SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

26

Soupis Evropsky významných lokalit je uveden v následujícím přehledu:

Karlovarský kraj:

kód území

CZ0410404

CZ0410023

CZ0413173

CZ0413174

CZ0413177

CZ0424125

CZ0413179

CZ0413180

CZ0414127

CZ0413181

CZ0410413

CZ0410414

CZ0410401

CZ0413182

CZ0414110

CZ0414027

CZ0413185

CZ0412065

CZ0410021

CZ0413187

CZ0413188

CZ0413190

CZ0413191

CZ0413184

CZ0412069

CZ0412070

CZ0410155

CZ0412071

CZ0410150

CZ0413194

CZ0413195

CZ0413196

CZ0413193

CZ0414026

CZ0410151

CZ0410168

CZ0410176

název území

Bečovské lesní rybníky

Blažejský rybník

Bochov

Borecké rybníky

Bystřina - Lužní potok

Doupovské hory

Horní Kramolín

Horní Kramolín - Ovesné

Hradiště

Javorná

Kaňon Ohře

Kladské rašeliny

Krásenské rašeliniště

Krásno

Krušnohorské plató

Lomnický rybník

Matyáš

Medvědí rozhledy

Nadlesí

Odolenovice

Olšová vrata

Ostrovské rybníky

Pila

Pískovna Erika

Pramenské pastviny

Raušenbašská lada

Rudné

Skalka pod Tisovým vrchem

Soos

Střela

Teplá s přítoky a Otročínský potok

Týniště

U sedmi rybníků

Úpolínová louka - Křížky

Vladař

Vysoká Pec

Vysoký kámen

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines