Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Obsah

8 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.1 Pomůcka pro volbu připojovacího

příslušenství Logamax plus GB172/GB072 . 101

8.2 Pomůcka pro volbu připojovacího

příslušenství Logamax plus GB172 T . . . . . . 105

8.3 Rychlomontážní systém otopného okruhu . . . 108

8.4 Přenášený výkon rychlomontážní sady

otopného okruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

9 Systémy odvodu spalin pro provoz závislý na

vzduchu v místnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

9.1 Základní pokyny pro provoz závislý

na vzduchu v místnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

9.2 Vedení spalin větraným spalinovým

potrubím v šachtě se stavební sadou GA . . . 120

9.3 Koncentrické vedení vzduch/spaliny

závislé na vzduchu v místnosti se stavební

sadou GA-X ve spojení se stavební

sadou GA-K nebo LAS-K (vícenásobné

osazení v systému LAS) . . . . . . . . . . . . . . . . 122

9.4 Vedení spalin flexibilním spalinovým

potrubím v šachtě se stavební sadou

ÜB-Flex ve spojení se stavební sadou GA

nebo se stavebními sadami GA-X a GA-K . . 125

9.5 Vedení spalin vlhku odolným komínem

se stavební sadou GN . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

10 Systémy odvodu spalin pro provoz nezávislý na

vzduchu v místnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10.1 Zásadní pokyny pro provoz nezávislý

na vzduchu v místnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10.2 Svislé, koncentrické vedení vzduch/spaliny

přes střechu se stavební sadou DO

(DN80/125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

10.3 Vedení vzduch/spaliny koncentrickým

potrubím v šachtě se stavební

sadou DO-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

10.4 Koncentrické vedení vzduch/spaliny

spalinovým potrubím a šachtou se

stavební sadou GA-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

10.5 Koncentrické vedení vzduch/spaliny

flexibilním spalinovým potrubím a šachtou

se stavební sadou ÜB-Flex ve spojení

se stavební sadou GA-K . . . . . . . . . . . . . . . 142

10.6 Koncentrické vedení vzduch/spaliny

na fasádě se stavební sadou GAF-K . . . . . . 144

10.7 Koncentrické vedení vzduch/spaliny

samostatným potrubím spalovacího

vzduchu v prostoru umístění a větraným

spalinovým potrubím v šachtě

se stavební sadou GAL-K . . . . . . . . . . . . . . 147

10.8 Koncentrické vedení vzduch-spaliny pro

vícenásobné osazení v přetlakovém

provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

10.9 Koncentrické vedení vzduch/spaliny odvodem

spalin vzduch/spaliny se stavební sadou

LAS-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

11 Jednotlivé konstrukční díly pro systémy odvodu

spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

11.1 Díly pro jednotlivý kotel jmenovité

světlosti 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

11.2 Díly pro jednotlivý kotel jmenovité

světlosti 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

11.3 Vedení vzduch/spaliny pro jednotlivý kotel

jmenovité světlosti 80/125 mm . . . . . . . . 155

6 720 648 096 2012/05 – Projekční podklady Logamax plus GB072/GB172/GB172T 3

More magazines by this user
Similar magazines