Příručka pro čištění a péči o pH elektrody - Hach Lange

hach.lange.cz

Příručka pro čištění a péči o pH elektrody - Hach Lange

Příručka pro čištění a péči o pH elektrody

První použití

po dodání

Kondicionace

pH sondy jsou dodávané s ochranným

skladovacím víčkem (lahvičkou)

a ochrannou páskou, která překrývá solný

můstek a plnící otvor (v případě plnitelných

sond). Během přepravy jsou sondy obvykle

v horizontální poloze. Elektrolyt může

z těla sondy unikat, což způsobí vznik

vzduchových bublin uvnitř sondy, skleněné

baňky nebo u referenční elektrody. Čili tyto

části mohou být nějakou dobu nasucho.

Před prvním použitím musí být pH sonda

kondicionována. Po vybalení sondy

zkontrolujte obsah vnitřního elektrolytu

a podle potřeby doplňte. Poté

zkontrolujte, zda je elektrolyt v skleněné

baňce. Pokud ne, jemně sondou zatočte

(viz. postup níže). Když je sonda

připravena, ponořte ji na nejméně 2

hodiny do pufru pH 4, opláchněte vodou

a proveďte 3‐bodovou kalibraci s pufry pH

4, 7, 10.

Pokud není kalibrace uspokojivá,

zopakujte krok kondicionace

a ponořte sondu do pufru pH 7

přes noc.

Čas odezvy nové,

kondicionované sondy na pufry

teploty 25°C by měl být menší

než 30 sekund.

pH sondy zblízka

vzduchová bublina v skleněné baňce

kontaminovaná keramická

membrána solného můstku

Ag drátek pokrytý krystaly AgCl

otevřený solný můstek s kontaminací

Naučte se jak

pečovat o pH

sondu a jak si

poradit s

potížemi během

používání.

odtok elektrolytu soln ým

můstkem (červeně)

Ag/AgCl element uvnitř

skleněné baňky

vysrážení Ag2S uvnitř baňky

kontaminace skleněné baňky proteiny

HACH LANGE s.r.o.

www.hach‐lange.cz, www.hach‐lange.sk

1


Znečištěná

skleněná baňka

Vzorky s nečistotami,

které ulpívají na

povrchu skleněné

baňky mohou způsobit

nesprávné výsledky

pH.

15 min

Po každém zásahu MUSÍ

být sonda kalibrována

pufry pH 4, 7, 10.

Ponořte sondu

do roztoku Renovo N

na 15 min.

Po úspěšné kalibraci může

být sonda nadále používána

pro měření.

Pravidelná

údržba

K prodloužení životnosti sondy je nutné dbát na

správné skladování a kontrolu a doplňování hladiny

vnitřního elektrolytu. Membrána solného můstku

a skleněná baňka vyžadují největší pozornost!Odvděčí

se uživateli dlouhou životností a přesnými výsledky.

10 min

V případě nevyhovující

kalibrace proveďte čištění

dle této příručky.

Ponořte sondu denně do

roztoku Renovo N na 10

min.

Pravidelné čištění

membrány

solného můstku

K prodloužení životnosti sondy je nutné dbát na

membránu (nebo otevřený solný můstek) – zda‐li je

čistá ‐ bez kontaminace či sraženin. Pravidelné čištění

(v závislosti na frekvenci použití a typu vzorků)

roztokem Renovo X pomůže prodloužit životnost

sondy.

5 min

Ponořte sondu do

roztoku Renovo X na 5

min.

Otevření / Uzavření

plnícího otvoru

pH sondy plněné kapalným

elektrolytem mají plnící otvor,

kterým se doplňuje spotřebovaný

elektrolyt. Úroveň hladiny vnitřního

elektrolytu je důležitá pro správné

fungování solného můstku. Pokud je

v sondě dostatek kapaliny

(elektrolytu), hydrostatický tlak

sloupce kapaliny je zodpovědný za průtok

elektrolytu ven solným můstkem a

zabraňuje vniknutí vzorku do těla sondy.

Pokud by došlo ke vniknutí vzorku do sondy,

způsobilo by to kontaminaci referenčního

systému a vedlo k nesprávným výsledkům.

Před každým měřením plnící

otvor otevřete a po

skončení měření jej znova

uzavřete.

HACH LANGE s.r.o.

www.hach‐lange.cz, www.hach‐lange.sk

2


Nízká hladina

vnitřního

elektrolytu

(plnitelné sondy)

Podle uživatelského

manuálu zvolte správný

roztok (elektrolyt) pro

doplnění.

