Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

V případě potřeby přepněte do návrhového zobrazení a proveďte požadované

úpravy.

Vytvoření sestavy vlastním postupem

1. V okně Databáze klepněte na ouško karty Sestavy.

2. Klepněte na tlačítko Nový.

3. V dialogovém okně Nová sestava klepněte na položku Návrhové zobrazení.

4. Klepněte na název tabulky nebo dotazu s daty, které budou tvořit podklad

pro sestavu. (Chcete-li vytvořit nevázanou sestavu, nevyberete z

nabídnutého seznamu žádnou položku.)

Tip: Chcete-li vytvořit sestavu, která zobrazuje data z několika tabulek,

použijte jako zdroj dat raději dotaz.

5. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Sestava v návrhovém zobrazení.

Vytvoření sestavy založenou na několika tabulkách

Sestavu, která zobrazuje data z několika tabulek, lze nejrychleji vytvořit

pomocí Průvodce sestavou. Průvodce sestavou zrychluje tvorbu sestavy tím, že

veškeré základní činnosti provede za vás. V rámci první obrazovky Průvodce

sestavou vyberete pole, která budou součástí sestavy. Tato pole mohou

pocházet z jedné nebo několika tabulek. Jestliže při vytvoření vícetabulkové

sestavy použijete Průvodce sestavou, program vytvoří k sestavě odpovídající

příkaz SQL. Příkaz SQL obsahuje informace o tom, které tabulky a která pole

budou použita k vytvoření sestavy.

Chcete-li vytvořit sestavu sami, můžete nejprve vytvořit dotaz a použít

jej jako zdroj dat pro sestavu.

- 45 -

More magazines by this user
Similar magazines