SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

56

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

památek (bez vazby na

cestovní ruch);

Rekonstrukce a výstavby

dětských hřišť, veřejných

sportovišť a ploch pro

volnočasové aktivity;

Investic do zlepšení

dostupnosti a bezpečnosti

veřejné dopravy (autobusové

zastávky);

Rekonstrukce a výstavby

místních komunikací včetně

parkovacích ploch;

Rekonstrukce a výstavby

místní technické infrastruktury

Infrastruktura pro rozvoj

lidských zdrojů

Výstavba, rekonstrukce,

modernizace a vybavení

vzdělávacích institucí vč.

vybavení ICT (základní a

střední školství, celoživotní

vzdělávání, APZ, knihovny);

Výstavba, rekonstrukce,

modernizace a vybavení

institucí sloužících skupinám

ohroženým vyloučením ze

společnosti,

Výstavba, rekonstrukce,

modernizace a vybavení

zdravotnických zařízení;

0 0 0 0 0 0 2 2 2 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru městskými prvky

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 0 0 2 pozitivní prvek podpory komfortu hromadné

dopravy

2 0 0 0 0 0 0 2 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru městskými prvky

0 0 0 0 Pozor na narušení vnímání venkovského

prostoru městskými prvky

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

vyšší vzdělání lepší šance pro uplatnění v

životě – pracovní příležitosti

0 0 0 0 0 0 0 0 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

0 0 0 0 0 0 0 0 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines