Views
3 years ago

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 2) Pozemky 2.a) Vyhláška 387/2011 Sb. 2.a.1) Pozemky – § 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 41,52 Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (1 880 – 1 000) × 0,007414 (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 1 880 je počet obyvatel v obci. § 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : × 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) × 0,943 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha a 683 588 41,52 92,8130 54 574,04 nádvoří § 28 odst. 5 – Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : × 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) × 0,943 Koeficient úpravy dle §28 odst.5: × 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada 684 192 41,52 37,1252 7 128,04 Zahrada 685 393 41,52 37,1252 14 590,20 Součet: 585 21 718,24 Součet cen všech typů pozemků: = 76 292,28 Kč Pozemky – zjištěná cena: 76 292,28 Kč stránka č. 10

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 3) Ocenění porovnávací metodou Problematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána v publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor Zbyněk Zazvonil. Výběr porovnatelných vzorků: V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace. Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány, často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil. Kč atd.) 1) RD Vražné-Hynčice, okres Nový Jičín Rodinný dům v obci Vražné - Hynčice. Dvoupodlažní, částečně podsklepený dům stojí na pěkném místě uprostřed obce. Obytnou část tvoří v přízemí velká chodba, kuchyně, obývák, ložnice a další dva pokoje, spojovací místnost, velká koupelna s vanou i sprchovým koutem a samostatné WC. V podkroví je další pokoj a prostory vhodné pro půdní vestavbu. Ve sklepě je kotelna a studna s pitnou vodou. K objektu dále patří pozemky o celkové výměře 3.512 m 2 , prostorná garáž s dílnou, chlév a kůlny. Na zahradě je další studna. Odpady jsou svedeny do septiku. Elektřina 230/400V. V obci je škola, školka, obchody a restaurace. Velmi dobrá dopravní dostupnost autem a autobusem (zastávka nedaleko domu), do Oder je to odtud 4 km, do Hranic 11 km a do Nového Jičína 15 km. Nabídková CENA: 1 150 000,- Kč stránka č. 11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3127-1007/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4206-352/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5256-1402/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5400-1546/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4961-1107/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4893-1039/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4887-1033/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3419-1299/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3060-940/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4431-577/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2533-413/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 2381-120/12 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6116-2262/2012 - Sreality.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-1137 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 1078/23/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-2826 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-80712011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5600-1746/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz