1 2 3 1 2 1 1 1 3 50

3.10.2 4 14 1 2 1 2 1 1 2 28

Celkem z kap. 3 13 70 23 6 32 1 2 1 1 5 1 42 6 5 3 5 1 6 1 7 2 2 5 1 241

Kap. 4 4.1. 8 8 10 5 2 2 1 9 8 9 6 55 19 1 13 6 2 15 14 8 10 1 2 2 2 1 2 1 21 1 5 249

Celkem z kap. 4 8 8 10 5 2 2 1 9 8 9 6 55 19 1 13 6 2 15 14 8 10 1 2 2 2 1 2 1 21 1 5 249

Kap. 5 5.1.01 1 19 2 22

5.1.02 11 11

5.1.03 1 1

5.1.05 1 6 7

5.1.07 2 2


44

Kapitola

Položka

A

01

A

02

B

05

CA

10

CA

12

CB DA DB DB DC DD DE DE DF DG DH DI

14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DJ

27

DJ DK DL DL DL

28 29 30 31 32

DL

33

DM

34

DM DN

35 36

E

41

F

45

G

50

G

51

G

52

H

55

I

60

I

63

K

72

K

74

L

75

M

80

N

85

O

90

O

92

O

93

Celkem

5.1.09 123 1 124

5.1.10 1 1

5.1.11 1 1

5.1.12 3 3

5.1.17 1 1

5.1.21 6 6

5.1.24 1 1

5.1.39 5 5

5.2.01 34 1 1 36

5.2.02 1 5 1 7

5.2.04 1 1

5.2.05 2 1 3

5.2.11 4 1 1 6

5.2.12 1 3 1 1 6

5.2.18 4 4

5.2.26 2 2

5.2.27 1 1

5.3.02 3 1 4

5.3.04 3 1 4

5.3.05 1 7 8

5.3.08 1 1

5.3.12 3 3

5.3.19 6 6

5.3.26 1 1

Celkem z kap. 5 42 10 1 7 1 8 1 1 1 19 1 181 2 2 1 278

Kap. 6 6.1.02 2 1 3

Celkem z kap. 6 2 1 3

Celkem 83 46 1 108 30 18 75 19 7 7 20 4 2 2 23 14 89 74 143 68 1 46 8 2 53 20 26 4 47 4 2 4 4 14 3 1 9 21 6 214 4 6 8 1340


45

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle diagnóz MKN a podle pohlaví

