Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0 vloží Tvůrce výrazů pouze název vlastnosti: Visible. Jestliže použijete tento výraz mimo formulář, musíte zahrnout úplný identifikátor: Forms![Zákazníci].Visible. 3. Výraz dokončíte klepnutím na tlačítko OK. Vytvořený výraz se zkopíruje do místa, ze kterého byl spuštěn Tvůrce výrazů. Jestliže je zde již uvedena hodnota nebo jestliže byl tvůrce spuštěn z okna Modul s označeným textem, zamění nový výraz původní hodnotu či text. Vytvoření výrazu bez použití Tvůrce výrazů Při vytváření výrazu se kombinují identifikátory, hodnoty a operátory do celku, který vytvoří požadovaný výsledek. Uvedený výraz zvýší například hodnotu zobrazenou v ovládacím prvku Dopravné na formuláři Objednávky o 10 procent: = Forms![Objednávky]![Dopravné] * 1.1 V tomto výrazu: · Forms![Objednávky]![Dopravné] je identifikátor, který odkazuje na hodnotu ovládacího prvku Dopravné na formuláři Objednávky, · * je operátor násobení, · 1,1 je hodnota kterou se násobí hodnota ovládacího prvku Dopravné. Identifikátory, operátory a hodnoty můžete kombinovat rozličným způsobem, abyste dosáhli kýženého efektu. Pomocí výrazů můžete kombinovat textové řetězce, sčítat nebo násobit číselné hodnoty, volat funkce, odkazovat na objekty či jejich hodnoty a provádět mnohé další operace. Výsledkem některých výrazů jsou logické hodnoty. Jestliže zadáte například výraz do sloupce Podmínka v makru, provede se určená akce pouze tehdy, jestliže výraz bude mít pravdivý. Dále uvedený výraz je pravdivý pouze v - 49 -

More magazines by this user
Similar magazines