SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

Priorita 1 - Regenerace a

rozvoj měst

1.1. Revitalizace regenerace

městských aglomerací.

1.2. Infrastruktura v oblasti rozvoje

lidských zdrojů

Priorita 2 - Integrovaná

podpora místního rozvoje

2.1. – Budování kapacity pro místní

rozvoj, normovanost a osvětu

veřejnosti

2.2. – Investice pro rozvoj fyzické

infrastruktury

Priorita 3 – Dostupnost a

dopravní obslužnost

3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury

regionálního a nadregionálního

významu

3.2. Rozvoj a modernizace dopravní

obslužnosti regionu

Priorita 4 Udržitelný rozvoj

cestovního ruchu

4.1. Budování a rozvoj atraktivit a

infrastruktury CR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

+1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +2 +1 +1 +1 0

+1 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0

+1 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +1

+1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 0

Komentář, návrhy změn a

doporučení

+1 +1 +1 -1 -1 0 0 +1 +1 0 0 0 -1 0 +1 +1 +1 +1 Nelze se vyhnout záborům půd.

Respektovat podmínky ochrany

přírody.

+1 +1 +1 -1 -1 0 0 +1 +1 0 0 0 -1 0 +1 +1 +1 +1 - „ -

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 využívat především zastavěné a

nevyužívané plochy a respektovat

podmínky ochrany přírody

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0

4.2. Zlepšování kvality a nabídky

ubytovacích a stravovacích zařízení

4.3. Podpora marketingu a tvorby a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rozvoje produktů CR

Priorita 5 Technická asistence

5.1. - Podpora hlavních řídících a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

implementačních úkolů, které plní

řídicí orgán a zprostředkující

subjekty.

5.2. - Podpora rozvoje a absorpční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kapacity (v podobě služby) zajišťující

účinné a udržitelné investice na

základě vhodných integrovaných

strategií a rozvojové praxe.

5.3. - Informace a publicita. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4. - Podpora ve formě malých

grantů na zpracování různých studií

spojených se strategií a také

zpracováním a realizací projektů.

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 Jen za předpokladu také

propagace úkolů a cílů ochrany

životního prostředí .

5.5. – Tech. administrace. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines