SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

28

CZ0420416

CZ0420035

CZ0422081

CZ0420144

CZ0424039

CZ0423510

CZ0423223

CZ0422084

CZ0423224

CZ0420160

CZ0423225

CZ0424033

CZ0423227

CZ0212019

CZ0422085

CZ0423228

CZ0423229

CZ0420171

CZ0420507

CZ0423656

CZ0422087

CZ0420166

CZ0420165

CZ0423232

CZ0423233

CZ0423236

CZ0420012

Milešovka

Na loučkách

Na spáleništi

Novodomské a polské rašeliniště

Oblík - Srdov - Brník

Ohře

Petrohrad

Písčiny u Oleška

Ploskovice

Podmilesy

Radobýl

Raná - Hrádek

Sinutec - Dlouhý kopec

Smradovna

Soběchlebské terasy

Strádovský rybník

Údlické Doubí

Údolí Hačky

Údolí Chřibské Kamenice

Úštěk - kostel

V kuksu

Velký rybník

Velký vrch - Černodoly

Vrch Hazmburk

Vrch Milá

Všechlapy - Kamýk

Želinský meandr

Celková kvalita životního prostředí v méně urbanizovaných částech regionu tvoří hlavní

potenciál pro rozvoj venkovských oblastí zejména se zaměřením na rozvoj šetrného a

udržitelného cestovního ruchu. Významným potenciálem by mohla být i probíhající či plánovaná

revitalizace bývalých důlních oblastí, jejichž využití pro cestovní ruch je rovněž uvažováno. Viz

postupně realizovaná urbanistická studie „Jezero Medard“ v západní části sokolovské pánve.

II. 5. Obyvatelstvo a struktura osídlení

Obyvatelstvo spolu s osídlením regionu Severozápad prošlo v poválečném období složitým

vývojem, jehož klíčové momenty trvale poznamenávají životní podmínky, resp. sociální i

ekonomické klima. Při perspektivních úvahách ani dnes nelze zdaleka podceňovat skutečnost, že

se v poválečných letech na území regionu vyměnila velká část obyvatelstva (jehož celkový počet

se mimo to podstatně snížil), že území bylo dosídleno etnicky i kulturně různorodými skupinami,

že vznikla výrazná sídelní a kulturní diskontinuita. Navíc vznikem „železné opony“ se podstatně

změnila i makrogeografická poloha celého prostoru, který se z exponovaného prostoru majícího

minimálně stejné ekonomické a sociální vazby do Německa jako do českého vnitrozemí, stal

periferií v rámci ČR.

V minulosti prošel region velmi různorodým vývojem, který stabilizaci demografické struktury

v území příliš nepřispěl. V důsledku uvedených skutečností se region Severozápad, stejně jako

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines