SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

43

postižené);

Včetně (pokud je součástí komplexního

řešení):

Rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších

zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně

značení a úprav pro tělesně postižené;

Rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení; 0

Renovace a zakládání veřejných zelených

ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez

vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a obnovy historických a

kulturních památek (bez vazby na cestovní

ruch);

Rekonstrukce a výstavby dětských hřišť,

veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové

aktivity;

Investic do zlepšení dostupnosti a

bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové

zastávky);

Rekonstrukce a výstavby místních

komunikací včetně parkovacích ploch;

Rekonstrukce a výstavby místní technické

infrastruktury

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 0

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a 0

vybavení vzdělávacích institucí vč. vybavení

ICT (základní a střední školství, celoživotní

vzdělávání, APZ, knihovny);

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a

vybavení institucí sloužících skupinám

ohroženým vyloučením ze společnosti,

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a

vybavení zdravotnických zařízení;

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a

vybavení zařízení předškolní a mimoškolní

péče o děti;

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a

vybavení zařízení péče o seniory

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj

Rekonstrukce a regenerace využití

zchátralých objektů a výrobních areálů

brownfields pro ekonomické aktivity nevýrobní

povahy a občanskou vybavenost včetně

rozšíření o nové sousedící plochy;

Rekonstrukce a výstavba související

technické infrastruktury (kanalizace,

vodovody, osvětlení, značení);

Rekonstrukce a výstavba přístupových

komunikací.

Priorita 3 – Dostupnost a

dopravní obslužnost

3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury

regionálního a nadregionálního

významu

Příprava projektů a související projektové

dokumentace pro projekty zajišťující

napojení regionu na síť TEN-T a projekty

řešící vnitřní propojení regionu;

Rekonstrukce, modernizace a budování

komunikací II. a III. třídy zajišťujících

napojení center regionu na nadregionální

osy sítě TEN-T včetně odstraňování

lokálních „slabých míst“ na komunikacích

0

0

+1 Omezení negativních vlivů na veřejné zdraví – prašnost,

hlučnost, faktor pohody aj.

0

0

0

-1 Realizace jednotlivých projektů jen za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny

+1 Realizace jednotlivých projektů jen za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny

0

0

0

0

0

+1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

-1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

+1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

+1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines