SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

61

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

turistické trasy, cyklostezky,

naučné stezky, hippostezky,

lyžařské trasy a areály, …včetně

přístřešků, odpočívadel, systémů

značení, zařízení pro úpravu

tratí, apod.)

Revitalizace kulturních,

technických a průmyslových

památek a kulturního dědictví

pro jejich využití v CR (např.

rozhledny, muzea, expozice,

galerie, informační centra,….)

Modernizace a úpravy lázeňské

infrastruktury pro zlepšení

standardu a kvality služeb pro

tradiční i moderní formy lázeňství

(„wellness“), realizaci

bezbariérových přístupů a

dalších úprav pro zdravotně

postižené návštěvníky,…

Výstavba, rekonstrukce

podmiňující dopravní

infrastruktury zajišťující

dostupnost a kvalitní přístup

k místům s atraktivitami CR

(komunikace, parkoviště,

chodníky, systémy značení,

apod.)

4.2. Zlepšování kvality a

nabídky ubytovacích a

propagace a prostor pro rozvoj sportovně

rekreačních aktivit – zdravější životní styl

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 možnost střetu se stanovišti chráněných

živočichů (Chiroptera)

0 0 0 0 0 0 1 0 2 Otázka dostupnosti pro místní občany

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 podmíněná vhodnost, je třeba sledovat

soulad se zájmy ochrany přírody (negativa

vysoké návštěvnosti), hrozí zde významné

vlivy na chráněné lokality a druhy, opatření

může působit i pozitivně a to usměrněním

návštěvnosti

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines