Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

Příkazy Filtr podle výběru a Filtr podle formuláře představují nejjednodušší

způsob filtrování záznamů. Jestliže chcete ve formuláři, podformuláři nebo

datovém listu jednoduchým způsobem najít výskyt hodnoty, kterou mají

filtrované záznamy obsahovat, použijte příkaz Filtr podle výběru. V ostatních

případech použijte příkaz Filtr podle formuláře. Uložením filtru jako dotazu

můžete uvedené metody pro filtrování použít rovněž jako jednoduchý

prostředek pro vytváření dotazů. V případě komplexních filtrů použijte raději

příkaz Rozšířený filtr/řazení.

Poznámka: V sestavě není možné vytvořit filtr prostřednictvím příkazů Filtr

podle výběru, Filtr podle formuláře nebo Rozšířený filtr/řazení. Sestava (stejně

jako formulář) však může filtr zdědit, pokud ji vytvoříte přímo z filtrovaných

dat během jejich zobrazení nebo na základě uzavřené tabulky nebo dotazu,

obsahujícího uložený filtr.

Porovnání jednotlivých metod filtrování

Funkce filtru Filtr podle výběru Filtr podle formuláře Rozšířený filtr/řazení

Vyhledat záznamy, které

Ano (kritéria však mu-

Ano (kritéria můžete ur-

Ano (kritéria můžete ur-

splňují jedno kritérium a

síte určit jednotlivě)

čit najednou)

čit najednou)

ostatní kritéria.

Vyhledat záznamy, které

splňují jedno kritérium

nebo ostatní kritéria.

Umožnit zadávat výrazy

jako kritéria.

Ne Ano Ano

Ne Ano Ano

Řadit záznamy ve vze-

Ne. (Po použití filtru

Ne. (Po použití filtru

Ano. (Všechny záznamy

stupném nebo sestup-

však můžete všechny

však můžete všechny

můžete řadit ve vzes-

ném pořadí.

záznamy seřadit klepnu-

záznamy seřadit klepnu-

tupném nebo sestupném

tím na tlačítko

tím na tlačítko

pořadí, případně některá

pole vzestupně a jiná

nebo

na panelu

nebo

na panelu

sestupně.)

nástrojů.)

nástrojů.)

- 31 -

More magazines by this user
Similar magazines