Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

také používá k seskupení záznamů a výpočtu součtů, počtů, průměrů a

dalších typů souhrnů.

• Parametrické dotazy jsou zvláštním typem dotazu. Po svém spuštění

zobrazí dialogové okno. V tomto okně se zadávají informace, které slouží k

doplnění nebo upřesnění výběrových pravidel dotazu. Zadávat lze například

kritéria pro výběr záznamů nebo hodnoty, které se vloží do vybraných polí.

V rámci jednoho dotazu si lze vyžádat zadání několika informací zároveň,

například dvojice kalendářních dat. Na základě těchto dat pak program

Microsoft Access vyhledá záznamy, které svým datem spadají do zadaného

období. Parametrické dotazy se také hodí jako základ pro formuláře a

sestavy. Příkladem použití parametrického dotazu může být měsíční výkaz

výdělků. Při otevření takové sestavy je uživatel nejprve vyzván k zadání

období a na základě vloženého údaje je vytvořena požadovaná sestava.

• Křížové dotazy slouží k zobrazení souhrnných hodnot, jako jsou součty,

počty nebo průměry. Tyto hodnoty se vždy počítají z dat jednoho pole a ve

výsledku dotazu jsou seskupeny podle dvou skupin údajů. První skupina je

uvedena na levém okraji datového listu (shora dolů) a nazývá se hlavičky

řádků, druhá skupina je uvedena na horním okraji datového listu (zleva

doprava) a nazývá se hlavičky sloupců.

• Akční dotazy jsou typem dotazu, který provádí změny mnoha záznamů v

rámci jediné operace. V programu Microsoft Access jsou definovány čtyři

typy akčních dotazů: vytvářecí dotaz, odstraňovací dotaz, přidávací dotaz a

aktualizační dotaz.

Vytvářecí dotaz

- 18 -

More magazines by this user
Similar magazines