Doplňte elektrolyt do

úrovně 5 mm pod plnící

otvor.

Zkontrolujte také čistotu

membrány solného můstku

a skleněné baňky.

Po každém zásahu sonda

MUSÍ být kalibrována

pufry pH 4, 7, 10.

Po úspěšné kalibraci může

být sonda nadále

používána pro měření.

Vzduchové

bubliny ve

skleněné baňce

Uvnitř skleněné baňky se

mohou vyskytovat bubliny,

např. po horizontálním

skladování.

Zatřeste sondou jako

s teploměrem

NEBO

držte sondu za kabel a

zatočte s ní.

nebo

Postupujte opatrně, aby

nedošlo k rozbití sondy.

V případě nevyhovující

kalibrace proveďte čištění

dle této příručky.

Únik KCl,

Krystalizace KCl

Tyto krystaly vzniknou

časem z KCl. Nejsou zdraví

škodlivé a odstraní se

oplachem postižené

oblasti vodou.

Doplňte elektrolyt

do úrovně 5 mm

pod plnící otvor.

Kontaminace

uvnitř sondy

Odpadní vody a

povrchové vody mohou

zapříčinit růst bakterií

v těle sondy, který

může způsobit

nesprávné hodnoty

měření pH.

Roztok

thiomočoviny

(KS410)

může eliminovat

růst bakterií.

12 hodin

Důkladně

opláchněte

vodou.

HACH LANGE s.r.o. www.hach‐lange.cz, www.hach‐lange.sk

3


Výměna

vnitřního

elektrolytu

Pokud je vnitřní elektrolyt

kontaminovaný nebo je

potřebný jiný elektrolyt,

použijte stříkačku s jehlou

pro vyprázdnění sondy.

Postupujte opatrně, aby

nedošlo k poškození

vnitřních součástí.

Podle uživatelského

manuálu zvolte

správný roztok pro

naplnění sondy.

Po každém zásahu sonda

MUSÍ být kalibrována

pufry pH 4, 7, 10.

Po úspěšné kalibraci může

být sonda nadále

používána pro měření.

Vysrážení

sulfidu (S 2‐ )

Sulfidy ze vzorku

a ionty stříbra

z referenčního

systému mohou

vytvořit tmavou

sraženinu.

Membrána může být

zablokovaná.

15 min

V případě nevyhovující

kalibrace proveďte čištění

dle této příručky.

Ponořte sondu do roztoku

thiomočoviny na 15 min.

Krystalizace KCl

uvnitř sondy

ISFET pH

sondy

Nejčastěji používaným elektrolytem

je 3 molární KCl. Tento může za

určitých podmínek zkrystalizovat.

Pokud krystaly blokují výměnu iontů

s referenčním systémem, sonda

může měřit nesprávné hodnoty.

ISFET pH sondy jsou

robustní a mohou být

čištěny zubním

kartáčkem, a to i na

povrchu ISFET senzoru.

NEPOUŽÍVEJTE ostré

nástroje ani čistící prášky.

Zahřejte sondu ponořením do

pufru pH 7 teploty 50°C na 15 min.

a poté ji ponechejte pomalu

zchladnout na pokojovou teplotu.

Krystaly by se měly rozpustit.

Jemné mýdlo nebo detergent mohou

pomoci odstranit oleje nebo tuky.

Nepoužívejte abrazivní materiály.

Důkladně opláchněte vodou.

15 min

Max: 50°C

Mikroskopický pohled na ISFET

KCl elektrolyty pro pH sondy

koncentrace objem kat. číslo

500 mL C20C320

3 M

3 M saturovaný

AgCl

250 mL LZW9500.99

125 mL LZW9510.99

50 mL LZW9509.99

100 mL S21M004

30 mL 2841700

30 mL S21M011

saturovaný

100 mL S21M002

30 mL S21M010

2,44 M s

glycinem 59 mL 2965026

Čistící roztoky pro pH sondy

koncentrace objem kat. číslo

Renovo N

(alkalický

roztok tenzidů

250 mL S16M001

a polyfosfátů)

Renovo X

(roztok

chlornanu

250 mL S16M002

sodného)

KS400 (pepsin

v HCl) 250 mL C20C370

KS140

(thiomočovina) 250 mL C20C380

HACH LANGE s.r.o.

www.hach‐lange.cz, www.hach‐lange.sk

4

More magazines by this user
Similar magazines