Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem

radio.feec.vutbr.cz

Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem

Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem (Shorted microstrip patch antenna with the L-probe feed) Vyjděte z práce [1] a navrhněte na f=2.45 GHz strukturu elektricky zmenšenou pomocí zkratovací stěny - jako budící prvek zvolte lomený napáječ („L-probe“). Vytvořte náhradní model antény sestavený z diskrétních prvků. Zjistěte vliv jednotlivých částí antény na impedanční a vyzařovací parametry a optimalizujte je tak, aby bylo dosaženo maximální šířky pásma a vyzařování pokud možno v ose antény. Vzorek antény vyrobte a proměřte (minimálně impedančně). Lit.: [1] Procházka, T.: Miniaturizace mikropáskových patch antén, semestrální projekt, FEL ČVUT, 2007 [2] Volakis, J.: Antenna Engineering Handbook, McGraw Hill, 2007

More magazines by this user
Similar magazines