SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

52

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

Související projektová příprava,

projektová dokumentace,

architektonická soutěž

Zvyšování know-how v oblasti

regenerace a revitalizace měst

vč. sdílení „dobré praxe“ v

ostatních zemích EU

1.2. Infrastruktura v oblasti

rozvoje lidských zdrojů

Modernizace, fyzická obnova a

dostavba základních a středních

škol

Modernizace vybavení

základních a středních škol

(např. vybavení pracovních dílen,

laboratoří a počítačových

učeben)

Úpravy vzdělávací infrastruktury

v návaznosti na potřeby dalšího

vzdělávání (např. polyfunkční

vybavení učeben s ohledem na

kombinované využití pro běžné

stupně škol a další vzdělávání

komunitních škol)

Modernizace a dostavba

infrastruktury pro poskytování

sociální péče (např. centra

denních služeb, denní a týdenní

0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 2 při projektové přípravě respektovat zásady

ochrany krajinného rázu a pozitivního vlivu

na veřejné zdraví – podmínky zadání

0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 Využívání dobrých příkladů je vždy

inspirující a usnadňuje cestu hledání

vhodného řešení

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

lze předpokládat vhodnější pracovní

prostředí a kulturnější zázemí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Potenciální možnost snížení zdravotních

rizik

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem,

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines