Aneta Ambrožová - portfolio

fa.cvut.cz

Aneta Ambrožová - portfolio

OBSAH

PROHLÁŠENÍ DIPLOMANTA

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

PRUVODNÍ ZPRÁVA

1. ANALYTICKÁ CÁST

UMÍSTENÍ V RÁMCI PRAHY

HISTORIE AREÁLU

HODNOCENÍ ZACHOVÁVANÝCH OBJEKTU

CHÁTRÁNÍ AREÁLU PO UKONCENÍ VÝROBY

SOUCASNÝ STAV

FOTODOKUMENTACE

ÚZEMNÍ PLÁN

SCHWARZPLAN SOUCASNÉHO STAVU

FUNKCNÍ VYUŽITÍ A OBCANSKÁ VYBAVENOST SOUCASNÉHO STAVU

OBCANSKÁ VYBAVENOST ŠIRŠÍHO OKOLÍ

DOPRAVNÍ STUDIE

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

2. SPOLECNÉ URBANISTICKÉ REŠENÍ

KONCEPT CELÉHO ÚZEMÍ

SCHWARZPLAN NÁVRHU

FUNKCNÍ VYUŽITÍ A OBCANSKÁ VYBAVENOST NÁVRHU

URBANISMUS CELÉHO ÚZEMÍ

URBANISMUS REŠENÉHO ÚZEMÍ

KONCEPT VEREJNÝCH PROSTOR

3. KONCEPCNÍ A NÁVRHOVÁ CÁST

SCHÉMA KONCEPTU

SITUACE

PARTER

AXONOMETRICKÉ FUNKCNÍ ZOBRAZENÍ

PUDORYSY

REZY

POHLEDY

DETAIL

VIZUALIZACE

ZDROJE, KONZULTACE, PODEKOVÁNÍ

More magazines by this user
Similar magazines