SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

59

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

celoregionálního či

nadregionálního významu včetně

rozvoje sítě heliportů a

související dopravní

infrastruktury;

Rozvoj dopravní infrastruktury

podmiňující efektivní využití

potenciálu Labské vodní cesty;

3.2. Rozvoj a modernizace

dopravní obslužnosti regionu

Příprava koncepcí, programů a

projektů zaměřených na řešení

rozvoje dopravní obslužnosti

v regionu a jeho částech včetně

přípravy nezbytné související

dokumentace;

Realizace ucelených

integrovaných projektů rozvoje

dopravní obslužnosti

zaměřených jak na rozvoj,

modernizaci a rekonstrukci

potřebné infrastruktury

(rekonstrukce a budování

dopravních terminálů, rozvoj tratí

MHD, budování parkovišť

v rámci systému „park & ride“,

pohledu možného hlukového rušení

živočichů. Nezbytnost eliminace rizik

fragmentace a neprostupnosti krajiny. Tomu

přizpůsobit přípravu projektů v souladu se

stanovisky orgánů ochrany přírody a krajiny

-riziko zvýšené hladiny hluku a negativní

dopad na faktor pohody v sousedních

bytových zónách

2 3 0 0 5 0 0 5 0 0 jedná se o významný střet se zájmy ochrany

přírody zejména s lokalitami soustavy

Natura 2000 a s územní a druhovou

ochranou

0 0 0 3 0 0 3 0 0 Nutné konfrontovat se zájmy ochrany

přírody zejména s lokalitami Natura 2000,

krajinným rázem a druhovou ochranou

Nezbytnět eliminovat fragmentaci a

neprostupnosti krajiny a tomu také

přizpůsobit přípravu projektů v souladu se

stanovisky orgánů ochrany přírody a krajiny.

0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 povede k omezení individuální dopravy ve

centrech sídel a tím pozitivně ovlivní ŽP,

jako každá investiční akce může ohrozit

zájmy OP,

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines