Grundfos Blueflux®

cz.grundfos.com

Grundfos Blueflux®

Je čas, aby každý

udělat změnu

Grundfos Blueflux ® umožňuje

okamžité a výrazné úspory

v komerčních, průmyslových,

veřejných a vodohospodářských

aplikacích.

Velké množství spotřeby energie v průmyslu představuje

plýtvání. Naštěstí inteligentní technologie vysoce účinných

motorů poskytuje novou a efektivnější cestu.

Uvedením takových řešení na trh právě teď může společnost

Grundfos pomoci zajistit pro vodohospodářské, průmyslové,

komerční a veřejné stavby obrovské finanční výhody a minimální

dopady na životní prostředí.

V EU motory čerpadel

představují 20% spotřeby

energie v profesionální

sféře.

Aby se tak stalo, musí existovat v různých odvětvích jasné

povědomí o tom, že dříve je určitě lepší než později.

Díky předjímání budoucích legislativních změn bude

každý subjekt nejen řádně připraven, ale také začne šetřit

mnohem dříve.

Komerční budovy

Zajištění pohodlí pro lidi v komerčních budovách

jako jsou hotely nebo nákupní centra závisí na

stupni řízení klimatizace, vytápění, zásobování

vodou a odpadních vod, přičemž čerpadla jsou

nezbytná ve všech těchto aplikacích.

Veřejné budovy

Veřejné budovy jako školy, nemocnice, úřady musí

také zajistit pohodlí svým návštěvníkům. Aby toho

bylo dosaženo, je nezbytné integrovat několik

řešení čerpadel, která běží efektivně a jsou velmi

spolehlivá.

Vodohospodářství

Čerpadla jsou důležitá v každé fázi oběhu vody:

čerpání surové vody a úpravě pitné vody, distribuci

vody pro spotřebitele a průmysl, jakož i odvádění

a čištění odpadních vod.

Průmysl

Čerpadla se používají prakticky ve všech průmyslových

aplikacích – chlazení a klimatizaci, vytápění

a napájení kotlů, zásobování vodou, odvádění odpadních

vod, úpravě vody, zpracování potravin atd.

More magazines by this user
Similar magazines