Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

money.cz

Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

7 Money S5 Nastavení modulu Mzdy

Karta mzdy

Po vytvoření všech karet zaměstnanců je již možné vytvořit první mzdy. V seznamu Mzdy / Přehled mezd slouží k tomuto účelu

tlačítko Generovat mzdy, které pro vybraný měsíc vytvoří mzdové karty všech zaměstnanců. Na jednotlivých kartách je

vhodné zkontrolovat následující údaje.

Odpracováno

Pokud je na kartě Zaměstnance vše správně vyplněno, v této

záložce není potřeba nic dalšího uvádět.

Nepřítomnost

Není-li nepřítomnost uvedena již na kartě zaměstnance, je možné

ji doplnit zde.

POZOR: Pokud se nepřítomnost zadá na kartě Zaměstnance,

program při vytvoření (generování) Mzdy tomuto zaměstnanci

přegeneruje náhrady za nepřítomnost.

Prémie

Prémie a odměny s měsíční periodou nebo paušální výší je výhodnější zapsat na kartě Zaměstnance, pak se do každé mzdy

převedou automaticky. Výjimečné prémie a odměny je lepší uložit až na kartu Mzdy.

Příplatky

Na konkrétním příplatku stačí určit počty odpracovaných hodin.

Nepeněžní příjmy

Uvedou se nepravidelné nepeněžní příjmy. Veškeré pravidelné

nepeněžní příjmy (např. auto) je lepší uložit na kartu

Zaměstnance.

Penzijní a životní pojištění

Pojištění je vhodné nejprve vyplnit na kartě Zaměstnance, odkud se převede do Mzdy. Na kartě mzdy pak lze provést změnu

týkající se pouze aktuálního měsíce.

Příjmy mimo pojistné

Konkrétní příjem nespadající do sociálního a zdravotního pojištění (např. odstupné).

Slevy na dani, slevy na děti

V záložce je zobrazený needitovatelný seznam slev podle údajů

uvedených na kartě Zaměstnance v záložce Daň ze závislé činnosti.

Srážky

Opět se zde zadají jen nepravidelné srážky, pravidelné se uloží

u zaměstnance.

Ostatní

Proplacenou dovolenou program vypočítá automaticky podle

počtu dnů nebo hodin, její hodnotu však lze libovolně změnit.

Vyúčtování

Pokud je na kartě Zaměstnance vše správně vyplněné, v poslední záložce není potřeba nic dalšího uvádět, mimo polí Přeplatek

DPFU, Jiné nezdanitelné příjmy a případné Zálohy.

Vydáno v únoru 2012 © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2012

More magazines by this user
Similar magazines