SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

54

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

jednoduchého místního akčního

plánu stanovujícího cíle ve

střednědobém horizontu a

obsahujícího dohodnuté

strategické projekty a záměry

včetně identifikace nezbytných

zdrojů a subjektů potřebných

k realizaci tohoto plánu;

Zpracování informačních a

komunikačních materiálů a médií

určených pro místní občany i

vnější svět a vztahující se

zejména k vlastní iniciativě

místního rozvoje, ale i k místním

službám, území, jeho historii,

kultuře, přírodě a lidem

(časopisy, webové stránky,

informační tabule vč.

elektronických, publikace, apod.

Osvětové akce pro zvyšování

zapojení veřejnosti (kulaté stoly,

občanská fóra, konzultace

s veřejností o navrhovaných

investicích, o vizi místní oblasti,

zpracování místních studií,

provedení průzkumů, dotazníky,

apod.

2.2. – Investice pro rozvoj

fyzické infrastruktury

Revitalizace, regenerace a rozvoj

obcí a jejich částí

směrnicích

0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2 0 propagace měkké turistiky a „využití“

místních přírodních hodnot a zajímavostí ve

prospěch místní správy, navázání těchto

hodnot má regionální povědomí a

patriotismus

příslib pro propagaci zdravého životního

stylu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 relativní šance pro uplatnění principů péče o

veřejné zdraví v nejširším slova smyslu,

včetně systematické uplatňování principů

obsažených v nadnárodních a národních

směrnicích

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines