SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

Priority ROP SZ

Priorita 1 - Regenerace a

rozvoj měst

1.1. Revitalizace regenerace

městských aglomerací.

Revitalizace a zatraktivnění

městských částí, tj. stavební

obnova nebo dostavba budov,

vč. související dopravní,

technické infrastruktury,

veřejného osvětlení, zeleně a

zařízení pro volno-časové aktivity

Regenerace brownfields – areálů

dříve využívaných pro

průmyslové, dopravní, vojenské,

administrativní aj. účely ve

městech pro jejich další veřejné

využití včetně řešení

dekontaminace postižených

území, vč. související dopravní a

technické infrastruktury jako

součást širšího konceptu

regenerace určitého území

Programy pro regeneraci a

revitalizaci urbanizovaných

oblastí, jednotlivých měst, nebo

jejich částí vč. zajištění procesu

jejich zpracování za použití

vhodných participativních metod

1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 při realizaci opatření podporovat aktivity a

projekty přibližující přírodu obyvatelstvu a

působícím naučně a výchovně

-mimo krátkodobou zátěž v souvislosti se

stavební činností (hluk, prašnost atp.) lze

očekávat příznivý výsledný efekt

2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 při realizaci opatření podporovat aktivity a

projekty přibližující přírodu a přírodní

prostředí obyvatelstvu a působícím naučně

a výchovně přeměna brownfields na green

fields

-mimo krátkodobou zátěž v souvislosti se

stavební činností (hluk, prašnost atp.) lze

očekávat příznivý výsledný efekt. Včetně

odstranění starých ekologický zátěží, jako

zdroje možné úzkmy na veřejném zdraví.

0 0 2 0 0 2 2 2 2 1 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

šance pro malou zátěž ze strany stavebních

činností. Naděje pro vyšší faktor pohody a

regeneraci fyzických i duševních sil

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines