Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

money.cz

Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

2 Money S5 Nastavení modulu Mzdy

Specifické vlastnosti modulu Mzdy

Modul Mzdy se svým složením, charakterem a logikou zpracování poněkud liší od ostatních modulů programu, důvodem

je požadovaná diskrétnost při zacházení s citlivými personálními a mzdovými údaji o zaměstnancích. Proto jsou přímo do

modulu začleněné i všechny doplňkové seznamy a funkce, jako je konfigurace mzdových údajů, veškeré pomocné seznamy

a mzdové závěrky. Z téhož důvodu také důrazně doporučujeme dobře nastavit přístupová práva k modulu pro jednotlivé

uživatele produktu. Uživatelé bez přístupových práv ke mzdám mohou využívat modul Personalistika, v němž najdou seznam

Pracovníků, což je (zjednodušeně řečeno) seznam Zaměstnanců s vynechanými mzdovými údaji.

Časově rozlišitelné údaje

Specifickým rysem modulu Mzdy jsou záznamy s časově rozlišitelnými údaji. Karty, ve kterých se obsah z důvodu legislativních

či personálních změn v čase mění, ale současně je potřeba uchovávat všechny starší údaje (Zaměstnanci, ale i řada

pomocných seznamů, jako jsou Typy pracovních poměrů, Druhy nepřítomností atd.), obsahují v levé části seznam období.

Obsah takové karty se pak změní podle toho, které období si uživatel vybere. Období se vztahuje vždy k aktuálně otevřené

záložce na kartě a karta, resp. každá její záložka, se automaticky otevře vždy v nejnovějším období, které je v seznamu umístěné

nahoře, tedy s aktuálními údaji. Starší údaje na kartě se zobrazí výběrem jiného období.

Před založením karty je potřeba vybrat první časové období, od kterého budou údaje platit (např. měsíc, kdy zaměstnanec

nastoupil do zaměstnání). Do karty nelze dodatečně vložit starší období, vždy jen novější.

PŘÍKLAD: Zaměstnanec nastoupil v květnu 2008. Údaje v záložce Obecné (jméno, adresa atd.) se od té doby nezměnily. V listopadu

dostal přidáno na platu a v záložce Mzda se tak pro listopad založilo nové období s vyšší mzdou. V lednu 2009 se mu narodilo dítě,

změnil se tedy počet dětí v záložce Doplňující údaje a bylo zde přidáno nové období pro leden. Pokud dnes otevřeme kartu tohoto

zaměstnance, v záložce Obecné máme jako aktuální období Květen 2008, záložka Mzda se otevře pro období Listopad 2008 (a

můžeme se podívat na údaje pro Květen 2008) a přepneme-li se do záložky Doplňující údaje, automaticky se zobrazí pro Leden 2009

(s možností nahlédnout do období Květen 2008).

Záložka Daň ze závislé činnosti

v období Leden 2009

Záložka Daň ze závislé činnosti

v období Květen 2008

Doporučený postup pro zavedení osobních čísel zaměstnanců

Seznam zaměstnanců firmy eviduje ke každému zaměstnanci kompletní informace personální i mzdové, o pojištění, dětech,

daních, dovolené, nepřítomnostech, zaúčtování atd. Jedná se o šablonu, podle které se vytvoří vlastní mzda. Pro potřeby

těch uživatelů ve firmě, kteří nemají přístup ke mzdám, slouží seznam Pracovníků (modul Personalistika), kam jsou všechny

karty Zaměstnanců po založení zařazené automaticky. Kvůli vystavování vyúčtovacích dokladů je každý zaměstnanec automaticky

též zařazen jako samostatná karta do seznamu Firem (modul Adresář).

Aby bylo možné využívat všechny možnosti systému a pracovat s toutéž osobou v seznamu Pracovníků, Zaměstnanců i Firem

pod stejným osobním číslem, doporučujeme dodržet následující postup:

1. Vybrat či vytvořit pro zaměstnance speciální Číselnou řadu (menu Seznamy/Ostatní), která bude generovat osobní čísla

zaměstnanců.

Vydáno v únoru 2012 © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2012

More magazines by this user
Similar magazines