Nero WaveEditor.pdf - siggi

siggi.cz

Nero WaveEditor.pdf - siggi

Kompletní průvodce programem

pouze část skladby a výběr přehrajete prostřednictvím

volby Zvuk | Přehrát výběr, případně

druhým zeleným tlačítkem. Tlačítko Přehrát ve

smyčce vám umožní přehrávat v nekonečné

smyčce pouze vybranou část nebo celou skladbu.

Tlačítkem Stop přehrávání zastavíte.

Nahrávání skladeb

Nero WaveEditor můžete používat pro připojení

mnoha typů přehrávacích zařízení k počítači

a pro nahrání v nich přehrávaných médií. Připojit

lze nejrůznější zařízení, jakým je DVD přehrávač,

gramofon, magnetofon a podobně. Pro

nahrávání připojte externí zařízení do modrého

vstupu zvukové karty nebo růžového vstupu

pro mikrofon a zkontrolujte, zda je tento vstup

aktivován v Možnostech | Nastavení zařízení.

Pokud zařízení nebude připojeno správně,

WaveEditor vás na to upozorní. ■ V takovém

případě

přepojte externí

zdroj do

jiného vstupu

zvukové karty,

nebo vyberte

stávající, pomocí

roletky.

Klepněte

na tlačítko

Nahrát v Panelu nástrojů. V otevřeném okně

Nahrávací pult, ■ jsou k dispozici 3 ovládací

tlačítka. Modré

tlačítko

se šipkou

vlevo vrátí

nahrávku

na začátek

tak, aby

mohla být

přepsána.

Prostřední

tlačítko slouží

ke spuštění nahrávání a pravé modré posouvá

na konec nahrávky tak, aby tam nahrávání

pokračovalo. Pomocí roletky můžete vybrat

zvukový vstup, pokud je jiná volba dostupná.

Na grafi ckých indikátorech vidíte vstupní

úroveň signálu, respektive její hlasitost. Ta by se

měla pohybovat ve žluté části, ■ pokud je úroveň

výrazně

v červeném

poli, snižte

hlasitost na externím

zařízení

nebo zatržítkem

Digitální

monitoring

zaktivujte

pravý posuvník

a hlasitost upravte. Klepnutím na tlačítko Nahrát

spustíte záznam zvuku.

Jak upravit zvukový soubor

Uložený zvuk můžete upravovat prostřednictvím

nabídky Úpravy. Třeba tak, aby hrál pozpátku.

Označte tažením myši vybranou část nahrávky

nebo pomocí klávesové zkratky CTRL +

A vyberte celou nahrávku a klepněte na volbu

Úpravy | Převrátit. ■ (Po přepočítání celého

souboru bude skladba hrát pozpátku).

5

More magazines by this user
Similar magazines