Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

· Jestliže do návrhové mřížky dotazu zahrnete pole, ale v buňce Křížová

tabulka vyberete volbu (Nezobrazeno) a v buňce Souhrn volbu Seskupit,

zahrne se toto pole do seskupení hlaviček řádků, ale řádek se nezobrazí ve

výsledcích dotazu.

· Jestliže hodnota vlastnosti Hlavičky sloupců obsahuje znaky, které nejsou v

názvech polí povoleny, například desetinnou čárku, budou tyto znaky v

datovém listu nahrazeny znakem podtržení (_).

Ostatní možnosti vytvoření dotazu

Uložení hotového příkazu SQL jako dotaz - výhodou uložení příkazu SQL je

to, že výsledný dotaz lze spouštět nezávisle a že na základě tohoto dotazu lze

vytvářet formuláře a sestavy.

• V návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy klepněte v nabídce Zobrazit

na příkaz Vlastnosti. Otevře se okno vlastností.

• Klepnutím na tlačítko Sestavit, které je umístěno vedle pole vlastnosti Zdroj

záznamů, přepnete do návrhového zobrazení dotazu.

• Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Uložit.

• V dialogovém okně Uložit jako napište název nového dotazu. Pamatujte, že

název musí vyhovovat pravidlům pro vytváření názvů objektů. Poté zvolte

tlačítko OK.

Program Microsoft Access přidá nový dotaz na kartu Dotazy v okně Databáze.

Vytvoření filtru, který má být uložen jako dotaz - Existují tři metody,

jakými lze aplikovat filtr na záznamy: pomocí příkazů Filtr podle výběru, Filtr

podle formuláře a Rozšířený filtr/řazení. Konkrétní metodu zvolíte podle toho,

jaká kritéria musí záznamy splňovat, aby byly zahrnuty do výsledků filtru, a

jakým způsobem chcete záznamy řadit.

- 30 -

More magazines by this user
Similar magazines