SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

24

vysoce koncentrovaný provoz tepelných elektráren a chemických provozů. Těžbě uhlí padla za

oběť nejen volná krajina, ale i celá města a obce. Následkem dlouhodobého ovlivnění vzhledu a

kvality přírody a krajiny jsou rozsáhlé ekologické zátěže, které jsou klíčovým problémem celého

regionu Severozápad tvořícím negativní obraz regionu jak v očích jeho návštěvníků, tak v očích

potenciálních investorů a podnikatelů.

I přes značné investice do rekultivace a revitalizace zdevastovaných území, dochází pouze

k pomalému navrácení ekologické rovnováhy do poškozených oblastí.

Poloha starých ekologických zátěží na území

NUTS II – Severozápad

Přesto, že je region zejména v pánevních oblastech jedním z nejvíce devastovaných území

v rámci celé ČR. Disponuje rovněž velmi unikátními územími se zachovalou přírodou a krajinou,

zejména v jeho severní a západní části tvořené velkoplošnými chráněnými územími.

Území po stránce geologické, geomorfologické, hydrologické a biologické je velmi pestré,

přestože již mnoho významných lokalit, z hlediska ochrany krajiny a přírody, bylo zničeno.

Největším zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, která je

unikátním krajinným celkem, velmi málo zalidněným, s množstvím přírodně hodnotných lokalit

(lesy, louky, rašeliniště, skalní útvary, vývěry minerálních vod a plynů apod). Mezi další

významné lokality patří (CHKO) – Labské pískovce, České středohoří (část), Kokořínsko (část),

Lužické hory (část) a Národní park (NP) České Švýcarsko.

Zvláště chráněná území v regionu NUTS II Severozápad

ZCHÚ typ Plocha (km 2 )

Ústecký kraj Labské pískovce CHKO 250

České středohoří (část) CHKO 1063

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines