Měsíčník Praha 1 – Neadresná distribuce (Česká ... - Bezkorupce

bezkorupce.cz

Měsíčník Praha 1 – Neadresná distribuce (Česká ... - Bezkorupce

1. Měsíčník Praha 1 je v této podobě (magazín) vydáván od roku 2008

2. Všechny výtisky jsou poskytovány zdarma.

3. Formát A4, papír LWC 80-90g, barevnost 4/4

4. Výroba byla prováděna částečně vlastními zaměstnanci a částečně externisty zajišťujícími redakci, grafiku, distribuci (Česká pošta) a inzerci.

5. Inzerce zabírá max. 25% včetně vlastních pozvánek.

Měsíčník Praha 1 – Neadresná distribuce (Česká pošta), vč. odpíračů

Ročník XVII – 2008 Ročník XVIII – 2009 Ročník XIX – 2010 Ročník XX – 2011

Náklad / Počet stran Náklad / Počet stran Náklad / Počet stran Náklad / Počet stran

Leden – 25 980 / 32 str. 22 676 / 24 str. 12 510* / 16 str.

Únor – 25 980 / 32 str. 22 676 / 24 str. 16 732 / 16 str.

Březen – 25 980 / 32 str. 22 676 / 24 str. 16 732 / 16 str.

Duben – 25 980 / 32 str. 22 676 / 24 str. 16 732 / 24 str.

Květen 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 28 str. 16 732 / 24 str.

Červen 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 28 str. 16 732 / 24 str.

Červenec+ srpen 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 32 str. 16 732 / 28 str.

Září 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 28 str. 16 732 / 24 str.

Říjen 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 32 str. 16 710 / 24 str.

Listopad 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 16 str. 16 710 / 24 str.

Prosinec 25 980 / 32 str. 25 980 / 32 str. 22 676 / 16 str. 16 710 / 24 str.

Počty domácností,

firem pro daný rok

(Distribuce vč.

odpíračů)

Jindřišská 14, Praha 1

11 916 domácností, 11 126 firem

Josefská 4, Praha 011

1912 domácností, 977 firem

Hrad-III.Nádvoří, Praha 012

16 domácností, 33 firem

Jindřišská 14, Praha 1

11 916 domácností, 11 126 firem

Josefská 4, Praha 011

1912 domácností, 977 firem

Hrad-III.Nádvoří, Praha 012

16 domácností, 33 firem

Jindřišská 14, Praha 1

10 594 domácností, 9 292 firem

Josefská 4, Praha 011

1878 domácností, 866 firem

Hrad-III.Nádvoří, Praha 012

4 domácností, 37 firem

Hybernská 15, Praha 1

13 919 domácností

Preslova 12, Praha 011

2 773 domácností (Malá Strana)

Hrad-III.Nádvoří, Praha 012

12 domácností

* bez odpíračů

Měsíčník Praha 1 – Adresná distribuce (rozvoz tiskárna)

Ročník XVII – 2008 Ročník XVIII – 2009 Ročník XIX – 2010 Ročník XX – 2011

Počet Počet Počet Počet

2150 ks 1960 ks 2030 ks 2030 ks


Náklad celkem (pošta+adres.distribuce)

Ročník XVII – 2008 Ročník XVIII – 2009 Ročník XIX – 2010 Ročník XX – 2011

Leden – 27 940 24 706 14 540

Únor – 27 940 24 706 18 762

Březen – 27 940 24 706 18 762

Duben – 27 940 24 706 18 762

Květen 28 130 27 940 24 706 18 762

Červen 28 130 27 940 24 706 18 762

Červenec+ srpen 28 130 27 940 24 706 18 762

Září 28 130 27 940 24 706 18 762

Říjen 28 130 27 940 24 706 18 740

Listopad 28 130 27 940 24 706 18 740

Prosinec 28 130 27 940 24 706 18 740

Počet výtisů / rok 196910 307 340 271 766 202094

Celkové náklady na výrobu a distribuci

Ročník XVII – 2008 Ročník XVIII – 2009 Ročník XIX – 2010 Ročník XX – 2011

Komplet. příprava periodika 914284 1636382 1510520 1182500

Tisk 890033 1389177 1171311 797764

Celkem/1 výtisk 1804317/9,16 3025559/9,84 2681831/9,87 1980264/9,79

Příjem z inzerce (vč. DPH)

Ročník XVII – 2008 Ročník XVIII – 2009 Ročník XIX – 2010 Ročník XX – 2011

277 627,- 398 243,- 369 767,- 249 900,-

More magazines by this user
Similar magazines