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

A.020 2 2

A.033 1 1

A.038 2 2

A.060 4 4

A.071 4 4

A.150 1 4 5

A.152 1 1

A.153 1 2 3

A.154 1 1

A.160 1 1

A.210 1 1

A.260 5 2 7

A.270 1 1

A.279 1 1 2

A.46 1 1

A.692 2 4 6

A.841 5 1 6

A.931 6 6

A.985 2 2

B.019 2 5 7

B.029 3 3

B.080 1 3 4

B.172 1 1

B.180 1 1

B.181 2 5 7

B.182 4 9 13

B.259 1 1

B.269 1 1

B.279 1 1

B.350 6 9 15

B.352 5 8 13

B.353 1 2 3

B.354 2 2

B.358 1 1 2

B.359 1 1

B.509 7 7

B.519 1 1

B.669 1 1

B.779 1 1

B.86 11 113 124

C.340 1 1

C.341 9 9


46

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

C.343 8 8

C.348 1 1

C.349 3 3

C.441 C.443 C.445 1 1

C.443 1 1

C.440 1 1

C.447 1 1

C.450 5 3 8

C.64 1 1

C.678 1 1

C.679 2 2

C.924 1 1

G.002 1 1

G.560 183 106 289

G.562 40 16 56

H.103 3 3

H.109 1 1

H.162 1 1 2

H.833 20 2 22

I.730 26 1 27

J.00 1 1

J.068 1 1

J.069 1 1

J.303 5 12 17

J.304 5 5 10

J.311 2 2

J.382 1 2 3

J.450 18 31 49

J.458 1 1

J.60 70 70

J.61 4 5 9

J.628 25 1 26

J.634 1 1

J.65 4 4

J.920 15 8 23

K.130 1 1

L.024 1 1

L.230 11 15 26

L.230 3 4 7

L.230 2 2

L.235 2 4 6

L.238 2 2

L.232 4 4

L.234 1 1 2

L.235 1 1

60 62 122


47

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

L.230 3 3

L.230 1 1

L.233 1 1

L.235 2 7 9

L.232 1 1

L.238 2 2

L.236 1 1 2

L.237 1 1

L.235 1 1

L.238 1 4 5

L.240 1 1 2

L.241 1 1

L.241 18 4 22

L.245 L.240 1 1

L.245 5 6 11

L.241 1 1

L.246 1 1

L.248 1 5 6

L.249 1 1

L.500 2 2

L.500 1 1

T.783 1 1

L.508 T.783 1 1

M.174 1 1

M.184 2 4 6

M.189 2 2

M.192 9 1 10

M.198 28 1 29

M.199 2 2

M.653 5 2 7

M.654 4 4 8

M.658 2 4 6

M.659 5 5

M.702 1 1

M.708 1 1

M.751 4 2 6

M.755 1 1 2

M.758 2 2

M.759 2 1 3

M.770 10 7 17

M.771 24 9 33

M.779 3 3 6

T.520 1 1

T.522 1 1 2

T.530 1 1

T.542 1 1


48

Dg_1 Dg_2 Dg_3 Muži Ženy Celkem

T.560 3 3

T.572 1 1

T.578 3 3

T.58 T.598 1 1

T.590 1 1

T.591 1 1

T.594 1 2 3

T.598 1 1

Celkem 765 575 1340


49

Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání

a podle diagnóz MKN

Položka Dg_1 Dg_2 Dg_3 Celkem

1.01 T.560 3

1.08 T.572 1

1.13 T.594 3

1.17 T.58 T.598 1

1.18 T.590 1

1.19 T.591 1

1.20 T.578 1

1.21 T.578 1

1.22 T.598 1

1.23 T.578 1

1.27 T.530 1

1.28 T.520 1

1.36 T.522 1

1.38 T.522 1

1.40 C.679 2

1.42 C.64 1

C.678 1

1.53 T.542 1

2.1.c C.441 C.443 C.445 1

C.443 1

C.440 1

C.447 1

2.1.e C.924 1

2.4 H.833 22

2.6 I.730 27

2.7 G.560 138

G.562 26

2.8 M.184 2

M.192 5

M.198 16

2.9 M.174 1

M.184 4

M.189 2

M.192 5

M.198 13

M.199 2


50

Položka Dg_1 Dg_2 Dg_3 Celkem

M.653 7

M.654 8

M.658 6

M.659 5

M.708 1

M.751 6

M.755 1

M.758 2

M.759 3

M.770 17

M.771 33

M.779 6

2.10 G.560 151

G.562 30

2.11 M.702 1

M.755 1

3.1.2 J.628 23

3.1.3 J.628 3

3.1.4 J.65 1

3.1.5 J.60 1

3.1.6 J.60 56

3.1.7 J.60 13

3.1.8 J.65 3

3.2.a J.61 9

3.2.b J.920 23

3.2.c C.450 8

3.2.d C.343 1

C.349 1

3.4 J.634 1

3.6 C.340 1

C.341 9

C.343 7

C.348 1

C.349 2

3.10.1 J.450 49

J.458 1

3.10.2 J.303 17

J.304 10

J.311 1

4.1. L.230 26

L.230 7

L.230 2

L.235 6

L.238 2

L.232 4

L.234 2


51

Položka Dg_1 Dg_2 Dg_3 Celkem

L.235 123

L.230 3

L.230 1

L.233 1

L.235 9

L.232 1

L.238 2

L.236 2

L.237 1

L.235 1

L.238 5

L.240 2

L.241 1

L.241 22

L.245 L.240 1

L.245 11

L.241 1

L.246 1

L.248 6

L.249 1

L.500 2

L.500 1

T.783 1

L.508 T.783 1

5.1.01 B.172 1

B.180 1

B.181 7

B.182 13

5.1.02 A.150 5

A.152 1

A.153 3

A.154 1

A.160 1

5.1.03 B.279 1

5.1.05 B.019 7

5.1.07 A.020 2

5.1.09 B.86 124

5.1.10 B.269 1

5.1.11 A.46 1

5.1.12 B.029 3

5.1.17 L.024 1

5.1.21 H.103 3

H.109 1

H.162 2

5.1.24 B.259 1

5.1.39 J.00 1


52

Položka Dg_1 Dg_2 Dg_3 Celkem

J.068 1

J.069 1

J.311 1

K.130 1

5.2.01 B.350 15

B.352 13

B.353 3

B.354 2

B.358 2

B.359 1

5.2.02 A.260 7

5.2.04 A.210 1

5.2.05 A.270 1

A.279 2

5.2.11 A.692 6

5.2.12 A.841 6

5.2.18 B.080 4

5.2.26 A.985 2

5.2.27 G.002 1

5.3.02 A.071 4

5.3.04 A.060 4

5.3.05 B.509 7

B.519 1

5.3.08 B.779 1

5.3.12 A.033 1

A.038 2

5.3.19 A.931 6

5.3.26 B.669 1

6.1.02 J.382 3

Celkem 1340


53

OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005


54

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku a podle pohlaví

Kraj Muži Ženy Celkem

Hl.m Praha 1 1

Jihočeský 10 1 11

Jihomoravský 1 1 2

Královéhradecký 1 1

Liberecký 1 1 2

Moravskoslezský 26 26

Olomoucký 1 1 2

Pardubický 1 1

Plzeňský 5 5

Středočeský 4 1 5

Ústecký 1 1 2

Vysočina 1 1 2

Celkem 52 8 60


55

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle kraje vzniku a podle položek seznamu nemocí z povolání

Kapitola Položka HRA JHC JHM LIB MSK OLO PAR PHA PLZ STC UST VYS Celkem

Kap. 1 1.01 3 2 2 7

1.02 3 3

Celkem z kap. 1 3 2 2 3 10

Kap. 2 2.4 9 1 10

2.6 3 3

2.7 1 2 1 4 1 2 1 12

2.8 2 6 1 9

2.9 6 1 7

2.10 1 1 1 2 1 1 7

Celkem z kap. 2 1 7 2 26 2 1 1 3 2 1 2 48

Kap. 3 3.10.1 1 1

3.10.2 1 1

Celkem z kap. 3 1 1 2

Celkem 1 11 2 2 26 2 1 1 5 5 2 2 60


56

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání

a podle pohlaví

Položka Muži Ženy Celkem

1.01 6 1 7

1.02 3 3

2.4 10 10

2.6 3 3

2.7 12 12

2.8 9 9

2.9 6 1 7

2.10 3 4 7

3.10.1 1 1

3.10.2 1 1

Celkem 52 8 60


57

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání a podle OKEČ

Kapitola Položka A.01 A.02 CA.10 CB.14 DE.22 DG.24 DI.26 DJ.27 DJ.28 DK.29 DL.31 DM.34 F.45 I.60 N.85 Celkem

Kap. 1 1.01 3 3 1 7

1.02 3 3

Celkem z kap. 1 3 3 3 1 10

Kap. 2 2.4 1 4 5 10

2.6 1 1 1 3

2.7 1 4 1 1 3 1 1 12

2.8 6 1 2 9

2.9 6 1 7

2.10 1 1 1 3 1 7

Celkem z kap. 2 1 2 17 1 1 1 5 9 2 1 3 2 2 1 48

Kap. 3 3.10.1 1 1

3.10.2 1 1

Celkem z kap. 3 1 1 2

Celkem 2 2 17 1 1 3 4 8 9 3 2 3 2 2 1 60


58

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle diagnóz MKN

a podle pohlaví

Dg_1 Muži Ženy Celkem

G.560 14 4 18

G.628 1 1

H.833 10 10

I.730 3 3

J.303 1 1

J.450 1 1

M.175 1 1

M.198 13 13

M.199 1 1

M.653 1 1

R.787 1 1

T.560 5 6

T.561 3 3

Celkem 52 8 60


59

Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005

Rozdělení podle položek seznamu nemocí z povolání

a podle diagnóz MKN

Položka Dg_1 Celkem

1.01 R.787 1

T.560 6

1.02 T.561 3

2.4 H.833 10

2.6 I.730 3

2.7 G.560 11

G.628 1

2.8 M.198 9

2.9 M.175 1

M.198 4

M.199 1

M.653 1

2.10 G.560 7

3.10.1 J.450 1

3.10.2 J.303 1

Celkem 60


P Ř Í L O H Y

60


61

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

KAPITOLA I.

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1.01 nemoc z olova nebo jeho sloučenin

1.02 nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

1.03 nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

1.04 nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

1.05 nemoc z berylia nebo jeho sloučenin

1.06 nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

1.07 nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

1.08 nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

1.09 nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

1.10 nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

1.11 nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

1.12 nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

1.13 nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

1.14 nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

1.15 nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

1.16 nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

1.17 nemoc z oxidu uhelnatého

1.18 nemoc z oxidů dusíku

1.19 nemoc z oxidů síry

1.20 nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

1.21 nemoc z izokyanátů

1.22 nemoc z fosgénu

1.23 nemoc z boranů

1.24 nemoc ze sirouhlíku

1.25 nemoc ze sirovodíku a sulfidů

1.26 nemoc z amoniaku

1.27 nemoc z halogenovaných uhlovodíků

1.28 nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

1.29 nemoc z alkoholů

1.30 nemoc z glykolů

1.31 nemoc z éterů a ketonů

1.32 nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

1.33 nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

1.34 nemoc z alifatických nitroderivátů

1.35 nemoc z benzenu

1.36 nemoc z homologů benzenu

1.37 nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

1.38 nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu


62

1.39 nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenovaných derivátů

1.40 nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

1.41 nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů

1.42 nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

1.43 nemoc ze syntetických pyretroidů

1.44 nemoc z dipyridilů

1.45 nemoc z karbamátů

1.46 nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

1.47 nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

1.48 nemoc z barya nebo jeho sloučenin

1.49 nemoc ze sloučenin cínu

1.50 nemoc ze sloučenin selenu a teluru

1.51 nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

1.52 nemoc z esterů kyseliny dusičné

1.53 nemoc z anorganických kyselin

1.54 nemoc z etylenoxidu a jeho oxiranů

1.55 nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlórmetyleter)

KAPITOLA II.

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

2.1 nemoc způsobená ionizujícím zářením :

2.1.a poškození krvetvorby z ionizujícího záření

2.1.b radiační dermatitida

2.1.c rakovina kůže z ionizujícího záření

2.1.d katarakta z ionizujícího záření

2.1.e leukémie

2.1.f jiné zhoubné nádory z ionizujícího záření

2.2 nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

2.3 zákal čočky způsobený tepelným zářením

2.4 porucha sluchu způsobená hlukem

2.5 nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem

2.6 nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

2.7 nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických

a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

2.8 nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími

nástroji a zařízeními

2.9 nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů

končetin z DNJZ

2.10 nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z DNJZ

2.11 nemoci tíhových váčků z tlaku

2.12 poškození menisku


63

KAPITOLA III.

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

3.1 pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického

oxidu křemičitého

3.1.1 silikóza s přihlédnutím k dynamice

3.1.2 silikóza s typickými rtg znaky

3.1.3 silikóza komplikovaná

3.1.4 silikotuberkulóza

3.1.5 pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice

3.1.6 pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky

3.1.7 pneumokonióza uhlokopů komplikovaná

3.1.8 pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou

3.2 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu

3.2.a azbestóza

3.2.b hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

3.2.c mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

3.2.d rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

3.3 pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

3.4 pneumokonióza ze svařování

3.5 nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, grafitu,

gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

3.6 rakovina plic z radioaktivních látek

3.7 rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

3.8 rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních (prach dřeva)

3.9 exogenní alergická alveolitida

3.10 asthma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

3.10.1 asthma bronchiale

3.10.2 jiná alergická onemocnění dýchacích cest

3.11 bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty,

sisalu, cukrové třtiny

KAPITOLA IV.

Nemoci z povolání kožní

4.1 nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

4.1.01 prof. dermatózy z alkálií

4.1.02 prof. dermatózy z cementu

4.1.03 prof. dermatózy z kyselin anorganických i organických

4.1.04 prof. dermatózy z čisticích a kosmetických prostředků

4.1.05 prof. dermatózy z organických rozpustidel

4.1.06 prof. dermatózy z ropných výrobků

4.1.07 prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin

4.1.08 prof. dermatózy z niklu a jeho slitin

4.1.09 prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin

4.1.10 prof. dermatózy z plastických hmot


64

4.1.11 prof. dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií

4.1.12 prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů

4.1.13 prof. dermatózy z organických barviv

4.1.14 prof. dermatózy z léčiv

4.1.15 prof. dermatózy z dezinfekčních prostředků

4.1.16 prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochemikálií

4.1.17 prof. dermatózy z ostatních organických chemických látek

4.1.18 prof. dermatózy z rostlin, potravin

4.1.19 prof.dermatózy z jiných biologických látek

4.1.20 prof.dermatózy z fyzikálních faktorů (mimo ionizující záření)

KAPITOLA V.

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

5.1 nemoci přenosné a parazitární

5.1.01 virové hepatitidy

5.1.02 tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy)

5.1.03 infekční mononukleóza a jiné EB virózy

5.1.04 onemocnění způsobené virem vaccinie

5.1.05 plané neštovice

5.1.06 spalničky

5.1.07 salmonelóza

5.1.08 zarděnky

5.1.09 svrab

5.1.10 epidemický zánět příušnic

5.1.11 růže (eryzipel)

5.1.12 pásový opar

5.1.13 střevní infekce způsobená yersinii enterocolitica

5.1.14 spála

5.1.15 bacilární úplavice

5.1.16 akutní zánět mandlí

5.1.17 impetigo a jiné infekce kůže a podkožního vaziva (pyodermie, …)

5.1.18 virové respirační infekce s komplikacemi

5.1.19 břišní tyfus a paratyfus

5.1.20 bakteriální záněty plic (mycoplasmová pneumonie, …)

5.1.21 infekční keratokonjunktivitidy a konjunktivitidy

5.1.22 legionářská nemoc

5.1.23 giardióza (lamblióza)

5.1.24 cytomegalovirová nemoc

5.1.25 střevní infekce způsobená campylobakterem

5.1.26 enterobióza

5.1.27 dermatofytóza

5.1.28 infekce s komplikacemi způsobené virem herpes simplex

5.1.29 jiné bakteriální střevní infekce

5.1.30 aspergilóza

5.1.31 parvovirová infekce

5.1.32 meningokokové infekce


65

5.1.33 virové střevní infekce

5.1.34 dávivý kašel

5.1.35 zavšivení

5.1.36 jiné mykobakteriózy

5.1.37 kandidóza

5.1.38 nemoci způsobené chlamydiemi

5.1.39 stafylokokové infekce

5.2 nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím

přenašečů

5.2.01 dermatofytózy (trichofycie)

5.2.02 červenka (erysipeloid)

5.2.03 toxoplazmóza

5.2.04 tularémie

5.2.05 leptospiróza

5.2.06 infekce způsobené chlamydia psittaci (ornitóza, psittakóza, …)

5.2.07 jiné mykobakteriózy

5.2.08 giardióza (lamblióza)

5.2.09 toxokaróza

5.2.10 salmonelóza

5.2.11 lymeská nemoc (lymeská borrelióza)

5.2.12 virová encefalitida přenášená klíšťaty

5.2.13 listerióza

5.2.14 flegmóna a jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva

5.2.15 horečka Q a jiné rickettsiózy

5.2.16 jiné virové infekce kůže a sliznic (erythema multiforme Hebrae, …)

5.2.17 akariová dermatitida (dermatitida z roztočů)

5.2.18 nepravé kravské neštovice (hrboly dojičů)

5.2.19 svrab

5.2.20 tenióza

5.2.21 jiné nemoci způsobené chlamydiemi

5.2.22 impetigo a jiné infekce kůže a podkožního vaziva

5.2.23 jiné bakteriální střevní infekce (yersinia enterocolitica, …)

5.2.24 tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy)

5.2.25 jiné hemoragické virové horečky

5.2.26 streptokokové infekce

5.3 tropické nemoci přenosné a parazitární

5.3.01 virové hepatitidy

5.3.02 giardióza (lamblióza)

5.3.03 chilemastixióza

5.3.04 amébóza

5.3.05 malárie

5.3.06 leishmanióza

5.3.07 virové infekce postihující CNS

5.3.08 askarióza

5.3.09 dengue

5.3.10 brucelóza


66

5.3.11 ankylostomóza

5.3.12 bacilární úplavice

5.3.13 trichuriáza

5.3.14 tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy)

5.3.15 břišní tyfus a paratyfus

5.3.16 kokcidioidomykóza

5.3.17 schistosomóza (bilharzióza)

5.3.18 histoplazmóza

5.3.19 arbovirová horečka

5.3.20 toxoplazmóza

5.3.21 jiné protozoární střevní infekce

5.3.22 jiné bakteriální střevní infekce

5.3.23 salmonelóza

5.3.24 rickettsiózy

5.3.25 pedikulózy

5.3.26 jiné infekce trematody

KAPITOLA VI.

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

6.1.01 těžká hyperkinetická dysfonie

6.1.02 uzlíky na hlasivkách

6.1.03 těžká nedomykavost hlasivek

6.1.04 těžká fonastenie

OKEČ


67

Systematická část platná od 1.1.2003

aktualizovaná 1.9.2005

A

B

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ

01 Zemědělství, myslivost a související činnosti

02 Lesnictví a související činnosti

RYBOLOV A CHOV RYB

05 Rybolov, chov ryb a související činnosti

C

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

CA Těžba energetických surovin

10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny

11 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů

12 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

CB Těžba ostatních nerostných surovin

D

13 Těžba a úprava ostatních rud

14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů

16 Výroba tabákových výrobků

DB Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků

17 Výroba textilií a textilních výrobků

18 Výroba oděvů, zpracování a barvení

DC Výroba usní a výrobků z usní

19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku

20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk

21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů


68

DF Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

DG Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

DH Výroba pryžových a plastových výrobků

25 Výroba pryžových a plastových výrobků

DI

DJ

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků

28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)

DK Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.

29 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.

DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů

31 Výroba elektrických strojů a zařízení j.n.

32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

DM Výroba dopravních prostředků a zařízení

34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů

35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

DN Zpracovatelský průmysl j.n.

36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n.

37 Recyklace druhotných surovin

E

F

VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

41 Shromažďování, úprava a rozvod vody

STAVEBNICTVÍ

45 Stavebnictví


69

G

H

I

J

K

L

OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ

POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

50 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej

pohonných hmot

51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

52 Maloobchod, kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu

a převážně pro domácnost

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

55 Ubytování a stravování

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

60 Pozemní a potrubní doprava

61 Vodní doprava

62 Letecká a kosmická doprava

63 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur

64 Spoje

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

66 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

67 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ

ČINNOSTI

70 Činnosti v oblasti nemovitostí

71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu

a převážně pro domácnost

72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky

73 Výzkum a vývoj

74 Ostatní podnikatelské činnosti

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

M VZDĚLÁVÁNÍ

80 Vzdělávání

N

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti


70

O

P

Q

OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY

90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města,

sanační a podobné činnosti

91 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n.

92 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

93 Ostatní činnosti

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ

95 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

96 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

97 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

99 Exteritoriální organizace a instituce

ZKRATKY NÁZVU KRAJŮ


71

HRA

JHC

JHM

KAR

LIB

MSK

OLO

PAR

PHA

PLZ

STC

UST

VYS

ZLI

Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Hl. m. Praha

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

More magazines by this user
Similar magazines