Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

vytvářecího dotazu z něj vytvořit novou tabulku. Příklad

sjednocovacího dotazu zobrazíte klepnutím na .

Předávací dotaz

• Tento typ dotazu slouží k zasílání příkazů jazyka SQL přímo do

databáze ODBC, jako je například Microsoft SQL Server. Syntaxe

zasílaných příkazů se řídí typem serveru. Předávací dotaz lze využít

například k vyhledávání záznamů nebo změně dat.

Definiční dotaz

• Tento typ dotazu slouží k vytvoření nebo ke změně databázových

objektů, například tabulek programů Microsoft Access nebo

Microsoft SQL Server.

Poddotaz

• Charakteristickým prvkem tohoto typu dotazu je příkaz SQL

SELECT, který je umístěn uvnitř jiného výběrového nebo akčního

dotazu. Příkazy lze v mřížce návrhu dotazu zadat buď do řádku Pole

(potom slouží k definici nového pole), nebo do řádku Kritéria (zde

slouží k definici kritérií pro toto pole). Poddotazy se využívají

zejména při provádění těchto úkonů:

· Zjištění existence určitého výsledku poddotazu (pomocí

rezervovaných slov EXISTS nebo NOT EXISTS).

· Nalezení všech hodnot hlavního dotazu, které jsou

rovny, větší než nebo menší než hodnoty vrácené poddotazem

(pomocí rezervovaných slov ANY, IN nebo ALL).

· Vytvoření poddotazů uvnitř poddotazů (vnořené

poddotazy).

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines