SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

55

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

prostřednictvím:

Stavební obnova a dostavba

veřejných prostranství, náměstí,

architektonických prvků;

Výstavba, rekonstrukce a

vybavení objektů občanské

vybavenosti, objektů pro kulturní

a komunitní život, veřejný sektor

(včetně značení a úprav pro

tělesně postižené);

Včetně (pokud je součástí

komplexního řešení):

Rekonstrukce a výstavby

chodníků, pěších zón,

podchodů, pásů pro cyklisty

včetně značení a úprav pro

tělesně postižené;

Rekonstrukce a výstavby

veřejného osvětlení;

Renovace a zakládání

veřejných zelených ploch,

parků, rekreačních zón apod.

(bez vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a obnovy

historických a kulturních

2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru nevhodnými městskými prvky

šance pro malou zátěž ze strany stavebních

činností. Naděje pro vyšší faktor pohody a

regeneraci fyzických i duševních sil

2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru městskými prvky, možný vliv na

krajinný ráz a urbanistické prostředí, jen

v případě náhrady lokálních topenišť na TP

za zdroje šetrnější.

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru městskými prvky

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vhodný nástroj pro úspory a optimalizaci

2 0 0 0 3 0 0 2 2 2 2 2 reálné nebezpečí likvidace stanovišť

chráněných druhů (dřevokazný hmyz),je

nutno respektovat staré stromy i jejich torza,

hrozí zavádění regionálně nevhodných

prvků a invazních druhů,

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 2 možnost střetu se stanovišti chráněných

živočichů (Chiroptera)

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines