TC AV ČR - 7. RP

tc.cz

TC AV ČR - 7. RP

Duševní vlastnictví v projektech 7. RP -

- specifické programy spolupráce a kapacity

PRÁVA K VÝSLEDKŮM VaV PROJEKTŮ

8.10.2012, Praha

TC AV ČR/

Národní informační centrum pro evropský výzkum

7. RÁMCOVÝ PROGRAM (7. RP)

7. RP pro výzkum, technologický rozvoj a

demonstrace (2007 – 2013)

•Rozpočet: 50,5 mld. € (+ 2,8 mld. € EURATOM)

•Hlavním nástroj Evropské unie pro financování

výzkumu a vývoje

•Podpora evropského výzkumu s cílem posílit

konkurenceschopnost Evropy

•Silný důraz kladen na mezinárodní spolupráci a

vysokou kvalitu realizovaného výzkumu

•Horizon 2020 (2014 – 2020)

2

Struktura 7. RP /1/

•Spolupráce

•Kapacity

•Lidé

•Myšlenky

•JRC nejaderný výzkum

•Euratom přímé akce, JRC jaderný výzkum

•Euratom nepřímé akce

1


Struktura 7. RP /2/

Spolupráce

• Podpora spolupráce průmyslové a

akademické sféry v

mezinárodních výzkumných

projektech v deseti tematických

oblastech

• Zdraví; Zemědělství, potraviny a

biotechnologie; Informační a

komunikační technologie; Nanovědy,

nanotechnologie, materiály a nové

výrobní technologie; Energie; Životní

prostředí (včetně změny klimatu);

Doprava (včetně letectví); Společenskoekonomické

a humanitní vědy;

Kosmický výzkum; Bezpečnost

Kapacity

• Zaměření na zvyšování

výzkumných a inovačních

kapacit v Evropě a zajištění

jejich efektivního využívání

• Výzkumné infrastruktury; Výzkum ve

prospěch malých a středních podniků;

Regiony znalostí; Výzkumný

potenciál; Věda ve společnosti;

Mezinárodní spolupráce

Relevantní závazné dokumenty

•Nařízení č. 1906/2006 – Pravidla účasti

–čl. 39 – 51

• Grantová dohoda (GA)

–Annex II. (čl. 26 – 34)

–Annex III. (zejména Kapacity)

•Konsorciální smlouva (CA)

–Části duševní vlastnictví, obecná

ustanovení, odpovědnostní otázky

Výsledky v projektech 7. RP /1/

•FOREGROUND („nové znalosti“) = výsledky

vytvořené v projektu a práva k duševnímu

vlastnictví (IPR) související s těmito výsledky

•Kromě foreground pravidla 7. RP definují také

BACKGROUND („stávající znalosti“) = informace

související s projektem a IPR, které účastníci

projektu mají před podpisem GA a které jsou

potřebné pro realizaci projektu, nebo pro

následné využití vlastních nových znalostí

2


Výsledky v projektech 7. RP /2/

• Základní zásada - každý partner v projektu je

vlastníkem výsledků, které sám vytvoří

– Možná práva zaměstnanců a dalších osob

– Výjimky

• V případě spoluvlastnictví výsledků a neexistenci

smlouvy o výkonu spoluvlastnických práv (příp. jiné

smluvní úpravy týkající se způsobu nakládání se

společně vlastněnými výsledky) platí:

– Každý ze spoluvlastníků může

→udělit nevýhradní licenci třetím stranám,

→bez práva udělit podlicenci,

→za splnění dalších podmínek (oznámení a finanční

kompenzace všem spoluvlastníkům)

Omezení v nakládání s vlastními

výsledky ze strany dalších

partnerů a Evropské komise /1/

Partneři si vzájemně poskytují přístupová práva

(licence ke svým stávajícím a novým znalostem), pokud

jsou tato potřebná k realizaci projektu nebo vlastnímu

využití vlastních nových znalostí, za určitých finančních

a časových podmínek:

Pro projekt

Pro následné

využití

vlastních

nových

znalostí

Background

(stávající znalosti)

Bezúplatně pokud

nebylo sjednáno

jinak před podpisem

GA

Foreground

(nové znalosti)

Bezúplatně

vždy

Bezúplatně nebo spravedlivé a

přiměřené podmínky

Dokdy mohu požádat o

přístupová práva (B+F)

Kdykoliv po dobu trvání

projektu

Do 1 roku (pokud nebylo

sjednáno jinak)

od skončení projektu

nebo ukončení účasti

účastníka

Omezení v nakládání s vlastními

výsledky ze strany dalších

partnerů a Evropské komise /2/

Pro projekt

Partneři v projektu si musí vzájemně nejen poskytovat,

ale také zachovávat přístupová práva ke stávajícím a

novým znalostem po určitou dobu (v této době žádat

o udělení přístupových práv):

Background

(stávající znalosti)

Bezúplatně pokud nebylo

sjednáno jinak před

podpisem GA

Foreground

(nové

znalosti)

Bezúplatně

vždy

Dokdy mohu požádat o

přístupová práva (B+F)

Kdykoliv po dobu

trvání projektu

Pro následné

využití

vlastních

nových

znalostí

Bezúplatně nebo spravedlivé a přiměřené

podmínky

Do 1 roku (pokud

nebylo sjednáno jinak)

od skončení projektu

nebo ukončení účasti

účastníka

3


Omezení v nakládání s vlastními

výsledky ze strany dalších

partnerů a Evropské komise /3/

Záměr převést svá práva k novým znalostem na třetí

stranu (příp. jiného partnera v projektu)

– Oznámit dalším partnerům - možné námitky –

možnost zabránit převodu (ohrožení přístupových

práv)

• zjednodušení – konsorciální smlouva (není

potřeba oznamovat partnerům, nemožnost

námitek)

– Namítat proti převodu může také Evropské komise

Zajištění ochrany pro výsledky,

využití a šíření

Vlastník nových znalostí a práva poskytovatele

• Povinnost

– Chránit nové znalosti

– Využívat nové znalosti

– Šířit nové znalosti

• Vlastník je povinen adekvátně a efektivně ochránit výsledky

vytvořené v projektu 7. RP.

– Pokud nemá zájem/možnost chránit cenné výsledky:

• Musí toto oznámit s předstihem Evropské komisi

(předtím, než bude jakkoli zveřejňovat informace o

výsledcích)

• Evropská komise poté posoudí výsledky a může se

rozhodnout těmto zajistit ochranu jménem Evropské

unie

Specifika

Výzkum ve prospěch MSP

Kapacity

• MSP partneři - kteří si „objednají výzkum na

zakázku“

• RTD partneři – provádí výzkum na zakázku

Specifika

• Práva k výsledkům

I. MSP partneři vlastní výsledky

II. RTD partneři vlastní výsledky

4


I. MSP partneři vlastní výsledky

Pro projekt

Pro následné

využití

vlastních

nových

znalostí

Background

(stávající znalosti)

Bezúplatně pokud nebylo

sjednáno jinak před podpisem

GA

Ke stávajícím znalostem RTD

partnerů mají MSP partneři vždy

bezplatný přístup

Foreground

(nové znalosti)

Bezúplatně vždy

Bezúplatně nebo spravedlivé a přiměřené podmínky

Pokud jsou udělována přístupová

práva ke stávajícím znalostem RTD

partnerů za úplatu – spravedlivé

a přiměřené podmínky musí být

domluveny před podpisem

Grantové dohody

Přístupová práva k novým

znalostem mohou být

udělena RTD partnerům

(za spravedlivých a

přiměřených podmínek)

pro účely provádění

dalšího výzkumu

II. RTD partneři vlastní výsledky

• Zachovat přístupová práva pro MSP partnery

• Přístupová práva – bezúplatnost na místě, ale ne

podmínka

Specifika

Výzkumné infrastruktury

Kapacity

• Poskytovatel přístupu = příjemce

– odpovědný za poskytování přístupu k

infrastruktuře/infrastrukturám nebo zařízení/zařízením

• Uživatel

– výzkumný pracovník v rámci uživatelské skupiny, včetně

vedoucího uživatelské skupiny

• …uživatelská skupina - tým jednoho nebo více výzkumných

pracovníků, jimž byla v rámci projektu zpřístupněna

infrastruktura…

• Uživatelé - bez poplatků požívají přístupových

práv ke stávajícím znalostem poskytovatele přístupu a k

novým znalostem, jsou-li zapotřebí k provedení jejich vlastní

práce v rámci projektu

5


Zdroje informací

• http://fp7.cz/cz/vice-o-ipr-v-fp7/

– http://www.fp7.cz/dokums_raw/ipr-brozura_1265805311.pdf

• http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

– ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf

Děkuji za pozornost!

kratenova@tc.cz

+420 724 582 461

Disclaimer: Tato prezentace představuje pouze názory a postřehy přednášející, není závazným dokumentem.

6

More magazines by this user
Similar magazines