SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

42

(např. polyfunkční vybavení učeben s

ohledem na kombinované využití pro

běžné stupně škol a další vzdělávání

komunitních škol)

Modernizace a dostavba infrastruktury pro

poskytování sociální péče (např. centra

denních služeb, denní a týdenní stacionáři,

chráněné bydlení, domovy pro osoby se

zdravotním postižením

Modernizace a dostavba zdravotnických

zařízení (vytvoření komplexní infrastruktury

v oblasti emergenční a akutní péče, malá

centra primární zdravotní péče, budování

školících center a jejich vybavení, snížení

ekologické zátěže, zdravotnické přístroje,

zdravotnické laboratoře, informační centra

a jejich vybavení, podpora optimalizace

logistických a obslužných procesů)

Priorita 2 - Integrovaná podpora

místního rozvoje

2.1. – Budování kapacity pro místní

rozvoj, normovanost a osvětu

veřejnosti

Aktivizace místních subjektů ze strany

obecního úřadu (společná setkání, řízené

diskuse, výměna zkušeností a příkladů

dobré praxe) vedoucí k ustavení

neformálního místního partnerství,

vyhodnocení místních potřeb a

vypracování jednoduchého místního

akčního plánu stanovujícího cíle ve

střednědobém horizontu a obsahujícího

dohodnuté strategické projekty a záměry

včetně identifikace nezbytných zdrojů a

subjektů potřebných k realizaci tohoto

plánu;

Zpracování informačních a komunikačních

materiálů a médií určených pro místní

občany i vnější svět a vztahující se

zejména k vlastní iniciativě místního

rozvoje, ale i k místním službám, území,

jeho historii, kultuře, přírodě a lidem

(časopisy, webové stránky, informační

tabule vč. elektronických, publikace, apod.

Osvětové akce pro zvyšování zapojení

veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra,

konzultace s veřejností o navrhovaných

investicích, o vizi místní oblasti, zpracování

místních studií, provedení průzkumů,

dotazníky, apod.

2.2. – Investice pro rozvoj fyzické

infrastruktury

Revitalizace , regenerace a rozvoj obcí a

jejich částí prostřednictvím:

Stavební obnova a dostavba

veřejných prostranství, náměstí,

architektonických prvků;

Výstavba, rekonstrukce a vybavení

objektů občanské vybavenosti, objektů pro

kulturní a komunitní život, veřejný sektor

(včetně značení a úprav pro tělesně

0

+1 Předpoklad komplexního řešení včetně například odpadového

hospodářství.

+1 Příležitost pro posílení vědomi významu a nezbytnosti šetrného

přístupu k životnímu prostředí a s tím souvisejících vlivů na

veřejné zdraví.

+1 Příležitost pro posílení vědomi významu a nezbytnosti šetrného

přístupu k životnímu prostředí a s tím souvisejících vlivů na

veřejné zdraví.

+1 Příležitost pro posílení vědomi významu a nezbytnosti šetrného

přístupu k životnímu prostředí a s tím souvisejících vlivů na

veřejné zdraví.

0

+1 Omezení negativních vlivů na veřejné zdraví – prašnost,

hlučnost, faktor pohody aj.

0

0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines