Nero WaveEditor.pdf - siggi

siggi.cz

Nero WaveEditor.pdf - siggi

Kompletní průvodce programem

zvukového souboru, které jsou v obou kanálech

sterea stejné. U starších nahrávek je to obvykle

hlas. Pokud je však hlas rovnoměrně rozložen do

obou kanálů, je třeba provést jemné doladění.

Šumová brána potlačuje tiché části

v přenosu signálu. Pomáhá to například bránit

vzniku šumu. Šumová brána patří do kategorie

dynamických procesorů.

Laděním výšek změníte výšky, například hlas,

na krátkou dobu tak, aby bylo možné opravit

nesprávně zpívané tóny.

Nástroj Stereo procesor vám umožňuje manipulovat

se stereo zvukem. Část Výstup levého

specifi kuje intenzitu výstupu levého reproduktoru

a Výstup pravého zase pravou část.

Nástroj Časová korekce mění rychlost přehrávání

v závislosti na BPM.

Nástroj Transponovat také mění výšky. Délku

zvukového souboru lze změnit nebo uchovat.

Je možné upravit délku zvukového souboru pro

rychlejší přehrávání.

Nejlepší efekty

❱ Efekt Sbor vytváří ozvěnový efekt, který pokud

se použije na nahraný hlas, vytváří zvuk, jako

by v pozadí zpíval sbor.

❱ Konvoluční dozvuk přenáší podmínky

konvolučního dozvuku referenčního souboru

a upravuje zvukový soubor na příslušné podmínky

dozvuku.

❱ Efekt Prodleva vytváří ozvěnu pomocí kopie

původního signálu, která se přehrává s prodlevou.

❱ Zkreslení se používá především pro kytary.

To znamená, že nahrávku akustické kytary lze

zkreslit tak, aby zněla jako elektrická.

❱ Efekt Doppler simuluje zdroj hluku míjející posluchače

a výsledné speciální sluchové funkce.

❱ Flanger je kytarový efekt, který deformuje

zvuk přehráváním kopie původního signálu

fi ltrované pásmem s prodlevou. Kopie se mění

pomocí modulace, takže zvuk je zkreslený

charakteristickým způsobem.

❱ Hlasitost zvyšuje hlasitost zvukového souboru

bez zvýšení maximální hodnoty amplitudy

(hodnota 1) zvýšením amplitudy jiných částí

ve zvukovém souboru. Soubor je tedy celkově

hlasitější, aniž by překročil hodnotu amplitudy 1.

❱ Efekt Nízká kvalita vytváří efekty tzv. chyby

kvantifi kace, snížením přenosové rychlosti.

Pokud dojde k dramatickému snížení přenosové

rychlosti, lze slyšet šum. Pokud dojde ke snížení

vzorkovací frekvence, zní zvukový soubor plytce

a méně podrobně.

❱ Modulace umožňuje samostatné změny

amplitudy a frekvence.

❱ Efekt Zvukové odrazy umožňuje vytvoření

několika kopií původního signálu a jeho přehrávání

s prodlevou. To vytváří odrazový efekt.

❱ Fázovač je kytarový efekt, který deformuje

zvuk přehráváním kopie původního signálu

fi ltrované pásmem s prodlevou.

❱ Ohnutí tónu mění ohnutí v délce zvukového

souboru pomocí „křivky rychlosti“. Délku zvukového

souboru lze změnit nebo uchovat.

❱ Pseudorevers neobrací celý zvukový soubor,

ale rozděluje ho na malé sekvence. Tyto se

přehrávají opačně v sekvenci s „normálním“

směrem. Tímto způsobem je obsah zvukového

souboru stále rozpoznatelný, poskytuje mu to

však efekt obráceného přehrávání.

❱ Analogová nahrávka přidává zvukovému

souboru efekt, který ho uměle dělá starším.

K výběru je například přidání šumu a jeho intenzity,

zkreslení zvuku, praskání, lupance známe

z vinylových desek a další ruchy.

❱ Efekt Odraz simuluje zvukové odrazy v prostoru.

❱ Efekt Zadrhávání nabízí možnost úpravy

rytmu zvukového souboru.

❱ Šíření v prostoru je k dispozici, pouze pokud

upravujete zvukový soubor s prostorovým

zvukem 5.1 nebo 7.1.

❱ Prostorový odraz umožňuje přidání odrazových

efektů ke zvukovému souboru a mění zvuk

tak, jako by byl nahrán za odlišných prostorových

podmínek.

❱ Změna hlasu umožňuje manipulaci s hlasem

ve zvukovém souboru.

❱ Kvákadlo umožňuje deformaci nahrávky

kytary.

7

More magazines by this user
Similar magazines