Views
3 years ago

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5647-1793/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 B. POSUDEK Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Nový Jičín Počet obyvatel: 1 001 – 2 000 obyvatel Ocenění 1) Objekty 1.a) Vyhláška 387/2011 Sb. 1.a.1) Rodinný dům č.p. 178 – § 5 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ A Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Podlaží: s jedním nadzemním podlažím Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.11.1 domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,155 Koeficient prodejnosti: 0,943 (Rodinné domy) Podlaží: Název Zastavěná plocha I.NP 13,02×10,43+8,11×2,88 = 159,16 m 2 Podkroví 13,02×10,43 = 135,80 m 2 I.PP 13,02×4,90 = 63,80 m 2 Součet: = 358,76 m 2 Obestavěný prostor (OP): Spodní stavba 13,02×5,21×1,29 = 87,51 m 3 Vrchní stavba 13,02×10,43×4,49+8,11×2,88×4,52×2,88×2,41+3,59×2, 88×2,41+7,48×2,60×2,72×0,5 = 1 393,86 m 3 Zastřešení 13,02×10,43×5,30×0,50+7,48×5,21×2,46×0,50 = 407,80 m 3 Obestavěný prostor – celkem: = 1 889,17 m 3 stránka č. 6

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5647-1793/2012 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy – betonové bez izolací 8,20 % Podstandardní 2. Zdivo – zděné 21,20 % Standardní 3. Stropy – dřevěné trámové s rovným podhledem 7,90 % Standardní 4. Střecha – vaznicová sedlová, pultová 7,30 % Standardní 5. Krytina – eternitové šablony 3,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce – pozinkované (žlaby, svody), poplastované (parapety) 0,90 % Standardní 7. Vnitřní omítky – vápenné hladké 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky – vápenné hladké 2,80 % Standardní 9. Vnější obklady – z kabřince 0,50 % Standardní 20 % Nevyskytuje se 80 % 10. Vnitřní obklady – keramický (kuchyně, koupelna, WC) 2,30 % Standardní 11. Schody – dřevěné se zábradlím 1,00 % Standardní 12. Dveře – dřevěné náplňové do dřevěných zárubní 3,20 % Standardní 13. Okna – dřevěná kastlová 5,20 % Standardní 50 % – plastová zdvojená Standardní 50 % 14. Podlahy obytných místností – plovoucí podlahy, keramická dlažba 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností – keramická dlažba 1,00 % Standardní 16. Vytápění – ústřední s kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem 5,20 % Standardní 17. Elektroinstalace – 240/400V 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody – teplá i studená 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody – 2x průtokový ohřívač 1,90 % Podstandardní 21. Instalace plynu – ano, zemní plyn 0,50 % Standardní 22. Kanalizace – kompletní odkanalizování 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyně – kombinovaný sporák 0,50 % Standardní 24. Vnitřní vybavení – 2x umyvadlo, 2x vana, sprchový kout 4,10 % Standardní 25. Záchod – 2x splachovací WC 0,30 % Standardní 26. Ostatní 3,40 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy –0,54 × 8,20 % – 0,0443 9. Vnější obklady –0,54 × 1,852 × 0,50 % × 80 % – 0,0040 18. Bleskosvod –0,54 × 1,852 × 0,60 % – 0,0060 20. Zdroj teplé vody –0,54 × 1,90 % – 0,0103 26. Ostatní –0,54 × 1,852 × 3,40 % – 0,0340 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9014 Ocenění: Základní jednotková cena: 2 290,– Kč/m 3 Koeficient využití podkroví: × 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9014 Polohový koeficient K 5 : × 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1550 stránka č. 7

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3127-1007/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4206-352/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5256-1402/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5400-1546/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4961-1107/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4893-1039/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4887-1033/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3419-1299/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3060-940/2011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4431-577/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2533-413/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 2381-120/12 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6116-2262/2012 - Sreality.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-1137 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. 1078/23/2012 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-2826 - OKdrazby.cz
Znalecký posudek č. ZP-80712011 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5600-1746/2012 - OKdrazby.cz
ZNALECKÝ POSUDEK - OKdrazby.cz