SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

57

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

Výstavba, rekonstrukce,

modernizace a vybavení

zařízení předškolní a

mimoškolní péče o děti;

Výstavba, rekonstrukce,

modernizace a vybavení

zařízení péče o seniory

Infrastruktura pro

hospodářský rozvoj

Rekonstrukce a regenerace

využití zchátralých objektů a

výrobních areálů brownfields

pro ekonomické aktivity

nevýrobní povahy a

občanskou vybavenost, včetně

rozšíření o nové sousedící

plochy;

Rekonstrukce a výstavba

související technické

infrastruktury (kanalizace,

vodovody, osvětlení, značení);

Rekonstrukce a výstavba

přístupových komunikací.

Priorita 3 – Dostupnost a

dopravní obslužnost

zásadami a s krajinným rázem

šance lepšího zdravotně sociálního zázemí

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

šance pro lepší sociální zázemí

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

šance pro lepší sociálně-zdravotní zázemí

0 0 1 0 0 1 1 možnost střetu se stanovišti chráněných

živočichů (Chiroptera), pozitivum je v

případném omezení neg. vlivů těchto

objektů na přírodní prostředí

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 pozitivní vliv na přírodní prostředí v okolí

sídel (toků)

0 0 0 0 0 0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines