prezentace2 ke stažení

cssi.cz

prezentace2 ke stažení

Příprava na přechod do CC

Seminář ČSSI, 16.12.2011

Jan Průcha

HP Infrastructure Consulting,

Technology Services

jan.prucha@hp.com


Cloud IT – opět další transformace IT

Cloud

Privátní (vlastní)

IT služby

Veřejné IT služby

Sdílené

prostředí

Přidělené

prostředí

IT prostředky

sdílené

IT prostředky

jsou napevno

přidělené

Poskytovatel má

sdílenou

infrastrukturu pro

více klientů

IT prostředky jsou

napevno přidělené,

umístěné společně,

spravované, hosting,

DC pro více zákazníků

Vlastní datové

centrum

Datové centrum

poskytovatele

2


Cloud computing

Kdy je vhodné použít CC nebo infrastrukturu pro CC

Všude, kde v čase silně kolísají nároky na výpočetní výkon

Pro krátkodobé požadavky na výpočetní prostředky

Požadavky na vysokou rychlost zavedení služby (minuty/hodiny proti dnům/týdnům)

3


Cesta k výpočetnímu mraku

Porozumět potenciálu CC

Discovery

Proč ?

Workshop


Seminář „Cloud Discovery“

Orientace v problematice CC

Možnosti aplikace CC

Hrubá postupová mapa

5


Cesta k výpočetnímu mraku

Porozumět potenciálu CC

Discovery

Workshop

Proč ?

Sestavit strategii a obchodní zdůvodnění pro CC

Roadmap

Service

Co ?


Value Delivered

Application

A5P

A6P

Hostname HPUX Server / partition type CPU Mem # Drives

DB SIHP8040 11i SD32A 16 X 1.1 Ghz 24 Gb 2

APPS SIHP8045 11i RP7410 8 X 875 Mhz 8 Gb 1

DB SIHP8042 11i SD32A 16 X 1.1 Ghz 24 Gb 3

APPS SIHP8028 11i RP7410 8 X 875 Mhz 10 Gb 1

APPS SIHP8035 11.11 RP7420 8 X 1 Ghz 32 Gb 1

APPS SIHP8053 11i S16K-A 8 X 875 Mhz 6 Gb 1

A7P 48/24 SAP AP Tech. Srv./GCF DB SIHP8043 11.11 RP7420 8 X 1 Ghz 32 Gb 2

ANP

RTO/RPO

24/15min SAP AP CRM

24/15min

Title

24/15min SAP AP Supply Chain

SAP AP NEA

Type

Production Server Details

DB SIHP8047 11i RP8420 28 X 1 Ghz 24 Gb 3

APPS SIHP8054 11i S16K-A 8 X 875 Mhz 8 Gb 1

APPS SIHP8057 11i S16K-A 8 X 875 Mhz 8 Gb 1

APPS SIHP8059 11i S16K-A 8 X 875 Mhz 10 Gb 1

Plán zavedení CC – Cloud Roadmap

• Module I:

– Future state definition

• Module II

– Planning report

– Transformation road map

– Set of Project briefs

Internal

Hosted or

Outsource

d

Cloud

Value Sourced

IT Organization

Servic

e

portfo

lio

Better

business

outcomes

Accelera

te

growth

Lower

costs

Mitigat

e risk

SGDC ADR target servers/apps

• Module III

– Business and ROI case

EAI Systems

SG-Intra056 and SG-Intra057 (SAP & BW Prod) – Both Wintel

HP Confidential - DRAFT 4

7


Cloud roadmap - framework

Target State

Current State


Cesta k výpočetnímu mraku

Porozumět potenciálu CC

Discovery

Workshop

Proč ?

Sestavit strategii a obchodní zdůvodnění pro CC

Pochopit rizika CC a jak je potlačit

Roadmap

Service

Security

Service

Co ?


HP Cloud Security

Ochrana dat

Řízení bezpečnosti a rizik

Soulad s legislativou

Řízení identit a přístupů (IdM)

Zabezpečení infrastruktury

10


Cesta k výpočetnímu mraku

Porozumět potenciálu CC

Discovery

Workshop

Proč ?

Sestavit strategii a obchodní zdůvodnění pro CC

Pochopit rizika CC a jak je potlačit

Připraven: zavést CC, vybrat technologie, definovat

standardy, detailně naplánovat. Existuje podpora,

vize, roadmap, rozpočet

Roadmap

Service

Design

Service

Security

Service

Co ?

Jak ?


Cloud design

Detailní návrh podle HP referenční

architektury pro CC

Síťová infrastruktura, velikost diskových

prostorů, počty a velikosti clusterů,

zabezpečení infrastruktury

Výběr technologií

Plán implementace

12


Cesta k výpočetnímu mraku

Porozumět potenciálu CC

Discovery

Workshop

Proč ?

Sestavit strategii a obchodní zdůvodnění pro CC

Pochopit rizika CC a jak je potlačit

Připraven: zavést CC, vybrat technologie, definovat

standardy, detailně naplánovat. Existuje podpora,

vize, roadmap, rozpočet

Roadmap

Service

Design

Service

Security

Service

Co ?

Jak ?

Připraven implementovat

Implementation

Service

Kdy a

Kde ?

Připraven používat

Školení


14

Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines