katalogový list - PhoNet

phonet.cz

katalogový list - PhoNet

PhoNet - telekomunikaní systém 5. generace

(obsahová maketa katalogového listu)

Blok SKR je pouíván v tchto modifikacích liících se druhem (nástnná,

mlká nebo hluboká) a výstavbovou výkou (9U a 45U):

název deska port

SKR_N09

(viz pozn.)

nástnná 19 skí (tj. hluboká 395 mm) vysoká 9U,

bez ventilace, bez koleek a bez rozvade 230 Vst

à 0

SKR_N12 nástnná 19 skí (tj. hluboká 395 mm) vysoká 12U,

bez ventilace, bez koleek a bez rozvade 230 Vst

SKR_N15 nástnná 19 skí (tj. hluboká 395 mm) vysoká 15U,

bez ventilace, bez koleek a bez rozvade 230 Vst

SKR_N18 nástnná 19 skí (tj. hluboká 395 mm) vysoká 18U,

bez ventilace, bez koleek a bez rozvade 230 Vst

SKR_M15 mlká 19 skí (tj. hluboká 600 mm) vysoká 15U,

bez ventilace, bez koleek a s rozvadem 230 Vst

à 0

à 0

à 0

à 0

SKR_M18

(viz pozn.)

mlká 19 skí (tj. hluboká 600 mm) vysoká 18U,

bez ventilace, bez koleek a s rozvadem 230 Vst

à 0

SKR_M27 mlká 19 skí (tj. hluboká 600 mm) vysoká 27U,

bez ventilace, bez koleek a s rozvadem 230 Vst

SKR_M32 mlká 19 skí (tj. hluboká 600 mm) vysoká 32U,

bez ventilace, bez koleek a s rozvadem 230 Vst

SKR_H27 hluboká 19 skí (tj. hluboká 800 mm) vysoká 27U,

s ventilací, s koleky a s rozvadem 230 Vst

SKR_H32 huboká 19 skí (tj. hluboká 800 mm) vysoká 32U,

s ventilací, s koleky a s rozvadem 230 Vst

SKR_H37 hluboká 19 skí (tj. hluboká 800 mm) vysoká 37U,

s ventilací, s koleky a s rozvadem 230 Vst

à 0

à 0

à 0

à 0

à 0

SKR_H45

(viz pozn.)

SKR_NON

SKR_ATY

hluboká 19 skí (tj. hluboká 800 mm) vysoká 45U,

s ventilací, s koleky a s rozvadem 230 Vst

souástí díla není dodání 19 skín, nebo zákazník

zajistí volné místo podle specifikace dodavatele

atypická sestava 19 skín s hloubkou a výkou

dle specifických poteb cílového telefonního systému

à 0

à 0

à 0

Pozn.: nejastji jsou pouívány nástnné skín 9U, mlké skín 18U a hluboké

skín 45U.

Volba vhodného potu i velikosti skíní SKR závisí na ad okolností a je

vdy dána konkrétní situací dané lokality. Závisí pedevím na zpsobu kabelizace

objektu (tj. zda jsou kabely zakoneny na klasickém nebo zaezávacím

nástnném rozvadi, na zaezávacím rozvadi ve skíni, na patch panelech

mimo skí nebo ve skíni). Dále má na volbu skín vliv poet modul, které

jsou umísovány do skín a pípadn i poteba umístit ve stejné skíni dohledový

procesor DP, datový pepína LAN a záloní zdroj UPS. Z dvod velké

rozmanitosti moných situací neexistuje pro volbu skín systému PhoNet jednoduchý

univerzální návod a rozhodující jsou zkuenosti projektanta.

Strana: 2/6 Tisk: 23.6.2007

Soubor: SKR_kata_CZ.pdf

Autor: Ivo Fier

More magazines by this user
Similar magazines