SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

45

apod.)

Revitalizace kulturních, technických a

průmyslových památek a kulturního

dědictví pro jejich využití v CR (např.

rozhledny, muzea, expozice, galerie,

informační centra,….)

Modernizace a úpravy lázeňské

infrastruktury pro zlepšení standardu a

kvality služeb pro tradiční i moderní formy

lázeňství („wellness“), realizaci

bezbariérových přístupů a dalších úprav

pro zdravotně postižené návštěvníky,…

Výstavba, rekonstrukce podmiňující

dopravní infrastruktury zajišťující

dostupnost a kvalitní přístup k místům

s atraktivitami CR (komunikace,

parkoviště, chodníky, systémy značení,

apod.)

4.2. Zlepšování kvality a nabídky

ubytovacích a stravovacích zařízení

Rekonstrukce, modernizace současných

ubytovacích zařízení hotelového typu

(včetně případné restaurační části) na

úroveň nejméně středního standardu

Výstavba, popř. modernizace lehkých

sezónních ubytovacích zařízení včetně

související doplňující infrastruktury (např.

veřejná tábořiště, autokempinky, chatové

osady)

Rekonstrukce, přestavba vhodných objektů

na celoroční ubytovacích zařízení včetně

doprovodné infrastruktury a nezbytného

zázemí

výstavba nových či přístavba rozšiřující

ubytovací či stravovací kapacitu u

existujících ubytovacích zařízení včetně

doprovodné infrastruktury

zajištění odpovídajících napojení

ubytovacích objektů na dopravní a

technickou infrastrukturu

4.3. Podpora marketingu a tvorby a

rozvoje produktů CR

Podpora vzniku a činnosti regionálních

partnerství v oblasti CR (např. založení a

podpora činnosti regionálního fóra pro

cestovní ruch zajišťujícího koordinaci

realizace marketingových strategií

v regionu Severozápad, podpora

regionálních či lokálních destinačních

managementů, …)

Rozvoj informačních a rezervačních

systémů a vytvoření regionální sítě

informačních center

Podpora monitoringu návštěvnosti,

pasportizace, zpracování analytických

studií a podkladů zajišťujících účinnější

řízení, rozvoj produktů a marketing,

zavádění systému certifikace zařízení a

0

0

-1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

0

-1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

0

0

+1 Omezení negativních vlivů vlivem špatné průchodnosti a

sjízdnosti řady současných přístupových komunikací

0

0

0

0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines